Astronomi

Jeg har alltid vært skeptisk til astronomenes Standardteori og dens tolkning av hva Dopplereffekten av lys (Rødforskyving) betyr.
– Så mens jeg leste «Quasars, Redshifts and Controversies» og «Seeing Red» av Halton Arp, innså jeg for alvor at den rådende oppfatningen av hva som styrer universet ikke stemmer med observasjonene.

Standardteorien har dessuten stadige påbygginger som ‘svart materie’, relativitetsteoriene, ‘svart energi’, ‘hyperinflasjon’ (i tidlig fase av Big Bang), ‘strengteorier’…
Listen kan gjøres veldig lang, men jeg synes det er ganske illustrerende at hvis standardteorien stemmer, er bare ca 4 % av materien i universet synlig. For tiden setter jeg meg inn i teorier om Det Elektriske Univers, som jeg oppfatter stemmer mye bedre med observasjonene. I tillegg er teorien testbar i laboratorier på jorda og resultatene kan skaleres opp til størrelse med universet. Det Elektriske Univers trenger heller ikke påplussinger av andre teorier. _- Det finnes mange videoer på Youtube om temaet og også informasjon på The ThunderboltsProject si hjemmeside, her.