De tre store Fortellingene

De tre store Fortellinger i verdenssamfunnet for tiden er: «Vi har en klimakrise og den er menneskenes skyld», «Donald Trump er en skrekkelig person som ikke fortjente embetet han ble valgt til» og at «vi har en verdensomspennende, livsfarlig pandemi, «COVID-19» eller «Coronasyke» som den også kalles«. De siste årene har disse Fortellingene fått dominere nyhetsbildet vårt.
Fortellingene i Woke-vitenskapens tid har nemlig status som aksiomer; som selvinnlysende sannheter; ‘sannheter’ som forkynnes av politikere, journalister og av sosiale media og forsvares med stor nidkjærhet.
Nå om dagen pushes mest ‘Klimafortellingen’ og ‘Coronafortellingen’. Den siste er en sykdom som bare er farlig for 0.08 % av mennesker som er under 70 år. Til tross for dette får ‘Coronafortellingen’ lov til å dominere nyhetsbildene og hverdagene våre måned etter måned. – På radio har de visst rene andaktsstunden når oppleserne kan messe ut sine smittetall. 
Selvsagt tier forkynnerne stille om de enorme begrensningene som RT-PCR-testene har eller at SARS-CoV-2-viruset ikke er isolert på et vitenskapelig vis, for Fortellingene bruker ingen falsifiserbar hypotese slik som i klassisk vitenskap. Forkynnerne av Fortellingene formidler nemlig utelukkende det ortodokse konsensus-synet fra håndplukkede ‘eksperter’.

Akkurat som den katolske paven er ufeilbarlig når han taler ex cathedra er også ‘Coronaekspertene’ ufeilbarlige. Det betyr ingen ting om ‘ekspertene’ i løpet av en måned eller tre snur 180 grader i synet på hvilke tiltak som er effektive. Om de for eksempel har sagt at virus ikke smitter via direkte hudkontakt, at et respiratorisk virus ikke smitter fra overflater, at munnbind ikke har effekt eller at det ikke er tilrådelig å bruke Lock Down mot virussmitte, så kan de likevel si det motsatte uten å blunke tre måneder senere, for ‘ekspertene’ er som sagt ufeilbarlige.
Vanlige fornuftige mennesker, de som tenker selv, som søker fakta bak Fortellingene og som ikke frivillig vil å oppgi retten til å leve som frie mennesker, blir faktisk hundset eller forfulgt i større eller mindre grad.
Om noen skulle ane et Teknokratisk Herrefolk bakom Fortellingene, har de slett ikke lov å gi uttrykk for anelsene sine. Har du først gitt tilkjenne at du aner WHO, GAVI, WEF er styrt av krefter som ikke har gode hensikter, er du automatisk en suspekt person på ‘ytre høyre’!
I følge Forkynnernes nytale vitner slike ytringer om ‘paranoia’, om ‘konspirasjonsteorier’; at du befinner deg utenfor det gode samfunnet og skal bli skydd på lik linje med overgripere.

Selv om taktikken er ganske gjennomskuelig, har Main Stream Media (MSM) en ekkel hang til å sette merkelapper på meningsmotstandere; ja de er til og med i overkant rause med merkelappene «Ytre høyre», «-benekter» og «konspirasjonsteoretiker», enten det gjelder klima, valget i USA 2020 eller «Corona». Jeg tar likevel sjansen og ytrer at jeg har mistanke om at det ligger et «på oppdrag fra den nye verdensorden, Det Teknokratiske Herrefolket» bak taktikken til journalistene! 
Det de oppnår ved å sette merkelappene, er at motstanderen skilles ut fra flokken og plasseres i en bås. Media tillater seg å skrive om personene i båsene sine som utgrupper: «Slik er disse Corona-fornektermiljøene» leste jeg på forsiden av en riksdekkende avis her om dagen. Slik blir han eller hun fremmedgjort og samtidig erklært upålitelig; ja nesten mentalt ustabil; den taktikken kjenner jeg igjen både fra Hitler-Tyskland og fra Sovjetunionen!
Samtidig setter MSM seg i en posisjon der de slipper å forholde seg til tema, slipper å debattere ut fra et premiss om en falsifiserbar hypotese, for debatter om falsifiserbare hypoteser ønsker MSM å kvele før de starter! – Med den manglende kunnskapen journalistene ofte legger for dagen er det fristende å undre seg om journalistene er redd for at de ikke mestrer debatten?
Faktisk blir enhver som ytrer det minste av tvil på Fortellingene forsøkt definert bort gjennom stemplingen som «konspirasjonsteoretiker». Den stemplingen kommer enten du gir uttrykk for tvil om at CO2 styrer klimaet eller mener at «Covid19» er vanlig sesonginfluensa. Da er du rett og slett farlige i øynene til det Teknokratiske Herrefolket og følgelig også for journalister i MSM.

Jo høyere status du har eller jo høyere du er på kjendis-skalaen, jo sterkere er kravet til konformitet. Ta bare svertingen av «Charter Svein», Svein Østvik etter at han brant et munnbind under en demonstrasjon mot Coronatiltakene i Norge 10. april i år.
Opp gjennom årene har Woke-vitenskapen sørget for at mange mistet jobbene sine for mindre enn det! 

Et av de absolutt grelleste tilfellene av stigmatisering de siste ukene var da NRK, TV2 og flere aviser hengte ut nylig avdøde Hans Kristian Gaarder. Med fullt navn og bilde av avdøde og med en inderlig skadefryd forkynte journalistene at «Mann som døde med korona var kjent koronafornekter». – Selvsagt tok ikke redaksjonen kontakt med de pårørende på forhånd, i selvsagt konkluderte redaksjonen minst to måneder før det er teknisk mulig at det kan foreligge noen obduksjonsrapport.
Dette er et uverdige sirkus, likevel virker det som at Pressen verken er i stand til å reflektere over at de bryter sin egen «Vær Varsom-plakat» på flere punkter eller at avdødes lege opplagt brøt taushetsplikten sin. – Slik skal alle skremmes inn i flokken av erklærte ‘Corona-troende’! 
For meg er som om jeg hører ekkoet av et slagord fra Tyskland for 85 år siden:

«Für das größere Wohl» – «for et større gode». Det er et begrep som har kostet millioner menneskeliv

Den ytringsfriheten vi har ifølge Grunnlovens § 100 er under angrep fra mange politiske pressgrupper, fra Main Stream Media og fra Big Tec; slike som Facebook, Twitter og Youtube.

«Det første som dør i en krig er sannheten.»

påstod den amerikanske senatoren Hiram Johnson i 1916.
Men Hiram Johnson tok feil:

Det første som dør i en krig er ytringsfriheten.

 

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese