Munnbind og ‘Social Distancing’

Tror du at munnbind er et effektivt vern mot å smitte andre eller at det hindrer at du selv blir smittet av virus?
Da bør du ta en kikk på denne videoen!

Vanndamp og munnbind

Den erfarne anestesilegen dr. Ted Nole snakker om både «Social Distancing» og den tvilsomme effekten et munnbind har i forhold til å stanse spredningen av virus. Og han viser dette på en slående måte ved å blåse ut «røyk» mens han har på seg ulike typer munnbind og ansiktsmasker.
Han demonstrerer at uansett hvilken type maske han tar på seg, slipper vanndampen (aerosolene) ut som en sky rundt den som bærer masken. Noe av «røyken» blåses rett gjennom (særlig tøymasker), litt siver ut over nesen, noe slipper ut under masken, men det aller meste av dampen blåses ut på hver side av munnbindet (se tekst her og her).

Videoen demonstrerer at i stedet for å hindre spredning, er det å bruke munnbind et tiltak som resulterer i en sky av aerosoler som rettes direkte mot de du måtte ha på hver side av deg!

Dette gjelder fram til munnbindet blir gjennomfuktig, altså etter at du har hatt munnbindet/ansiktsmasken på deg ca 15-20 minutter.

Hva er et aerosol

Store Norske leksikon sin definisjon på aerosol sier:

«I arbeidsmiljøet er partikkelaerosoler og dråpeaerosoler viktige kilder til helseskadelige påvirkninger. Finfordelte dråper og partikler pustes inn i lungene, og 20–70 % deponeres.

Av de mest finfordelte aerosolene, partikler med diameter 0,25–1,0 μm, deponeres 50–60 vektprosent, men bare 15–30 % av partiklene mellom 1,5 og 2,5 μm deponeres i luftveiene. De mest finfordelte partiklene trenger ned i lungeblærene, mens partikler med diameter mellom 2,0 og 6,0 μm (MMAD) avsettes i bronkiene.»

Legg merke til at molekylene i vanndampen som Dr. Ted Nole bruker i testen er kjempestore i forhold til de aerosolene du puster inn og ut; aerosoler som kan spre virus!
Virus er nemlig så ørsmå at de spres gjennom i de aller fleste størrelsesklassene av aerosoler. Denne tabellen demonstrerer dette.

Tabell 1

Om virus og munnbind
Desimal Symbol Betegnelse Kommentar
1 m meter  
0,1      
0,01      
0,001 mm millimeter «En tusendel»
0,000 1      
0,000 01      
0,000 001      
0,000 000 1 μm mikrometer

«En milliontedel». Tråddiameter i munnbind: 44 og 440 μm.*) Bakterier er i størrelsesorden 0,5 til 10 μm
«Normale» dråper i utåndingsluft fra friske personer: 0,1 – 10 μm mens dråper i utåndingsluft av syke personer (pasienter): 0,05 – 10 μm
Hastigheten i ut-lufta er størst ved hoste; i området 10 til 25 m/sek -1. Overføringsavstanden overstiger 2 meter,
ref.: her, her og her. 

Aerosoler mindre enn 2,5 μm påvirkes ikke av tyngdekraften, j.fr. dråpestørrelse i utåndingsluft fra syke personer. Se også avsnittet om «Sosial Distancing»
0,000 000 01     «En timilliontedel»:
50-60 % av aerosolene i denne størrelsesklassen avsettes altså i luftveiene.
0,000 000 001      
0,000 000 000 1 nm nanometer «En milliardtedel»
Størrelsen på viruset SARS-CoV-2 er antakelig 60-140 nm

(Tabellen er oppdatert 25.03.2021. Egil O. Enåsen)

*) Avstanden mellom maskene tilsvarer grovt sett diameter på trådene som er brukt i veven. Det betyr at også de bakteriene som ikke blir fanget inn av våte tråder, slipper uhindret gjennom maskene i munnbindet.

Med desimaler:
Maskevidde for munnbind:         0,000004000 – 0,00044000 meter
Størrelsen på SARS-CoV-2:         0,000000600 – 0.00000144 meter

Avstanden mellom trådene i et munnbind er altså et sted mellom 6,7 og 305 ganger større enn det antatte viruset en hevder gir COVID-19-sykdom!

Det mer enn god nok plass til at en blåmeis kan fly gjennom et helt åpent H-vindu. Det samme gjelder med andre ord aerosoler med virus i, som kan passere maskene i et munnbind uhindret.

Dette er et viktig korrektiv i forhold til de tiltakene som vårt «Koronastyre» har satt i verk for å hindre spredning av SARS-CoV-2-viruset!

Virus og -sykdom

OBS: Det å finne tegn på virus i nese-svelg i en kropp er IKKE det samme som at bæreren er syk.
Nyere undersøkelser viser nemlig at en frisk mann på 75 kg normalt har like mange virus på og i kroppen sin som menneskeceller. De fleste av disse er samlet på huden, i nese-svelg og i mage-tarm-systemet.

Lufta vi puster inn

For at et virus skal kunne gi sykdom må det komme seg gjennom celle-membranene og inn i cellene ifølge gjeldende teori. Store Norske Leksikon sier det slik:

«En virusinfeksjon oppstår når et virus kommer inn i en vertscelle og formerer seg.

Virus kan komme inn i kroppen på mange måter. De kan pustes inn i form av luft- eller dråpesmitte, svelges i form av infisert mat eller drikke, eller komme inn i kroppen via insektstikk, gjennom dyrebitt eller infiserte nåler. I tillegg kan virus overføres direkte til slimhinnen i kjønnsorganene eller munnhulen under seksuell aktivitet eller til øyets bindehinne (konjunktiva).»

Atmosfæren vår består av 78,08 % Nitrogen, 20,95 & Oksygen og 0,002 % andre stoffer. Mengden av vann i atmosfæren er avhengig av temperaturen og varierer derfor mellom 3% i Tropene og 0,3 % i polare strøk. Det er altså disse vann-aerosolene vi puster inn i varierende mengde og som kan inneholde virus som en antar gir sykdom i gitte situasjoner.

Det skal være nok at et eneste virus kommer seg gjennom cellemembranen til at viruset kan begynne å dele seg. Derfra invaderer datter-virusene de andre cellene i sås stort omfang at det forårsaker sykdom. Dette er enda et argument mot påbudet om ‘Social Distancing’ som tiltak for å stoppe Coronasykdom, fordi det er nesten umulig å unngå at noen puster inn virus (se senere). Det burde være mye, mye viktigere å hjelpe folk til å styrke immunforsvaret for å unngå at virus slipper inn i cellene!
– Det pågår forresten en større vitenskapelig debatt om virus faktisk finnes og hvordan disse eventuelt kommer seg inn i cellene, men den debatten lar jeg ligge her. Det er nok å si: En vet egentlig ikke hvordan det skjer!

Lufta vi puster ut

Forbrenningen i kroppen vår produserer vann som kroppen må kvitte seg med, derfor består ca 4 % av lufta vi puster ut av vann i form av aerosoler.
Når vi puster ut, kvitter også kroppen seg med bakterier og avfallsstoffer i disse mikroskopiske dråpene. Det er derfor at demonstrasjonen av at munnbindene ikke stanser aerosoler har så stor betydning!

‘Social Distancing’

I videoen jeg viser til i starten snakker Dr. Ted Nole også om hvorfor det ikke har noe for seg å overholde en regel om 1 eller 2 meters avstand, nettopp fordi virus sprer seg i en sky av aerosoler og derfra via ventilasjonsanlegget til de andre i rommet.

En annen lege, den kanadiske dr. Roger Hodgkinson er formann i et «Kongelig kollegium av leger og kirurgiske komité i Ottawa” sier i denne videoen:

«Det finnes ikke noe bevis for at ‘Social Distancing’ faktisk fungerer. Det viruset som gir COVID-19 blir nemlig spredt gjennom aerosoler, som sprer seg i inntil 30 meter eller så før de lander. (her).

(BigTec tok selvfølgelig ikke sjansen på slike at påstander kunne bli allment kjent, så Youtube grep raskt inn og slettet videoen med intervjuet av han. Se omtale her.  )

Er påstanden om virusspredning i radius på 30 meter sannsynlig?

I artikkelen «Western Cold and Flu (WeCoF) aerosol study – preliminary results» (her) sies det at

 • Hos en person som nyser eller hoster vil aerosoler større enn 5 μm normalt falle ned innenfor en radius på 1 meters avstand.
 • Aerosoler i størrelsen enn 2,5 μm og 5 μm vil bli påvirket av tyngdekraften og normalt falle ned innenfor en radius av 2 meter etter et nys eller et host.
 • Aerosoler mindre enn 2,5 μm svever oppløst i lufta. Aerosoler mindre enn 2,5 μm påvirkes ikke av tyngdekraften

Jeg gjetter forresten på at forfatterne hadde det litt morsomt når de fikk forsøkspersonene til å hoste og nyse på kommando. Men uansett er poenget med forskningen deres at:

 • «innendørs, luftbåren konsentrasjon av virus av biologisk opprinnelse finnes over alt og i alle størrelsesklasser helt ned til virion-størrelse», se tabell 1.  [Et virion er et fullstendig virus som finnes utenfor celler og som kan smitte levende celler, her.]
 • «Slike partikler finnes i dagsentra, helsesentra, luftbårne fly, i all hovedsak som partikler mindre enn 2,5 μm.

Forfatterne skriver at det derfor er det «slett ikke er utenkelig at virus på denne måten kan bli transportert over interkontinentale avstander

Det er fristende her å minne om Spanskesyken, som dukket opp i henholdsvis Boston i USA og Hong Kong på kinesisk territorium på nøyaktig samme datoen, men som brukte 3 uker på å spre seg fra Boston til New York.

Kritikerne av maskepåbud sier:

Påbud om bruk av munnbind handler ikke som smittevern, men om dressur av befolkningen. Etterleving av påbudet om munnbind/masker handler først og sist om dyd-signalisering, ikke om smittevern!
Videoen til Dr. Ted Nole demonstrerer nettopp dette.

En helt annen ting er at regelmessig bruk av munnbind har veldig mange bivirkninger, alt fra litt mer uskyldige «maskekviser» til en rekke hjerte-kar-sykdommer og nevrologiske lidelser samt læringsvansker og utviklingsforstyrrelser hos barn. Det er tema for et annet innlegg.

1 hendelser på “Munnbind og ‘Social Distancing’”

 1. Egil O. Enåsen

  * I september 2020 opplevde Vesterålen at det lå en uvanlig dis over regionen. Meteorologene kunne etter hvert fortelle at disen var røyk og støv fra området øst for Svartehavet, der bøndene brant større arealer for å kunne dyrke dem opp.
  * Årlig kommer det tilsvarende dis over flere av statene i USA og Mellom-Amerika. Den disen skyldes ikke branner, men støv fra Sahara.
  Når røyk og sandstøv kan spre seg på tvers av kontinenter, er det vel ikke utenkelig at aerosoler med virus som ikke påvirkes av tyngdekraften kan spre seg på samme måten, eller?

Stengt for kommentarer.

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese