Er Mikroplastikk bare det nye skremselet, eller? – del 3

«Å tenke som så at ting kan bli forstått med bare fragmenter av kunnskap, er et feilgrep» sier Professor Emeritus Masanori Fukushima ved Universitetet i Kyoto. – Jeg har selv gått i den fellen, og når det er snakk om forurensning av plast, er det bokstavelig talt en livsfarlig felle. – I det siste tiåret har det vært stort fokus på forsøpling av plast i verdenshavene og langs strendene. Det har kommet en strøm av nyhetsoppslag og -artikler, som sier at forskere finner fragmenter av plast over alt. Det Offentlige arrangerer til og med dugnader for strandrydding for å fjerne slikt søppel fra strendene. Selv om det er et utmerket tiltak har jeg i det stille trukket litt på skuldrene tenkt at «er da plast så farlig!?«. Nå vet jeg bedre. Nå kan jeg si: «Jo, PLAST ER FARLIG«! Men plasten som ryddes fra strendene er relativt ufarlig makroskopisk plast. Problemet er at plast brytes ned med tiden og danner mikroplast og til slutt nanoplast og DEN er et helt annet problem enn «bare forsøpling». Mikro- og nanopartikler av plast er virkelig farlige. Slike partikler kan trenge inn i cellene i kroppen og gjøre stor skade. f.eks. på arveanlegget vårt. Men finnes det andre kilder til plastforurensning enn makroplast?

NB: Jeg har valgt å dele denne artikkelen i tre. Disse har forhåpentligvis en logisk rekkefølge, derfor bør de også leses i rekkefølge!

Dr. Ana Maria Mihalcea og andre tar opp sprøytingen av ftalater via Chemtrails og sammenligner disse med innholdet i C19-våpenet.

Mer om Morgellons og Covid-19-injeksjonene

Det er både krevende og kostbart å få tak i innholdet i C19-hetteglassene for å analysere det. Advokaten Todd Challender viste (oss) en kjemisk analyse av Covid19-injeksjon. [1] og [2] Materialet i analysen ble hentet fra det samme hetteglasset som en «vaksineskadet» person hadde blitt injisert med. I USA er det faktisk ulovlig å åpne eller hente ut innholdet fra hetteglass som inneholder «Void19-vaksine», så på grunn av faren for represalier ønsker ikke de som analyserte hetteglasset å stå fram offentlig. Derfor er det bare begrense hvor mye informasjon de kan dele. Men Todd Challender sier at når han første gang så resultatet, visste han at det var en bekreftelse på at de hadde hatt rett i en antatt og direkte samsvar mellom C19-hetteglassene og de filamentene en finner i miljøet; filamenter som skyldes geoengineering og som folk kjenner som «Morgellons».

Dr. Ana sier hun ønsker å gi anerkjennelse til Clifford Carnicom og Elana Freeland:

«Da jeg møtte dem første gang, overbeviste arbeidet og forskningen deres at C19 biovåpnene er en fortsettelse av overvåkningsteknologien noen kaller Morgellons – men som heller burde bli kalt avanserte, selv-organiserende nanomaterialer – dette er plasmoniske nanopartikkel-antenner, som kringkaster resonansfrekvensen til humant DNA.
Den tyske forskeren Harald Kautz Vella har skrevet en utmerket [men lang] forskningsartikkel om dette temaet.» [3]
«Det kan være mange teknologier involvert, jeg tror at det jeg har sett under mikroskopet som selvsamlende nanoteknologi, polymer plast og kvantedoter – og at det er dette Clifford kaller ‘cross domain bacteria’.
Den første mulige mekanismen når en observerer fibre, kan være en kjemisk reaksjon av Ca(NO3)2 og fluoride tensider til Ca2F-nano-krystaller, som i likhet med piezoelectriske krystaller utvikler magnetiske egenskaper når de blir eksponert for eksterne magnetfelt. I et tørt miljø ville disse nanokrystallene danne ustabile, edderkoppnett-lignende strukturer når de blir trigget til å bli magnetisk, i et fuktig miljø vil de teoretisk sett bli i stand til å danne dråper på kommando, ved å smelte sammen mindre dråper via magnetisk tiltrekning til dråper på størrelse med regndråper.»

Ifølge artikkelen»Analyse av C19. …» [4] er altså Morgellons en type nanoteknologi, som er i stand til å hente signaler fra DNAet i kroppen din og kringkaste dem til de som måtte ha interesse av å analysere hver eneste bevegelse du gjør, overvåke helsetilstanden din og mange andre parametere. Denne nanoteknologien blir i stor utstrekning sprayet via chemtrails, men er også en viktig del av C19-injeksjonene:

«Den andre formen for fibre som er observert, er nylonfibre dekket med aluminium (dr. Anas kommentar: disse er polyamider slik vi finner dem i blod og blodklumper) slik det er indikert via manuskriptet fra U.S. Air Force Akademi, Kjemi-departementet. Det er rapportert at slik fibrene kan gjemme fly slik at de ikke blir oppdaget på radar, så vel som å avbøye sollys i konteksten å kjempe mot global oppvarming. Luftforsvaret i USA kaller polyamidene for ‘forfalsknings-spray’ (‘spoofer sprays’).

Det er fullstendig feil å kalle C19-injeksjonene «vaksine». Dette er ikke vaksiner, C19-injeksjonene er medisinske innretninger, noe Karen Kingston har bevist gjennom å koble den til de mer enn 4.000 patentene som ligger bak denne teknologien.

«Mer komplekse medisinske utstyr består av selv-samlende nanomaskiner, som for eksempel optiske fibre, som med kapillareffekten tar inn og konsentrerer opp nano-fargestoffer og andre nanopartikler med spesielle karakteristikker, slik som nanopartikler av gull. Disse nanopartiklene er i stand til å samle inn lys som kommer inn fra DNA og forvandle dem til elektromagnetiske signaler, som igjen blir sendt ut fra de fiberbaserte såkalte plasmoniske antennene som et avlesbart elektromagnetisk signal. Det var nettopp dette analysen ved Harvard viste: at ftalatene i de filamentene en finner i miljøet, sammen med grafene- nanorørene, fargestoffene, metallene og andre kjemikalier (er teknologisk utstyr).» [5]

Self-assembling proteins and peptide based nanoparticles

Årets møte i Davos, der mye av politikken bak både geoengineering og chemtrails blir lagt, gav to større avvik fra «kosen» under møtet. Det ene av dem var talen som den Argentinske presidenten Javier Milei holdt i forsamlingen der:

«Så, mens møtedeltakerne i Davos samlet seg for å høre paneldiskusjoner om å skape jobber, utnytte AI og ‘forbedre’ økonomien for å bekjempe klimaendringer, skapte Javier Milei overskrifter med sin advarsel mot «større reguleringer, som skaper en nedadgående spiral inntil vi alle er fattige». I talen sin advarte Milei verden mot å krype i retning av sosialisme, og argumenterte at kollektivisme i enhver form var roten til alle problemene i Vesten.
Den Argentinske presidenten avsluttet sin tale med et entusiastisk «Lenge leve friheten, for pokker!«
[6]

Hvorfor spy ut mikroplast i miljøet og i menneskekroppen?

Jeg er redd det ligger samme motivasjonen bak chemtrails som bak iveren etter å injisere flest mulig med det biologiske våpenet «C19-vaksine». De ulike formene for plast brukes altså til selv-samlende nanoteknologi inni organismer, inklusiv inne i mennesker. Dette er en teknologi som blant annet har som hensikt å overvåke det indre miljøet i kroppen vår; alt fra biokjemiske målinger til bevegelsene våre, «vaksinestatus» og til tankene våre!

Mikroplast inngår også i den teknologien som også kan fungere som syntetisk-biologiske våpen rettet den som har dette i kroppen. Innretningene kan styres fra mobilnettet (4G, 5G, 6G) eller fra satellitter og det verserer anekdoter om at mennesker er drept via signaler utløst fra denne styrings-teknologien.

Nanopartiklene kan også inngår som hyperbrennbare mikropartikler, som kan samles og antennes ved hjelp av stråling, jevnfør brannene i Lahaina på Maui, Hawaii i august 2023! [7] og [8]

Plast inngår altså som våpen i teknologiske innretninger og i arbeidet som gjøres for å lage koblinger mellom maskiner og menneske og gjøre oss til kyborger!  [9]

Den amerikanske forsvarsorganisasjonen DARPA sin skisse for å hacke menneske-hjerner

Dr. Ana sier følgende i artikkelen «Hydrogel Platform Enables Versatile Data Encryption And Decryption» at Det neste programmerbare Menneske-maskin-interfacet er «smartere» enn du tror»:

«Denne artikkelen ble bare publisert om nanowerk. I dag kan hydrogel bli programmert, kryptert og dekryptert. Vi vet nå at hydrogel er substratet til et hjerne-komputer-interface og modaliteten for å smelte sammen mennesker med maskiner, slik det blir beskrevet i artikkelen under her. Et av hydrogelene som brukes for denne krypterings-modaliteten er polyvinyl-alkohol. Det var dette polymeret Clifford Carnicom og jeg fant ved å bruke nær-infrarød spektroskopi på tråder av hydrogel/CDB/Morgellons/avansert nanoteknologi i C19-vaksinerte og i uvaksinert blod.[10]
For å forklare, så kaller Clifford hydrogeltrådene vi nå ser i blodet CDB (Morgellons). – Uansett hva du ønsker å kalle dem, så er dette den kjemiske signaturen deres som er isolert fra blodet til C19-uvaksinerte som er eksponerte for ‘shedding’ og miljømessig forurensning. De inneholder denne hydrogel-plastikken – polyener (polyethylene glycol), vinyl (polyvinyl alkohol), polyamide proteiner (nylon, kevlar, (edderkopp-) silkeproteiner som feildannes og kan skape amyolider og prionlignende utfellinger). Signaturer fra annen nanoteknologi er silikon og svovel. Teknologien kaprer metyl-grupper, som trengs for å avgifte og skape Glutatione i kroppen. Det inneholder også Halogener som jod, bromider, fluorider og klorin.»

«Polyvinylalkohol er plast. Det blir også nevnt som en av de gjemte («stealth») nanopartiklene i patentet til Moderna for sammensetningen av lipide nanopartikler. Den andre bestanddelen i dette spesielle hydrogelet er polycaprolactone, som også finnes i Moderna sitt patent som en gjemt nanopartikkel. Dette antyder at den skjulte teknologien av nanopartikler i C19-biovåpenet har de kompositte ingrediensene som muliggjør hydrogel kryptering i mer enn 5 milliarder C19-injuserte mennesker for å oppnå dette hjerne-computer interfacet. [11]

Videre i den samme artikkelen heter det at plasten er beskrevet i “Patent US11,622,9722Lipid nanoparticle compositions and methods of formulating the same”. – Dette patentet er en 248 siders publikasjon, som også Karen Kingston har satt seg inn i.

Dr. Ana skriver:

«Poenget mitt i denne artikkelen er at nøyaktig de samme hydrogelene vi nå finner i blod er kjent som programmerbare og at denne informasjonen kan bli kryptert. Ikke bare tatoverer denne teknologien informasjonen i hydrogelet, men den kan lagre minner og visuell informasjon. Slik kan den fungere som et hjernelager. Dette lyder som Digital ID for meg.»
«Med videre utvikling kan materialer som denne danne basis i «smarte pakker» for sikker lagring av informasjon og overføring i logistikk, finansielle transaksjoner og medisinsk behandling.»

Med en gang du ser forbindelsene og de fundamentale byggesteinene til nanoteknologisk slaveri, de kjemisk identifiserbare signaturene, kan du ikke avse dette. Nå vet du hvordan dette fungerer og hva den reelle fienden er. Det er disse overvåkningsteknologiene. Og de blir sprayet fra fly via geoengineering og vær-krigs-operasjoner, de forgifter maten vår, vannet, medisinene og ALL vaksine for barn, voksne og dyr, derfra kommer de inn i matkjeden, slik jeg har vist. Det finnes ikke mRNA i kjøtt, det vi ser er selvorganiserende nanoteknologi.»

Dr. Ana avslutter artikkelen “Hydrogel Platform Enables Versatile Data Encryption And Decryption …” på denne måten:

«Vi må gjøre folk over hele verden oppmerksom på denne diskusjonen. Hvis vi fortsetter med å villede mennesker med BARE å henvise til mRNA og spikeproteiner, mister vi muligheten til å avgifte mennesker fra giftig nanoteknologi, metaller og hydrogelplast, og nevner ikke engang gen-modifisering gjennom kvantedots og skapelsen av kyborger.
Jeg bryr meg ikke om hva du er, hva trossystemet ditt er eller hvilken side av frihets-bevegelsen du har vært på.
Se på disse bevisene og gjør noe for å redde den menneskelige rasen. Slutt å ignorere dette at for hver bevegelse du gjør vil flere mennesker dø!!!!!

Mennesker får den feile behandlingen. Nattokinase, vanlige blodfortynnere som Eliquis og Warfarin (Heparin på norsk) gjør ingenting for å løse opp hydrogelplast og metaller. Jeg har vist dette.

Gummilignende klumper utviklet i C19-uvaksinerte individer med tidligere Dype Venetromboser og massive blodpropper i lungene mens de står på Eliquis Nattokinase, Lumbrokinase og Serreptase. – Leger ønsker trolig ikke å ødelegge ryktet sitt ved å snakke om nanoteknologi.

HVORFOR BRYR DU DEG MER OM HVA ANDRE MENNESKER TENKER ENN Å YDMYKE DEG SELV OG REDDE SÅ MANGE LIV DU KAN VÆRE Å LÆRE OM DENNE TRUSSELEN???

De folkene som dømmer meg og ignorerer meg er potensielt de vandrende døde uansett, fordi disse gummilignende materialene vokser i dem også. Bare spør de som balsamerer om de tror at jeg har rett.
La folk fordømme alt de ønsker og la oss REDDE LIV.
Vær snill å del denne informasjonen so bredt du kan.
Denne kjemiske analysen er selvfølgelig konsistent med det jeg har rapportert tidligere – at de kjemikaliene som blir funnet i trådene av avansert nanoteknologi og at den kjemiske sammen-setningen av lipide nanopartikler i C19-sprøytene ligner hverandre. Og dette er bare det vi vet fra rapportene, men de faktiske gass-kromatografien for å vurdere all mulig plast i injeksjonene har «offisielt» ikke blitt utført enda.

Avanserte nanoteknologiske polymerer, nå kalt mikroplast, finnes over alt. Disse selv-samlende biosensoriske polymerene er der i den hensikt å lage et grid for total digital overvåkning. Du kan finne artikkelen til HP Packard som diskuterer utsendelsen av milliarder av nanosensorer ut i miljøet her.[12]

Notat 21 februar 2024:
Det er et poeng her som jeg mistet tidligere: En kan anta at Jorda har produsert plast i minst 4 milliarder år ved at det lekker olje ut fra mantelen inne i Jorda mot overflaten. Et av de stedene som plasten da trolig dannes, er vulkaner og varme kilder. MEN det som skiller den naturlige plasten fra dagens forurensing er at ‘noen’ har sluppet ut store mengder nanoteknologi (se f. eks. omtale av Morgellons og C19-injeksjoner) med kvantedot-teknologi i minst 40 år. DET er en situasjon menneskeheten ikke har stått ovenfor tidligere.

Oppsummert:

Som dr. Ana og Karen Kingston og mange andre sier, lever vi i et svært avansert stadium av transhumanistisk agenda, der sammensmeltingen av mennesker og maskiner nå skjer over hele verden. Av hensyn til ikke-troende og tvilere er det viktig å gjennomgå hovedstrøms vitenskapelig litteratur for slik å vise hva som allerede er opplagt i blodet til mennesker – og som er beskrevet i dokumentet «Presidential Nanotechnology Budget Army Cyborg Soldier 2050« [13] og flere.

Selv er jeg reservert mot å tolke hendelser i samtiden opp mot profetier om endetiden i Bibelen, men jeg har forståelse for at noen ønsker å gjøre det i dagens situasjon. – Slik Lisa McGee ser det er forgiftningen av alt levende med nanoteknologi en demonisk og mørk plan. Hun er enig med Todd Challender, som sier at Dyrets Merke fra Johannes Åpenbaring kapittel 13 allerede er sendt ut. Han snakker også om ‘Hydrogel Kvante-Dot Luciferase’ teknologi. Som kjent er Lucifer et annet navn på Djevelen. De som står bak forgiftningen med nanoteknologi har valgt dette navnet på det enzymet som får ildfluer til å sende ut lys. Det samme enzymet er brukt i C19-injeksjonene og er en del av denne teknologien, sammen med det radioaktive stoffet Cesium 137, som 5G-nettet spiller mot. [14]

 

REFERANSER

Jeg har lagt særlig vekt på de referansene jeg har uthevet i oversikten her. For deres egen sikkerhets skyld håper jeg dere vil ta arbeidet med å gjennomgå referansene i alle tre artiklene!

[1] “THE WALKING DEAD” – 5G & Patents to Turn People Into Zombies, Never-ending Viruses – Todd Callendar & Lisa McGee   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/the-walking-dead-5g-and-patents-to

[2] Todd Callendar, Senior FAA and Military Medical Whistleblowers, General Thomas McInerney join Medical Doctors for Covid Ethics For Extraordinary Meeting   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/todd-callendar-senior-faa-and-military

[3] The Chemistry in Contrails Assessing the Impact of Aerosols from Jet Fuel Impurities, Additives and Classified Military Operations on Nature    –   https://aquarius-technologies.de/wp-content/uploads/2021/07/The-Chemistry-in-Contrails.pdf

[4] C19 Vax Analysis Shows Dozens Of Toxic Phthalates That Have Been Associated With Endocrine Disruption And Death From Heart Disease   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/c19-vax-analysis-shows-dozens-of?publication_id=956088&post_id=140825650&isFreemail=false&r=dsfwd

[5] Truth Science & Spirit – Nanotech Karen Kingston   –   Video: https://clouthub.com/v/0dcdacbf-8882-48ef-b5da-f99d037f8f4c

[6]  Davos Men Outflanked by Davos Disrupters   –   https://rclutz.com/2024/01/21/davos-men-outflanked-by-davos-disrupters/

[7] Was weaponized GIS used in Lahaina?   –   https://sashalatypova.substack.com/p/was-weaponized-gis-used-in-lahaina?publication_id=870364&post_id=136486902&isFreemail=false

[8] Brannen i Lahaina på Maui, Hawaii: Skogbrann eller massakre?   –

https://egil.enassen.no/brannen-i-lahaina-pa-maui-hawaii-skogbrann-eller-massakre

[9] Hydrogel Interfaces for Merging Humans and Machines – MIT Research Review   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/hydrogel-interfaces-for-merging-humans

[10] Chemical Composition Analysis Of Synthetic Biology Cross Domain Bacteria (CDB) aka Hydrogel/Graphene Filaments In Unvaccinated Blood- Ana Mihalcea, MD, PhD In Conjunction With Clifford Carnicom   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/chemical-composition-analysis-of

[11]  «Hydrogel Platform Enables Versatile Data Encryption And Decryption» – The Next Programmable Human Machine Interface Is «Smarter» Than You Think  –    https://anamihalceamdphd.substack.com/p/hydrogel-platform-enables-versatile?publication_id=956088&post_id=141331154&isFreemail=false&r=dsfwd

[12] Is Nano Domestic Quell Government Project Still Going On? How Long Have Our Bodies Been Loaded With Nano Particles In Food, Drinks And Water Supply? Are We Now Part Of The World Wide Sensor Network?   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/is-nano-domestic-quell-government

[13] Cyborg Soldier 2050: Human/MachineFusion and the Implications for the Future of the DOD   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/cyborg-soldier-2050-humanmachine

[14] “THE WALKING DEAD” – 5G & Patents to Turn People Into Zombies, Never-ending Viruses – Todd Callendar & Lisa McGee   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/the-walking-dead-5g-and-patents-to

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese