Bruk av munnbind – tvilsom effekt på COVID-19

«Brukte munnbind er skitne ansiktsbleier»

Den danske legen og Ph.D, Vibeke Mannicke har 30 års yrkeserfaring sammenligner et godt (mis-)brukt munnbind med en skitten bleie, riktignok uten avføring i. Den videoen finner du her
Hun har absolutt et poeng i at mange av de tøymaskene som er på markedet i dag blir brukt i dagevis uten vask/sterilisering. Dessuten kan munnbindene avgi ulike partikler av plast, papir etc, som brukeren puster ned i lungene.

I det offentlige rom ser en en ganske annen bruk av ansiktsmasker og munnbind, for eksempel folk som:

flytter munnbindet ned på haka for å svare på spørsmål, og som gjerne tar tak midt foran på munnbindet for å flytte det ned
tar tak i den delen av maska som sitter rett over nesen for å flytte ansiktsmasken på plass
holder munnbindet i handa fram til neste gang de skal bruke dem
kaster brukte munnbind der det måtte falle seg og ikke i risikoavfall for brenning
bruker samme ansiktsmasken også neste dag uten rengjøring og sterilisering

Steril og usteril prosedyre

Hvorfor bruker da leger og sykepleiere munnbind i sykehus, sier du?
De som utfører sterile prosedyrer som sårstell og med operasjoner i sykehus, bruker munnbind for å beskytte pasienten, altså bare i begrensede deler av dagen. Poenget er at sykepleierne og legene verken tar på fronten av munnbindet under noen av prosedyrene. De flytter heller aldri munnbindet vekk fra ansiktet underveis og de holder kun i stroppene til munnbindet når de skal ta det av seg. Når de tar av det brukte munnbindet, kastes det i søppel som skal destrueres (brennes).

Spredning av virus

Virus spres via mikroskopiske «dråper» eller rettere sagt som aerosoler. Munnbind med filter KAN stoppe virus de første minuttene munnbindet er i bruk, men etter hvert som munnbindet blir fuktig av utåndingslufta, hoper avfallsstoffene fra ut- og innåndingslufta seg opp i vanlige munnbind (det vil si ikke-kirurgiske munnbind). Etter maks. 10 minutters bruk er «barrieren munnbind» eller tøymasker ikke god ikke nok til å stoppe spredning av virus.

Mange hevder til og med at et munnbind du har brukt i mer enn 10 minutter vil øke spredningen, fordi virus samler seg i filteret og fyker ut av munnbindet ved neste utpust. Virus spres i en radius av ca 30 meter via disse aerosolene uansett; de slipper gjennom maskene i alle ikke-kirurgiske munnbind og ansiktsmasker. Derfor hjelper sjelden det å bruke munnbind mot spredning av virus.

Statistikk fra USA

Nettstedet «Rational Ground» (USA) er vel verdt et å følge for oss som søker en rasjonell tilnærming til det som blir presentert som «vitenskapelige begrunnede pålegg» til fremme for panikk og hysteri (unnskyld de sterke uttrykkene). Se her. I min oversettelse lyder dette:

«Det er opplagt ingen mengde med data, trender, fakta, studier eller vitenskap som vil kunne overbevise flertallet av ‘offentlige helsemyndigheter’ om at munnbind ikke vil gjøre en skit for å stoppe spredningen av Covid-19 (min utheving). Kasus og dødsfall vil likevel fortsette å toppe seg (jo da, mange av disse er super-sensitive PCR-test drevne tall, men likevel) til tross for det faktum at over 90 % av befolkningen følger de absurde påbudene blindt.

Likevel, helt forutsigbart, fortsetter viruset å oppføre seg som virus , slik svært smittsomme respiratoriske virus uheldigvis har en tendens til å gjøre, særlig med en gang vi blir truffet av kjølig vær.

Ikke desto mindre har alle vi som er skeptiske til å bruke munnbind eller ansiktsmasker en vanskelig oppgave foran oss. De alle fleste landene ligger nå under et maske-påbud og vi kan peke på at det kom topper [i spredning av virus] ETTER at disse påbudene kom på plass alle steder og i hvert tilfelle. Men dette får bare opponentene våre til å si «Se hvor ille ute vi ville ha vært UTEN maskene«.

Hvis ansiktsmasker virkelig var så effektive som annonsert, ville en kunne forvente at de fylkene som fortsatt er maskeløse, ville være på jumboplass i bekjempelse av spredning i forhold til de fylkene som har utstedt påbud om ansiktsmasker eller munnbind, ikke sant?
I det minste burde tallene tale til fordel for dem som foretrekker ansiktsmasker med mer enn en prosent eller to.

Så hvordan gikk det? Jovisst; det har vist seg å være maskekultens verste mareritt:

«I de tilfellene der fylker HADDE maskepåbud på plass, ville det være 667.239 kasus i løpet av   3.137 døgn med et gjennomsnitt på 23 kasus pr 100.000 innbyggere pr dag.»
«I de tilfellene der fylker IKKE HADDE maskepåbud på plass, var det   438.139 kasus i løpet av 12.139 døgn med et gjennomsnitt på 22 kasus pr 100.000 innbyggere pr dag.»

Sagt med andre ord så gjorde fylkene med maskepåbud det VERRE enn de som nektet å sette dette i verk. Forfatterne tok faktisk hensyn til befolkningstetthet i analysene sine, og de mer enn antyder at dette ikke hadde noe som helst å si for tallene. De begrunner dette med at for 4 av de 12 tettest befolkede fylkene i Florida aldri hadde maskepåbud for hele fylket. «Der de 8 faktisk HADDE et påbud på plass, var det 64 kasus pr 1.000 innbyggere. I de periodene de IKKE HADDE et påbud, var det 40» skriver de.

«Men dette var da bare Florida», sier du «de er raringer uansett og jeg er sikker på at munnbind har fungert i resten av landet.» «Jeg er glad du spurte! De dyktige folkene ved Rational Ground gikk i gang med å sammenligne nasjonale tall og satte de statene som motsatte seg påbud for munnbind for hele staten opp mot de som ikledde seg masker. Hvordan gikk den sammenligningen

Der stater faktisk HADDE et påbud på plass kom det 9.605.256 kasus i løpet av 5.907 dager totalt med et gjennomsnitt på 27 kasus pr 100.000 pr dag.
Der stater IKKE HADDE et påbud på plass kom det    5.781.716 kasus i løpet av 5.772 dager totalt med et gjennomsnitt på 17 kasus pr 100.000 pr dag.

Likevel blir vi tutet ørene fulle av hvor viktig munnbindene er, slik f. eks. Scott Morefield forklarer i artikkelen «New Study: Mask Mandates Had Zero Effect But The Lie Continues», her eller se artikkelen på Twitter her.

Covid 1984

Jeg og mange med meg trekker paralleller til det samfunnet som George Orwell beskriver i boka «1984». Parallellen er faktisk så tydelig at jeg måtte lese den på nytt tidligere i høst.
Vi oppfattes som sauer i denne sammenhengen, vi skal «oppdras bare litt» om gangen, den ene begrensningen etter den andre, bit for bit, helt til vi har mistet alt av rettigheter og til slutt er føydale slaver under de teknokratiske «Storebrødrene» i verden.

For å sitere en vitsetegning fra johnramirezministries fra Instagram:

Det er bare en maske.
Det er bare to uker.
Det er bare fram til kasusene går ned.
Det er bare noen få uker til.
Det er bare en sporingsapp.
Det er bare fram til vi får vaksine.
Det er bare noen få måneder til.
Det er bare en mikrochip.
Det er bare din frihet som er borte for alltid.
Det er bare DET NYE NORMALE.

Denne bloggeren her sier det også veldig bra!

For en trygg, maskefri framtid!
Egil Enåsen

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese