Helsefarer ved å bruke munnbind

«Hva, er det reelle helsefarer ved å bruke munnbind, sier du? Jeg synes da at ansiktsmasker og munnbind faktisk ser ut som et lurt hygienetiltak, jeg? Dessuten anbefaler jo Folkehelseinstituttet og helseminister Bernt Høye at vi bruker dette ute blant folk. Hva er problemet, da?»
Jeg hevder at ut fra tilgjengelig grunnforskning og annen vitenskapelig informasjon er det å bruke munnbind i det offentlige rommet er faktisk skadelige både fysisk og psykisk, i tillegg er det rett og slett umoralsk, noe jeg forklarer i denne artikkelen.
Jeg anbefaler også sterkt videoen «Watch MASK TESTS! PROVES TOXIC FOR CHILDREN!!», se nedenfor.

Vi er heldigvis forskånet for det største presset om å bruke munnbind her i Nord-Norge, men verden over er det et evinnelig mas om «munnbind, munnbind, munnbind». – Regjeringer, idrettsforeninger, flyselskaper, forretninger og privatpersoner pusher bruken av munnbind helt ukritisk.

Vi ser at til og med skoler forlanger at alle barna der – også barn under 10 år – må bruke munnbind i det offentlige rom. Slik påfører de barna mye ubehag og fare for varig skade!
For det kommer stadig bedre dokumentasjon på at langvarig og kontinuerlig bruk av munnbind kan gi store helseskader, særlig for barn.

Problemene er mange, det at munnbind gir en falsk trygghet er bare et av dem. Det å bruke innretningene ØKER faktisk risikoen for å bli smittet, se Økt risiko for å få Covid19.
En annen ting er at disse «ansiktsbleiene» gir et tydelig signal om underkastelse, som om bæreren roper: «Se hvor lydig jeg er«!

Spinalkirurgen Dr. Lee Merritt, MD, sier det slik til Americas Frontline Doctors:

«Maskene ser ut som at de er ganske ubetydelige … Hva er den store greia med dem liksom? Jo, The Big Deal er: De kan nok være myke på overflaten og kan kanskje se OK ut, men munnbind vil for alltid være som en Orwellsk støvel på ansiktene til menneskeheten hvis vi ikke snarest tar dem av!»

Men det er MYE alvorligere at vedvarende og kontinuerlig bruk av munnbind vil føre til at kroppen mistilpasser seg et unormalt pustemiljø og at DETTE KAN ØDELEGGE HELSA DI! – I tillegg har altså det å bruke munnbind en god del skadelige psykologiske effekter.

Munnbind er uhygieniske:

Noen forsvarer bruken av munnbind med at «munnbind brukes jo av både leger og sykepleiere i sykehus, så da MÅ det være bra«. Jeg anbefaler alle som bruker sykehus-argumentet å lese avsnittet «Masks» i det åpne brevet fra Docs4OpenDebate. De forklarer forskjellen mellom et arbeidsmiljø på ei operasjonsstue, som er tilrettelagt med bl.a. økt oksygeninnhold i lufta, og rutinemessig bruk i «det åpne samfunnet» (uttrykket er ironisk ment) se her!
I tillegg finnes flere studier gjengitt i diverse legetidsskrifter, som faktisk viser opp til 50 % reduksjon av postoperative sårinfeksjoner hvis de som arbeider på operasjonsstuer IKKE bruker munnbind! se for eksempel her.

Giftstoffer fra munnbindene:

Mange, hvis ikke alle, masker og ansiktsdekkende munnbind, inklusiv tøy-munnbind, er laget på en slik måte at munnbindene inneholder giftige og kreftfremkallende stoffer. Dette er for eksempel flamme-hemmende kjemikalier, glassfiber, bly, NFE (nonylphenol-ethoxylater og nonylphenoler), phthalater, polyfluorinerte kjemikalier og formaldehyd. Dette er stoffer som ansiktsmaskene avgir som gasser og som blir pustet inn av den som har på seg masken. Se denne artikkelen og denne.

Skitten ansiktsbleie

Med alle giftstoffene i munnbindene er et de også stort søppelproblem!


«Watch MASK TESTS! PROVES TOXIC FOR CHILDREN!!»

Selve maske-testen starter 6:00 uti Youtube-videoen her.
(I tilfelle sensuren skulle slette videoen igjen, ligger den også på BitChute, her.)

På en enkel måte demonstrerer testene i videoen hvor raskt inntaket av oksygen faller og opptaket av CO2 øker.
Flere av maskene øker CO2-nivået i lufta bak munnbindet etter bare få sekunder til et nivå som ligger godt over den anbefalt øvre grensen for innendørs luftkvalitet ifølge retningslinjene som brukes i arbeidslivet i USA (over 5.000 ppm CO2)!

CO2-fakta fra videoen

280 – 420 ppm:       Dette er typiske verdier for CO2-nivået utendørs. – I tidligere geologiske tider har CO2-nivået vært mye høyere! *)
350 – 1.000 ppm:     Typiske verdier i boliger og oppholdsrom med god ventilasjon
1.000 – 2.000 ppm: På dette nivået begynner noen å klager over søvnighet og dårlig luft
2.000 – 5.000 ppm: Nivåer som forbindes med hodepine, søvnighet og opplevelsen av stillestående, tung og dårlig luft. *)
Over 5.000 ppm:     Dette er vanligvis en luftkvalitet der det er samtidig fare for høye nivåer av andre gasser. Giftighet og oksygenmangel kan forekomme. 5.000 ppm er den tillatte grensen for daglig eksponering på arbeidsplassen

*) En digresjon:
De aller fleste av plantene våre ble til da atmosfæren vår hadde CO2-nåvå på ca 2.880 – 3.000 ppm, altså 7 ganger høyere enn dagens nivå. Det er derfor gartnere øker CO2-nivået til 1.000 – 2.000 ppm i drivhusene sine og at Jorda er blitt ca 30 % grønnere de siste 50 årene. (Økt CO2-nivå gir bedre plantehelse ved at det reduserer vanntap, bedrer næringsopptak og gjør planter med motstandsdyktig mot uttørking.)

Målingene er ganske enkle å gjennomføre og gjøres ved at en far plasserer munnstykket på en O2/CO2-måler inn bak maskene som den 10 år gamle sønnen tar på seg.

Sammendrag av testene

 • N95-maske: Etter at gutten hadde hatt på seg ei slik maske i 1 min 50 sekunder, hadde CO2-nivået bak munnbindet steget til ukjent nivå over 9.999 ppm, (langt over grensen for hva måleren kunne vise). Samtidig falt O2-metningen til under 86 %.
 • Vanlig kirurgisk munnbind: Etter ca 4 sekunder steg CO2-nivået bak munnbindet til 9934 ppm, mens O2-nivået sank til 78,7 %
 • Visir av plastikk: etter ca 36 sekunder steg CO2-nivået bak visiret til 1525 ppm, mens O2-nivået sank til 59,6 %
 • Dobbel tøymaske (Cuff): Etter ca 60 sek steg CO2-nivået til 6660 ppm, mens O2-metningen falt til 84 %. Etter ytterligere 30 sek var CO2-nivået bak masken ca 8700 ppm, mens O2-metningen sank til 68 %

Problemet er altså at når du har på deg munnbind eller ansiktsmasker, puster du inn igjen for mye av den den lufta du puster ut:

 1. Du puster ut ei luft som er mettet av vanndamp, har økt CO2-nivå og redusert O2-nivå og i tillegg inneholder en hel haug av avfallsstoffer, virus og bakterier som kroppen normalt kvitter seg med gjennom en utpust.
 2. Du puster inn igjen for mye av det du hadde pustet ut, sammen med partikler fra selve veven i maskene og de mikrobene (virus, bakterier) som måtte ha festet seg på trådene der, se også avsnittet om giftstoffer fra munnbindene.

Noen av de negative effektene av dette vises etter så kort tid som under et minutt, noe videoen ovenfor demonstrerer med all tydelighet!

Konsekvenser av nedsatt Oksygeninnhold / økt CO2-innhold i kroppen:

 • Å bruke munnbind hemmer pustingen (respirasjon) din; gjør at du puster mer overflatisk. Dette gir en farlig kombinasjon av O2-mangel (hypoxemi) og opphopning av CO2 i blodet (hypercapni). Begge deler øker faren for åndedrettskomplikasjoner, selv-smitte og vil forverre eksisterende kroniske sykdommer.
 • På den andre siden gir kronisk og mild hypoxemi og hypercapni, som når du bruker ansiktsmasker ofte, at kroppen bytter til et stoffskifte (en metabolisme) som i større grad utnytter anaerob energi. Anaerob metabolisme fører til fall i pH-nivåene og økt surhet i inne i cellene og i blodet, til toksisitet, oksidativt stress, kroniske betennelser og forverret helse. (Dette vil f. eks. øke faren for å utvikle Alzheimers sykdom x antall år senere).
 • Alvorlig oksygenmangel kan også utløse hjerte- og lungekomplikasjoner og blir normalt oppfattet som et alvorlig klinisk signal i Hjerte-lungemedisin.
 • Lavt Oksygennivå i blod som strømmer i pulsårene (arterielt blod) kan også gi for lavt oksygennivå i hjertemuskulaturen (myoardiell ischemi), forårsake feil i hjerterytmen, dårligere hjertefunksjon (dysfunksjon) både høyre- og venstresidig, gi svimmelhet, for lavt blodtrykk, besvimelse og for høyt blodtrykk i lungene.
 • Kronisk lavgradig oksygenmangel og opphopning av CO2 på grunn av langvarig bruk av munnbind kan forårsake forverring av eksisterende hjerte- og lungesykdommer, stoffskifte-sykdommer, svikt i blodsirkulasjonen samt forverre nevrologiske forhold.

«Masks are destroying the health of ALL citizens throughout the world and here’s the Proof!!»,

sier Kenneth Alan James, i denne filmen fra ETV Library datert 4. juli 2020″


 Særlige farer for barn og unge

 Redusert Oksygeninntak hos barn fører også til:

 • Konsentrasjonsvansker
 • Hodepine
 • Læringsvansker
 • Økt hjerterytme
 • Kvalme
 • Død av hjerneceller

Deformering av ansiktet:

«Bruk av munnbind utløser munn-pusting, noe som har vist seg å føre til lange, smale fjes, smale munner, høy ganebue, karies i tennene og mange andre mindre tiltalende ansiktstrekk».

En artikkel i januar-Februar-utgaven i 2010 av Journal of General Dentistry illustrerer defektene på en god måte.

Skader i nese-svelg og munnhule

Tannlegene I New York, USA rapporterer at halvparten av pasientene der lider av tenner i forfall, at tannkjøttet trekker seg tilbake og at de har sur ånde på grunn av bruk av munnbind.
Dr. Rob Ramondi sier følgende til Fox News:

«Vi ser nå inflammasjon i gummene til folk som har alltid har vært frise og hull i tennene til de som aldri har hatt det før«.

Tilstanden har fått navnet «Maskemunn» FOX News.

Økt utbredelse av Acne Vulgaris (kviser):

 1. Fuktighet og mikrober som samler seg i munnbindene forårsaker irritasjons-eksem i ansiktet, (irritant dermatitt) eller forverrer plager med kviser. Dette stresser immunsystemet, kan føre til permanent arrdannelser og har faktisk blitt knyttet til depresjon og selvmordstanker ifølge undersøkelser om livskvaliteten til pasienter plaget med kviser og ansiktsutslett. (PubMed.gov: «Quality of life measures for acne patients», her.
 2. I tillegg står særlig barn å fare for å utvikle Impetigo: En bakteriell infeksjon i de øvre hud-lagene i ansiktet, såkalt Impetigo, er tilstander der bakteriene i infeksjonene også kan føre til nyreskader ifølge litteratur fra Mayoklinikken

Masker er psykologisk skadelig

«Jeg frykter at den virkelige trusselen akkurat nå er at vi alle bidrar til sabotasje av den mentale, emosjonelle og fysiske helse til barna våre ved å bruke munnbind.
Utviklingen deres er avhengig av sosial samhandling, fysisk kontakt og å tolke ansiktsuttrykk. Bruken av munnbind sammen med Social Distancing gjør at jeg frykter den effekten dette kan ha på barna, spesielt på lang sikt,»

skriver dr. Joseph Mercola på Mercola.com.


 Munnbind reduserer ikke risikoen for virusinfeksjon

En kritisk litteraturstudie der de analyserte de 17 best gjennomførte forsøkene med munnbind og generelle hygienetiltak i befolkningen konkluderte nylig med at

«ingen av studiene etablerer noe konklusivt forhold mellom bruken av masker/munnbind og beskyttelse mot influensa-infeksjoner».

Om du altså bruker tøymasker eller kirurgiske munnbind i den tro at det vil hindre deg i å smitte andre eller selv å bli smittet av SARS-CoV-2-viruset, har du rett og slett blitt lurt.
Maskene lekker nemlig langs alle kantene og veven i dem er langt fra tett nok til at de kan stoppe bakterier, som er partikler på en milliontedels meter. Virus er enda mindre; ned til en milliardtedels meter og «slikt smått» flyr rett gjennom maskene, hvis de da ikke samler seg i vanndråpene som kondenseres langs trådene i veven, og farer tilbake i lungene dine ved neste innpust, slik jeg skrev om her!

Belgiske leger tilknyttet Docs4OpenDebate skrev følgende (avsnittet «Masks») «Munnbind på friske individer er ineffektive mot spredning av virusinfeksjoner». Hele brevet dette er forresten vel verdt å lese, se her!

If masks don't work, why...

Beskyttelseseffekten av munnbind er ubetydelig

De siste hundre årene har vi hatt vi tre større influensapandemier: tre på 1900-tallet og en i løpet av 2000-tallet. Influensapandemiene resulterte i store, internasjonale planverk for hvordan en skal håndtere slike dem.
I konklusjonen i en CDC-rapport fra 5. mai 2020, der de evaluerte tiltak mot influensa i utenfor sykehus sies det (her):

«Selv om en kan finne noe støtte i mekaniske studier om en mulig positiv effekt av god håndhygiene og det å bruke munnbind mot influensa, sier funn fra en stor metastudie, der de gjennomgikk 14 randomiserte, kontrollerte tester, faktisk IKKE støttet påstandene om at munnbind hadde noen effekt på å redusere overføringen av laboratorie-bekreftet influensa. – Tiltaket «God håndhygiene» hadde bare en mulig effekt», men INGEN AV TILTAKENE I HUSHOLDNINGENE GAV NOEN REDUKSJON I OVERFØRING AV LABORATORIE-BEKREFTEDE VIRUSINFEKSJONER i gruppen som brukte munnbind.» (min utheving)

Hvis munnbind IKKE kan stanse vanlig (virusoverført) forkjølelse, hvordan skal de da kunne stanse smitte av SARS-CoV-2?

Det er altså IKKE bevist at munnbind beskytter

 1. I en metastudie av 17 utvalgte studier viste INGEN av disse noe konklusivt forhold mellom bruken av masker/munnbind som beskyttelse mot influensa. Se f. eks. avsnittet «Conclusion» i  artikkelen «The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence», her.
 2. Den juli 2020 erklærte den nederlandske Ministeren for medisinsk omsorg, Tamara van Ark, at regjeringen ikke ville anbefale innbyggerne i Nederland å bruke munnbind fordi: «Fra et medisinsk synspunkt er det ikke bevist noe sted at munnbind har noen effekt». Se omtalen i Reuters, her.

Munnbind kan teoretisk øke risikoen for å få Covid-19:

«Bruken av munnbind i den vanlige befolkningen kan assosieres med en teoretisk økt risiko for å pådra seg en Covid-19-infeksjon gjennom såkalt selv-smitte», slår helsemyndighetene i Ontario, Canada fast, her.

«Når du har på deg munnbind, vil ikke de virusene og bakteriene du puster ut være i stand til å unnslippe og vil samle seg i hulrommene i nesen, bevege seg langs lukte-nerven (Den olfaktoriske nerven) og reise inn mot hjernen«, teoretiserer Dr. Russell Blaylock, MD – en nasjonalt sertifisert nevrokirurg i Canada i en artikkel i Global Reserach, her.


Farer for både barn og voksne

Stor fare for bakteriell lungebetennelse:

På en pressekonferanse i Oklahoma i januar 2021 uttalte der Dr. James Meehan følgende:

«Det kommer rapporter fra kollegene mine over hele verden som antyder at forekomsten av de bakterielle lungebetennelsene (pneumonien) er økende som en konsekvens av fukten som samles i ansiktsmaskene.», her og her.

Undertrykking av immunsystemet

«Kriminelle bruker ofte ansiktsmasker når de begår lovbrudd (tyveri, vold, voldtekt, drap osv.) Ubevisst inngir de maskerte angst og frykt, som igjen aktiverer en kjemp-eller-flykt-tilstand i nervesystemet vårt. Slik maskering senker immunsystemet, noe en studie i American Psychological Association viser.

Ansiktsmasker og munnbind har samme effekten!, se her


Psykologiske effekter av munnbind

Masker underbygger fobi for mikrober og andre tvangshandlinger

Munnbind skaper en irrasjonell frykt for alt av mikrober og inngir samtidig en falsk følelse av beskyttelse fra sykdom. Dette fører i neste omgang til en tvangspreget, antisosial oppførsel (eller til og med åpen fiendtlighet) ovenfor dem som ikke bærer munnbind, slik det er beskrevet i artikkelen “COVID-19, obsessive-compulsive disorder and invisible life forms that threaten the self”» i tidsskriftet «Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders«, se her.

Masker bidrar til økt frykt

I boka «CORONA – False Alarm» skriver Dr Karina Reiss & Dr. Sucharit Bhakdi:

«Faktum er at det ikke finnes en eneste studie som I det hele tatt antyder at det gir noen mening i at friske personer skal bære munnbind i det offentlige rom. En får mistanke om at den eneste politiske grunnen til å tvinge gjennom dette tiltaket er å inngi frykt i befolkningen«.

Se f. eks. Amazon UK, her.

Masker og ansiktsblindhet (prosopagnosi)

For de av oss som lider av større eller mindre grad av ansiktsblindhet (prosopagnosi), gjør alle munnbindene i det offentlige rom, inklusiv på TV at vi sliter enda mer enn normalt med å kjenne igjen folk.


Tvungen bruk av munnbind er umoralsk

Munnbind er dyd-signalering («Virtue Signaling»)

«Munnbind er helt og holdent nytteløse. Masker er rett og slett dyd-signalisering. … Det er fullstendig latterlig å se disse uheldige, uutdannede menneskene. – Jeg sier ikke det i nedsettende betydning, men de går rundt lik små lam, og adlyder uten noen kunnskapsbase, og setter masker over ansiktene sine».

Denne tiraden kom fra Dr. Roger Hodkinson, en patolog under «Royal College of Physicians and Surgeons of Canada» under et innlegg på et møte i «Edmonton City Council Community and Public Services Committee», her.

«Vi manipuleres, ter oss nesten som sauer»

Påbud om bruk av munnbind er ufornuftig

I en tvist mellom St Michael’s Hospital, Ontario/ Toronto Academic Health Science Network versus Antario Nurses Asscociation i 2016 om en sykehuspolicy som ble kalt «vaksinasjon eller munnbind» (VOM, vaccinate or Mask) fastslo dommerne:

«Det er magert vitenskapelig bevis for at bruk av munnbind beskytter mot tilfeldig smitte og også, magert bevis for at bruken av munnbind beskytter mot overføring (av influensa) fra staben til pasienter. … Jeg finner derfor St. Michaels Hospital’s VOM policy er det motsatte av å være fornuftig og rasjonelt».

Domsavsigelsen er her.

Påbud om munnbind er hensynsløshet

«Ved å komme med generell anbefaling eller påbud om bruk av munnbind for publikum, eller ved å uttrykkelig godtatt en lik praksis har verdens regjeringer både ignorert vitenskapelige bevis og gjort det motsatte av å følge Føre – var – prinsippet.
I fravær av kunnskap burde ikke regjeringer innføre politikk som har potensiale til å påføre skade. Regjeringen bør ha en strevsom barriere foran seg før de setter i verk en bred, sosial «ingeniørkunst» eller tillater selskaper å utnytte frykt-baserte følelser!»

Se avsnittet Konklusjoner i Masks Don’t Work. A review of science relevant to COVID-19 social policy» av Denis G. Rancourt, PhD, her.

Påbud om munnbind er manipulerende:

I Nederland ble bruken av munnbind gjort obligatorisk til tross for uttalelsene fra Tamara van Ark

«ikke på grunn av vitenskapelige bevis, men på grunn av politisk press og den generelle opinionen»

ifølge Dr. Andreas Voss. Dr. Voss er medlem av WHO’s Helseorganisasjon sitt ekspertteam og er leder for mikrobiologisk avdeling ved sykehuset i Nijmegen. Se tidsskriftet I Am Expat av 24. juli 2020, her.

Påbud om munnbind er Totalitært:

Robert Kennedy Jr., lederen av organisasjonen The Childrens Health Defence sier det slik:

«Ser du på historien til totalitære regimer … så gjør de alle akkurat det samme, nemlig å knuse kultur og knuse ethvert bevis for selv-uttrykk. Og hva er det ultimate uttrykket for selv-uttrykk? Jo, det er ansiktsuttrykkene dine. Likevel har vi blitt bedt om alle sammen å kle på oss burka og være lydige».

Se Youtube-videoen » «This Past Weekend» med Theo Von av 12. nov 2020″ her.

Det er da bare et munnbind…

 


Litteratur for oss detaljorienterte:

 • Blaylock: Face Masks Pose Serious Risks To The Healthy, her
 • Mouth breathing: Adverse effects on facial growth, health, academics, and behavior By Yosh Jefferson, DMD, MAGD, Featured in General Dentistry, January/February 2010, her.
 • «Wearing Masks in Public and COVID-19 – What We Know So Far» fra Synthesis, Public Health Ontario, her.
 • «Quality of Life Measures for Acne Patients», her.
 • «Wearing Masks in Public and COVID-19 – What We Know So Far», se her
 • Psychological Stress and the Human Immune System: A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry, her
 • » Predominant Role of Bacterial Pneumonia as a Cause of Death in Pandemic Influenza: Implications for Pandemic Influenza Preparedness», her
 • «Psychological Stress and the Human Immune System: A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry
 • «Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare ettings— Personal Protective and Environmental Measures», her.
 • «COVID-19, Obsessive-Compulsive Disorder and Invisible Life Forms that Threaten the Self», her.

 


ETTERSKRIFT

Munnbeskyttelse fører til hjerneskade

Denne sterke uttalelsen kommer fra den tyske nevrologen Margarite Griesc-Brisson.
Hun forklarer at det er mangelen på oksygen (hypoksi) og flommen av CO2 (hypercapni) som oppstår når du puster inn igjen mye av den lufta du puster ut, som kan gi hjerneskade. Hjernen vår er nemlig veldig følsom for mangel på oksygen. For eksempel er det nerveceller i et område av hjernen som heter Hippocampus, som faktisk ikke kan overleve mer enn 3 minutter uten oksygen.
Hippocampus styrer både hukommelse for og oppfatningen av rom og tid.

FunFact:
Det latinske ordet for Sjøhest er Hippocampe Communis og sammenhengen er innlysende når en ser bildet fra Mind Science, her.

*  *  *

Dr Margarite Griesc-Brisson sier:

«… når du har kronisk oksygenmangel, forsvinner de åpenbare symptomene, men skaden vedvarer og hjernen fortsetter å motta for lite oksygen – noe som er veldig farlig. – Mens du tror at du har blitt vant til å ha på deg masken og puste inn din egen utpustede luft, blir degenerative prosessene i hjernen din intensiverende etter hvert som oksygenmangelen fortsetter.»

Et annet problem Griesz-Brisson påpeker er at nervecellene i hjernen ikke klarer å dele seg normalt under tilstander med hypoksi/hypercapni. Det er en indikasjon på at de drepte hjernecellene ikke skal regenereres, men i stedet ødelegges for alltid. Dette skjer selv etter at ansiktsmasker slutter å være obligatoriske og menneskelige.
Igjen, pust frisk luft.

«- Jeg bruker ikke maske. Jeg trenger hjernen min til å tenke. Jeg vil ha et klart hode når jeg møter pasientene mine og ikke er i karbondioksidindusert anestesi, fastslår hun.
Å frata barn eller en tenårings hjerne for oksygen eller begrense det på noen måte er ikke bare helsefarlig, det er helt kriminelt. Mangel på oksygen hemmer utviklingen av hjernen og skaden som resulterer kan ikke reverseres.»

Dr. Margarite Griesc-Brisson mener tvang til å bruke munnbind for barn og unge på sikt vil føre til en enorm økning i demens og relaterte sykdommer. Dette er noe som må forebygges ved at vi IKKE tvinger barna til å bruke munnbind.
Dr. Griesc-Brisson oppfordrer både borgere og makthavere til å lytte til medisinske eksperter og innse hvilke effekter oksygenmangel kan ha på menneskelige organer – ikke bare hjernen, men også lungene. Hvorfor har ikke våre helsedepartementer og medisinske organisasjoner har kommentert disse risikoene; hvorfor har de ikke talt imot nedleggelsen av samfunnet? – En nedleggelse Griesc-Brisson fordømmer.

– Hvem er ansvarlig for disse forbrytelsene? De som håndhever det (undertrykkelse)? De som lar det skje og leker med det, eller de som ikke forhindrer det? spør hun seg selv. Dr. Griesc-Brisson sier videre at det ikke handler om masker, ikke om virus og definitivt ikke om helsen til innbyggerne, men om noe helt annet.  – Jeg vil ikke delta, jeg er ikke redd, erklærer hun. (uthevet av meg)
– Du kan allerede se at de prøver å ta vekk luften mens vi puster. Personlig ansvar er nå nødvendig. Vi er ansvarlige for det vi tror, ​​ikke media. Vi er ansvarlige for det vi gjør, ikke våre overordnede. Vi er ansvarlige for helsen vår, ikke Verdens helseorganisasjon. Og vi er ansvarlige for det som skjer i landet vårt, ikke regjeringen, avslutter Dr. Griesc-Brisson

*  *  *

Mer litteratur

Den første av disse refererer 19 andre studier, og er noe av det beste og grundigste jeg har lest om de negative effektene av det å bruke munnbind i mer enn noen få korte minutter pr dag.

 1. Masks don’t work a review of science relevant to COVID-19 social policy
  https://www.rcreader.com/sites/default/files/Denis%20G.%20Rancourt%20PhD%20April%202020%20%22Masks%20Don%27t%20Work%3A%20A%20review%20of%20science%20relevant%20to%20COVID-19%20social%20policy%22.pdf
 2. «German Neurologist On Face Masks: ‘Oxygen Deprivation Causes Permanent Neurological Damage’».
  Dr. Margarite Griesz-Brisson MD, PhD is a Consultant Neurologist and Neurophysiologist with a PhD in Pharmacology, with special interest in neurotoxicology, environmental medicine, neuro-regeneration and neuroplasticity.  https://www.technocracy.news/german-neurologist-on-face-masks-oxygen-deprivation-causes-permanent-neurological-damage/
 3. «Surgeon destroys myth: If masks don’t work why do surgeons use them?*
  https://cnsnews.com/commentary/dr-jim-meehan/surgeon-destroys-myth-if-masks-dont-work-why-do-surgeons-wear-them
 4. The empirical case for mask mandate lacks scientific grounding
  https://indeki.com/the-empirical-case-for-a-mask-mandate-lacks-scientific-grounding.html
      Den vitenskapelige teksten ligger her: https://www.nature.com/articles/s41591-020-1132-9
 5. Facemasks in the COVID-19 era: A Health Hypothesis
  https://principia-scientific.com/facemasks-in-the-covid-19-era-a-health-hypothesis/
     Den vitenskapelige teksten ligger her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33303303/

 

 

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese