Like mange har dødd av «coronavaksinen» som av «Covid19»?

I en privat e-post sist uke påstod jeg at: «Like mange har dødd av «Corona-vaksinen» i løpet av 5 måneder med ‘vaksinering’ som de som har dødd av den sykdommen «vaksinen» angivelig skal hindre».

Heftig påstand, ikke sant? – Tucker Carlson var forresten inne på noe av det samme i et innslag den 6. mai i år: «Tucker Carlson: How many Americans have died after taking the COVID vaccine?» – Så bra at en journalist tør å ta opp slike ting til debatt!

Men la meg underbygge påstanden jeg kom med: Den bygger nemlig på mange faktorer og mange artikler. Det ene forholdet er beskrevet i en artikkel i tidsskriftet Nature, som sier at bare et sted mellom 1 og 10 % av reelle bivirkninger av vaksiner faktisk blir meldt til helsedata-sentrene. – De aller fleste landene har nemlig egne helsedata-sentre for bivirkninger av vaksiner, men f. eks. i USA og England er det frivillig å melde inn kasus, se dr. Vernon Coleman i «Slaughter Of The Gullible And The Innocent By Dr. Vernon Coleman».
I all sin dysterhet er videoen faktisk ganske fornøyelig for oss som liker engelsk humor!

Status for USA pr 30. mai, i følge CDC:

4.863 døde og 262.521 skadde som følge av eksperimentelle «COVID-skudd»

Status for Europa pr 25. mai, i følge EudraVigiliance:

12.184 døde og 1.196.190 skadde fram til 22. mai av «Moderna», Pfeizer-Biontec, Astra Zeneca og Janssen sine eksperimentelle vaksiner.

«Sprøyte-skuddene» ØKER faren for å pådra seg «Coronasyken» og å spre den til andre!

«French Medical Doctor: COVID-19 Injections Increasing DEATHS and New Infections – The Evidence is Overwhelming». Dette er et av de viktigste argumentene for den dystre påstanden min! – Jeg er litt usikker på kvaliteten på alle «Corona-relaterte» statistikker, noe jeg kommer tilbake til. Men ta deg likevel tid til å se nøye på statistikkene for alle de landene som er listet opp. Legg merke til alle «Coronadødsfallene» som kom ETTER at de begynte å sette «vaksinene». Noe av økningen kan selvfølgelig skyldes årstiden; influensa er jo mest utbredt om vinteren og på den nordlige halvkulen vil det si mellom 1. oktober til 1. juni. Likevel, hvis sprøytestikket var effektivt, skulle en absolutt forvente at kurvene flatet ut, eller helst sank, men det er det motsatte som skjer! Statistikkene viser dette tydelig.

Og statistikkene viser økning til tross for at de store helsedata-sentrene i hvert land agerer til støtte for ‘Big Pharma’. Ja mer enn det: det er sterke økonomiske koblinger mellom flere av disse sentrene og Big Pharma; f. eks. har CDC store aksjeandeler i firmaer som lager «Corona-vaksinene»! – Sentrene for helsedata støtter Big Pharma ved at de svært ofte avviser at plagene og sykdomstilstandene i de få kasusene som faktisk meldes, kan oppfattes som bivirkninger av vaksinene. Dette gjør de selv om fastleger og pårørende understreker at symptomene kom ETTER sprøytestikket. Dermed forblir statistikkene til helsedata-sentrene kunstig lave.

Det er så ille at selv for ganske friske og spreke folk, som har dødd innen 1-12 uker etter at de har blitt injisert, blir sakene ofte avvist som «ikke bivirkninger av vaksinen». Denne praksisen strider med den virkeligheten folk flest og mange leger opplever. – Mange leger står da også fram og beskriver «Coronavaksinene» som ‘biologiske våpen’. Se også her, her.

I tillegg har jeg to linker som underbygger påstanden min:

«Dette er politikk som leker medisin og det er et veldig farlig spill, den største svindelen som noen gang er gjennomført mot et intetanende publikum», sa patologen dr. Roger Hodkinson, president i Alberta Society of Laboratory Physician i en tale om «Covid-19».

«Dette gjelder bare USA» sier du kanskje? I så fall må jeg si at dét er en misoppfatning, for situasjonen er dessverre ganske lik i Canada, i Europa, Asia, Afrika, Midt-Østen, osv.

Men for å fortsette i USA: Ta Det offentlige helsedepartementet i staten Connecticut, som kom med denne påstanden i midten av mai: «Connecticut Publishes Moderna COVID Vax Ingredients: Deadly Poison«? Artikkelen tar for seg det kjemiske stoffet SM-102, som ifølge databladet i giftkartoteket er «fatalt i kontakt med huden»? Stoffet «SM-102» skader Sentralnervesystemet, nyrene, leveren og åndedrettsorganene ved langvarig utstrakt eksponering. Dette stoffet finnes altså i «Moderna-vaksinen», og blir sprøytet inn i kroppen din sammen med en rekke andre kjemiske stoffer.

Det store bildet

Selvfølgelig kreves det at en må se det store bildet. Det er flere andre forhold som bygger opp under påstanden min:

  1. Viruset SARS-CoV-2 har aldri blitt isolert i henhold til Robert Kocks postulater eller noen av de andre postulatene om hvordan en kan vite at en bestemt mikrobe er årsaken til en bestemt sykdom. Det har altså aldri blitt bevist vitenskapelig at det er SARS-CoV-2 som forårsaker den tilstanden som har fått navnet COVID-19, slik jeg har beskrevet her og her. – Flere forskere som likevel hevder at viruset faktisk finnes, påpeker at viruset ikke er særlig farlig!
  2. Nitidige viser undersøkelser at RT-PCR-testen tar utgangspunkt i 3-5 mikroproteiner som er veldig vanlige. De samme mikroproteinene finnes i mer enn 100 bakterier i gjennomsnitt og i 74 av menneskenes proteiner; altså i menneskenes DNA. Når da RT-PCR-testen («Coronatesten») som hovedregel kjøres – langt over de 25 som er anbefalt – på 40-46 cykler i Norge – er antall fordoblinger så høyt at en umulig kan vite hvor proteinene som gir utslag på testen stammer fra. Utslaget kan like gjerne komme fra det humane kromosomet nr 18, fra en død bakterie eller fra rester etter en tidligere infeksjon som at det blir påvist SARS-CoV-2 i «Coronatesten». (Hver «Coronatest» tester mot 3 mikroproteiner, men de tester ikke mot de samme tre mikroproteinene, derfor brukes tallet «3 – 5».)
  3. Statistikkene over Coronadødsfall er helt upålitelige. Land etter land har fulgt regelen om at hvis et menneske har testet positivt på en «Coronatest» og dør f. eks. i en trafikkulykke 3-4 uker senere, blir det regnet som et «Corona-dødsfall». Registreringen av «Covid19-kasus» har vært så tvilsom at mange hevder statistikken er verdiløs, noe jeg har beskrevet tidligere i denne artikkelen. Mennesker, som refereres som «Covid19-ofre», døde sannsynligvis av ikke-virusrelaterte. Et ukjent antall av dem helt andre årsaker av faktorer som kreft, hjerte-karsykdommer og andre alvorlige, underliggende sykdommer, eller svært giftige medikamenter og/eller av ‘invasiv ventilering’ altså av behandling på respirator og lignende tiltak!
    – Ta også en kikk på artikkelen «TOP 11 COVID-19 STATISTICS MAINSTREAM NEWS IS HIDING FROM YOU«, som sier at «Covid-19» var eneste dødsårsak bare i 6 % av de gjennomgåtte dødssertifikatene som var meldt til CDC i USA,.
  4. Sjekk ut artikkelen «The CDC is Suppressing Data on Deaths and Injuries following COVID Bioweapon Shots – How Many are Actually Dying from COVID Shots?»
  5. Lock Down innebar at det generelle helsetilbudet til befolkningen nesten brøt sammen mange steder. – Lock Down og følgetilstandene etter disse tiltakene rammet helsetilstanden i befolkningen hardt og står med sannsynlighet for en stor del av antall døde etter januar 2021 verden over.
  6. Sesonginfluensa er (nesten) borte fra statistikkene. Etter å ha analysert prøver fra «Corona-kasus» nøye hevder biologer at de i all hovedsak fant Influensa A-virus, eller noen av de andre influensavirusene hos det store flertallet av de avdøde, ikke det mytiske SARS-CoV-2-viruset, se side 5 i «COVID19 A PLANNED PANDEMIC AND A CRIME AGAINST HUMANITY». Se også denne fra 1. januar 2021: «TOP 11 COVID-19 STATISTICS MAINSTREAMNEWS IS HIDING FROM YOU»

Nei, viruset har aldri blitt isolert på en vitenskapelig holdbar måte; det gjør at jeg oppfatter krangelen mellom USA og Kina om hvem som har fått laget Wuhan-viruset, som en ganske bisarr debatt, som enda et eksempel på at det har gått storpolitikk i helse. – Når dét skjer, rammes helsen til den jevne mann og kvinne over hele verden!

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese