Økologi

Jeg er interessert i idéhistorie; det å vite hvor et begrep kommer fra og hvilken historisk kontekst det oppstod i, betyr mye for å skjønne sammenhengen begrepet brukes i idag. Det har avgjørende betydning for å forstå de ideene som brukes av De Grønne, og som har spredt seg til store deler av samfunnet. Jeg har lagt stor vekt på begrepet ‘Økologi’ fordi det er så grunnleggende for å forstå sentrale trekk ved dagens samfunn.