Lock-Down-påsken 2021 og Grunnloven

Det er nettopp slik jeg opplever holdningen til dagens helsetyranni: At folk flest tilsynelatende vil bytte den friheten som Grunnloven gir oss, mot et lite skjær av økt sikkerhet. Altfor lenge har det vært altfor få som våger å tenke gjennom Corona-propagandaen massemedia tvangsforer oss med dag ut og dag inn.
Det er enkelt å sammenligne tallene for «Corona» med de årlige statistikkene for vanlig sesong-influensa, men folk flest tør ikke. De føyelige våger heller ikke å se at symptomene for «Corona» er nesten identisk med influensa. Først i de siste ukene ser det ut til at flere våkner opp og undrer seg over om det er samsvar mellom sykelighet eller dødelighet og de tiltakene som blir satt inn mot Coronasyken.
I det drøye året som ligger bak oss har Corona-despotene fått lov å stanse forretnings- og samfunnsliv, stengt skolene og pålagt karantene og sosial isolasjon gang på gang, lokalt som nasjonalt. 
Når nå despotene ser seg i stand til å tvinge gjennom en Lock Down midt i påsketida i år igjen, har de enten glemt å bruke sunn fornuft eller de gjør det i ond hensikt – for å innføre et annet politisk-økonomisk regime.
For første gang under Corona-plandemien tillater til og med MSM sin høyborg, NRK, at det reises enkelte kritiske kommentarer til plandemien. De har faktisk tatt inn en kronikk om menneskerettigheter og Coronaregler, her

Den norske Konformiteten

Det er ikke uten grunn at Norge regnes som et av de mest konforme landene i verden. Nåde de av oss som sier høyt det vi ser og tenker! innvendinger mot Coronasaken blir oftest møtt med enten avsky eller taushet. De føyelige er til og med redd for å kommentere saker på Facebook av frykt for at de enten støter noen av de mange normene som har vokst fram i Woke-bevegelsen, eller at noen kan oppdage at de faktisk har et syn på en sak.
At BigTec prompte sensurer de av oss som skriver straks vi nevner enten ordet «Corona» eller «SARS-CoV-2», hjelper ikke på kravet til konformitet, heller ikke at MSM følger opp sensuren som lydige skjødehunder.
Jo, en kan virkelig si det samme om Coronasaken som Christian Schaug skrev om Identitetspolitikken
«Du skal tvinges til å akseptere at det skjer; samtidig som du tvinges til å benekte at det skjer. Du skal ikke få lov å fortelle det du ser med dine egne øyne.»

Tyrannenes blindhet

Corona-despotene i landet vårt støtter seg bare til sine datamodeller og det bedragerske RT-PCR-verktøyet. De hyler opp om «smitte» mens de gjemmer seg bak den nylig reviderte Loven om vern mot smittsomme sykdommer
– For meg ser det forresten ut til at de helt bevisst sørget for å harmonere Smittevernloven med de samme definisjonene som Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gjort. 
I lys av politi-anmeldelsen som ble levert 19. mars 2021 mot Serna Solberg, Bernt Høie, et samlet Storting, Folkehelseinstituttet og flere, har jeg en sterk mistanke om at de endringene i den norske Smittevernloven siden 2014 er gjort i bedragersk hensikt.

Tiltak i Norge ved Lock Down påsken 2021

For perioden omkring påsken 2021 ble det enda en gang innført regler om Smittekarantene, Ventekarantene, Reisekarantene og Isolasjon, se Helsenorge.no
«Gjelder for perioden 23.03. – 12.04.2021″ ble det sagt. Problemet er at den som har makt, sjelden slipper den frivillig. I de siste dagene kom regjeringen med sin «nedtrappingskur» i 4 deler; en plan som bekrefter at det er vanskelig for despoter å slippe en makt de har fått. 
Alle som skal ut å reise avkreves negativ RT-PCR-test.
Problemet med dette er at ikke blir tatt hensyn til at PCR er et såpass tvilsom verktøy at selv WHO i desember-20 og januar-21 advarte om at RT-PCR-tester må sammenholdes med det kliniske bildet og ikke kjøres på mer enn 33 sykler. – Advarselen var riktignok skrevet med små skrift og gjemt i en kommentar, men den er publisert på hjemmesidene til WHO. – Etter det jeg forstår kjøres fortsatt «Coronatester» i Norge med 40-46 sykluser, mens WHO anbefaler altså nå at verktøyet ikke bør brukes med mer enn 33 cykler!
De som ønsker å fordype seg i de negative effektene av Lock Down, kan sjekke her og nettstedet «The Fat Emperor».

2-meter avstand eller munnbind?

Men det blir verre, for med i tiltakspakken ligger også at kravet for akseptabel sosial avstand ble økt fra 1 til 2 meter, her.

Reglene for planlagte arrangementer ser ut til å bygge på magisk tenkning.

  • Kan viruset virkelig telle antall personer i et lokale og slår til bare når det er flere enn det regjeringsbestemte antallet personer tilstede?
  • Blir virkelig viruset mer smittsomt om det servers alkohol på sammenkomstene?
  • Slutter det påståtte viruset å være smittsomt avhengig av om stolene skrudd fast i gulvet eller ikke? – «Coronatiltakene» sier jo at hvis ikke det finnes faste, tilviste sitteplasser, kan det bare være 10 personer tilstede, men hvis det finnes faste tilviste sitteplasser, kan det være 20 personer tilstede.
  • Kan viruset regne ut alderen på folk og se hvilken kommune de kommer fra? Det kan da umulig finnes noen annen begrunnelse for at det kan tillates 50 personer på idrettsarrange-menter for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

På flyplasser står mennesker med munnbind på, helst enkeltvis og med 2 meters avstand i avgangshallene. 
Når de kom inn i flyet, satte de seg de skulder ved skulder, fortsatt med munnbind på.

Hvor er logikken?

Hvorfor er det OK å sitte skulder til skulder i et fly og puste virus, bakterier og andre avfallsstoffer ut på sidene av munnbindet, mens når du er i avgangshaller med stor takhøyde og god ventilasjon må du holde 2 meters avstand?

Kravet til Sosial avstand bryter med grunnloven

De nye Coronareglene sier for eksempel:

«Det er i tillegg krav om to meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig»
Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 2 gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.
De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner

Kravet til ‘Sosial avstand’ bryter med Retten til privatliv

Norges Grunnlov sier i § 102.

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon.
Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.
Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Corona-despotene angriper retten til privatliv når de begrenser oss til maks. to besøkende i ethvert hjem; en begrensning de tvinger på befolkningen også i områder der det ikke har vært SYKDOM av Corona! («Smitte» er ikke det samme som sykdom, se her)!

Pålegg om munnbind bryter med § 102 Grunnloven om borgernes rett til kommunikasjon og vern av personlig integritet

Med hjemmel i dagens versjon av «Lov om vern mot smittsomme sykdommer» forlanges det altså at allmuen skal bære munnbind i de tilfellene der regelen om 2 meters avstand ikke kan etterleves». 
Dette er et påbud som angriper både min grunnlovfestede rett til kommunikasjon og vern om personlig integritet! Dessuten er regelmessig bruk av munnbind helseskadelig på flere nivåer!

Bruk av munnbind er tap av ansikt

På nrk.no stod det en utmerket kronikk 01. april av Einar Øverenget om det å tape ansikt – miste ansiktsuttrykkene bak maskene. «Ansiktet er selve episenteret for vår humanitet«, skriver han.

«En person som taper ansikt mister det ikke i bokstavelig forstand. Det faller ikke av. Men man mister noe som har med ansiktet å gjøre, noe som ansiktet uttrykker. Vi finner begrepet igjen på tysk, fransk og på engelsk selv om begrepet ikke har sin opprinnelse i vesten. Det kommer opprinnelig fra kinesisk og det handler om å miste sin verdighet.

Å tape ansikt er å tape verdighet, og selve grunnlaget for menneskets særegne verdighet ligger i vår evne til selvbestemmelse – i vår frihet. Det har å gjøre med de valgene vi tar.»

Kravet til karantene ignorerer naturlig immunitet

Her er det på sin plass å minne om Corona-utbruddet på cruiseskipet Diamond Princess som ble lagt i karantene utenfor Yokohama, Japan 4. februar 2020.

På cruiseskipet Diamond Princess ble 89,7 % IKKE smittet

Skipet hadde et mannskap på 1.045 og førte 2.666 passasjerer, til sammen 3.711 personer.
Utbruddet av «Coronasykdom» om bord førte til at 712 personer ble definert som «infisert». Det er selvfølgelig tragisk at 13 av dem døde! I forhold til epidemiologi gir det en mortalitetsrate på 1,8 %), men da er det viktig å ta med at det var en overvekt av personer i alderen 60 – 80+ om bord.
Det viser seg at 328 av disse «infeksjonene» var asymptomatiske, noe som forteller meg at RT-PCR-verktøyet fant mikroproteiner som er knyttet til «SARS-CoV-2viruset», men personene var ellers friske! Dermed er det reelle tallet 383 syke personer, ref Kenji Mizumoto et al. her.
Karantenetiltakene om bord på Diamond Princess var utilstrekkelige for å begrense spredning av sykdom, men det er ikke poenget her.
Poenget er tvert imot alle de 2.999 som IKKE ble syke og de 328 asymptomatiske som ikke ble syke.
De som ikke gav positive utslag på «Coronatesten» utgjorde tross 80,8 % av alle om bord, tar en med de asymptomatiske får en et tall på 89,7 % ikke-affiserte personer.
Den nevnte Kenji Mizumoto et al prøvde å gjøre et poeng av de asymptomatiske sprederne om bord på Diamond Princess, men det er et poeng som er tilbakevist senere. Det vises blant annet til at ved en undersøkelse med nesten 10 millioner deltakere i Kina, kunne ikke forskerne spore et eneste sykdomstilfelle fra asymptomatiske spredere!
Hvorfor ble ikke 89,7 % av menneskene om bord på Diamond Princess syke under utilstrekkelige karanteneforhold? Jo, de fleste av dem hadde et naturlig immunsystem som hindret infeksjonen.

Både SARS-CoV-2-viruset og «Coronatesten» er falske

Jeg er ikke er redd for ‘Coronasmitte’ fordi 99 % av SARS-CoV-2-viruset er en datamodell og den resterende 0,1 % består av veldig vanlige mikroproteiner. Det viser seg nemlig at 99 % av SARS-CoV-2-viruset er en datamodell med 3-6 veldig vanlige mikroproteiner, slik jeg har skrevet før
Det at det er meldt inn mer enn 452.000 ulike varianter av det de hevder er et SARS-CoV-2-virus til GISAID-basen er en bekreftelse på bløffen omkring viruset, her!
Og slik jeg har skrevet før, er dagens «Corona-test» (RT-PCR) ren og skjær manipulasjon: Hvis det ikke blir opplyst om hvor mange sykler den har kjørt på og om det er samtidig sykdom hos den prøven stammer fra, er resultatet av testen er rett og slett meningsløst. – Ordet «Coronasmitte» er og blir et meningsløst ord; et ikke-medisinsk ord!

Retten til trosutfoldelse

  • 16 i Grunnloven sier

Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

Forsamlingsreglene for påsken sier at «offentlige arrangement innendørs og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses»:

På et innendørs arrangement på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser kan du ha maksimalt 10 deltakere tilstede.
På et innendørs arrangement på offentlig sted, der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, kan du ha maksimalt 20 deltakere tilstede.
Innendørs arrangement på offentlig sted kan for eksempel være på kino, teater, seminar eller religiøs seremoni.
Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet.

Jeg er provosert over at retten til fri religionsutøvelse er tatt fra oss for andre året på rad på denne måten. Mange menigheter har mistet mulighet til å feire en kristen påske på grunn av Lock Down bygd på et teoretisk konstruert virus og en «Coronatest» som ikke er egnet til å identifisere virus.
Jeg er provosert over at Den Norske Kirke er føyelig liksom sauer, retter seg etter forsamlingsreglene og frarøver på den måten menigheten for et viktig element i religionen: nemlig samværet med andre.
Jeg er provosert over at samværsreglene ser ut til å bli praktisert ulikt av politiet, avhengig av om en er kristen eller islamist. Alt dette er en praksis som bryter med § 16 i Grunnloven.

FATTIG-NORGE VOKSER

Skader på arbeidslivet

Mens regjeringen og andre sentrale personer faktisk har fått økt lønn i det siste året, har tusenvis av mennesker mistet bedriften sin eller arbeidet sitt i konkurser. Arbeidsledigheten i Norge er doblet i løpet av det siste året, oljefondet er tappet med 642 milliarder på ett år for å nevne noe. – Dagen før påske stod flere hundre i matkø i Oslo i håp om å få poser med gratis mat før høytiden, se artikkelen på TV2.no

Barn og unge

I tillegg kommer alle skadene «Coronasaken» påfører barn og unge. Det blir rapportert at 1 av 4 barn har fått angst og at antall samtaler til selvsmordstelefoner er doblet, alvorlige sinnslidelser blant unge har økt massivt og grov vold mot barn under 2 år er økt med 36%,

Skader på kulturlivet

Musikk, kultur, eventer og reiselivsbransjen og utelivsbransjen er rasert. En sommersesong til uten konserter, eventer og festivaler som tillater 100-200 mennesker vil knekke musikklivet i Norge og det kan ta generasjoner å bygge opp igjen!
En må også nevne alle kronisk syke, kreft- og hjertesyke som ikke har fått nødvendig undersøkelse eller behandling, men de er kanskje tema for en annen artikkel.

Jeg imøteser sterkt resultatet av alle de nasjonale rettssakene som er på gang og på resultatet av sakene som føres for domstolene i Haag og Nürnberg.

 

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese