Nei, en positiv PCR-test er IKKE et sykdomskasus

Kjære politikere og journalister, kan dere være snill å fortelle meg når det ble slik at en positiv koronatest ble det samme som sykdom? Vi som er så uheldige at vi ser TV eller hører på radio innimellom, blir jo regelrett tvangsforet med vulgærpolitisk helse-prosa hver bidige hele time. – «Smitte, smitte, smitte» gnåler nyhetsoppleserne inntil det kvalmende.

Jeg kommer tilbake til ordet «smitte», men først må jeg fortelle dere noe: Jeg har sett lite av norske TV-nyheter de siste årene men jeg valgte å kutte helt ut TV-seansene allerede i mars 2020. Litt av grunnen var at jeg fant ut at dere journalister og politikere gav en veldig ensidig alarmistisk informasjon. En ting var at jeg ikke stolte helt på det dere fortalte, en annen ting var at jeg sluttet å se fordi forkynnelsen av dom og dysterhet ble så voldsom at jeg heller valgte å tilpasse meg den daglige dosen av den sorten gjennom avisene, litt om gangen.
Og så viste dere bare til datamodeller da, i stedet for til faktiske laboratorieforsøk, og en datamodell er da bare et verktøy og ikke forskning! Modeller er jo bare et uttrykk for modellørens (begrensede?) forståelse av et problem eller hva den samme modelløren ønsker å vise oss, så da er det litt for store muligheter for at modellen dere viser til kunne være ren manipulasjon.

Og så, etter et par måneder gjorde dere noe som jeg syntes var ganske merkelig: Dere sluttet å snakke om antall syke og gikk over til å bruke det absolutt uvitenskapelige begrepet «smitte» i stedet, samtidig som dere påsto at «Coronatesten» kunne påvise slik «smitte».

Så da må jeg altså spørre dere om en ting: Siden NÅR ble forekomsten av et virus det samme som sykdom?

I dag mener en jo å vite at en normal, frisk mann på ca 75 kg har like mange virus på og i kroppen sin som han har menneskeceller, og han har litt flere bakterier enn menneskeceller på og i seg (kvinner har litt færre virus og bakterier). Faktisk har det vist seg gjennom flere tidligere epidemier at selv under en pandemi kan friske personer – de med godt immunforsvar – ha akkurat slik virus og bakterier i kroppen som andre blir syke av. Men disse friske var altså verken syke eller smittebærere. – Har dere glemt at i det virkelige livet er det som om vi lever i en sky av mikrober alle sammen? Det er en del av det å være en levende organisme. Kroppene våre har vent seg til denne «mikrobeskyen» gjennom tusener av år – ja, mer enn det; kroppen vår er faktisk avhengig av flere av mikrobene for å holde seg frisk!

Hva er et sykdomskasus?

Men i dagens Lock-Down-Norge har den vulgærpolitiske helseprosaen snudd dette helt på hodet: Der er Den Store Fortellingen at «et Corona-kasus er en som har testet positivt på en RT-PCR-test».
Med andre ord påstår dere at en positiv «Coronatest» er et tilfelle – et kasus – av coronasykdom, uansett om «Den positive» har symptomer på sykdom eller ikke, og dét er ganske langt fra sannheten!
Store medisinske leksikon sier noe om dette:

Kasus er det samme som tilfelle, hendelse. Brukes også om pasient.

Pasient er en person som er syk, og som er under behandling i helsetjenesten.

For en gangs skyld kommer Wikipedia med en enda bedre definisjonen av ordet «pasient«:

En pasient er en person som får behandling av helsepersonell for psykisk og/eller fysisk sykdom/lidelse eller skade, på sykehus/klinikk og/eller andre behandlingsinstitusjoner. I vanlig medisinsk språk er en pasient et menneske som framviser symptomer på sykdom, enten disse er identifiserbare eller ikke.

Her sier de altså rett ut at «smitte, smitte, smitte» faktisk IKKE er sykdom. Eller for å si det på min egen måte: En infeksjon er en sykdom, men smitte er ikke en sykdom!

Vet ikke dere journalister og politikere at det bare er under gitte betingelser at noen virus kan gi sykdom? Det skjer hvis virus klarer å snike seg gjennom veggene i en celle slik at de kan begynne å formere seg og spre seg til andre celler – infiserte celler dør.

Joda det stemmer faktisk: I utgangspunktet kan en person bli syk hvis han eller hun blir utsatt for flere virus enn det immunsystemet kan håndtere. Men vi mennesker blir mye lettere syke hvis hvis vi har dårlig immunsystem av en eller annen grunn. Dårlig immunsystem kan en få enten fordi en f. eks. har dårlig kosthold, trener for lite, har andre sykdommer i kroppen fra før eller blir rammet av uheldig elektromagnetisk stråling. – Og så er enkelte av oss arvelig belastet, eller så gamle at immunsystemet fusker litt av den grunnen, da.

Å styrke immunforsvaret

Hvorfor snakker dere forresten aldri om hvordan vi kan gjøre immunforsvaret vårt sterkere? Vi høer jo aldri om vitaminer og mineraler fra dere. – I stedet gnåler dere om tiltak som faktisk er MYE verre enn sykdommen de angivelig skal stanse og som vi vet ikke hindrer virus i å spre seg. – Virus er jo så små at de spres i dråper – aerosoler – som en trenger elektronmikroskop for å se. Jeg har før skrevet om at aerosoler kommer i tre størrelsesklasser, og at de minste aerosolene, de under 2,5 milliardtedels meter, ikke påvirkes av tyngdekraften, men svever gjennom rom med ventilasjonsanlegg, se her. (Jeg har også nevnt det i innlegget om helsefarer ved bruk av munnbind, her.)

En som har Covid19 er SYK

Jeg undres altså på når dere kjære politikere og journalister skal innse at en person som har sykdommen Covid19 pr definisjon MÅ være en syk person.

Når det gjelder sykdommen «Covid19», så MÅ MINST TO av symptomene nedenfor være tilstede for å kunne snakke om et sykdomskasus:

 • Feber (enten målt eller erfart rent subjektivt), frysninger, muskelstivhet, muskelsmerter, hodepine, nyoppstått lukt- eller smaksykdom ELLER
 • Minst et av de følgende symptomene: hoste, kortpustethet, eller vansker med å puste ELLER
 • Alvorlig respiratorisk sykdom med minst en av de følgende symptomene
  • Klinisk eller radiologisk bevis for lungebetennelse ELLER
  • ‘Acute Respiratory Distress Syndrom’ (ARDS)

OG

 • Ingen sannsynlig alternativ diagnose

Kjære politikere og journalister: Ser dere ikke at vanlig sesonginfluensa med komplikasjoner er en like sannsynlig diagnose som «Covid-19»? Det er da akkurat de samme symptomene, jo! – Som yrkesgruppe har alle fall dere journalister plikt til i formidle begge sier av en sak. Har dere glemt å sjekke det når det gjelder «Corona»?

For å gjenta meg selv så påstår altså den vulgærpolitiske helse-prosaen den dag i dag at «en Covid19-pasient kan være en frisk person som avgir en positiv Covid-19-test og at han eller hun i tillegg kan smitte andre»!
Dette har dere den frekkheten å påstå, selv om en stor undersøkelse med over 10.000.000 deltakere viste at INGEN blir Corona-smittet av en person som er helt uten symptomer på sykdommen, se her.
Jeg gremmes!

Om «Coronatesten»

Likevel; mer enn et år uti Plandemien uttaler altså politikere og journalister seg skråsikkert om at et utslag på en «Coronatest» kan fortelle noe som helst om SARS-CoV-2-viruset; altså det viruset som etter det dere sier skal være årsaken til Coronasykdommen.
Problemet er bare at vi som har gjort hjemmeleksa vår, vet at «Coronatesten» bygger på tre veldig vaklende grunnpilarer, nemlig:

 1. at SARS-CoV-2-viruset faktisk MÅ være isolert á la Robert Kock (her), slik at en entydig og helt uten tvil kan si at det er SARS-CoV-2-viruset som gir Covid19, at noen blir syke hvis de får det isolerte viruset (og bare viruset uten andre stoffer som kan gjøre dem syke).
 2. at RT-PCR-testen (Reverse Trancriptase – Polymerase Chain Reaction) faktisk kan brukes til å identifisere et virus.
 3. at Coreman-Drosden-papirene av januar 2020 er gyldige, rent vitenskapelig.

Uavhengige topp-forskere over hele verden, inkludert tusenvis av leger, har jo vist oss at ingen av «grunnpilarene» stemmer med vitenskapelige forsøk eller metoder! Det er jo nettopp derfor at en ankerett i Portugal fastslo i desember 2020 at PCR-testen IKKE kan brukes som diagnostisk verktøy og at Lock-Down derfor er ulovlig. – Det er også derfor advokaten Dr. Reiner Fuellmich sier at hele «Koronasaken er en forbrytelse mot menneskeheten», se her. Han får følge blant annet av over 1.000 leger bare i Tyskland, se her.

Her er en svært grundig, vitenskapelig gjennomgang av alle feilene i Coreman-Drosten-papirene som Coronatestene er laget ut ifra. Gjennomgangen er en fullstendig slakt i 10 punkter og med krav om at grunnlaget for RT-PCR-testen trekkes tilbake.
Jeg også har skrevet om to av disse tre pilarene tidligere (her, her og her) og om litt kommer det en ny tekst som bekrefter at SARS-CoV-2-viruset er en konstruksjon; at det er en datamodell der 99,1 % er en ren gjetning og der 0,9 % av viruset består av noen veldig vanlige mikroproteiner.
Når skal dere politikere og journalister begynne å se på fakta i Coronasaken?

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese