mai 2023

97 % av klimaforskere støtter IKKE menneskeskapt Global oppvarming etter 1950

Jeg bare må skrive om det mye misbrukte utsagnet om at «97 % av klimaforskere sier at Jorda varmes opp på grunn av de CO2 -utslippene som menneskeheten står bak«. I 2013 gjennomgikk Cook et al. alle disse 11.944 artikkel-sammendragene som påstanden bygger på. Det viste seg at bare 0,3 % av sammendragene i undersøkelsen […]

97 % av klimaforskere støtter IKKE menneskeskapt Global oppvarming etter 1950 Read More »

Postmoderne vitenskap versus klassisk vitenskap

I mange hundre år har den primære oppgaven for vitenskapen vært å øke forståelse; å tjene sannheten. For tiden er det ganske høyrøstede debatter om vitenskap og forståelsen av den. Hvis du for eksempel opponerer i klimasaken, der mange fortsatt støtter hypotesen om at menneskets utslipp av CO2 er årsaken til «klimaendringer» med en nesten

Postmoderne vitenskap versus klassisk vitenskap Read More »