Hva betyr «Covid19-testen»?

Følgende er hentet fra en dialog jeg hadde med en Facebook-venn:

For ikke å forvirre, valgte jeg å bruke uttrykket «RT-PCR-testen» her, selv om oppfinneren av den, Kharis Mullis, insisterte til sin død i 2019 på at RT-PCR, «Reverse Transkriptase – Polymerase Chain Reaction», er et verktøy som brukes til masseproduksjon av virus og ikke er egnet til diagnostisk bruk!

Svarene mine er lett bearbeidet.

Spørsmål: «Hvorfor benytter de ikke blodprøver for å påvise Coronasykdom? Vil ikke det ha en høyere treffsikkerhet? En sannsynlighetstest kan jo slå begge veier og det tar ikke stort lenger tid å avlegge en blodprøve.«

Svar: Det er et høyst betimelig spørsmål. Jeg har mistanke om at hvis de gikk over til å diagnostisere ut fra kliniske funn og blodprøver, ville ikke myndighetene kunne gi samme inntrykket av den såkalte «bølge 2» av denne pandemien. (1)
En infeksjon gir ikke utslag på blodprøver før noen timer eller få dager uti forløpet i form av f. eks. forhøyet nivå av hvite blodlegemer, og da vil myndighetene finne bare en brøkdel av de antallet kasus som det de får nå med en veldig slurvete RT-PCR-test. (2)

Litt lenger ut i forløpet vil en også kunne se antistoffer mot sykdommen, men problemet her er at de faktisk ikke har identifisert viruset enda (3), så helsearbeiderne vet ikke helt hva de ser etter. De ser bare etter antistoffer generelt mot influensalignende COVID-virus, som er en helt vanlig form for influensa.

Spørsmål: «Da vil den kanskje slå ut på alle som har tatt influensavaksinen da?»

Svar: Hvis du mener «Coronatesten» («=RT-PCR-testen»), vet vi ikke helt hva den slår ut på. Det kommer an på hvor mange doblinger de kjører PCR-testen på, noe de ikke oppgir. Fra utlandet ser jeg kritikk på at hvis de kjører mer enn 33 doblinger («terskelverdi 33»), kan du ikke vite om testen slår ut på levende virus eller rester av døde virus.

Min tilleggskommentar: Mange virologer sier at en helst ikke bør kjøre RT-PCR-verktøyet med mer enn 26 doblinger («terskelverdi 26»). De fleste RT-PCR-verktøyene i dag kjører med terskelverdi på mellom 33 og 43!

Flere laboratorier kjører RT-PCR-testen med terskelverdi på 40-43:  På det nivået vil «Koronatesten» slå ut også på andre Corona-virus (vanlig influensavirus), rester av kroppens egne kromosomer (DNA!) og på såkalte mesosomer – blærer av stoffer som cellene i kroppen normalt skiller ut.

* Drostens test, som WHO anbefaler, kjører så mange som 45 sykluser.

Jeg ser flere leger, blant annet i Norge, si at med mindre «Koronatesten» tas mellom dag 5 og 8 av et pasientforløp med Covid-19-symptomer, kan du aldri vite hva testen har slått ut på fordi feilprosenten er så høy som 95 % og over! PCR-testen gir bare «Av eller på»-svar; den sier ikke noe om hvor mye av stoffet den har funnet, og med terskelverdi på 40 og mer, vil mengden virus (hvis det er virus den har slått ut på) være så mikroskopisk at «pasienten» ikke er smittsom i det hele tatt.

Spørsmål: «Så om jeg har vært positiv en gang … hvor jeg er ganske sikker på at jeg hadde alle symptomene etter boka så kan det ligge igjen antistoffer som slår ut på testen jeg nå tok?

Svar: Nei, «PCR-testen» sjekker ikke på antistoffer. For å finne dem må du ta blodprøve, men testen kan slå ut på «alt annet».

Bare for å forklare forskjellen på antistoffer og RT-PCR-testen: Vi har alltid en hel haug med virus i kroppen (munn/nese/svelg, tarmsystemet, i vagina og på huden). Nyere forskning sier at det i snitt er omtrent like mange virus i en gjennomsnittlig mannskropp som det er menneskeceller med kjerne (altså med DNA). Normalt er virusene harmløse – noen av dem skiller faktisk ut stoffer som kroppen vår trenger i små doser, som for eksempel vitaminer.
Først når virus trenger gjennom membranen som omgir cellene, kan de begynne å formere seg. Prosessen der er ganske omstendelig, så den hopper jeg over, men det er først når virusene formerer seg inni celler slik at cellene dør, at virus kan framkalle sykdom. – Antistoffer er kroppens reaksjon på å bekjempe en slik sykdom.

Tilleggskommentar: Virus kan bare trenge inn i celler med kjerne, fordi disse inneholder DNA som viruset trenger for å formere seg. Det betyr at røde blodlegemer, som er de mest tallrike «cellene» i kroppen, ikke telles med i denne sammenhengen fordi virus ikke kan angripe dem.

COV-SARS-2-viruset er et retrovirus, som bruker RNA i denne formerings-prosessen. Men det RT-PCR-verktøyet gjør er IKKE å telle antall celler med virus i, men å sjekke om det er strukturer mellom cellene som ligner på rester av CoV-SARS-virus. Faktisk er det bare tre slike korte «kjeder» med RNA/DNA som verktøyet sjekker mot (tilsammen 30 SNP av antatt ca 30.000 !). Og den sjekker bare om disse tre strukturene er tilstede eller ikke. RT-PCR ser altså ikke på om pasienten er syk eller ikke, heller ikke hvor strukturene kommer fra eller hvor mye det er av dem.

Antistoffer er altså kroppens reaksjon på gjennomgått virusinfeksjon og opptrer ofte i samspill med andre forsvarsmekanismer i kroppen (eks. T-lymfocytter og fagocytter). Hvor lenge det ligger igjen antistoffer i kroppen etter en infeksjon er vanskelig å spå på forhånd. Jeg så nettopp noen skotske leger publiserte en artikkel om analyse av antistoffer hos skotsk helsepersonell 1/2 år etter gjennomgått infeksjon. – Kroppene der hadde i alle fall antistoffer så lenge som 1/2 år etter at de var friskmeldte. – For andre infeksjoner varer antistoffene livet ut.

Kommentar: det kan jo også forklare hvorfor et ellers lite luftveisvirus vil kunne slå ut på den testen.

Svar: Ja, det stemmer. RT-PCR-testen skiller ikke mellom godartede virus og sykdomsfremkallende virus, så hvis noen i familien har blitt forkjølet, vil andre medlemmer av familien godt kunne ha samme viruset i nese/svelg uten å bli syke, hvis disse «andre i familien» har et godt immunsystem.
Mange kritikere reagerer på at en i «Koronapandemien» nå har gått over fra å telle antall med kliniske symptomer på sykdom til å telle antall positive utslag på RT-PCR-verktøyet. – De to er slett ikke det samme.

KOMMENTARER

(1) Ad Bølge 2 av COVID-19

Jeg vet dette vil være en sjokkerende påstand for mange, men verden over står uavhengige leger fram (altså leger som ikke har en praksis bundet opp til en offentlig arbeidsgiver) og sier: Hvis det i det hele tatt var en egen CoV-SARS2-pandemi, som gav COVID-19-sykdom, var pandemien slutt i juni 2020. De knytter påstanden opp til at antall dødsfall, antall sykehusinnleggelser og klinisk syke i samfunnet flatet ut på det tidspunktet, se f. eks. her.

Når myndighetene nå har stengt ned Norge på nytt, bygger de dette på funn på RT-PCR-verktøyet. Det de IKKE sier noe om er graden av testing. Jeg tok en kjapp utregning tidligere i høst og fant ut at mellom uke 12/20 og 45/20 hadde helsemyndighetene i Norge økt antall testede med nesten 3.000 %. Les neste avsnitt om hvorfor dette er feil!

(2) Ad en «slurvete RT-PCR-test»

21. november 2020 dømte en portugisisk rettsinstans tilsvarende vår norske Lagtingsrett, at RT-PCR-verktøyet er uegnet til å bestemme over enhver fornuftig tvil at positive svar på RT-PCR-verktøyet tilsvarer en infeksjon i en person med SARS-CoV-2-viruset. De dømte derfor nedstengingen av samfunnet som ulovlig og krevde øyeblikkelig opphør av Loc Down i Portugal, se her.

Den tysk-amerikanske forbrukerjuristen dr Rainer Fuellmich leder en gruppe jurister som forbereder rettssak i USA, Canada og Tyskland mot bl.a. Big Pharma, Verdens Helseorganisasjon (WHO) stiftelsen Bill og Melinda Gattes og leder av World Economic Forum Klaus Schwab med flere for forbrytelse mot menneskeheten på grunn av måten de har gått fram på i «Korona-saken». Her og her er bare et av mange steder som omtaler arbeidet deres.
Reiner Fuellmich er kjent blant annet fra rettssakene mot Deutche Bank og for gruppesøksmålet mot Volkswagen/Audi.

(3) Ad indentifisering av COV-SARS-2-viruset:

Principia Scientific International har publisert flere artikler der de viser til spørreundersøkelser rettet mot alle store, internasjonale laboratorier: Ingen av disse hadde et isolat av virus. Her er en av artiklene datert 26 desember 2020.
To dager senere ble det publisert en artikkel ved American Society for Microbiology, der det hevdes at SARS-Cov-2-viruset nå er fullstendig kartlagt i Peru, se her. – Jeg venter spent på at uavhengige forskere får kontrollert den påstanden!

* * *
Jeg har fulgt Principia Scientific Int. i årevis i forbindelse med klimasaken og har aldri klart å se at de kommer med feilaktige påstander: Alle påstandene de kommer med kan verifiseres mot andre kilder. En av initiativtakerne til organisasjonen er professor Tim Ball, som er en av de store navnene blant klimaforskere i dag.

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese