Er Mikroplastikk bare det nye skremselet, eller? – del 2

«Å tenke som så at ting kan bli forstått med bare fragmenter av kunnskap, er et feilgrep» sier Professor Emeritus Masanori Fukushima ved Universitetet i Kyoto. – Jeg har selv gått i den fellen, og når det er snakk om forurensning av plast, er det en bokstavelig talt livsfarlig felle. – I det siste tiåret har det vært stort fokus på forsøpling av plast i verdenshavene og langs strendene. Det har kommet en strøm av nyhetsoppslag og -artikler, som sier at forskere finner fragmenter av plast over alt. Det Offentlige arrangerer til og med dugnader for strandrydding for å fjerne slikt søppel fra strendene. Selv om det er et utmerket tiltak har jeg i det stille trukket litt på skuldrene tenkt at «er da plast så farlig!?«. Nå vet jeg bedre. Nå kan jeg si: «Jo, PLAST ER FARLIG«! Men plasten som ryddes fra strendene er relativt ufarlig makroskopisk plast. Problemet er at plast brytes ned med tiden og danner mikroplast og til slutt nanoplast og DEN er et helt annet problem enn «bare forsøpling». Mikro- og nanopartikler av plast er virkelig farlige. Slike partikler kan trenge inn i cellene i kroppen og gjøre stor skade. f.eks. på arveanlegget vårt. Men finnes det andre kilder til plastforurensning enn makroplast?

Om bivirkninger av nanoplast, Morgellons og C19-injeksjonene

 NB: Jeg har valgt å dele denne artikkelen i tre. Disse har forhåpentligvis en logisk rekkefølge, derfor bør de også leses i rekkefølge!

Konsekvenser av dagens plastproduksjon og -bruk

I artikkel 1 skrev jeg om at den økende plastproduksjonen siden 1950-tallet ikke uten videre kan tas til inntekt for en økende plastforurensing, på grunn av innsamling av plastprodukter. Jeg skrev også om at plast avgir mikro- og nanoplast når det blir vasket, I tillegg viste jeg til tre artikler av dr. Ana Maria Mihalcea om plast i maten vår:

Artiklene til dr. Ana om mikroplast handler mest om de kjemikaliene som brukes som fargestoff eller for å gjøre plast myk, nemlig ftalater. [1] Det viser seg at det er en utbredt plast-forurensning, også av maten vi spiser, noe som hun hevder også har sammenheng med utstrakt sprøyting i atmosfæren via chemtrails; en skjult aktivitet som faktisk har foregått siden Andre Verdenskrig (se artikkelen min om chemtrails og geoengineering)!

Hvordan ble det slik at all maten vår nå er forurenset av plast? undrer dr. Ana Maria Mihalcea og viser til en analyse utført ved Harvard Universitet, en artikkel som også er nevnt av forskeren og journalisten Harald Kautz Vella. Der blir det vist at de filamentene som blir sprøytet på jorda via geoengineering er laget av ftalater. Den franske analysen av plastfilamenter i miljøet fra chemtrails finner det samme: «Kjemiske sammenlignende undersøkelser av hydrogel-filamenter fra C19-injeksjoner og Miljømessige geoengineerings-kilder » (se dr. Anas prosjekt «Hva skjedde med blodet til menneskeheten?») [2]

Analysen av miljømessige plastfilamenter (Morgellons) sier:

Undersøkelsen påviste mange av de organiske molekylene som en møter i blandingen av drivstoffet til jetfly og i smøremidler i jetmotorer. De fire prøvene som ble studert inneholdt flere giftige syntetiske sammensetninger (ftalater) og tre av dem inneholdt DEHP, [Bisphthalate] et medlem av den familien som er spesielt bekymringsfullt på grunn av egenskapene det har som hormon-forstyrrer. Alle organiske molekyler, spesielt hetrosykliske blandinger, er til stede i prøvene av de luftbårne filamentene, noe som gir grunn til sterk bekymring for den offentlige folkehelsen så vel som for miljøvernet.

Forskningen konkluderer med at «det er en sammenheng mellom forgiftningen av biosfæren med toksiske substanser, med geoengineering som krigføring og at all maten vår nå er giftig

Det er altså ikke nok for de kreftene som står bak denne djevelskapen bare å forgifte miljøet vårt, de forgifter maten vår også!

Ftalater til og med i plakk i tennene på pasient

Dr. Ana Maria Mihalcea skriver om hva hun fant ved mørkefeltmikroskopi av plakk fra tennene til en pasient, der plakket ble hentet ut av pasientens tannlege og oversendt dr. Ana. Hun tok også blodprøve av pasienten sin for å sammenligne. (Se andre artikler av mørkefeltsanalyse av blod, f. eks. denne: [3])
Analysen hun gjorde av blodet til pasienten viste:

«… virkelig betydelig forurensning av mikroroboter og selv-samlende nanoteknologi, og det samme gjorde plakk-prøven – begge utført samme dag. De sfæriske byggestedene ligner hverandre både i blodet og i plakket. De hydrogel-lignende substansene i plakket ble ved med å samle seg over tre døgn.

Dr. Ana sier videre at det vil være interessant å se om det er andre områder med samsvar mellom forurensning i munnhulen og forurensning av blodet. «Vi må fastslå at matvarer er en viktig kanal for å smitte menneskeheten (med nanoteknologi)».
Alle forfatterne er enige om at når det finnes polymerer i så store mengder og plast i ulike former i mat og drikke, så er det SKREMMENDE. [4])

Makropartikler og fare for tykktarmskreft

Forekomsten av tykktarmskreft hos mennesker under 50 år (tidlig start på colorektal kreft) øker over hele verden. Her er konklusjonen i en artikkel på PubMed:

«Epidemiologien bak økningen i tidlig startende tykktarm-/rektalkreft (engelsk: Earlig Onset ColoRectal Cancer (EOCRC)) antyder en miljømessig pådriver. Økningen i EOCRC matcher tidssekvensen der vi kan forvente å se en effekt av raskt økende forekomst av mikro- og nanoplast i miljøet, og som sådan, har vi utforsket mulige mekanismer for denne effekten. Vi antyder at det er mulig at mikroplast osv. skader integriteten i slimhinnen i tykktarmen og dermed reduserer den beskyttende effekten den har.»  [5])

Ftalater og andre sykdommer

Ifølge dr. Ana finnes det forskning som knytter ftalater til utvikling av fedme, diabetes type 2, lav bevegelighet på sperm/få spermier, for tidlig pubertet hos jenter og utvikling av kreftsykdommer. Nedsatt sædkvalitet os menn og for tidlig pubertet hos kvinner har sammenheng med at ftalater er endokrine forstyrrere; altså at de kan gripe inn i produksjonen og reguleringen av hormoner. Andre effekter av endokrine forstyrrelser kan også være symptomer som hjerte-kar-sykdommer, ufruktbarhet hos kvinner (og menn) og forstyrrelser i nevrologisk utvikling. Som vi har sett, kan eksponeringen for disse kjemikaliene kan komme fra miljøet, mat og matinnpakning – fra innånding av støv husene til den trykte kvitteringen på matvarebutikken. (Se ref. 12)

En forskningsartikkel på Science Direct (Lisan Cui et al.) hevder det er klare tegn på at polyetylen polymerer kan forårsake brystkreft [6]) og, som vi har sett, mistenkes det at forurensing av mikro- og nanoplast også er bakgrunnen for oppblomstringen verden over av kreft i tykktarmen (cancer colon) (se ref. 13).

C19-injeksjonene – et bioteknisk utstyr/våpen

Karen Kingston har tidligere vist at det eksisterer mer enn 4.000 internasjonale patenter bak det som vi i 2020 omtalte som «Covid19-vaksinen» – som altså i virkeligheten er et bioteknisk våpen. Mange har fått med seg at en kort tid etter at en startet med kampanjen med påtvungne injeksjoner med dette biotekniske våpenet fant store blodpropper i årene til både levende og døde personer. Også i denne sammenhengen er plastikk er viktig! Blodproppene består nemlig av en type selv-organiserende plast i form av hydrogel, som blir sprøytet inn i kroppen med «C19-vaksinen»! Karen Kingston forklarer dette godt i samtalen mellom henne og dr. Ana i en videosamtale (se 15:30 ff). [7])

Se også Karen Kingstons artikkel «Nanoparticles are the World’s #1 Problem» der hun siterer hva den japanske professor Masanori Fukushima sin sa om mRNA-vaksiner under en pressekonferanse holdt 11. januar 2024:

«Tusenvis av artikler har rapportert bivirkninger etter vaksinasjon med påvirkning av hvert eneste organ i kroppen, uten unntak.»

På samme pressekonferansen deltok også Professor Emeritus Masayasu Inoue som slo fast at som konsekvens av C19-injeksjonene:

«Du vil finne sykdommer i hjertet, nyrene, skjoldbruskkjertelen, diabetes, lever, hud, øyne, blod, nerver, systemiske sykdommer, hjerne, lunger … det er rapportert sykdommer over hele det medisinske feltet. Som professor Fukushima slo fast: Karakteristikken til denne vaksinen er at disse opptrer samtidig innfor hele familier.»

I artikkelen med samme navnet har Karen Kingston et avsnitt med overskriften «Nanoparticles are the World’s #1 Problem» der det heter:

“Hvis problemet med «utenfor mål» blir løst, vil det fortsatt være mange andre problemer fordi disse nanopartiklene er både inflammatoriske og miljømessige (forårsaker miljø-skade), særlig nanopartiklene av plast. Nanopartiklene er verdens problem nr 1[8] – Professor Emeritus Masanori Fukushima, Kyoto University.

“Disse (nanopartiklene) trenger inn i hjernen. Imidlertid sier de som hevder at de ikke vet noe (om det), at «det er bare plastikk». Så det vil ikke bli fordøyd. «Derfor er det OK å spise det». De later som de vet, (men de gjør det ikke). De (altså PEG nanopartiklene) blir ikke fordøyd. De personene (som sier dette) har ingen anelse om hvor giftig de er, disse uorganiske substansene som er festet til overflaten av plastikk nanopartiklene.
Så, med bare fragmenter av slik kunnskap, overdriver de ting og tenker de kan komme seg unna med dette (i det de sier): «Jeg forstår! Denne teknologien er god». Det er denne typen budskap (de formidler). Derfor trenger de ærlig talt å gå tilbake og ta opp igjen biologien helt fra ungdomsskolen og videregående opp til høyskoler og opptakene til universiteter. 

Utbredelsen av plaststoffer i «vaksiner» og den utbredte aktiviteten med chemtrails, som forurenser naturen med stoffer som ligner plastmyknere, gjør at jeg mener at maten vår ikke bare blir tilfeldig forurenset av ftalater under produksjonen av maten, men at ftalater blir tilsatt maten vår med hensikt!

Til forskjell fra main stream media kobler også «dr Ana» de store funnene av mikroplast til to parallelle handlinger. Den første er at disse partiklene av mikroplast faktisk blir tilsatt matvarer, leskedrikker, drikkevann osv., den andre er den årelange, pågående geoengineeringen, der store mengder av kjemiske stoffer sprøytes fra fly i form av Chemtrails.

Det ser ut til å være flere hensikter/mål bak disse kampanjene. – Ett er forsøkene på å endre værlaget, også kjent som «klimaet» (det er trolig her ftalatene kommer fra, sier dr Ana), et annet mål er å redusere verdens befolkning – altså å forgifte oss, slik hun skriver blant annet i artikkelen: «Darkfield Live Blood Analysis C19 Unvaccinated Blood. C19 Vax Shedding And Environmental Exposure Has Not Slowed Down.» [9]

Også Karen Kingston advarer på det sterkeste mot den teknologien som ligger bak nanopartiklene i en gjennomgang hun har av internasjonal litteratur:

«16 januar 2024: I flere tiår har modRNA sine lipide nanopartikler [10] og andre gen-redigerende teknologier feilet episk i det å skaffe tilveie noen som helst menneskelig fordel. Etter at mRNA COVID-19 injeksjonene ble sluppet løs på sivilbefolkningen verden over har disse nanopartikkel-teknologiene [11] forårsaket massive økninger i sykdom, vanførhet, ufruktbarhet og død for menn, kvinner og barn de siste 3 årene. [12]

Chemtrails og geoenineering

Og dr. Ana kommenterer:

«Forfatterne nevner ikke geoengineering, men teksten forklarer tydelig at de polymerene en inhaler fra luften utgjør en viktig eksponering. Polymerene blir sprøytet verden over som ledd i operasjoner for vær-modifisering, geo- og bioengineering. – Syntetiske fibre som inneholder petrokjemikalier, betyr Morgellons avansert nanoteknologi for human modifisering.
Studier som nylig ble gjennomført innenfor human inhalasjon av plast-partikler gir indikasjon på at atmosfærisk nedfall i urbane områder er en betydelig årsak til disse partiklene. Over både urbane og rurale områder av Paris ble det påvist at syntetiske fibre er viktige bestanddeler i atmosfærisk nedfall av mikroplast. Av disse inneholdt 29 % av fibrene petrokjemikalier.
Ved å vurdere den gjennomsnittlige atmosfæriske forekomsten (fluksen) av totalt antall fibre, både dimensjonene og tettheten av fibrene, ble det estimert at 3 til 10 tonn av mikroplast blir avsatt årlig som et resultat av atmosfærisk nedfall. Urbane strøk registrerte den dobbelte gjennomsnittlige atmosfæriske fluksen, i forhold til rurale områder, der regn hadde en demonstrerbar påvirkning på de observerte avsetningene.

Merk deg at alle kjente giftige effekter av polymer-partikler forårsaker akselerert aldring, inflammasjoner og utvikling av malignitet (kreft).» (mine uthevinger)

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mulige giftige effekter som mikro- og nanopartikler har på helsen til mennesket.

Summary of potentioal toxic effects of micro- and nanoplastics on human health. Se også «Microplastic toxicity: A review of the role of marine sentinel species in assessing the environmental and public health impacts»  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666016420300712

Morgellonsykdom og Chemtrails

Jeg skal være den første til å innrømme at historien om mogellons kan høres ut som en dårlig vandrehistorie fra tabloidpressen. Men når jeg tidligere har avvist idéen, skyldes det min egen uvitenhet!

Dr. Ana kommenterer plast og Morgellon-teknologien – og jeg siterer dette avsnittet også fordi det ligger flere gode artikler som viser hva morgellons er under order ordet HER:

“I 2008 hadde Jan Smith, som på den tida hadde levd med Morgellons i 10 år, skrevet ned hva hun hadde oppdaget på sin reise. Nettstedet hennes het opprinnelig «Morgellons Exposed» og blir nå kalt «Morgellons Research Foundation». Du kan finne et arkiv over «Morgellons Exposed» på Web-arkivet HER.
«Morgellons er en sykdom der det vokser tråder ut av huden på individer; tråder som brenner ved 927 °C (1700 ° Fahrenheit) og som ikke smelter«, skrev Smith.
En privat studie for å bestemme den kjemiske og biologiske sammensetningen av disse fibrene viste at det ytre skallet på trådene er bygd opp av høytetthets polyetylen-fibre (HPDE). Dette fibermaterialet blir vanligvis brukt i framstillingen av fiberoptikk. … Det ble videre fastslått at materialet blir brukt i den biologisk-nanoteknologiske verden som en blanding for å kapsle inn en viral protein-beholder. Beholderen er bygd opp av et virion (1/150-dels DNA, RNA, RNAi (mutert RNA)) eller siRNA lineær, eller en ring av plasmider for spesifikke funksjoner.
Toksikologisk patologisk identifisering av vevs-biopsier fra et individ diagnostisert med Morgellons viste at de fant kontinuerlige silikon- eller glassrør sammen med silikon. På dette tidspunktet har jeg en silikose som ikke stammer fra noen kjent kilde bortsett fra at jeg har silikon-nanoteknologi i kroppen min. [13] og [14]

Offentligheten lyver!

Flere utdrag fra den nevnte artikkelen til dr. Ana, der hun siterer en pilot som har fått pseudonymt «Mark«:

«Intellektuell uærlighet er for eksempel når et parlamentsmedlem skriver tilbake til deg og sier: «Du er en tosk, du tar feil. Disse chemtrailene er ikke chemtrails, de er contrails».

Mark mener at de første chemtrails ble prøvd ut over USA. «Storbritannia har tøvet med det samme i ulike forkledninger, ikke så mange luftbårne, men vi har holdt på med det i lang tid … En rekke av eksperimentene som Den Brittiske regjeringen holdt på med, for lenge siden, ble bare utført på bakken. Så, typisk har de sprayet kjemikalier på et passerende tog som skulle til å gå inn i en tunnel. … Så trist nok er det ikke noe nytt» sa han.

De to viktigste formålene for å lage chemtrails er klare, sa han. «Det er å forgifte oss og for å blokkere ut Sola.».

I USA har folk klart å hente inn prøver fra chemtrailene og brukt massespektrometer for å bestemme hva de er bygd opp av. «Ser du på bestanddelen i chemtrails … er det en tendens til at tre hovedingredienser vil være barium, strontium og aluminiumoksidalle tre er kreftfremkallende (carsinogene). Og aluminiumet forårsaker autisme og Alzheimer.» Sa Mark.

Forurensningen fra plast handler derfor om så mye, mye mer enn det søppelet som ryddeaksjonene fjerner fra strendene!

REFERANSER

Jeg har lagt særlig vekt på de referansene jeg har uthevet i oversikten her:

[1]  Ftalater – https://snl.no/ftalater

[2] Project what happened to human blood – se arkivene på https://anamihalceamdphd.substack.com/archive?sort=top

[3] Changing Live Blood Analysis Findings In C19 Unvaccinated Blood   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/changing-live-blood-analysis-findings?publication_id=956088&post_id=141620100&isFreemail=false&r=dsfwd

[4]  Plastics, EDCs & Health: Authoritative Guide   –   https://www.endocrine.org/topics/edc/plastics-edcs-and-health

[5] Could Microplastics Be a Driver for Early Onset Colorectal Cancer?   –  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10340669/

[6] Insights into the effect of polyethylene terephthalate (PET) microplastics on HER2 signaling pathways   –   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233323000814

[7]  Truth Science & Spirit – Nanotech Karen Kingston   –   Video: https://clouthub.com/v/0dcdacbf-8882-48ef-b5da-f99d037f8f4c

[8] Nanoparticles are the World’s #1 Problem per Systemic Review of Global Scientific Literature   –   https://karenkingston.substack.com/p/nanoparticles-are-the-worlds-1-problem

[9]  Darkfield Live Blood Analysis C19 Unvaccinated Blood. C19 Vax Shedding And Environmental Exposure Has Not Slowed Down   –   https://anamihalceamdphd.substack.com/p/darkfield-live-blood-analysis-c19

[10] Why Opponents to Medical Freedom Don’t Want You to Talk About this $Multi-Trillion Industry   –   https://karenkingston.substack.com/p/why-opponents-to-medical-freedom

[11] mRNA Vaccines are a Sham. People are Being Injected with Nanotech   –   https://karenkingston.substack.com/p/the-term-mrna-vaccines-is-a-sham

[12] Nanoparticles are the World’s #1 Problem per Systemic Review of Global Scientific Literature   –   https://karenkingston.substack.com/p/nanoparticles-are-the-worlds-1-problem

[13] Morgellons Nanotechnologu Exposet – Living With a Nightmare   –   https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_morgellons19.htm

[14]  What do Climate Engineering & Morgellon Fibres have in common? Chemtrails…   –   https://expose-news.com/2023/09/19/climate-engineering-morgellon-fibres-chemtrails/

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese