Er Mikroplastikk bare det nye skremselet, eller? – del 1

«Å tenke som så at ting kan bli forstått med bare fragmenter av kunnskap, er et feilgrep» sier Professor Emeritus Masanori Fukushima ved Universitetet i Kyoto. – Jeg har selv gått i den fellen, og når det er snakk om forurensning av plast, er det en bokstavelig talt livsfarlig felle. – I det siste tiåret har det vært stort fokus på forsøpling av plast i verdenshavene og langs strendene. Det har kommet en strøm av nyhetsoppslag og -artikler, som sier at forskere finner fragmenter av plast over alt. Det Offentlige arrangerer til og med dugnader for strandrydding for å fjerne slikt søppel fra strendene. Selv om det er et utmerket tiltak har jeg i det stille trukket litt på skuldrene tenkt at «er da plast så farlig!?«. Nå vet jeg bedre. Nå kan jeg si: «Jo, PLAST ER FARLIG«! Men plasten som ryddes fra strendene er relativt ufarlig makroskopisk plast. Problemet er at plast brytes ned med tiden og danner mikroplast og til slutt nanoplast og DEN er et helt annet problem enn «bare forsøpling». Mikro- og nanopartikler av plast er virkelig farlige. Slike partikler kan trenge inn i cellene i kroppen og gjøre stor skade. f.eks. på arveanlegget vårt. Men finnes det andre kilder til plastforurensning enn plastsøppel?

NB: Jeg har valgt å dele denne artikkelen i tre. Disse har (forhåpentligvis) en logisk rekkefølge, derfor bør de også leses i rett rekkefølge:

Definisjoner

Ordet «nano» i «nanopartikler» angir størrelse, der 1 nanometer = 1 milliardtedels meter (1/1.000.000.000 meter) (det vil si 1/1.000.000 millimeter). Her brukes «nanoplast» om partikler mindre enn 0,1 mikrometer (0.1 µm). Makropartikler av plast er fragmenter fra 5 mm og ned til 1 mikrometer. 1 mikron = 1 milliontedels meter (det samme som 1/1000 dels millimeter).

Nanopartikler av et stoff er farligere for alle organismer enn makroskopiske partikler av det samme stoffet. Dette er slik enten det er snakk om fettstoffer (lipider), grunnstoffer á la gull, aluminium, brom, kadmium osv., eller kjeder av hydrokarboner á la plast.

Fordi partiklene er så små, har mange av dem evne til å trenge inn i kroppen og inn i cellene, der de blant annet kan endre DNAet.

Som kjent utvinnes 98 % av all plasten fra olje (hydrokarboner), resten fra cellulose.

/Som jeg skriver om i et annet innlegg,  [1] er jeg overbevist om at kull, gass og olje IKKE stammer fra nedbryting av dyr og planter; at olje tvert imot har abiotisk opprinnelse, (abiotisk = det som verken er eller har vært levende (omskrevet fra Wikipedia)).

«Plast» er en sekkebetegnelse

Når vi bruker begrep som «plast» må vi holde tunga bent i munnen. Akkurat som kreft ikke er en enkelt sykdom, men mange sykdommer avhengig av vevet den vokser i og typen celler som vokser uhemmet, finnes plast i mange ulike former og har mange ulike kjemiske sammensetninger.Det er kanskje tema for et annet innlegg.

To helter fra motstanden mot Covid19-saken

I løpet av de siste 3-4 årene har jeg funnet flere helter; personer som stått fram og talt mot «visdommen» fra helsemyndigheter og politiske myndigheter, tross store omkostninger for dem selv, deres karriere og familier. To av disse er dr. Ana Maria Mihalcea og Karen Kingston:

Dr Ana Maria Mihalcea

Etter å ha fulgt henne i mer enn halvannet år har jeg stor tiltro til hva legen ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD skriver eller sier i intervjuer. Hun omtaler seg selv bare som «dr. Ana», for som hun sier, så er det nesten ingen som kan uttale etternavnet hennes rett. Hun understreker at hun har bred kontakt med pasienter gjennom en stor privatpraksis som lege i tillegg til at hun er aktiv som forsker, noe som gir ekstra vekt til det hun påstår.

Biotech-analytiker Karen Kingston

Karen Kingston er en bioteknisk analytiker og en medisinskrettslig rådgiver med erfaring fra legemiddelindustrien (Big Pharma). Hun har den rette typen ekspertise og de bevisene som trengs for å utruste borgere med ord til å forstå og gi uttrykk for forbrytelsene som er begått i Covid19-saken under et dekke av hensyn til nasjonal sikkerhet og offentlig helse.
Ulikt mange andre juridiske og medisinske eksperter forstår Kingston lovene om EUA («Emergency Use Authorization»), kjenner det medisinsk-juridiske landskapet, ser alle smutthullene, og hvor Pfizer forspilte sin påståtte jernsikre immunitet, slik at Big Pharma kan bli rettslig forfulgt og dømt.
Karen Kingston var en av de første som varslet om farene ved nanoteknologien i C19 og i injeksjonene av C19-biovåpenet. Hun beviste at «Coronaviruset» i realiteten er et nanoteknologisk våpen, som bygger på mer enn 4.000 patenter! [2]

Produksjon og bruk av plast

Som grafen under her viser, har plastproduksjonen i verden økt enormt fra 1950 og til 2015, her uttrykt ved de løsemidlene som inngår i produksjonen av plast:

Figur 1: Global produksjon av plast I tidsrommet 1950 – 2015. Plastproduksjon refererer til den årlige produksjonen av løsemidler for polymerer og fibre. Kilde: Ritchie, Hannah og Max Roser, «Plast-forurensning» fra «Our World in Data (2018). Copyright 2018, OurWorldInData.org, Hentet ut den 12 juni 2023. Ref.: » Could Microplastics Be a Driver for Early Onset Colorectal Cancer?»

Men en kan dessverre ikke uten videre bruke på grafen over her til å si noe om omfanget av plast-forurensning. Plast havner nemlig ikke naturen og til slutt i menneskekroppen bare gjennom nedbrytning av plastemballasje eller andre plastgjenstander. Dessuten blir en stor prosentdel av den produserte plasten blir også brent eller gjenvunnet.

Dr. Anas tre artikler

I tidsrommet 16. til 19. januar 2024 publiserte dr. Ana Maria Mihalcea tre artikler, om plast-forurensning i menneskeføde og i blodet til utvalgte personer med bakgrunn i undersøkelser hun selv har gjort med mikroskop. (Se litteraturlisten).

 1. Den første artikkelen handler om hvordan hun og andre forskere har påvist mikroplastikk i maten vi spiser. [3]
 2. Den andre artikkelen handler om at hun finner kunstige tråder á la de silketrådene som edderkopper lager både utenfor og inni organismer. Hun beskriver hvordan forskermiljøer har etterlignet edderkoppspinnet ved å få E-coli-bakterier til å produsere de samme slags trådene. Dr. Ana sier at dette kunstige edderkoppspinnet, en type polymerer, er sprøytet i atmosfæren i stort omfang via Chemtrails.[4] – Vi får altså dette svineriet inn i kroppen ved å puste det inn!
 3. Den tredje artikkelen til dr. Ana handler om polymerer på størrelse med nanopartikler (noen få milliardtedels meter), som nå er påvist i innholdet i plastflasker (PET-flasker) og i en rekke matvarer så vel som i de famøse «Covid19-skuddene.[5] – Altså får vi dette ofte i oss ved å drikke eller ved å la oss injisere med til stoffer som til dels ikke er oppgitt i varedeklarasjonen til såkalte ‘vaksiner’. Dessuten gjør praksisen med geoengineering at vil til og med får polymererne i oss ved å drikke vann fra springen!

Kilder til og skjebne for mikro- og nanopartikler i miljøet:

Figur 2: Kilder og skjebne for mikro- og nanoplast i miljøet. Mikro- og nanoplast blir dannet både fra primære og sekundære kilder gjennom forbrukere og industrier. Produkter av makroplastikk som faller fra hverandre til fragmenter på mikronstørrelse kan brytes videre ned til nanoplast gjennom prosesser for biologisk nedbryting.både mikro og nanoplast kan opptre i miljøer både i vann og jord, og til slutt komme inn i matkjeden vår via vannforsyning, noe som leder til opptak og oppsamling av denne plasten i menneskekroppen.

Figur 2: Kilder og skjebne for mikro- og nanoplast i miljøet. Mikro- og nanoplast blir dannet både fra primære og sekundære kilder gjennom forbrukere og industrier. Produkter av makroplastikk som faller fra hverandre til fragmenter på mikronstørrelse kan brytes videre ned til nanoplast gjennom prosesser for biologisk nedbryting.både mikro og nanoplast kan opptre i miljøer både i vann og jord, og til slutt komme inn i matkjeden vår via vannforsyning, noe som leder til opptak og oppsamling av denne plasten i menneskekroppen.

Syv særligskadelige kjemikalier i plastikk:
Det er funnet Bisfenoler, Alkylfenoler, perfluorerte sammensetninger (PFAS), Brominerte flamme-hemmere (BFR), dioxin, ftalater, UV-stabilisatorer, bly og kadmium i plast. Alle syv gruppene av stoffer er skadelige. [6]
Ifølge dr. Ana Maria Mihalcea og mange andre tilhører ftalater den kjemiske grupperingen «plastikk» og fragmenter av stoffet er «mikroplastikk».

Det finnes fire hovedmåter plast forsøpler på:

 1. Den ene måten er selvsagt nedbryting av makroplast, slik jeg skriver om et annet sted her og som grafen antyder.
 2. Den andre måten har å gjøre med gjenbruk/resirkulering av plast. Plast fra husholdninger og industri må renses før den kan bli gjenbrukt. Slik rensing skjer ved å vaske plasten, noe som er problematisk fordi det «skrelles av» mikroplast ved vaskingen; stoffer som går ut med skyllevannet. Det er faktisk vært bedre å brenne all plasten i ovner med effektiv rensing av røyken! – De samme utslippene av mikro- og nanoplast skjer forresten når vi vasker klær av kunststoffer i vaskemaskinene våre.
 3. Den tredje er at det foregår målrettet sprøyting med mikro- og nanoplast over store områder på Jorda, noe jeg var inne på i posten om chemtrails og geoengineering: Der viste jeg at plastpartikler på størrelse med makro og nanopartikler bevisst har blitt sprøytet over oss i årevis: Høsten 2023 erkjente minst 40 av regjeringene i verden at de har bedrevet geoengineering siden 1980-tallet, noen land minst siden 1950-tallet!
 4. Den fjerde måten er at mikro- og nanopartikler av plast kommer inn i kroppene våre gjennom diverse program for «vaksinering», som f. eks C19, influensa osv.

Problemstillingen «plastposer for varetransport» versus emballasje

Ingen kan ha unngått å merke den nye problematikken omkring de handleposene vi bærer matvarer og annet hjem i. Min holdning er at det å forby handleposer for å få ned forsøpling/forurensning av plast i miljøet faktisk er kontraproduktivt av to grunner:

 1. Forbrukerstyring via forbud virker veldig ofte mot sin hensikt
 2. Det hjelper minimalt å angripe de handleposene folk bruker for å få med varene hjem så lenge nesten hver eneste vare i butikken er pakket inn i mengder av plast. Det å bruke plast kan ha mye å si for holdbarheten til matvarene, men jeg undere meg ofte over hvor mye plast som brukes. Og ukritisk bruk av plast gjelder slett ikke bare matvarebutikker; jeg synes det er enda merkeligere at når en f. eks. kjøper elektrisk eller optisk utstyr, møbler av metall eller tre, er ofte hver eneste del i (flat-) pakken pakket i plast! Til og med skruer og stifter blir sortert på størrelse ved å pakke dem inn i hver sin plastpose. Unødvendig!

Plast i mat og drikke?

At ftalater er en form for mikroplast er et synspunkt både dr. Ana og Karen Kingston er enige i, se i artikkelen og intervjuet i «UNLOCKED: Spike Proteins and Lipid Nanoparticles are HIGHLY TOXIC per Systemic Review of Scientific Literature«. [7]

Pr dags dato er det påvist partikler av plast i indre organer hos mennesker og dyr. Vi får i oss plast på flere forskjellige måter, blant annet gjennom matkjeden. Dette skjer enten ved at dyr spiser plast mens de jakter eller beiter i de naturlige omgivelsene sine [8] eller at maten kan bli forurenset på ulike trinn under prosessen med å produsere den. [9] Det tredje alternativet er at det kan lekke plast fra plastinnpakningen av mat og drikke. [10] – Fram til nå er det funnet plast både i mikro- og nanostørrelse i honning, øl, salt, sukker, fisk, reker og muslinger. [11]) På toppen av det hele finner forskerne mikroplast i form av ftalater i rødt kjøtt og en rekke andre matvarer. Som vi skal se senere har alt dette dystre konsekvenser for folkehelsen. [12]

Hvor kommer ftalater fra?

Undersøkelse i USA viste store mengder av en type plastmykner som heter ftalater. Undersøkelser med såkalte CR’s tester har tatt for seg noen av de mest solgte matvarene. Det viser seg samtidig at de mest solgte matvarene har de høyeste nivåene av forurensning med ftalater.  (Jeg oversetter bare deler av navnene siden dette er registrerte varemerker):

 • Drikkevarer: Brisk Iced Tea sitron, Coca-Cola original, Lipton diett grønn te citrus, og posl vår 100 % naturlig springvann
 • Bønner på boks: Hormel Chili med bønner, Bush’s Chili røde bønner Mild Chili saus, og Stor verdi (Walmart) Baked Beans Original
 • Krydderier: Mrs. Butterworth’s sirup Original og Hunt’s Tomatketchup
 • Melkeprodukter: ‘Fairlife Core Power High Protein Milk Shake’, ‘SlimFast Høy Protein Måltid-erstatning Shake kremet Sjokolade’, ‘Yoplait Original Lav-fett Fat Yogurt’, og Tuscan Melkefarm Helmelk.
 • Fast Food: Wendy’s Crispy Chicken Nuggets, Moe’s Southwest Grill Chicken Burrito, Chipotle Chicken Burrito, Burger King Whopper With Cheese, Burger King Chicken Nuggets, and Wendy’s Dave’s Single With Cheese.
 • Grains: General Mills Cheerios Original and Success 10-Minute Boil-in-Bag White Rice.
 • Barnemat: Gerber Mealtime for Baby Harvest Turkey Dinner, Similac Advance Infant Milk-Based Powder Formula, Beech-Nut Fruities Pouch Pear, Banana & Raspberries, and Gerber Cereal for Baby Rice.
 • Kjøtt og hønsefugler: Perdue Ground Chicken Breast, Trader Joe’s Ground Pork 80% Lean 20% Fat, Premio Foods Sweet Italian Sausage, and Libby’s Corned Beef.
 • Innpakket frukt og grønnsaker:Del Monte Sliced Peaches in 100% Fruit Juice, Green Giant Cream Style Sweet Corn, and Del Monte Fresh Cut Italian Green Beans.
 • Ferdiglagede måltider: Annie’s Organic Cheesy Ravioli, Chef Boyardee Beefaroni Pasta in Tomato and Meat Sauce, Banquet Chicken Pot Pie, Campbell’s Chunky Classic Chicken Noodle Soup, and Chef Boyardee Big Bowl Beefaroni Pasta in Meat Sauce.
 • Sjømat: Chicken of the Sea Pink Salmon in Water Skinless Boneless, King Oscar Wild Caught Sardines in Extra Virgin Olive Oil, and Snow’s Chopped Clams.

Noe av denne maten hadde høyere nivåer av ftalater enn andre. For eksempel hadde Annie’s Organic Cheesy Ravioli 53,579 nanogram ftalater pr porsjon. Dette er mer enn det dobbelte av det som ble funnet i «Chicken of the Sea Pink Salmon in Water Skinless Boneless», «Moe’s Southwest Grill Chicken Burrito»,» Burger King Whopper With Cheese», eller i «Fairlife Core Power High Protein Milk Shake Chocolate».

Andre forskere finner det samme

Helsejournalisten Lauren F. Friedman sier i artikkelen «Plastikk-kjemikaliene som gjemmer seg i maten» [13]) at også de fant ftalater i nesten all maten de testet og ofte høye nivåer av stoffet. Et annet slående eksempel er at de kunne ikke se at nivået av ftalater hadde sammenheng med innpakning i myk plast eller at de fant det i noen spesiell type mat. Det var faktisk mer sannsynlig at melkeprodukter eller ferdigmat hadde disse plaststoffene i seg enn andre typer mat!

«Vi fant for eksempel høye nivåer blant annet i Del Monte oppskårne pærer, «Kylling fra havet lilla laks», «Fairlife Core Power høy-protein sjokolade milkshakes», «Yoplait Original Fransk vanilje lav-fett yoghurt», og flere ferdigmat-produkter inklusiv «Wendy’s sprøe kylling-nuggets», en «Chipotle kylling-burrito» og en «Burger King Whopper med ost«. Organiske produkter var faktisk like problematiske. Faktisk fant vi det høyeste nivået av alle analysene i en boks med «Annie’s Organic cheesy ravioli»».

Samme produktet fra to ulike produsenter kan også ha ulikt innhold av ftalater.

«En porsjon med for eksempel «Pizza Hut’s Original Cheese Pan Pizza» hadde halvparten av nivået med ftalater som samme pizzaen fra Little Caesars. Nivået varierte til og med blant produktene av samme varemerket. » «Chef Boyardee Big Bowl Beefaroni pasta I kjøttsaus» hadde mindre enn halvparten av nivået vi fant i «Beefaroni pasta i tomat og kjøttsaus» fra samme produsent.»

Dr. Ana siterer artikkelen «The Plastic Chemicals Hiding in Your Food» av Helsejournalisten Lauren F. Friedman (se referanse 13):

“Forbrukerrapporter har undersøkt bisfenoler og ftalater i mat og i innpakningen til mat noen få ganger i løpet av de siste 25 årene. I de nye testene våre undersøkte vi et bredere utvalg av mat for å se hvor mye av kjemikaliene amerikanerne faktisk konsumerer. Svaret? Ganske mye. Testene våre av over 100 matvarer fant at tross de voksende bevisene av potensielle helsetrusler forblir bisfenoler og ftalater svært utbredt i maten vår.
Funnene av ftalater er spesielt bekymringsfullt: Vi fant dem i nesten all maten vi testet, ofte i høye nivåer. Nivåene avhang ikke av innpakningstype, og det var ingen bestemt type matvarer – slike som melkeprodukter eller ferdigmat – som var mer sannsynlig enn andre til å inneholde ftalater.

«Organiske produkter var like problematiske: Faktisk hadde Annies Organiske Osteholdige ravioli de høyeste nivåene.»

Hvorfor jeg bare refererer til undersøkelser fra USA, sier du? Vel, jeg har ikke klart å finne tilsvarende undersøkelser fra Norge eller Europa. Men den utbredte praksisen med geoengineering og Covid-19-saken gir meg all grunn til å tro at det står like dårlig til med plastforurensningen i mat i vår egen verdensdel! – Dessuten er det funnet mikro- og nanoplast i form av lipide nanopartikler i 33.000 matvarer ifølge et videointervju mellom Todd Callendar og Lisa McGee. Alle er partiklene er laget selv-samlende og kan bli kontrollert via frekvenser fra mobilnettet, f. eks. fra 5G eller andre! [14]

Hvordan kommer ftalater og annen plast inn i maten?

Disse kjemikaliene kan komme inn på mange nivåer i produksjonen. Jeg har allerede nevnt innpakningen, men det er nå klart at særlig ftalatene kan komme inn fra plastikk i rørene, fra samlebåndene og fra hansker som blir brukt under prosesseringen. Ftalatene kan til og med komme inn i produkter fra forurenset vann og jord som blir brukt under produksjonen.

Et annet poeng er at det er få lover og regler som begrenser bruken av kjemikaliene i matproduksjon. Det er heller ingen krav til at produsenter må teste maten for innholdet av plaststoffer. Det New York-baserte «CR Consumer Reports» har laget en guide som viser det jeg har skrevet til å og som kan hjelpe oss til å forstå hvordan du selv og andre kan begrense forurensningen og eksponeringen får for disse stoffene. Å sikre oss tryggere mat vil riktignok kreve nøkkel- reguleringer fra statlig nivå.

Men her kjenner jeg meg desillusjonert: Regjeringer verden over, inklusiv den norske regjeringen, har tross alt sprayet oss med disse stoffene fra fly i mer enn 40 år og jeg ser slett ikke bort fra at mye av plasten i maten vår er tilsatt med vilje! Både dr. Ana, Karen Kingston og flere trekker forbindelsen mellom plast i maten vår videre til C19-injeksjonene og ser at dette er et ledd i en krig mot egen befolkning, egne stater, for å redusere antall mennesker i verden. Se også avsnittet «Det finnes fire måter som plast forsøpler på«.

Konsekvenser

I en lengre artikkel dr Ana publiserte 21. januar -24 skriver hun at

«Analyse av C19 viser dusinvis av giftige ftalater som har blitt assosiert med endokrine forstyrrelser som diabetes, redusert testosteronnivå hos menn, fedme og dødsfall fra hjertesykdom.»
«Ftalater er ikke kjemisk bundet til polymeren sin, dermed kan de lett bli sluppet ut i omgivelsene, og til slutt entre menneskekroppen fra en rekke mulige kilder. Ftalater kan bli raskt metabolisert til sine respektive primære monoestere og videre til oksiderte metabolitter i menneskekroppen.» [15]; se også [16]

Konklusjon

Jeg mener vi blir utsatt for store menger plast av varierende størrelse og kjemisk sammensetning i naturen og i matvarer i ond hensikt, akkurat som i C19-saken – dels for å overvåke oss, dels for å påføre oss alvorlige sykdommer, se artikkelen av dr. Ana, ref. 5 og sluttkommentaren i del 3 av denne serien med artikler.

Notat 21 februar 2024:
Det er et poeng her som jeg mistet tidligere: En kan anta at Jorda har produsert plast i minst 4 milliarder år ved at det lekker olje ut fra mantelen inne i Jorda. Et av de stedene som plasten da trolig dannes, er vulkaner og varme kilder. MEN det som skiller den naturlige plasten fra dagens forurensing er at ‘noen’ har sluppet ut store mengder nanoteknologi (se f. eks. omtale av Morgellons og C19-injeksjoner) med kvantedot-teknologi i minst 40 år. DET er en situasjon menneskeheten ikke har stått ovenfor tidligere.

REFERANSER

Jeg har lagt særlig vekt på de referansene jeg har uthevet i oversikten her:

[1]  Er gass olje, og kull fossilt eller abiotisk?   –   https://egilenaasen.no/er-gass-olje-og-kull-fossilt-eller-abiotisk

[2] Karen Kingston on Mind Matters and Everything Else with Dr. Joseph Sansone, EP 10   Video   https://josephsansone.substack.com/p/karen-kingston-on-mind-matters-and?r=dsfwd

[3]  Recent Consumer Report Reveals High Levels Of Plastics In All Food Categories – Is Poisoning Our Biosphere Via Geoengineering The REAL Cause? https://anamihalceamdphd.substack.com/p/recent-consumer-report-reveals-high?publication_id=956088&post_id=140791901&isFreemail=false&r=dsfwd

[4]  Spider Silk Polymer Sprayed Via Geoengineering Operations From California – Darkfield Microscopy Analysis   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/spider-silk-polymer-sprayed-via-geoengineering

[5]  Study Shows A Quarter Million Nanoparticle Polymers Per Liter In Water Bottles – Same Polymers Found As In Moderna Patent For Covid 19 Shots, Morgellons Filaments, Blood & Rubbery Clots   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/study-shows-a-quarter-million-nanoparticle

[6]  7 Harmful Chemical Types in Plastics   –  https://www.endocrine.org/-/media/endocrine/files/topics/2020-dec-7-harmful-chemicals-backgrounder.pdf

[7] UNLOCKED: Spike Proteins and Lipid Nanoparticles are HIGHLY TOXIC per Systemic Review of Scientific Literature   –   https://karenkingston.substack.com/p/unlocked-spike-proteins-and-lipid?publication_id=1103773&post_id=140791699&isFreemail=false&r=dsfwd

[8] Microplastics as contaminants in commercially important seafood species   –   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28440928/

[9] The presence of microplastics in commercial salts from different countries   –   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28383020/

[10] Synthetic Polymer Contamination in Bottled Water   –   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30255015/

[11]  Impact of Microplastics and Nanoplastics on Human Health   –   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7920297/

[12]  Report Finds Plastic Chemicals Are Causing Infertility   –   https://principia-scientific.com/report-finds-plastic-chemicals-are-causing-infertility/

[13] The Plastic Chemicals Hiding in Your Food   –   https://www.consumerreports.org/health/food-contaminants/the-plastic-chemicals-hiding-in-your-food-a7358224781/

[14] “THE WALKING DEAD” – 5G & Patents to Turn People Into Zombies, Never-ending Viruses – Todd Callendar & Lisa McGee   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/the-walking-dead-5g-and-patents-to

[15]  C19 Vax Analysis Shows Dozens Of Toxic Phthalates That Have Been Associated With Endocrine Disruption And Death From Heart Disease   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/c19-vax-analysis-shows-dozens-of?publication_id=956088&post_id=140825650&isFreemail=false&r=dsfwd

[16] Widely used chemical linked to 100,000 US deaths per year: study   –   https://phys.org/news/2021-10-widely-chemical-linked-deaths-year.html

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese