Vitenskap

Er gass, olje og kull ‘fossilt’ eller ‘abiotisk’?

Det å stille spørsmålet «hvor kommer olje, gass og kull egentlig fra?» burde være selvsagt i dagens samfunn. Som kjent er CO2 avfallsproduktet fra innretninger som bruker hydrokarboner som brensel. I våre dager med en innbitt demonisering av CO2, vil den som våger å antyde at kull, naturgass og olje IKKE er fossilt, oftest bli […]

Er gass, olje og kull ‘fossilt’ eller ‘abiotisk’? Read More »

Postmoderne vitenskap versus klassisk vitenskap

I mange hundre år har den primære oppgaven for vitenskapen vært å øke forståelse; å tjene sannheten. For tiden er det ganske høyrøstede debatter om vitenskap og forståelsen av den. Hvis du for eksempel opponerer i klimasaken, der mange fortsatt støtter hypotesen om at menneskets utslipp av CO2 er årsaken til «klimaendringer» med en nesten

Postmoderne vitenskap versus klassisk vitenskap Read More »