Er gass, olje og kull ‘fossilt’ eller ‘abiotisk’?

Det å stille spørsmålet «hvor kommer olje, gass og kull egentlig fra?» burde være selvsagt i dagens samfunn. Som kjent er CO2 avfallsproduktet fra innretninger som bruker hydrokarboner som brensel. I våre dager med en innbitt demonisering av CO2, vil den som våger å antyde at kull, naturgass og olje IKKE er fossilt, oftest bli […]

Er gass, olje og kull ‘fossilt’ eller ‘abiotisk’? Read More »