Høringssvar 04. mars 2022 – Lov om Smittevern og Midlertidige endringer i smittevernloven

I sitt notat av 11.02.2022 ber Helse- og omsorgsdepartementet (heretter HOD) om (sitat) «å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer» med hjemmel i Lov av 5. august 1994 nr 55 om vern mot smittsomme sykdommer fram til 30 juni 2023.» (sitat […]

Høringssvar 04. mars 2022 – Lov om Smittevern og Midlertidige endringer i smittevernloven Read More »