Covid-19 – en nøye planlagt Pandemi

Jeg ønsker at jeg var i stand til å se 50 år fram i tida og kunne ha sett hva historikere da vil skrive om denne såkalte pandemien som vi fortsatt lever under i juni 2021. Jeg håper de undrer seg over hvordan det kunne bli slik at så få klarte å lure så mange så grundig! - Det viser seg nemlig at den såkalte “Coronapandemien” er de hyperrike teknokratenes angrep på "menigmann" over hele verden, et angrep som er usedvanlig godt planlagt og koordinert. Mange sier nå at "Plandemien er en gigantisk forbrytelse mot menneskeheten" se f. eks. de to første videoene:
Men først en advarsel: For hver eneste en av de sidene som jeg linker til, finnes det artikler som påstår at de kan motbevise det jeg siterer. Dette er en del av den informasjonskrigen som pågår! 
“Blind belief in authority is the greatest enemy of truth.” — Albert Einstein.
Innlegget her er mitt forsøk på å gjøre opp en status for hvor "Coronasaken" står nå i starten av sommeren 2021. - Uansett hvilken innfallsvinkel jeg skulle velge, er "Covid19" et spill med en hel rekke faktorer. Jeg har dessverre bare plass til å ta opp noen få av dem her og blir for eksempel ikke å skrive om The Great Reset, eller å ta for meg hvilke aktører som har vært sentrale for at denne skandalen har kommet i stand. Legg merke til at jeg ikke har en eneste referanse til Wikipedia her. – Det nettstedet har lenge vært upålitelig, men etter at "Covid19" kom, ser det ut til at Wikipedia er kuppet av de som ønsker det bare skal være tillatt å formidle ett bestemt syn på saken, akkurat slik som i "klimasaken"! Visste du forresten at Norge, sammen med mange andre land kjøpte "nesepinner" til å teste for "Covid19" allerede i 2017 og at både testsettene og fakturaene faktisk var merket med "Covid-19".  Det ble også tatt ut patent for "Covid-vaksine" 5 uker før WHO erklærte en global pandemi og bare 4 uker etter at kinesiske myndigheter innrømmet at viruset smittet fra menneske til menneske. - Han som tok ut patentet, døde i løpet av 1 år; slik er det kinesiske samfunnet! For de av dere som ikke ønsker å lese hele posten min eller vil bruke den til å slå opp i, har jeg laget en innholdsfortegnelse:

INNHOLD Covid19 - et spill med mange faktorer

Covid-19 - en nøye planlagt Pandemi  Å skremme befolkningen til lydighet  Et kort historisk tilbakeblikk: Å skremme til lydighet Om jeg frykter Coronaviruset, sier du? Men jeg er livredd "Corona-vaksinen" og vattpinnene. "Lock Down" og andre "Coronatiltak" "Corona-dugnad" – en eufemisme. Å hilse på "Coronavis" Sosial Avstand og aerosoler Forsamlingsforbud og Antibac Munnbind og ansiktsmasker Helsestatistikkene over hele verden lyver om "Coronapandemien" Eldre ble tvangsinnlagt på avdelinger med Coronasyke Propagandaen om "Smittetall" Effektive medikamenter ble forbudt Hydroxychloroqine - HCQ Hvorfor gjennomførte "Plandemikerne" denne uhyrligheten? Finnes SARS-CoV-2-viruset? RT-PCR-test og antall sykluser Coreman-Drosten-artiklene Å konstruere "Coronakasus" Smittetall versus sykdom Triksing med statistikk og økonomiske incentiver Den sterke sensuren Faktasjekkere Helsepersonell mot Coronatiltakene "Vaksinering" av verdens befolkning "Vaksiner" med mRNA De mange bivirkningene og dødsfallene fra "vaksinen" Er tallene over bivirkninger pålitelige? 90-99 % av vaksine-bivirkningene blir ikke rapportert Hvordan står det til i Europa? "Corona-vaksinen – et biologisk våpen" Covid-19, en planlagt forbrytelse mot menneskeheten Nürnbergprosessen og Covid19 Nürnberg-2 prosessene Men det er lyspunkter

Å skremme befolkningen til lydighet

Et kort historisk tilbakeblikk:

Fra fra november/desember 2019 ble "fortellingen" om "Wuhan-viruset" hauset opp til å være 150 ganger farligere enn det i realiteten var; det fant de ut etter hvert ved å granske sykdomsforløp og dødssertifikater. – Dødeligheten av sykdommen ble tidlig oppgitt å være 3,0 %, men viste seg å ligge på 0,02 % for personer under 70 år og 5-6 % for personer over 70 år. Likevel ble "Fortellingen om det hyperfarlige viruset" pushet både av helsemyndigheter og politiske myndigheter, godt hjulpet av en presse som enda en gang viste seg å være helt uten evne til å stille kritiske spørsmål til Den offisielle "fortellingen". Hver ukedag så vi opptil 10- 12-timer lange TV-sendinger med gjentatte pressekonferanser, samt en hel haug med skremmende artikler i digitale og papirbaserte media.

Å skremme til lydighet

De massive, propaganda-lignende sendingene og overdrevne avisoppslagene hadde alle et formål: Å skremme befolkningen til lydighet, slik at de underkastet seg de uproporsjonale "Coronatiltakene". Dette beskrives godt i videoen "CALLS FOR FAUCI'S ARREST AMPLIFY" og i  "NPR: “Mounting Evidence” Suggests #COVID19 Not As Deadly as Thought", den siste av Anthony Watts (august 2020). Folk flest sjekker ikke statistikker over hvor mange som dør av diverse årsaker, men jeg syntes tidlig at det var noe som skurret i "Fortellingen om Coronaviruset". Det fikk jeg bekreftet da jeg fant ut at i tidsrommet 2009 til 2019 døde ca 900 personer i løpet av hver sesong av vanlig sesonginfluensa i Norge med opptil 2.000 døde i toppsesongen 2018/2019. (En influensasesong barer fra uke 40 det ene året til og med uke 20 året etter.), se Ragnhild Tønnesen (FHI) sitt foredrag "Influensa hos ung og gammel - er det så farlig?" På den andre siden er det registret 789 døde AV ELLER MED "Covid19" i Norge i løpet av 2 sesonger. De som blir syke av SARS-CoV-2-viruset, har en overlevelsesrate på ca 99,95 % for personer under 70 år og ca 95 % for personer over 70 år! Problemet for de som ropte "Covid, Covid" er at det er ikke noen økt dødelighet å se i statistikkene for året 2020, slik en forutsetter at det er ved en dødelig, global pandemi.

Om jeg frykter Coronaviruset, sier du?

Nei, selv om jeg har lidelser som predisponerer for en dødelig utgang om jeg skulle få sykdommen, frykter jeg ikke SARS-SoV-2-viruset. Det er faktisk mindre farlig enn den vanlige sesong-influensaen, noe som viste seg ganske tidlig og som jeg skrev om i denne bloggposten.  

Men jeg er livredd "Corona-vaksinen" og vattpinnene

Nei, jeg frykter ikke "Coronaviruset", men jeg er livredd "Corona-vaksinen", selv om jeg skal vente litt med å forklare hvorfor.  Jeg er også sterkt mistenksom til hva som faktisk finnes i den vattpinnen de dytter bakerst i nese-hulen din. Jeg spør meg selv: "Hvis viruset smitter via dråper (aerosoler), hvorfor i alle dager kan de ikke hente prøvematerialet fra oppspytt eller snørr? Hvorfor må de stikke en pinne inn mot det stedet i nesen som er nærmest blod-hjerne-barrieren"? Se mer om hvorfor jeg er skeptisk til "Coronatestene" her:

"Lock Down" og andre "Coronatiltak"

Kanskje det merkeligste var at 'alle' godtok fortellingen om at Lock Down er et velegnet tiltak mot en virusepidemi. Det tiltaket rammet det aller meste av idretts- og kulturliv og fikk tusenvis av små bedrifter til å gå konkurs bare i Norge. – I USA sies det at mellom 45 og 50 % av små og mellomstore bedrifter gikk dukken. Likevel har vi for andre gang fått ødelagt en vår på grunn av Lock Down! - Lock Down, som har gjort at ca 50 % av små og mellomstore bedrifter f. eks. i USA har gått konkurs, som har tatt fra mennesker med alvorlig sykdom nødvendig oppfølging, se f. eks. Tenk på alle barna som har mistet skolegang og mulighet for sosialisering, barna som har mistet kontakt med besteforeldre, eldre mennesker som har dødd i ensomhet på syke- og pleiehjem. Det hevdes at Lock Downs er et mål i seg selv, fordi den gir myndighetene en økt kontroll.

"Corona-dugnad" – en eufemisme

Ordet "Coronadugnad" er enda et av disse tilfellene der et hedersord blir satt inn i en helt ny sammenheng; et eksempel på en skjønnmaling av et forhold som skjuler en dyster realitet! Flere ymter nemlig frampå om at Lock Down er de strengeste tiltakene som har blitt innført i Norge i fredstid noen gang, at disse er et brudd på menneskerettighetene og de hevder at regjeringen Solberg brøt Grunnloven da statsministeren lot være å drøfte saken med Stortinget!

Å hilse på "Coronavis"

At vi skal være nødt til å "Corona-hilse" er merkelig, for blant de respiratoriske virusene (altså de som angriper åndedrettet), finnes kun en eneste virusklasse som kan overleve på overflater og smitte gjennom direkte hudkontakt, nemlig RSV-virusene som bare gir milde forkjølelser. Til tross for dette ser vi fortsatt i butikker det ene oppslaget etter det andre om sosial avstand og om å "Ikke ta på varer du ikke skal kjøpe". Ikke ett av oppslagene er vitenskapelig begrunnet som kamp mot "Corona-viruset". - Navnet er forresten feilaktig; det finnes en hel rekke coronavirus, derfor skriver jeg "Coronaviruset" i hermetegn. NRK mener forresten at "Corona-hilsenen" er kommet for å bli, se her. Jeg kaller dette propaganda!

Sosial Avstand og aerosoler

"Social Distancing" har ingen bremsende effekt på spredning av smitte fra virus, så for å begrunne tiltakene "plukker helse-myndighetene kirsebær"!  De forholder seg bare til deler av vitenskapen om overføring virus gjennom aerosoler. Aerosoler kommer nemlig i 3 klasser:

a) Større enn 5 nanometer b) 2,5 - 5 nanometer og c) mindre enn 2,5 nanometer

Ved hoste og nysing produserer luftveiene våre aerosoler i alle disse tre klassene.  De største aerosolene faller oftest ned innenfor en radius på 1 meter, aerosoler i størrelsen 2,5 - 5 nanometer faller ned innfor en radius på 2 meter, mens aerosoler mindre enn 2,5 nanometer påvirkes ikke av tyngdekraften i det hele tatt. De kan godt spres i en radius på 30 meter innendørs (f. eks. gjennom ventilasjonsanlegget). Det er eksempler på at slike "dråper" kan blåses med vinden over interkontinentale avstander. - Aerosoler under 2,5 mikrometer kan inneholde opptil 100 virus og ifølge visdommen skal det bare ett virus til for å overføre sykdom. Likevel snakker helsepolitikerne bare om aerosoler i klasse a) og b), se "Western Cold and Flu (WeCoF) aerosol study--preliminary results" (ovenfor).

Forsamlingsforbud og Antibac

Folket godtok innføringen av et forsamlingsforbud som var strengere enn under 2. verdenskrig. De godtok også utstrakt bruk av hjemmekontor, enda forskning viser at selv med bare noen få tilstede, er innendørsklimaet i et bolighus mer velegnet til å spre viruset enn de aller fleste arbeidsplasser! Samtidig fikk det offentlige rommet en eim av håndsprit som raskt gav mange folk røde og såre hender av all Antibacen de brukte. Vi så også – og ser fortsatt - utstrakt bruk av helseskadelige munnbind og ansiktsmasker.

Munnbind og ansiktsmasker

Munnbind er faktisk meningsløse for å stanse virus og har en rekke skadelige effekter. Du klarer ikke å stanse mygg fra å komme inn i soverommet med å spikre sauenetting for vinduet, du stanser heller ikke virus fra å blåse gjennom maskene i munnbindet, fordi virus er ca 1/1.000 av maskevidden i munnbindene! - Det ligger en hel haug med henvisninger i bloggposten min "Munnbind og 'Social Distancing'" om hvorfor munnbind er helseskadelige. – (Se gjerne den videoen jeg linker til i begynnelsen av det innlegget.) Her er noen flere: Men Folket stilte altså opp to ganger på det ene tiltaket etter det andre i Norge, slik de har gjort ellers i verden: Det adopterte raskt fortellingen om "Corona-dugnad" og gjennomførte Sosial Avstand og den merkelige hilsningsmåten med albue mot albue.

Helsestatistikkene over hele verden lyver om "Coronapandemien"

Allerede få dager inn i "Coronaplandemien" begynte jeg å stille spørsmål om statistikkene; om de som omkom av pandemien døde av eller med sykdommen. Med det siste mener jeg om de avdøde hadde andre lidelser som kunne være dødelige i seg selv, slik at "Covid19-sykdommen" bare var den siste svekkelsen før død. Jeg fant ikke noe svar før det hadde gått noen måneder. I starten var det heller ikke mulig å bekrefte hvor dødelig viruset faktisk var. Litt enkel beregning viste nemlig et misforhold mellom antall sykdomstilfeller og antall døde. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) skulle "Covid19" ha en dødelighet på opp mot 3 %, noe som rett og slett ikke stemte. I løpet av noen få uker med "Plandemi" ble det klart for meg at statistikkene ble tuklet med. Jeg så flere som hevdet at det hadde kommet nye regler for å registrere "Coronakasus", regler som sa at hvis en person hadde fått positivt utslag på RT-PCR-testen og så omkom innen 3-4 uker i en eller annen ulykke, skal dødsfallet registreres som et "Corona-dødsfall". Praksisen ble innført i en rekke land, blant annet i USA og England, men sannsynligvis ikke i Norge. Lytt også nøye til hva tidligere visepresident og forsker i Pfeizer, Mike Yeadon sier om at både massemedia og regjeringen din lyver for deg ut fra en skjult agenda!

Eldre ble tvangsinnlagt på avdelinger med Coronasyke

Før jul 2019 og utover våren 2020 adopterte noen storbyer og delstater en horribel praksis med å tvangsinnlegge gamle, syke og sårbare mennesker med svekket immunsystem på sengeposter / sykehjem der det var mange «Coronasyke» fra før. Resultatet var mange av dem enten døde av sykdommen "Covid19", at de frykten for sykdommen påvirke helsetilstanden eller at de gamle rett og slett resignerte og gav opp livet. Denne uhyrlige praksisen ble bevisst gjennomført for å drive opp antallet Corona-døde, slik det skjedde f. eks. i Nord-Italia og ved noen delstater i Tyskland. Dette er også forklaringen på de høye tallene for "Covid19-døde i New York under borgermester Andrew Cuomo. Borgermester Cuomo blir for tiden forsøkt fjernet fra stillingen i New York på grunn av håndteringen av plandemien, men nå under Me-Too-lignende beskyldninger om seksuelle overgrep.

Propagandaen om "Smittetall"

Den evinnelige "forkynnelsen" av smittetall, som vi utsettes for flere ganger om dagen, har én hensikt: Å gi befolkningen en oppfatning av truende pandemi-katastrofe slik at de er villige til å få injisert den eksperimentelle genterapien, som "Corona-vaksinen" faktisk er! Det Orwelske tiltaket "Vaksinepass" har den samme hensikten!

Effektive medikamenter ble forbudt

Et annet av tiltakene fra teknokratene var å nekte leger å bruke svært godt utprøvde, effektive og anerkjente medikamenter, slike som Hydroxychloroqine (HCQ = "Kinin") og Ivermektin. Begge blir brukt i samspill med antibiotika og andre legemidler som f. eks. zink. Det anerkjente tidsskriftet Nature fikk en stygg knekk i omdømmet sitt da de trykket en artikkel som frarådet bruken av Hydroxychloroqine (HCQ); en artikkel de ble tvunget til å trekke tilbake rett etter publisering! Dette vises i statistikkene ved at de landene som håndhevet forbudet mot HCQ strengest, hadde flest antall "Corona-døde".

Hydroxychloroqine - HCQ og Ivermectin

Denne massive dokumentasjonen på at Hydroxychloroqine (HCQ) kunne ha reddet 97 % av de som døde av en reell Covid19-sykdom, er mildt sagt forstemmende, fordi leger over hele verden ble - og fortsatt blir - nektet å bruke medikamentet. Dette temaet er relevant for USA, Brasil, Europa og nå sist i India. - Lederen av "America's Frontline Doctors", dr. Simone Gold er en av de som forteller hvordan hun mistet jobben fordi hun nektet å bøye seg for forbudet mot å behandle syke med HCQ. Også det godt utprøvde skabb- og ormemiddelet Ivermectin har lidd den samme skjebnen. Nyere forskning har vist at Ivermectin hindrer Spikeproteinet i å binde seg til celleoverflaten. At preparatet skulle være omstridt, er journalistens ord; det er bare "omstridt" fordi medisingigantene vil fremme de nyutviklede vaksinene deres bokstavelig talt for enhver pris.

Hvorfor gjennomførte "Plandemikerne" denne uhyrligheten?

Jo, "De kan ikke gjennomføre tvangsvaksinering hvis det finnes effektive medikamenter mot Covid-19", sa Dr. Carrie Madej i en video publisert 17. august 2020. Lytt til det som denne erfarne legen sier om "Corona-vaksinen" i videoen!

Finnes SARS-CoV-2-viruset?

Det er fortsatt en diskusjon om SARS-CoV-2-viruset faktisk finnes eller hva "Covid-19-sykdommen faktisk er. - Ingen laboratorier i hele verden innrømmer nemlig at de har noe renset ekstrakt og isolat av SARS-CoV-2 i sitt eie. Dette har fått flere til å hevde at det som har blitt registrert som "Covid19-sykdom" egentlig har vært sesong-influensa eller andre hjerte- eller luftveis-sykdommer, som har dyspne (= tung pust / dårlig oksygenering av blodet) som symptom! Andre protesterer heftig og mener viruset absolutt finnes, selv om det kanskje ikke er isolert i henhold til Robert Kock sine postulater. Personlig har jeg kommet i tvil; kanskje det faktisk finnes likevel? Uansett så er det klart at det er det såkalte Spike-proteinet (det som danner piggene på datategninger av viruset), som er det elementet som framkaller sykdom. Sykdommen er vaskulær; det vil si at den angriper nettet av blodårer i kroppen, se her. - Dette er det samme giftige Spike-proteinet som "Corona-vaksinene" produserer via mRNA (messenger RNA) og som trenger inn i alle organer i kroppen, inklusiv hjerte, hjerne mage-tarm og kjønnsorganer. - Mer om det senere. Den 15. juni -21 hadde Document.no en artikkel som tok utgangspunkt i at viruset faktisk finnes og er isolert, ja mer enn det, at det er fabrikkert i en USA-støttet lab i Wuhan i Kina. De skriver opphisset om det skitne spillet som har foregått for at eliten i USA skal unngår anklager.
 • Se "Doc-TV: Kina senker Vesten"
 • Her er enda en artikkel som avslører epostutvekslingen mellom dr Fauchi ved CDC, USA og reporteren Donald J. McNeil ved New York Rimes om innføringen av Lock Down i USA.

RT-PCR-test og antall sykluser

RT-PCR er en forkortelse for "Reverse Transkriptase – Polymerase Chain Reaction"; altså hvordan to enzymer brukes til først å endre RNA, til DNA, deretter å multiplisere dette DNAet. Dette verktøyet ble oppfunnet av Kharis Mullis, som helt til det siste understreket at dette var et verktøy som ikke kunne brukes til diagnostisk arbeid, og at det var helt meningsløst å bruke dette på sykluser høyere enn 25. (Altså å multiplisere de mikroproteinene som måtte finnes i en prøve fra en antatt syk person i 2 ^25 potens). Se f. eks. " Til tross for dette har f. eks. Norge brukt hele 43 til 46 sykler i sine "Corona-tester". På dette nivået vil "Coronatesten" ha en feilprosent på 95 – 98 %! Jeg tar dette til inntekt for at også det norske Folkehelseinstituttet ønsket å skape og å opprettholde et kunstig inntrykk av en farlig pandemi. En annen side ved å bruke så høyt syklustall (doble alle spor av arvestoffer så mye) er at helsemyndig-heter kan styre antall "smitte-kasus" i befolkningen ved å endre antall sykluser som RT-PCR-verktøyet kjører på. – Slik triksing har en sett eksempler på når det gjelder "gjennombruddskasus" for vaksinerte. Det amerikanske CDC pålegger nå helsetjenesten å teste vaksinerte med maks 28 sykler, for å få ned antallet som blir smittet og tester positivt etter "vaksineringen".

Coreman-Drosten-artiklene

Dagens "Coronatest" bygger på det høyst tvilsomme arbeidet til dr. Drosten. I artikkelen "CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT" blir Coreman-Drosten sitt arbeid regelrett slaktet. Det internasjonale konsortiet av svært erfarne vitenskapsmenn krever rett ut at arbeidet som "Coronatesten" bygger på, må trekkes tilbake. (Les i alle fall sammendraget og de ti punktene i oppsummeringen til slutt i det ellers teknisk vanskelige dokumentet jeg linket til ovenfor.) "Covid19-tester er meningsløse, vitenskapelig sett", hevdet Torsten Engelbrecht og Konstantin Demeter i en artikkel på bloggen OffGuardian den 27. Juni 2020: Internasjonalt protesterer også Klinisk Lab-kjemikere mot å bruke RT-PCR-verktøyet til diagnostisk arbeid Jeg har også blogget om PCR-verktøyet ved flere anledninger. Det har også vært tre rettslige kjennelser som alle har dømt RT-PCR-verktøyet ugyldig og krevd at alle Lock-Down og lignende tiltak må opphøre. Rettsaken i Portugal var den første av dem, den andre i Brazil og den tredje i Tyskland.

Å konstruere "Coronakasus"

Smittetall versus sykdom

I tradisjonell medisin har et kasus vært det samme som en pasient med en gitt sykdom. Et eksempel kan være en pasient med hjerteinfarkt, diabetes, kreft eller andre lidelser, se artikkelen "Kasus–kontroll-studie eller pasient–kontroll-studie?" i tidsskriftet for Den Norske Legeforening fra 2019. Problemet er at begrepet "Kasus" har altså aldri vært brukt om friske, symptomfrie mennesker! Men godt hjulpet av Main Stream Media har helsemyndighetene i løpet av "Plandemien" klart å skape et inntrykk av at når de påviser "smitte" hos symptomfrie mennesker ved hjelp av en feilrik, tvilsom RT-PCR-test, er dette det samme som sykdom. De har også klart å skape et kunstig høyt smittetall ved å bruke RT-PCR-testen, slik Drosden beskrev den. Omdefinering av begrepet 'kasus' er gjennomført i global skala. (Jeg har blogget om dette tidligere også, se pkt 3:)

Triksing med statistikk og økonomiske incentiver

Fra begynnelsen av plandemien ble det innført helt særegne regler for hvordan en skulle registrere "Coronasykdom" både i sykdoms- og dødsfallsregistreringer. Dette er koordinert og gjennomført i over 90 % av landene i verden. Ta for eksempel regelen om at hvis noen testet positivt på "Coronatest" 24 – 40 dager før en dødsulykke, skal dødsfallet regnes som et "Coronadødsfall" (antall dager varierer mellom landene). Belønne økonomisk de som registrerte "Covid19-sykdom", både i sykdoms- og dødsfalls-registreringer gjennom å endre takstene for eksempel i "stykkpris-finansieringen" (ISF-regelverket). Den kraftige nedtoningen ("avregistreringen") av vanlig sesonginfluensa til fordel for "Covid19" bidro også til oppblåste "smittetall" og sykdomskasus. De mange falske Coronakasusene, de kraftig overdrevne "Corona-beretningene", skuespillet om "Å klappe for Helsearbeiderne" og MSM sin tilsynelatende blindhet for spillet bak Plandemien, fikk folket til å godta sterke begrensninger i sin frihet og i sine menneskerettigheter. Veldig mange av disse tiltakene har vist seg å enten være meningsløse og/eller være direkte skadelige!

Den sterke sensuren.

Dagens venstreside i det politiske landskapet er beryktet for den såkalte Cancelkulturen, som veldig mange har blitt utsatt for under Plandemien: Alle motforestillinger blir forsøkt sensurert, videoer på Youtube ble slettet uten forvarsel, aviser nektet å trykke artikler fra erfarne leger og sosiale media innførte strenge regler for hva som var tillatt å skrive når det gjaldt "Covid19". De setter samtidig svært forskjellige mennesker i samme bås ved å bruke merkelapper som "Anti-vaxer", "Høyrevridd" og "Coronadenier". Er du som leser dette, med på en test? Gå inn på nettstedet https://www.sott.net/ og søk på ordet Plandemic. Ser du alle rapportene om artikler som har blitt stengt, nettsteder som har blitt hacket osv? Da ser du bare en liten del av den sensuren som foregår i dag. Mange opplever sabotasje i forbindelse med registrering av vaksine-bivirkninger og/eller at de blir nektet å registrere en rekke data om dette, se her. At helsepersonell er pålagt taushetsplikt om pasientene sine er velkjent. Men det er relativt nytt at de har samme taushetsplikten om den reelle tilstanden på sykehus og sykehjem. Avvik fra den siste regelen blir håndtert gjennom prompte oppsigelse av de som bryter påbudet og som personforfølgelse. Konsekvensen er at de som tar belastningen som varslere, ikke tør stå fram med fullt navn, som f. denne sykepleieren i Halifax.

Faktasjekkere

De såkalte Faktasjekkerne; en av de mange eufemismene venstresiden bruker om ren og skjær sensur og propaganda, har fått strenge pålegg fra The Corporate Media og hva som er tillatt å skrive og hva som måtte slettes. Enhver som bryter taleforbudet mot "Coronafortellingen", får kontoene sine fjernet fra Facebook eller Twitter, slik som for eksempel en av grunnleggerne av selskapet Moderna nylig opplevde. Generelt har også ansatte i medisinalfirmaer munnkurv og som i helsevesenet ellers risikerer de å miste jobben sin om de bryter taleforbudet. Akkurat som i klimadebatten ser vi at folk nå sier rett ut hva de mener først etter at de har blitt pensjonister, slik for eksempel Michael Yeoden har gjort, når han advarer om at "Corona-vaksinene" er biologiske våpen og når han sier "Pfizer VP: “The Thing To Be Terrified Of Is Your Government”". Se også artikkelen "URGENT! 5 Doctors Agree that COVID-19 Injections are Bioweapons and Discuss What to do About It" Den frittalende legen dr. Joseph Mercola er en av de mange som har erfart dette på kroppen, se artikkelen "Why I’m Removing All Articles Related To Vitamins Zinc And COVID"

En annen faktor er at Coronatiltakene har ført til en voksende frustrasjon blant folk flest. For eksempel i Belgia har en av de ledende virologene og sentrale "Corona-aktørene" i landet, professor Marc Van Ranst, fått dødstrusler fra elementer på ytterste høyre fløy. Han har levd i et sikkert hus med sin kone og 12 år gamle sønn, omgitt av livvakter siden 12. mai -21.

Helsepersonell mot Coronatiltakene

I myldret av dokumentasjon er det tre erklæringer jeg må ta med, men vær oppmerksom på at de bare representerer noen av de mange advarslene som uavhengige leger over hele verden kommer med:
 1. The Great Barrington Declaration
 2. "Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media"
 3. "America’s Frontline Doctors White Paper On Experimental Vaccines For COVID-19"
"An Old Man in a Chair", Veron Coleman er en institusjon i seg selv. Du finner en rekke videoer med ham på videonettstedet BitChute (de fleste har måttet rømme dit fra sensuren), se her. ALLE DISSE MOMENTENE LEDER FRAM TIL DEN SISTE OG VIKTIGSTE FAKTOREN I "TILTAKSKJEDEN"; DET TILTAKET SOM ER MÅLET FOR HELE PLANDEMIEN: VAKSINERING.

"Vaksinering" av verdens befolkning

Mange hevder at "Corona-vaksineringen" er den egentlige hensikten bak hele Det Medisinske Tyranniet vi er på vei inn i. På et eller annet tidspunkt i 2020 forsvant begrepet "Naturlig immunitet" fra hjemmesidene til Verdens Helseorganisasjon, WHO. Tidligere var det skrevet at mennesker enten kunne ha en iboende immunitet mot SARS-CoV-2 på grunn av infeksjon av andre Coronavirus, eller på grunn av et naturlig, sterkt immunsystem.  Nå er begrepet forvridd slik at det står at "immunitet mot "Covid19" bare kan oppnås gjennom vaksinering". Dette er endret selv om påstanden er feil!

"Vaksiner" med mRNA

At disse "Corona-vaksinene" er farlige, er bekreftet utallige ganger. - Du finner noen av kildene i dette opptaket av et intervju med en norsk mikrobiolog, her. De farligste elementene er bruken av mRNA for å få kroppen til å produsere diverse proteiner, som f. eks. Spikeproteinet. Andre farlige elementer er diverse adjuvanser (tilsetningsstoffer) som f. eks. aluminium; det er gjerne disse som gir anafylaktiske sjokk blant de som blir stukket. "Corona-vaksinene" er medisinsk eksperimentering på mennesker og gjennomføres uten skriftlig, informert samtykke – altså i strid med Nürnberg-traktaten, som det er beskrevet blant annet i denne poddkasten. Det er derfor jeg konsekvent skriver "Corona-vaksine" i hermetegn; den er aldeles ikke en vaksine! Nei, "Corona-vaksinen" er ikke en tradisjonell vaksine, men en eksperimentell genterapi, som ikke engang er utprøvd på dyr før de nå blir distribuert globalt. Slik har mennesker over hele verden nå blitt forsøksgriser for legemiddelindustrien! Her er det også viktig å understreke at ingen av "Corona-vaksinene" er godkjente til ordinær bruk ennå. – "Corona-vaksinene" er bare godkjent til bruk i nødssituasjoner. Med en mortalitet på 0,02 % for folk flest fra "Covid19" er det rett og slett underlig å se den enorme propagandaen som er satt i verk for å få "folk flest" til å "Coronavaksinere" seg.

De mange bivirkningene og dødsfallene fra vaksinen

Pr 11.06.2021 viser databasen for bivirkninger av vaksiner i USA at til nå er det registrert 5.888 døde og 329.021 skadde fra COVID-19-skuddene. Det er flere "vaksinedøde" etter 6 "vaksine-måneder" enn i de foregående 29 årene til sammen med VAERS-data.

Er tallene over bivirkninger pålitelige?

Neppe. Allerede i januar i år publisert Brittiske "Pricipia Scientific International" artikkelen: Videoen under her er en av de beste gjennomgangene jeg har sett til nå. Jeg legger ved linken til BitChute, fordi jeg forventer at den som ligger på Youtube vil bli fjernet snart! - Legg godt merke til de spørsmålene dr Jessica Rose stiller mot slutten av det 40 minutter lange foredraget!

90-99 % av vaksine-bivirkningene blir ikke rapportert

En mye sitert artikkel i Nature viser at bare mellom 1 og 10 % av alle vaksinerelaterte bivirkninger, inklusiv dødsfall, blir rapportert. - Jeg har lett forgjeves etter lenken til den artikkelen i ei uke nå og har mistanke om at den har blitt fjernet av sensuren. Oppdatering 23.06.2021: Jeg fant referansen - en kongresshøring i år 2000 - takket være en artikkel som jeg har skrevet tidligere (så godt skjult er den nå!). Det å melde data til VARES er nemlig frivillig i det landet og flere forteller om at det å ha meldt et kasus til VAERS blir oppfattet som negativt for CV-en til legene! I tillegg er folkene som drifter databasen, veldig restriktive i forhold til hvilke kasus de registrerer - strengere enn det som er medisinsk begrunnet. Så med den Cancelkulturen som nå råder i akademiske miljøet spesielt i USA er det all grunn til å anta at de reelle tallene er 90 til 99 % høyere enn rapportert! Fra Houston, Texas kommer meldingen om at sykehusledelsen forbyr staben å lage oversikter over bivirkninger av vaksinene.

Hvordan står det til i Europa?

Det er dessverre liten grunn til å tro at rapporteringen av vaksinebivirkninger er stort bedre i vår egen verdensdel! Basen EudraVigilance viser bivirkninger av "Corona-vaksinene" i Europa pr 05. juni 2021: Pr. den datoen var det registrert 13.867 døde og 1.354.336 skadde fra "Covid-19 MRNA vaksine" fra Moderna, Pfizer Biontec, Astra-Zeneca og Janssen. Artikkelen gir også en oversikt over hvilke organ- grupper som var rammet. (I slutten av mai var det registrert 12.184 døde og ca 1,1 million bivirkninger!) Jeg tar også med denne artikkelen, som er en kommentar til den kraftig opphausete situasjonen i India med oppblomstring av "Covid19-sykdom og død etter den utstrakte vaksineringen der!

"Corona-vaksinen – et biologisk våpen"

"Corona-vaksinene" smitter faktisk både de vaksinerte og personer i deres omgivelser med "Covid19".  Og de forårsaker nerveskader, hjerteskader, skader på forplantningsorganene, immunsystemet, en rekke autoimmune sykdommer, slik som astma, atopisk eksem og diabetes. Se for eksempel Dere har sikkert sett videoer av vaksinerte mennesker som fester magneter til injeksjonsstedet. Den første linken under gir en god forklaring på hvordan og hvorfor: "Corona-vaksinene" rammer ogshttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26520409/å mange unge mennesker, men likevel ivrer WHO, CDC og Folkehelseinstitut-tet for å få vaksinere barna og barnebarna våre. Dette ivrer de for, til tross for at stadig flere melder om alvorlige bivirkninger, skader, og dødsfall hos vaksinerte både over og under 20 år! Den dystre realiteten er også at "Corona-vaksinen" rammer fruktbarheten hos begge kjønn. Spikeproteinet går ut over sædkvaliteten, men proteinet har kanskje aller mest å si for kvinner ved at Spike-proteinet samles i eggstokkene og gir inflammasjoner (betennelser uten mikrober) der! - En vet rett og slett ikke om denne tilstanden er kortvarig eller om den varer livet ut. En annen negativ effekt er alle abortene vaksinen forårsaker, se f. eks. Jon Rappoport sine utmerkede bloggposter:

Bivirkninger av vaksinene

Det er en lang, lang liste over kjente bivirkninger av de ulike vaksinene. Se for eksempel listen over vaksine-relaterte sykdommer i artikkelen "1,047 Dead 725,079 Reported Injuriesfollowing COVID19 Experimental“Vaccines” Reported in the U.K." Seriøse forskere verden over karakteriserer "Corona-vaksinen" som et biologisk våpen! De forventer at en viss andel "vaksinerte" kommer til å dø i de første ukene eller månedene etter at de fikk stikket. Det store flertallet kommer likevel til å dø i løpet av de 5 første årene etterpå, når de møter neste coronavirus og immunsystemet deres går av hengslene i en dødelig cytokinstorm forårsaket av Spikeproteinet i "vaksinen". Her er en person som forteller at i oljeindustrien går nå personer fra HR med tårer i øynene gjennom lokalene og krysser av for hvem som er "vaksinerte"; de gråter fordi de regner med å måtte erstatte om lag 50 % av dem! I 2021 har mange, mange kommet med advarsel om at disse "Corona-vaksinene" er biologiske våpen som er designet for å redusere verdens befolkning. En av dem er tidligere visepresident og 'Chief Science Officer' i medisinselskapet Pfizer, Dr. Mike Yeadon. Intervjuene med ham er gjengitt mange steder, men her er en av artiklene om advarslene han kommer med: I artikkelen "INTERNATIONAL ALERT MESSAGE OF HEALTH PROFESSIONALS TO GOVERNMENTS AND CITIZENS OF THE WORLD" krever en rekke internasjonale leger under eget navns nevnelse: "at alle gale og uforholdsmessige tiltak som har blitt satt i verk siden starten på plandemien for å bekjempe SARS-CoV-2-viruset, (slik som Lock Down, blokkering av økonomi og utdannelse, sosial avstand, påbud om bruk av munnbind etc.) må stanses umiddelbart fordi de er fullstendig urettmessige, er ikke basert på noe som helst bevis og bryter med de grunnleggende prinsippene om evidens-basert medisin".

Covid-19, en planlagt forbrytelse mot menneskeheten

Mange skribenter og helsepersonell sier bent fram at den egentlige hensikten bak "Coronaskandalen" er global avfolkning gjennom "vaksiner"!
 • COVID19 – Evidence Of Global Fraud
Jeg steilet de første gangene jeg leste dette. "Det kan da umulig være sant", tenkte jeg. Dessverre er det etter hvert ganske god dokumentasjon på at det stemmer likevel. - Jeg kunne ha gitt mange referanser her, men velger å nøye meg med journalisten Jon Rappoport sin

Nürnbergprosessen og Covid19

Et av de sentrale punktene i rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig var at "også personer som bare fulgte ordre fra en overordnet" er medskyldig i forbrytelsene (de medisinske eksperimentene) som blir begått av nazistene under 2. verdenskrig. Nürnberg-kodeksen rammer også det å lure noen ved hjelp av ufullstendig informasjon til å ta en farlig eksperimentell "Corona-vaksine", eller ved å bidra på andre måter i denne kjeden av bedrag. Jeg skrev i innledningen at Norge kjøpte testutstyr for "Covid19" allerede i 2017: Det ble faktisk tatt patent på disse testene i Nederland i 2015.

Nürnberg-2 prosessene

Ca 1.000 jurister og 10.000 leger og andre medisinske eksperter fra hele verden har stevnet en rekke organisasjoner og framtredende personer for retten i det som omtales som Nürnberg-2 prosessene. Disse gruppesøksmålene er ledet av den kjente forbukerjuristen dr. Reiner Fuellmich, se det første kulepunktet under her. Et lite utdrag fra artikkelen om "Nuremberg Trial 2.0":
It (The Corona fraud) is:
 • The biggest tort case ever
 •  The greatest crime against humanity ever committed
Those responsible must be:
 • Criminally prosecuted for crimes against humanity
 • Sued for civil damages
Deaths:
 • There is no excess mortality in any country
 • Corona virus mortality equals seasonal flu
 • 94% of deaths in Bergamo were caused by transferring sick patients to nursing homes  where they infected old people with weak immune systems
 • Doctors and hospitals worldwide were paid to declare deceased victims of Covid-19
 • US states with and without lockdowns have comparable disease and mortality statistics
Autopsies showed:
 • Fatalities almost all caused by serious pre-existing conditions
 • Almost all deaths were very old people
 • Sweden (no lockdown) and Britain (strict lockdown) have comparable disease and mortality statistics

Når kommer neste krise?

Flere leger og samfunnsvitere spør "Når kommer det neste viruset?" eller "Når kommer den neste krisen". Det en også en reell frykt for hva "raseteoretikerne",  eugenetikkerne, bak Coronaskandalen kan finne på. Norskfødte, tidligere WHO-ansatte Astrid Stuckelberger er en av dem, som også sier at "Selve vaksinen skaper en ny epidemi":

Men det er lyspunkter:

I England blir NHS (National Health Service) nå pålagt å registrere de som har reell sykdom i stedet de friske som bare har fått positivt utslag på en "Coronatest". "NHS Told to Identify Patients Actually Sick From Covid-19 Rather Than Those Testing Positive" Stadig flere mennesker ser ut til å våkne fra den Corona-transen som den massive propagandaen har påført dem. Prosessen 'Nürnberg-2' starter 03. juli 2021, se her

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese