Om meg

Jeg er en amatør i den beste betydningen av ordet; det kommer som kjent av det latinske amare, som betyr å elske. Selv om jeg mangler formell utdannelse som forsker, har jeg alltid hatt en sterk interesse for forskning og naturvitenskap. – Jeg har alltid lest mye og minst halvparten av det jeg leser er naturvitenskap.

Jeg har drevet med astronomi siden 1984, lært stjernehimmelen å kjenne, bygd min egen stjernekikkert og lest celest mekanikk, sol-astronomi, stjerneutvikling og atomfysikk, lest kosmologi, plasmafysikk og satt meg ganske godt inn i nordlysforskning, fortsatt som amatør.

Da klima dukket opp som et stort tema, prøvde jeg å lese synspunkter fra begge sidene, noe jeg startet med i 1992. Men årene med astronomi hadde lært meg mye om den vitenskaplige prosessen og å forholde meg til forskningsrapporter. Dermed fant jeg ganske raskt ut at den framstillingen som ble presentert av FNs Klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) var i strid med den vitenskaplige prosessen.

Vitenskap har alltid handlet om å legge fram en hypotese, lage en plan for hvordan hypotesen kunne måles/testes, gjennomføre testene og evaluere resultatene. Hvis resultatene støttet hypotesen, kunne hypotesen og testen publiseres med beskrivelse av data og fremgangsmåte. Hvis andre forskere kunne reprodusere testen med samme resultat, kunne hypotesen etterhvert utvikles til en teori. En teori som bare ville være gyldig fram til første test falsifiserte den.

Det IPCC gjør er å ta en hypotese, lage teoretiske modeller der de tilpasser betingelsene (parametrene) slik at de stemmer med forventet resultat, skjule prosessen og lar byråkrater og forskere stemme over resultatet. Deretter presenterer de funnene som en endelig, ubestridelig sannhet, enda modellene ikke kan gjenskape det historiske klimaet. Forskere som opponerer blir mobbet og mister bevilgninger eller jobben i tillegg. Dette er ikke vitenskap, det er i bestefall sosiologi og politikk.

Jeg har også drevet i mange år med slektsforskning, faktisk siden 1991, et felt der jeg selv får prøve meg som forsker og det synes jeg er veldig givende. – Jeg har satt meg godt inn i slektsforskning med DNA-tester og administrerer flere tester på vegne av andre.