«Covid-19»

Helt fra de første signalene om en truende pandemi kom før jul 2019 har jeg prøvd å finne opplysninger om den sykdommen som COVID19-viruset angivelig forårsaker. Som gammel sykepleier med utpreget sans for naturfag er det mye ved dagens Koronasituasjon jeg rett og slett ikke skjønner.
At jeg oppdaget etter hvert at SARS-CoV-2 er navnet på viruset mens «Covid-19» og «Korona-sykdom» omtales som samme sak, er ikke MSM i Norge sin fortjeneste; der blandes begrepene sammen slik at de snakker om «Koronakasus», når de mener «påviste bærere av SARS-CoV-2-viruset». Er sammenblandingen bevisst?
Det dreier seg altså et virus som gir en luftveisinfeksjon, som under gitte forutsetninger kan utvikle seg til en livstruende tilstand – til Covid-19. – Men det samme kan i høyeste grad sies om den årvisse sesonginfluensaen.

Årlig sesong-influensa

På verdensbasis er det normalt et sted mellom 3 og 5 millioner tilfeller av alvorlig influensa hvert år. I underkant av 650.000 av disse dør av sykdommen. Flest influensa-dødsfall rammer personer over 65 år.
I følge et foredrag som seniorrådgiver Ragnhild Tønnesen v/ FHI holdt under «Vaksinedagene 2019» (her) varierer antall influensa-innleggelser mellom 3.600 og 7.600 pr år i Norge.
Hvorfor ser det da ut på hjemmesidene deres som at kumulativ statistikk fir influensaen har blitt borte for året 2020?

– I snitt legges det inn ca 5.000 innbyggere pr år i Norge der sesong-influensa er hovedårsak til innleggelsene.

Mellom 2008 og 2017 døde det i snitt 665 personer av influensa pr år i norske sykehus; i gjennomsnitt var 6 av disse barn i alderen 0-4 år og 9 barn i alderen 5-19 år.
Det er store årlige variasjoner og yttergrensene ligger mellom 200-2000 personer der influensa er hovedårsaken til død. Men det er sannsynlig under-rapportering, og hvis en skal tro datamodellen til FHI, viser den at det dør det 900 personer av influensa pr år i snitt.