RT-PCR-verktøyet er uegnet til å identifisere virus

Mange leger er i dag bundet til å følge retningslinjene som arbeidsgiver pålegger dem, enten de er ansatt i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Men det finnes også uavhengige leger som arbeider utenfor dette systemet og de sier at:

  • Med mindre COVID-19-testen tas mellom dag 5 og 7 av en pasient som viser somatiske tegn på en COVID19-sykdom og du samtidig kjenner hvilken terskelverdi som er brukt, vil en RT-PCR-test være verdiløs, fordi feilprosenten ellers kan være så høy som 95 %.
  • Det er derfor meningsløst i gjennomføre massetesting av innbyggere uavhengig av helsetilstand, når den såkalte terskelverdien IKKE blir oppgitt.

For å presisere så skriver jeg «SARS-CoV-2» om viruset og «COVID-19» om den sykdommen som viruset angivelig er årsaken til.

Hva er så denne terskelverdien?

Jo, la meg først fortelle en liten historie:

Det fortelles at det en gang var en konge og en krigsherre som ikke var spesielt gode venner, likevel skjedde det at krigsherren kom kongen til unnsetning på slagmarken. Etter slaget møttes de to og storsinnet tilbød kongen en belønning, som krigsherren selv kunne få velge.
Like ved der de to var samlet fordrev to soldater tiden med å spille sjakk, og slu som han var pekte krigsherren på sjakkbrettet og svarte: «Ser du det sjakkbrettet der? Jeg vil ha 1 sølvmynt for den første ruten, 2 for den neste, og deretter det dobbelte av verdien for hver rute, 64 ruter i alt». Kongen var ikke spesielt god i matematikk og så ikke noe problemer med det kravet, så han svarte at det var da en rimelig belønning; det skulle bli slik som krigsherren hadde bedt om.
Men kongen ruinerte landet sitt på den belønningen.

Regnestykket til krigsherren blir altså:  1. rute: 1 x 2 = 2,      2. rute: 2 x 2 = 4,     3. rute: 2 x 4 = 8,     4. rute: 8 x 2 = 16

Dette kan også skrives som tallet «N opphøyd i ^X potens» slik: 1 ^2 = 2,     2 ^2 = 4,     2 ^3 = 8,    2 ^4 = 16 ….

Bare halvveis på brettet ville kongen ha nådd milliarder, fordi 2 ^32 = 4.294.967.296, og når han nådde til slutten av brettet, gir «2 ^64» den ufattelige summen av 18.446.744.073.709.600.000. – Litt av et utbytte for den krigsherren!

Når det gjelder RT-PCR-verktøyet er Terskelverdien disse «N ^X»-tallene. (Terskelverdien kalles også Sykluser.)

Mange av «PCR-testene» (Covid-19testene) som er i bruk i «Koronatestene», benytter terskelverdier på et sted mellom 33 og 43, til tross for at biologer hevder at en terskelverdi over 26 er meningsløst (2 ^26 =67.108.864).

33 sykluser vil 2 ^33 = 8.589.934.592 og 43 sykluser vil si 2 ^43 = 8.796.093.022.208 .

Når prøvematerialet forstørres så mange ganger, er det helt umulig å si hvor sporene etter DNA egentlig kommer fra, især når en aldri har isolert noe SARS-CoV-2-virus i utgangspunktet (se her),!

RT-PCR-verktøyet:

Forkortelsen står for «Reverse Transkriptase – Polymerase Chain Reaction«. og er først og fremst et verktøy til bruk i biologi for å multiplisere opp RNA/DNA i prøvemateriale.

«Covid-19-testen»:

«COVID-19-testen» tas ved å sette inn en vattpinne i nesehulen ev. i svelget. Når vattpinnen er mettet, tas den ut av nese/svelg og settes i et sterilt kjemikaliebad i et reagensrør for uttynning før videre behandling. Det som nå befinner seg i reagensrør kalles prøvematerialet.

Prøvematerialet gjennomgår først en sentrifugering slik at tyngre partikler som snørr, bakterier, hvite blodlegemer m. m. legger seg i bunnen av reagensrøret. Fra prøvematerialet tømmes de øverste milliliterne, der eventuelle virus ligger, over i et nytt reagensrør før neste trinn i testen.

Forskerne antar at SARS-CoV-2-viruset er et RNA-virus. Derfor bruker de først et enzym til å omvandle (omskrive) alt RNA i prøven til DNA. – Dette er «Reverse Transkriptase»-delen av verktøyet.

Problemet er at en kan aldri si med sikkerhet hvor alle de DNA-partikler stammer fra; de som befinner seg i prøvematerialet etter at RT-prosedyren er kjørt. Dermed kan en heller ikke si noe om opphavet til tre sekvensene i den DNA-kjeden som «Corona-testen» sjekker mot:

Etter runden med Reverse Transkriptase kan det være andre aktive virus der, som er i slekt med det antatte SARS-CoV-viruset, det kan være aktive influensavirus samt en rekke virus som ikke forårsaker sykdom. Prøvematerialet kan også inneholde rester av kroppens egne kromosomer, og «blærer» med godartede avfallsstoffer, såkalte mesosomer som kroppen eller bakterier skiller ut. Mesosomer kan også inneholde DNA

Uansett DNA-innhold, så er neste trinn å bruke enzymet Polymerase til å mangedoble innholdet av DNA-materiale i prøven, akkurat som i historien om kongen og krigsherren, og altså uavhengig av hvilke strukturer DNAet i prøvematerialet kom fra.
– Denne siste prosedyren er «Polymerase Chain Reaction»-delen av navnet.


Bruken av RT-PCR-verktøyet blir kraftig kritisert:

Som bakgrunn for Covid-19-testen ligger et dokument skrevet av Corman-Drosden. Et internasjonalt konsortium av «life-science-vitenskapsmenn» har gjort en skjellsettende revurdering av dokumentet til Corman-Drosden; det som opprinnelig førte til bruken av RT-PCR-verktøyet for å påvise SARS-CoV-2 og «diagnose-kasus». Konsortiumet fant 10 større vitenskapelige feil på molekylært og metodisk nivå.

Denne kritikken er blant annet publisert på nettstedet «Informed Choice Washington», her (Klikk på linken “External peer review of the RTPCR test to detect SARS-Cov-2 Reveals 10 Major Flaws At The Molecular and Methodological Level: Consequences For False-Positive Results,” her) og jeg siterer fra ingressen:

«Hovedforfatter av forskningsrapporten er Dr. Pieter Borger, som er ekspert i genetisk uttrykk innenfor fagfeltet molekylær biologi. Også flere andre vel ansette navn er knyttet til papiret, inklusiv Dr. Michael Yeadon, tidligere visepresident i selskapet Pfizer og en frittalende kritiker av mye av den såkalte vitenskapen bak WHO sin globale lock Down, og tiltak som å stenge ned skoler.

Jeg kontaktet en av forfatterne, dr Kevin Korbett, i hans hjem i London. Han snakker enkelt og med kontrollert apopleksi, Han bekreftet (kritikken) og kastet ytterligere lys over det sjokkerende faktum at (Corman-Drosden-) dokumentet var skrevet i fraværet av et viralt isolat, blant mange andre problemer.

«Ethvert vitenskapelig rasjonale for utviklingen av den testen har blitt fullstendig ødelagt av dette papiret. Det er som Hiroshima/Nagasaki for Covid-testen» sier han. «Når Drosden utviklet denne testen, hadde ikke Kina gitt dem noe viralt isolat. De utviklet testen ut fra en sekvens i en genbank; skjønner du? Kina gav dem en genetisk sekvens uten noe tilhørende viralt isolat. De hadde en kode, men ingen kropp for koden. Ingen viral morfologi.»

Jeg ba ham definere begrepet «viral morfologi» for en leg person.

«På fiskemarkedet» sa han » er det som om du gav noen få bein og si at det her er fisken din. Det kunne være fra en hvilken som helst fisk. Ikke engang et skjelett. Her har du noen få fragmenter av bein. Det er fisken din. Hør, i dokumentet til Corman-Drosden er det ingenting fra noen pasient. Alt der er fra en genbank og bitene fra virus-sekvensen som ikke var der, fant de på. De laget bitene for å fylle inn tomrommene. Det er slik genetikk er; det er en kode. Så det er ABBBCCDDD og du mangler et eller annet som  du tror er EEE så du setter det inn. Det er alt syntetisk. Du må fabrikkere bitene som mangler. Dette er sluttresultatet av genetiseringen av virologi. Dette er rett og slett et computer virus.»»

Forbrytelse mot menneskeheten

I Tyskland leder juristen Reiner Fuellmich en gruppe som forbereder rettssak for å få kjent RT-PCR-testen ugyldig i bruk. – Fuellmich er kjent fra prosessene mot Deutsche Bank og Volkswagen & Audi, som begge ble dømt for bedrageri. Fuellmich har kontor både i Tyskland og USA og prosessen forberedes nå mot disse to landene + Canada.

Fuellmich er altså sentral i en voksende gruppe av jurister, vitenskapsmenn, politikere og til og med hemmelige varslere fra farmasøytisk industri.
I et intervju uttrykker han seg slik:

«Vi tror at for å få dette korthuset til å kollapse, må vi angripe PCR-testen. Faktum er at det ikke finnes noen asymptomatiske infeksjoner»

Det er tilsynelatende en radikal påstand, men den underbygges av et papir brakt til veie fra Wuhan i Kina av alle steder. Dokumentet er publisert på websiden til Nature.com, her, der det understrekes at de ikke fant noe levende virus i noen av de positive PCR-kasusene.

«Screeningen av 9.865.404 deltakere uten noen historie for COVID-19 fant ingen bekreftede Covid-19-kasus, og identifiserte 300 asymptomatiske positive kasus med en deteksjonsrate på «0.303 (95 % CI 0,270–0,339)/10.000.»
Totalt 1174 nær-kontakter til de asymptomatiske bærerne ble sporet og de testet alle negativt for Covid-19. …
Blant de 34.424 deltakerne med en histoire for Covid-19, teste 107 personer positivt en gang til, noe som gir en re-positiv rate på 0,310 % (95 % CI 0,423–0,574 %). Viruskulturene var negative for alle asymptomatisk positive og re-positive kasusene, noe som indikerte «Intet levedyktig virus» i de positive kasusene testet i denne studien

The screening of the 9,865,404 participants without a history of COVID-19 found no newly confirmed COVID-19 cases, and identified 300 asymptomatic positive cases with a detection rate of 0.303 (95 % CI 0.270–0.339)/10,000. … A total of 1174 close contacts of the asymptomatic positive cases were traced, and they all tested negative for the COVID-19. … Of the 34,424 participants with a history of COVID-19, 107 tested positive again, giving a repositive rate of 0.310% (95% CI 0.423–0.574%.) Virus cultures were negative for all asymptomatic positive and repositive cases, indicating no “viable virus” in positive cases detected in this study.

Se også  «COVID-19 Testing Scandal Deepens» her og «The Fog of COVID-19 Data: How many cases aren’t even cases?«, her Blavatnik stringency index nevnt i artikkelen finner du, her.

Dr Antony S. Fauci

Og til og med helsedirektøren  i USA (Director of National Institute of Allergy and Infectious Diseases) Dr. Anthony S. Fauci innrømmer at PCR-testen plukker opp harmløse fragmenter av Cov-Sars2-virus og derfor kan gi mange falske positive tester og slik  overdramatisere trusselen.

Dr. Fauci er direktør for Nasjonalt Institutt for Allergi og Infeksiøse Sykdommer i USA og kommentaren hans kom i en episode av «Denne uken i Virologi» den 16. juli 2020, som var en vitenskapelig podcast med Universitetet i Colombia som vert.
Det var virologen Vincent Racaniello brakte den nyheten videre, se her.

Det ser stadig mer ut som at Corona-pandemien bygger på omfattende falskneri.

Egil Enåsen

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese