Om Chemtrails og Contrails

Når jeg har nevnt Chemtrails i tidligere bloggposter, har jeg vært redd for at dere tenker: «Hva? Chemtrails? Nei, nå har Egil tippet helt over i konspirasjonsteorier». Problemet er bare at bevisene for at også Chemtrails faktisk er konspirasjonsfakta, har etter hvert har blitt overveldende! Her tar jeg for meg utvalgte klipp fra artikler som viser hva nyhetsorganer verden over skriver om Chemtrails for tiden. Chemtrails blir brukt f.eks. i forbindelse med såkalt Solar Radiation Management (SRM); eksperimenter der myndigheter prøver å blokkere sollys for å senke temperaturen på Jorda!

Dessverre har jeg ikke funnet noen vanlige, gode norske ord verken for Chemtrails eller Geoengineering. «Kjemiske spor» eller «jord-tukling» blir ikke helt dekkende, det siste fordi det kan tolkes som jordbruks- virksomhet.

SRM, Solar Radiation Management ja. En av artiklene jeg har lest om Chemtrails har en ingress som går slik:

“Jorda varmes raskt som et resultat av menneskeskapte utslipp. Så hva kan menneskeheten gjøre med det? En av de mest kontroversielle antydningene er at vi rett og slett burde hindre så mye varme i å nå Jorda i utgangspunktet. Talsmenn for såkalt geoengineering, slike som tech-milliardæren Bill Gates, sier at vi må vurdere teknikker som har til hensikt å hindre en del av solstrålingen i å nå planeten. Gates selv har latt handling følge ord ved å støtte et eksperiment ved Harvard Universitet for å se på effekten av å spraye partikler inn i stratosfæren for, i teorien, å skape en global nedkjølingseffekt.

Dette høres veldig sterkt ut som en intrige i en Science Fiction-film – særlig filmen «Snowpiercer» av The Bong Joon-ho i 2013, der forskere nettopp slipper ut aerosoler i atmosfæren i et desperat forsøk på å stanse en løpsk global oppvarming. La oss bare si at planen ikke fungerte etter hensikten.»  [1])

Det er ikke rart at dette ikke fungerte i et film-plott heller! Dessuten er problemstillingen deres en svindel; Jorda er etter all sannsynlighet på vei inn i en ny Liten Istid nå. Kulden blir å komme for fullt fra 2032 hvis vi skal tro astronomer, geologer og andre forskere som forholder seg til fysiske målinger framfor modeller og redigerte rådata.

Jeg stoler faktisk ikke på et ord av det Bill Gates sier eller skriver. Jeg mistenker han for å ha eugenistiske motiver, og at han derfor skjuler chemtrail-aktiviteten bak et ønske om «å gjøre noe for klimaet».

Det viser seg at regjeringer over store deler av verden drevet med slik spraying i flere tiår.

  • Ifølge Steigan.no av 1. september 2023, har avisen Financial Times innrømmet at Geoengineering har pågått i minst 40-50 år allerede. [2])
  • Sjekk også hva piloter forteller om den samme praksisen i artikkelen «Exposed: The Hidden Agenda behind the UK Government’s very real Chemtrail Operations.» [3])

Den artikkelen er forresten vel verdt å lese!

Definisjon av geoengineering:

Den grunnleggende idéen bak geoengineering er å endre enkelte fysiske eller kjemiske forhold i et miljø-system i den hensikten å motvirke klimaendringer.

EU ber om drøftinger av Chemtrails

I slutten av juni 2023 tok Europakommisjonen til orde for å drøfte, på høyeste internasjonale nivå, risikoene ved en mulig praksis av klima-geoengineering. Initiativet innebærer et skifte i den offentlige fortellingen om chemtrails, for i mange, mange år før dette har enhver som har snakket om chemtrails blitt avfeid som konspirasjonsteoretiker! Men i en artikkel av september 2023 heter det:

“Til tross for at chemtrails har blitt avfeid som «konspirasjonsteorier», blir de nå åpent og oftere diskutert i hovedstrømsmedia som fakta. Nyss ba Europakommisjonen om samtaler om risiko ved geoengineering i det de identifiserte chemtrails som et eksempel (uthevet av meg).

I 2018 erklærte noen uavhengige forskere at en ikke bare fant Morgellon-fibre inne i kroppene til mennesker, men at dette fantes i miljøet også. De deduserte at en av de måtene både disse og andre patogener kom inn i kroppene til mennesker var gjennom inhalasjon som et resultat av chemtrails.

«En type geoengineering kalles stratosfærisk aerosol-innsprøyting, som omfatter at fly frigir ørsmå partikler», rapporterte Euro News. – Et samlebegrep for sprøytingen av partikler eller kjemikalier fra fly er ‘kjemiske spor’ eller chemtrails.» [4])

Jeg kommer tilbake til Morgellons, men først et par definisjoner.

Forskjellen mellom Contrails og Chemtrails:

Det er en vesensforskjell mellom kondensstriper (contrails) og kjemiske striper (chemtrails) på himmelen. Her siterer jeg fra en artikkel som i min oversettelse lyder “Avslørt: Den skjulte agendaen bak regjeringen Storbritannia sine svært reelle Chemtrail-operasjoner» – eller for å si det på ‘nynorsk’: «Exposed: The Hidden Agenda behind the UK Government’s very real Chemtrail Operations»:

«Hva er Contrails? – Det er en vesensforskjell mellom Contrails (kondensasjonsspor) og Chemtrails, kjemisk spor. For å forstå forskjellen trenger vi å forstå hvordan Contrails blir dannet, sier piloten med pseudonymet Mark.

«Etter hvert som et fly stiger, faller temperaturen ca 2 °C for hver 1.000 fot (hver 330 meter). Temperaturen kan falle helt ned til -63 °C, noen ganger helt til -65 °C. Slike temperaturer finner en typisk ved ca 37.000 til 38.000 fot (11.278 til 11.582 meter). Fysisk sett kan bare contrails dannes ved 28.000 fot (8.534 meter) og over, der temperaturen er ca -40 °C.

Et Contrail er vanndamp. I realiteten er det tusen på tusen av små iskrystaller» forklarer Mark.

Grunnen til at vi ikke konsistent ser samme antall contrails på de forskjellige dagene, (for vi kan anta et flygeskjemaene til de ulike flyselskapene forblir de samme,) er at fuktigheten i den lufta flyene flyr gjennom også spiller inn. «Etter hvert som temperaturen faller, er «pakken» med luft mindre i stand til å holde på vanndamp – eller luftfuktighet», sier Mark.

Duggpunktet er den temperaturen som lufta trenger å bli kjølt ned til (mens trykket er konstant) for å få en relativ luftfuktighet på 100 %. Når lufta når duggpunktet, kan den ikke holde på mer vann i gassform. Om lufta kjøles enda mer ned, må denne vanndampen falle ut av atmosfæren i flytende form, vanligvis som dugg eller nedbør.

Så, hvis jeg flyr gjennom tørr luft i 30.000 fot (9.144 meters) høyde, kan jeg se i det kameraet som er rettet bakover, at absolutt ingenting komme ut bak motorene mine» sier Mark. «Men så kan jeg fortsette å fly … og få bitte litt turbulens, bare et splittsekund, og hvis jeg følger med på temperaturmåleren, vil jeg se at tempen tidligere var -63 °C og at den nå er -64 °C. … Om jeg da kikker i det bakoverrettede kameraet igjen, kan jeg se at jeg danner contrails.

På den andre siden dannes chemtrails i hvilket som helst nivå mellom 10.000 og 12.000 fot (3.048 og 3.628 meter). (Mine uthevinger.)

I løpet av høsten 2023 har jeg selv fulgt med og sett at mange fly lager klassiske contrails; spor som forsvinner 10 – 12 – 15 flylengder bak luftfartøyet. Når jeg da sjekker på Flightradar24, ser jeg også hvilket fly det er snakk om, slik jeg gjorde på denne filmen, tatt fra verandaen min.

Jeg sjekket gratisversjonen min av Flightradar24 (med reklame) og fant flyet – en Boeing 777 – som laget contrails i 33.000 fots høyde på vei fra Dubai til Boston:

Figur 1 Fly som dannet klassiske contrails 06.12.2023 kl 11:50. (c) Egil Enåsen

 

Men jeg ser også at enkelte fly lager gul-kvite spor som strekker seg over store deler av himmelen og som blir stående der 4-5 timer eller mer, hvis da ikke disse ‘sporene’ blir omdannet til skyer. Om jeg sjekker Flightradar24 når jeg ser slike varige spor, vises ikke flyet i appen.

 

Chemtrails over Storbritannia

Piloten ‘Mark’, som er intervjuet i den brittiske artikkelen «Exposed: The Hidden Agenda behind the UK Government’s very real Chemtrail Operations» forklarer hvorfor:

Hvert fly er pålagt å bruke en sporingsenhet, en transponder, som kringkaster ID’en for flyet og data som flytype, avgang – destinasjon, barometrisk høyde osv. Men på mange av flyene som lager chemtrails, er transponderen fjernet, dermed ser vi dem ikke på de vanlige verktøyene for overvåking.

– Det å fjerne transponderen i et fly slik at det ikke kan spores, gir tydelige pekepinn om organiserte, fordekte operasjoner, slik jeg ser det!

Selvfølgelig blir påstander om organisert sprøyting med giftige stoffer i atmosfæren forsøkt tilbakevist av MSM og deres medløpere Faktasjekkerne. Og i de klassiske motangrepne deres blir altså alle vi som påstår at Chemtrails faktisk er virkelige, stemplet som skammelige «konspirasjons-teoretikere».

Det at en talsmann for NASA likevel innrømmet at slik sprøyting har skjedd siden 1970-tallet, blir tiet i hjel og artikler om det blir skjult av de store søkemotorene. Likevel innrømmet faktisk NASA-forskeren Douglas E. Rowland at Chemtrails er reelle i en epostutveksling og telefonsamtale med «Concerned Sue» i 2021. [5])

«I det han blir utspurt av Sue, en modig og bekymret borger, innrømmer NASA-forskeren Douglas E. Rowland at chemtrails er virkelige. Dr Rowland oppgir detaljer om når det hele startet:»
Det har blitt gjort siden 1970-tallet, det har blitt gjort nå nylig i 1990-årene og på 2000-tallet. Og han fortsetter: Lithiumutslippene på dagtid … har ikke blitt gjort siden 1970-tallet.»
«Etter å ha lært hva litiumkarbonat (ikke det samme som litium brukt i chemtrails, eller de hevder det) kan bli brukt til, fikk jeg en innskytelse til å sende ham en epost.
«Litium-ionene ser ut til å påvirke humør-sykdommer ved å påvirke den måte som hjerneceller responderer på nevrotransmitter på.»
Så, zombifiseringen av en nasjon er faktisk et NASA-eksperiment?»

«For kort tid siden prøvde FN å fremme chemtrails som den eneste måten vi kunne bekjempe «global oppvarming» på, så det er klart at de ikke kan benekte dette heretter». [6])

NASA – Forskning i øvre atmosfære med Chemtrails

Varsleren Kirsten Meghan

Og så har vi f. eks Kirsten Meghan, en tidligere ansatt i US Air Force (USAF) som etter hvert ble varsler. Hun forteller historien sin i offentlige foredrag:

«Kristen Meghan, tidligere hygiene- og miljøspesialist i Det Amerikanske Flyvåpenet (“USAF”), gav en presentasjon av det hun hadde oppdaget om chemtrails under det første » Annual Save Long Island Forum” 17-19 januar 2014 i Hauppauge, New York.

Meghan snakket fra hjertet om personlige erfaringer som påvirket karrieren hennes, den gangen hun kom over en stor last av giftige kjemikalier (aluminium-, barium-, strontium-) oksider og sulfater som ble brukt i atmosfæren og på den måten eksponerte organiske livsformer for disse karsinogene (kreftfremkallende) stoffene.

«Mens jeg arbeidet for Luftforsvaret «I et forsøk på å avsanne disse [chemtrails] konspirasjons-teoriene, slik jeg trodde at jeg skulle gjøre – kunne jeg ikke avsanne dem, noe som bokstavelig endret livet mitt» sa Meghan».

En av oppgavene hennes var å godkjenne materialer som skulle brukes av USAF. En dag hun gikk gjennom datasystemet som blir brukt av USAF for å godkjenne bruken av farlige materialer, fant hun usedvanlig store kvanta av aluminium, barium og strontium i form av oksider og sulfater. Hun spurte: Hva blir disse brukt til? Hun fikk ikke noe svar og avslo derfor å godkjenne dem.

Kort tid etterpå ble hun spurt om hvorfor hun ikke klarerte kjemikaliene for bruk og ble deretter forsøkt presset til å gjøre dette. Men hun stod på sitt og stilte i stedet flere spørsmål. «På det tidspunktet … begynte demoniseringen av meg», fortalte hun. Hun ble forflyttet til Warner Robbins Airforce Base og hun fant de samme kvanta av kjemikalier der. Da begynte hun for alvor å etterforske. Hun tok prøver av lufta og fant høye nivåer av disse kjemikaliene i alle prøvene hun tok.

Da hun på nytt begynte å stille spørsmål, ble hun truet med å bli satt under psykologisk evaluering. «I det jeg hørte dette, visste jeg. Det bekreftet alt jeg noen gang hadde antatt», sier Meghan. Folk sier: «Hvis det er sant at vi (USAF) sprøyter befolkningen, hvor er pilotene [som tar bladet fra munnen]?»

«Jeg vet ikke om du fulgte oppmerksomt med, men se på (Edward) Snowden. Se på (Chelsea) Manning. Folk står ikke fram fordi disse antatte lovene om beskyttelse av varslere ikke har kraft, de støttes ikke og de eksisterer ikke i virkeligheten.

» Geoengineering skjer faktisk, det har skjedd og det er ikke noe nytt. Og skattepengene dine betaler for dette … Jeg vet med 100 % sikkert at US Air Force var involvert.» [7])

Chemtrails via pyrolyse – den andre metoden

I den brittiske artikkelen jeg har vist til to ganger allerede fortelle piloten «Mark» om spesial-ombygde fly med tanker og utvendige dyser, som blir brukt til å lage chemtrails. Det er en slik teknologi vi ser brukt når det dannes spor, som blir stående på himmelen lenge etter at flyet har landet, og etter hvert omdannes til skyer.

Men det finnes en annen metode: Denne andre metoden er en teknologi som gjør at det er nesten meningsløst å skille mellom contrails og chemtrails. Jetfly kan nemlig produsere nanopartikler via pyrolyse. Dette gjøres ved å sette ørsmå ultralyds-dyser, som sprayer f.eks. salter oppløst i vann eller i metan inne i forbrennings-kammeret på jetmotorer for å produsere krystaller/nanopartikler, som igjen spres via eksosgassene fra jetmotoren.

– Hør bare hva den tyske forskeren og journalisten Harald Kautz Vella sier i videoen mellom 09:00 og 11:43 minutter ute i YouTube-videoen «Alien Spiders! Black Goo, Chemtrails, Morgellons, Excellent Must See!!!», der han beskriver denne metoden. – Harald Kautz Vella ber oss slutte med å se opp på himmelen for å prøve å skille hva som er chemtrails og contrails.

Jeg går på ingen måte god for alle påstandene Vella kommer med i videoen. F.eks. finner jeg sekvensene der han snakker om ‘aliens’ direkte søkt. Og han snakker om åndemaning, men i 3. Mosebok kap. 20 vers 6 forbyr Gud oss å ta kontakt med gjenferd, slik denne mannen sier at han gjorde i en spirituell seanse. – Men der Vella snakker om fysikk og ikke metafysikk, er han vel verdt å lytte til. [8])

Hva blir sprayet ut over oss?

«Under en tale i 2006 snakket dr. William Deagle (CIA) om chemtrails. Han sa at chemtrails inneholdt bariumsalter, mycobakterier, virus, Pseudomona-bakterier og humant plasma.

Ifølge hans egne ord var Dr. Deagle lege for de pilotene fra «United States Department of Defence’s National Security Agency» (“NSA”) og Fort Carson som sprøytet chemtrails.

I disse chemtrailene er det også Morgellons, sa dr. Deagle. Han forklarte at «Morgellons er en silikonbasert livsform som er intelligent på linje med bier og maur og at de slåss tilbake».

Han fortsatte:

«Omdannelsen av atmosfæren til et plasma for vær-modifikasjon, geoteknisk krigføring, teknologi for skalar bevissthetskontroll, Prosjekt Hakkespett (Woodpecker), som ble innført i 70-årene, HAARP, [9]) Tetrasystemet i Storbritannia, Gwenn-tårnene i USA og Iridium-satellitt-systemet koblet til tårnene som styrer mobiltelefoner og smarte motorveier, er alle basert på at ikke bare kan signalene spore deg, men Nokia, som er et av de ledende mobilselskapene, har pønsket ut en ny metode for å kutte ned på mengden signaler ved at de kan ha 3 til 5 ganger så mange mobiltelefoner i det samme området ved å sende stråler direkte til deg

Men ved siden av signalet til mobiltelefonen din kan de ha et bio-kodet signal til ditt DNA for å påvirke fysiologien din og plante tanker i bevisstheten din. Og de har denne teknologien i dag.» (Mine uthevinger.) [10])

Ifølge CIAs William Deagle var altså teknologien for å påvirke tankene våre via mobilnettet på plass allerede i 2006!

 

Chemtrails fra 1946 – Konsekvenser

At myndigheter/det militære bedriver chemtrails er ikke noe nytt; det har de holdt på med siden Koreakrigen. – Både UK, USA [11]) og Spania [12]) har sprayet sin egen befolkning for å teste våpen! I dag er det utopisk å tro at disse landene er alene om dette. Nylig ble det da også klart at det er mer enn 40 land som til nå har innrømmet at de sprayer atmosfæren vår med kjemikalier. [13])

Over hele verden finnes mennesker som framviser dødelige respiratoriske og nevrologiske lidelser som konsekvens av at atmosfæren blir sprayet med giftstoffer (toxiner). [14])

“Luftspraying med bakterielle DNA-partikler via chemtrails ble utført over befolkningene i Kina og Korea ble utført allerede i 1946. Skjønt disse bakteriene lå sovende i tiår, kan de bli trigget gjennom vaksiner. Mange veteraner fra denne krigen utviklet senere Multippel Sklerose (MS).

Ved siden av MS har denne bakterien blitt knyttet til et bredt spekter av sykdommer, inkludert AIDS, kreft, diabetes, Parkinsons, Alzheimers og artritt og er trolig ansvarlig for kronisk utmattelsessyndrom (ME) og fibromyalgi også. [Forfatteren gir ikke referanser for disse påstandene, dessverre.]

På 1950-tallet ble mygg («mosquitos») testet som agenter for å spre patogener (sykdomsfremkallende stoffer). I 1957 kom rapporter om et stort utbrudd av kronisk utmattelse innen ei uke etter at moskitoer med patogener ble sluppet ut. Det har blitt utført mange slike tester på sivilbefolkningen i løpet av de siste 50 årene.

Mot slutten av sist måned (altså juni 2023) ble det funnet malaria i USA for første gang på 20 år. Fem nye tilfeller av malaria – et i Texas og fire i Florida – var alarmerende, fordi dette ble påført lokalt, noe som innebar at moskitoer i USA var bærere av parasitten.

For over et år siden publiserte vi (Exposé-News) en artikkel om at det Brittisk-baserte selskapet Oxitec planla å utvide prosjektet sitt ved å slippe ut 2 milliarder genetisk modifiserte («GM») moskitoer i California og Florida Keys, og at den urovekkende planen ble finansiert av Bill & Melinda Gates-stiftelsen. Dette kom under et sterkere søkelys fra The Chief Nerd på Twitter». [15])

The Bill & Melinda Gates Foundation har investert over $30 Million Dollar in Oxitec

“Som rapportert av avisen Business Insider i 1950, brukte et skip rett utenfor kysten av San Fransisco en gigantisk vannslange for å sprøyte en sky av mikrober ut i lufta og inn i den berømte smogen over byen. Det var USAs militære som testet ut et biologisk våpen i et angrep som skulle komme til å berøre de 800.000 innbyggerne i byen. Innbyggerne i San Fransisco hadde ingen anelse som hva som skjedde.

Det var ikke før i 1970-årene at Amerikanerne lærte at de i tiår hadde fungert som forsøksdyr for ulike regjeringsbyråer, slik Dr. Leonard Cole skrev i boka ‘Clouds of Secrecy’: «Hærens Bakterielle Krigs-tester over befolkede områder».

Nettstedet «Climate Viwer News» har dokumentert tallrike luftbårne sprøyte-programmer i regi av Det amerikanske militæret. Dette omfatter sprøyting som ledd i vær-krigføring og for å få løv til å falle av trærne*), billeangrep, og utslipp av radioaktive stoffer.

*) Flere av de store skogbrannene vi har sett f.eks. i California har hatt nettopp en slik forhistorie.

Climate Viewer News har også laget en hyperlinket liste som viser aktivitetene til US Air Force Sprayingsenhet, som ble dannet i 1947; se slutten av artikkelen «Bacteria Infected Mosquitoes Released in Florida, Adulticide, & USAF Aerial Spraying».

Nylig har påskuddet for å gjennomføre chemtrail-eksperimenter vært at de må avhjelpe effekten av «global oppvarming». Det ble for eksempel annonsert i 2021 at Bill Gates investerte i et solart geoengineering-prosjekt for å dimme Sola for å «utløse en global avkjølingseffekt». Som vi ofte har bemerket er katastrofal «global oppvarming» og «klimaforandring» en svindel.

I tillegg har det foregått konstante og pågående løgner og ‘cover ups’ når det gjelder covid dg dens «vaksine». Som vi alle skulle vite nå, bør vi ikke ta noe av det globalist-organisasjonene og deres nikkedukker – inkludert deres media, politikere, «eksperter» eller organisasjoner og stiftelser – publiserer som fakta.[16])

Dr. William Deagel, CIA, sa selv at dette er noe CIA står bak, sammen med andre. Dr. Ana sier det slik:

«I dette korte utdraget fra 2006 snakker dr. William Deagle om chemtrails og gir en bekreftelse på mange av de temaene jeg selv har snakket om:

«Bariumsalter er 10.000 ganger mer giftig for mennesker enn bly.» [17])

Morgellons and Chemtrails

Morgellons er en lidelse som ved siden av utmattelse gir mennesker følelsen av at det kravler insekter under huden deres. Etter hvert viser de angrepne sår, der det vokser ut syntetiske tråder. Ellers viser jeg til litteraturlisten for de som vil finne ut mer om denne kunstig påførte lidelsen.

“Morgellons forskningsstiftelsen (The Morgellons Research Foundation) peker særlig på to videoer som må sees. Videoene ble opprinnelig postet av Carnicom-instituttet, grunnlagt av Clifford Carnicom, som har et eget avsnitt på nettstedet for forskning på Morgellons. [18])

I den første av disse videoene forklarer Carnicom at hensikten med videoene opprinnelig var å drøfte de biologiske konsekvensene av chemtrails, eller det han kaller «Aerosol operasjoner». De spesielle biologiske konsekvensene han og naturopat Dr. Gwen Scott diskuterte var Morgellons.

«Det har vært knyttet forbindelser, via direkte fysiske bevis, mellom den såkalte Morgellons-tilstanden og luftbårne prøver, som vi nå har en historie på som strekker seg 10 år tilbake. Spesielt de settene med prøver som ble sendt til «The United States Environmental Agency» ved begynnelsen av mitt arbeide … i 1999 eller 2000,» sier Carnicom.

Dr. Scott forklarte at det er mer enn Morgellon-fibrene vi blir eksponert for. Det foregår et utstrakt angrep på kroppene våre der det benyttes et komplekst nettverk av patogener og uorganiske materialer. «Vi har fibre, vi har tungmetaller, vi har bakterier, vi har sopp, virus, all slags ting som ser ut til å samarbeide synergistisk. Ingen av disse er godt for Mennesket,» sier hun.  

Dr. Scott fortalte at hun har vært i kontakt med en person som hadde vært involvert i arbeidet med å designe dette komplekse nettverket av patogener:

«Han fortalte meg at de fleste av disse patogenene hadde blitt endret slik at immunsystemet ditt ikke vet at de er der. De er innhyllet, de er forskjellige, de kan overvinne (immunsystemet). Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, men la oss bare si at dette ikke er dine vanlige bakterier, virus, sopp – og selvfølgelig er det ikke tungmetaller inne i en gjennomsnittlig kropp uansett – og at disse fibrene, de usedvanlige fibrene eller ledningene vi ser.» – «Vi vet faktisk at i det minste noen av disse, kommer inn i oss med overlegg gjennom luftforsyningen, for eksempel via chemtrails. Jeg har også blitt fortalt av den samme herren at de også har kommet til oss via matvare-forsyningene våre. [19])

The Expose-news.com har brukt dette bildet på flere av artiklene om Chemtrails

Jeg avslutter med bildet som expose-news.com har brukt på flere av artiklene sineom Chemtrails

Referanser

(Jeg har lagt større vekt på de referansene jeg har uthevet)

[1] Solar Geoengineering: Why Bill Gates Wants It, But These Experts Want To Stop It – https://www.forbes.com/sites/davidrvetter/2022/01/20/solar-geoengineering-why-bill-gates-wants-it-but-these-experts-want-to-stop-it/?sh=42f4d2911842

[2] Klimamanipulasjon er utbredt og risikabelt – https://steigan.no/2023/09/klimamanipulasjon-er-utbredt-og-risikabelt/

[3] Exposed: The Hidden Agenda behind the UK Government’s very real Chemtrail Operationshttps://expose-news.com/2023/11/24/hidden-agenda-behind-uk-gov-chemtrail-operations/?cmid=b688a64d-2e6b-44e3-8d34-d2a437b2116c

[4] What do Climate Engineering & Morgellon Fibres have in common? Chemtrails… – https://expose-news.com/2023/09/19/climate-engineering-morgellon-fibres-chemtrails/

[5] NASA Scientist Says Chemtrails Are Real – https://principia-scientific.com/nasa-scientist-says-chemtrails-are-real/

[6] NASA Scientist Says Chemtrails Are Real   –   https://principia-scientific.com/nasa-scientist-says-chemtrails-are-real/

[7] Chemtrails are not a theory, they are a conspiracy fact – https://expose-news.com/2023/05/24/chemtrails-are-not-a-theory-they-are-a-conspiracy-fact/ Se også videoen som er linket I same artikkelen: “Ex-Military Kristen Meghan on chemtrails, Save Long Island Forum (2014) (21 mins)” Her er videoen på Odysee i tilfelle de andre blir fjernet: https://odysee.com/@PJreport:f/KristenMeghan:d

[8] Alien Spiders! Black Goo, Chemtrails, Morgellons, Excellent Must See!!!https://www.youtube.com/watch?v=bMCll7dulqk

[9] REPORT on the environment, security and foreign policy Committee on Foreign Affairs, Security and Defence Policy   –   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-4-1999-0005_EN.pdf?redirect

[10] Dr. William Deagle: Chemtrails contain mycobacteria, viruses, Pseudomonas bacteria and human plasmahttps://expose-news.com/2023/11/21/dr-william-deagle-chemtrails-contain/

[11] Kristen Meghan Geoengineering Whistleblower 2014https://odysee.com/@PJreport:f/KristenMeghan:d

[12] Spanish Government Ordered Military to Spray Lethal Chemtrails on Its Citizens as Part of Secret UN Program – https://expose-news.com/2022/07/07/spanish-government-ordered-spraying-chemtrails/

[13] Exposed: The Hidden Agenda behind the UK Government’s very real Chemtrail Operations – https://expose-news.com/2023/11/24/hidden-agenda-behind-uk-gov-chemtrail-operations/?cmid=1557dc97-d057-4acb-b075-c1c01b20943c

[14] Kristen Meghan Geoengineering Whistleblower 2014 – https://odysee.com/@PJreport:f/KristenMeghan:d

[15] Flashback: Chemtrails, vaccines and the many diseases they cause – https://expose-news.com/2023/07/05/flashback-chemtrails-vaccines-and-diseases/

[16] What do Climate Engineering & Morgellon Fibres have in common? Chemtrails… – https://expose-news.com/2023/09/19/climate-engineering-morgellon-fibres-chemtrails/

[17] Bioweapons Whistleblower Dr. William R. Deagle MD In 2006 About Chemtrails, NSA And Military Involvement, Morgellons, Genetic Modification And Mind Controlhttps://anamihalceamdphd.substack.com/p/bioweapons-whistleblower-dr-william

[18] CHEMTRAILS AND MORGELLONS – IT’S WORSE THAN YOU THOUGHT!   –   https://www.morgellons.org/chemtrails-morgellons-worse-thought/

[19] What do Climate Engineering & Morgellon Fibres have in common? Chemtrails… – https://expose-news.com/2023/09/19/climate-engineering-morgellon-fibres-chemtrails/

1 hendelser på “Om Chemtrails og Contrails”

  1. Tilbakeping: Tenk om en datamaskin kunne bygge seg selv – Egils blogg

Stengt for kommentarer.

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese