Operasjon Corona: Valg, trender, økonomi og statistikk

Vi skal gå til stemmeurnene om 5-6 dager og jeg er veldig spent på å se om Operasjon Corona blir å påvirke valget på noen måte! – Det er jo lov å håpe at noen skjeler til statistikken fra «Fritt Vaksinevalg. Ta gjerne en grundig sjekk på avsnittet fra «Critical Thinking» også før du går til stemmelokalet. Jeg bruker fortsatt uttrykket «Operasjon Corona» fordi jeg oppfatter «Coronasaken» som et gedigent angrep på menneskeheten, men jeg har stålet uttrykket fra andre – det er dekkende for hva som faktisk foregår. «The Freedom Articles» er en av de nettstedene som bruker uttrykket, der det beskrives ti internasjonale trender i denne operasjonen.

«Fritt vaksinevalg – hva mener partiene om vaksinesaken?»

En av de tiltakene som vil stanse Operasjon Corona i Norge, er om alle stemmer klokt den 13. september, slik at ingen av de nåværende partiene lenger sitter på Stortinget. Dét er min lille utopi!

I en artikkel på over 22 A4-sider lister foreningen Fritt vaksinevalg opp syv spørsmål til hvert av partiene og hva partiapparatene svarer på dem. Spørsmålene er gode, og begrunnelsene for hvert av spørsmålene gir faktisk god oversikt over status for Operasjon Corona. Jeg tillater med å sitere noe det de skriver:

«7 SPØRSMÅL FRA FORENINGEN FOR FRITT VAKSINEVALG»:

«Spørsmål 1: Foretar partiet selvstendige vurderinger av råd og konklusjoner som kommer fra våre myndigheter når det gjelder Covid-19 vaksinasjon av barn og unge?
Spørsmål 2: Det er lovfestet at vaksinering skal være frivillig, men til tross for dette blir mange arbeidstakere, spesielt helsepersonell, utsatt for et stort og lovstridig press om å la seg vaksinere. Hvordan forholder partiet seg til dette?
Spørsmål 3: Mange europeiske land har nå innført krav om innenlands bruk av vaksinepass for å kunne delta i samfunnet. Hvordan stiller partiet seg til dette og hvilke medisinske vurderinger legger dere her til grunn?
Spørsmål 4: Befolkningen har en lovfestet rett på informert samtykke som innebærer at det skal gis balansert informasjon om positive, men også negative effekter av enhver medisinsk behandling inkludert vaksinasjon. Mesteparten av den informasjonen som blir gitt til befolkningen om koronavaksinene er ensidig positiv i vaksinenes favør. Hva vil partiet gjøre for å sikre at befolkningen får dekket sitt lovfestede krav om balansert informasjon?
Spørsmål 5: Det har kommet en rekke advarsler fra medisinske eksperter verden over hvor det oppfordres til umiddelbart å stoppe vaksineringen. De frykter at massevaksineringen kan føre til at et stort antall av de vaksinerte vil kunne utvikle langt alvorligere og mer dødelig Covid-19 sykdom. I tillegg er bivirkningene som nå etterhvert har blir kjent, svært omfattende og alvorlige. Hvordan forholder partiet seg til disse advarslene?
Spørsmål 6: Forskning indikerer at kun 1 til 4% av forekommende bivirkninger blir registrert i meldesystemene. Vaksiner er legemidler og utgjør en medisinsk behandling. Vil partiet ta eller støtte initiativ for å få et reelt fungerende og uavhengig meldesystem for bivirkninger av legemidler?
Spørsmål 7: Ordningen med erstatning for vaksineskader skaper en nærmest umulig bevisbyrde. Etter svineinfluensaen var det kun 1 av 5 søkere som fikk anerkjennelse for sin vaksineskade og tildelt erstatning. Hva vil partiet gjøre for at de som får alvorlige og varige skader får en rettferdig behandling i pasientskadeerstatnings-systemet?»

Uten å skulle drive politisk agitasjon, vil jeg understreke at at ingen av de partiene som sitter på Stortinget i dag har motforestillinger mot de eksperimentelle, gen-endrende «Corona-vaksinene» eller å injisere disse stoffene i av barn og unge!

«Fritt vaksinevalg – Uttalelser på hjemmesider eller i media»

Dette avsnittet på nettstedet deres er dynamisk. Siden teksten oppdateres kontinuerlig, er det feil å sitere derfra. Men jeg legger merke til følgende:

 • Høyre skriver at «Vaksinemotstand er livsfarlig»,
 • FrP ønsker at barnevaksinering mot vanlige sykdommer fortsetter og ønsker eget ‘vaksineprogram med påfylling fra barnevaksinene’ for voksne.
 • Venstre lar det være opp til norske og europeiske helsemyndigheter å ta stilling til vaksinering av barn og unge
 • MDG mener de verken har eller skal ha medisinsk kompetanse til å overprøve helsemyndighetene.
 • Demokratene sier «Frivillig vaksinering og nei til Coronapass» (se lenker nederst i artikkelen deres). Det er lenket en god artikkel «God helse og retten til å bevege seg fritt er en grunnleggende forutsetning for et godt liv«, av Nina Cappelen.

Ingen av de Stortingspartiene som har svart, har motforestillinger mot dagens «Corona-vaksiner»; heller ikke for barn.

De 10 eksisterende trendene i Operasjon Coronavirus

Jeg har stjålet tittelen på avsnittet fra en meget god oversiktsartikkel postet på «The Freedom Articles». Der beskrives det hvordan operasjon Corona nå viser 10 trender (minst). Jeg tar bare med er et lite utdrag, men Jeg kan bare si: ‘LES hele artikkelen’! – Uthevingene nedenfor er gjort av meg:

«Det finnes 10 trender som har vokst fram og blitt veldig synlige i de siste få ukene av ‘Operasjon Coronavirus’. Det er nå ca 1 1/2 år siden denne Scamdemien ble sluppet løs i Vesten og selv om mange personer har våknet og innsett den virkelig diabolske naturen til denne agendaen, er det fortsatt mange andre som er håpløst tapt i frykt, forvirring, hypnose og blind lydighet ovenfor myndighetene.
 Covid-operasjonen går fortsatt framover over hele verden. Under her er 10 aktuelle trender som oppsummerer de siste repetisjonene, som mest sannsynlig er planlagt å vare minst til 2025– hvis ikke lengre. Det her dreier seg imidlertid ikke om forutsigelser. Dette slutter først nå vi slutter det! Til tross for den illevarslende Operasjon Coronavirus, så er løsningen fremdeles så nær som den alltid har vært: Bestemt, fredelig sivil ulydighet en mass.
Hvis vi bare fortsetter å sitte på hvert vårt nes, vil dette bare bli verre og verre.»

Slik innleder altså Makia Freeman sin artikkel over de 10 siste trendene i Operasjon Coronavirus, og trender han utdyper i artikkelen:

COVID Trend #1:         Vaksinetvang og segregering av vaksinerte og uvaksinerte
COVID Trend #2:         De uvaksinerte får skylda
COVID Trend #3:         De uvaksinerte blir straffet
COVID Trend #4:         Tyranner som trekker tiltakene ut i det ekstreme
COVID Trend #5:         Maskere barna
COVID Trend #6:         Vaksinere barna
COVID Trend #7:         Tvungen mental vurdering og psykisk evaluering for enhver som ikke kjøper narrativet
COVID Trend #8          Hjerteløse regler og hjerteløse regelryttere
COVID Trend #9:         Finne opp varianter med skremmende navn tatt ut av løse lufta
COVID Trend #10:       Vaksineskader og -død stiger skyhøyt

Et høyaktuelt eksempel på trend nr 4 – Tyranni, er situasjonen i Viktoria i Australia, som nå har passert grensene for en politistat. Selv ser jeg at alle disse trendene er veldig tydelig i dag over hele verden. Faktisk er Norge et av de landene som har sluppet billigst unna Corona-tyranniet.

Det er all grunn til å spørre: HVORDAN SKAL VI KLARE Å HINDRE AT ALT DETTE KOMMER TIL NORGE OGSÅ!?? -> Stem klokt – få alle eksisterende partier bort fra Stortinget!

En episk diskusjon mellom legene Merritt, McDonnell, Madej, Tenpenny og Larry P

Temaet for diskusjonen mellom legene Merritt, McDonnell, Madej, Tenpenny og Larry P er «Løgn, Løgn og mer Løgn». Videoen beskriver mest forholdene i USA og handler selvsagt om Operasjon Corona. Siden videoen tar 1 time og 23 minutter, er det ikke hensiktsmessig å gjengi hele, men jeg legger godt merke til følgende:

Debattantene begynner med å beskrive hvordan alle pasienter som ankommer sykehus nå under Operasjon Corona blir testet for «Covid19», uansett hvilke symptomer de har. Hvis PCR-testen er positiv, blir pasientene straks kjørt på isolat og behandlet som et «Covid19-kasus», uten at familien får lov å bli med. – Debattantene gir uttrykk for usikkerhet om hvorvidt andre symptomer enn «Covid19» faktisk blir behandlet nå under Operasjon Corona! Isoleringen, de manglende kliniske undersøkelsene og ignoreringen av andre symptomer er rett og slett en horribel medisinsk praksis! – Jurist Robert F. Kennedy har et eget begrep for dette, nemlig «medisinsk kidnapping».

I samtalen settes det altså store spørsmålstegn ved dagens tilstand innenfor medisinen i USA under «Corona-helseregimet», fordi kliniske undersøkelser nå er erstattet av regjeringsbestemte manualer og programmer! – Jeg tar bare med et enkelt avsnitt til fra videoen til kanalen «Critically Thinking» på Rumble, et avsnitt jeg har hentet fra en av kommentarene der.

Dr. P’s 24 kulepunkter

Operasjon Corona bygger på en rekke løgner noe som blir belyst på Rumble-kanalen ‘Critically Thinking’. Jeg tar bare med episode nr 53 av 1. juli 2021 (understrekinger er gjort av meg):

 • SARS-CoV-2 er ikke årsaken til Covid19-sykdommen.
 • Covid-19 er ikke et alvorlig akutt åndedrettssyndrom (Severe Acute Respiratory Syndrome dvs. SARS).
 • Covid-19 er en blod- og blodklumpende forstyrrelse.
 • Covid-19-symptomene er forårsaket av Spike-proteinet.
 • Spike-proteinet er et menneskeskapt biologisk våpen.
 • Spike-proteinet kan forårsake Covid19-symptomer uten at det er et coronavirus tilstede.
 • Spike-proteinet i Covid19-symptomene forårsaker skader i hjerne, hjerte, lunge, lever, blod og i mannlige og kvinnelige reproduksjonsorganer.
 • Covid-19-sykdommen er ikke dødelig.
 • Covid-19-sykdommen har en tilhelingsrate på mer enn 99 %.
 • Covid-19-sykdommen kan behandles med kjente, effektive medikamenter, kosttilskudd og trygg medisinsk intervensjon.
 • Covid-19-injeksjoner er ikke en vaksine.
 • Covid-19-injeksjoner er eksperimentelle.
 • Covid-19-injeksjoner er ikke sikre og det har aldri blitt bevist at de er trygge.
 • Materialer i Covid-19-injeksjoner er ikke trygge å injisere og har aldri blitt testet med tanke på biologiske mekanismer i kroppen.             .
 • Materialer i Covid-19-injeksjoner er en årsak til ufruktbarhet og kreft.
 • Materialer i Covid-19-injeksjoner er en årsak til hjerneslag, hjerteanfall, hjerneskade, blodpropper, spontanaborter og menstruasjonsforstyrrelser.
 • Covid-19-injeksjoner fører til et høyt antall dødsfall.
 • Covid-19-injeksjoner bruker en teknologi som aldri har blitt bevist at de kan redusere eller eliminere noen som helst infeksjonssykdom.
 • Covid-19 injeksjoner beskytter ikke mot infeksjon av Sars-CoV-2-viruset.
 • Covid-19 injeksjoner hindrer ikke overføring av Sars-CoV-2 virus.
 • Covid-19 injeksjoner hindrer ikke alvorlig sykdom fra Sars-CoV-2-viruset.
 • Covid-19 injeksjoner forebygger ikke sykehusinnleggelser eller død fra viral infeksjon med Sars-CoV-2.
 • Covid-19 blir sensurert for all annen vitenskap enn det narrativet og den agendaen som fremmes av Main Stream Media.
 • Main Stream Media lyver for det amerikanske [og det norske] folket

Guvernør Ron DeSantis opprør i Florida

For tiden ulmer det flere steder i USA – et gryende opprør mot det som oppfattes som venstresidens ufine framferd og mange løgner. Guvernør Ron DeSantis i Florida er en av dem som protesterer mot blant annet Big Pharma og Big Media sin tilnærming til Corona-skandalen.
Big Pharma og Main Stream Media fremmer som kjent en fortelling om at alle andre behandlings-former enn Remdesivir, respirator og vaksine for tilstanden «Covid19» er farlige og uten effekt. Alle tre påstandene er beviselig gale. Og på toppen av dette bedriver de en svertekampanje mot de som ikke følger flokken.
Dere husker sikkert at president Donald Trump fikk diagnosen «Covid19» før han fratrådte og at han var ute av sykehuset igjen etter få dager på grunn av behandlingen med monoklonale antistoffer.
Guvernør DeSantis har besluttet å åpne et senter for gratis behandling med det monoklonale antistoffet Regeneron av «Coronarammede»; et dagtilbud med kapasitet til å behandle 300 pasienter pr dag. – Avgjørelsen passet Operasjon Corona dårlig f. eks. Associated Press har kjørt flere kampanjepregede artikler mot guvernøren.

Men DeSantis slår tilbake:

«De dagene der Corporate media ustraffet har kunnet sverte folk uten at konservative gjør noen ting med det er nå over. Jeg kan fortelle deg at i Florida slår vi tilbake med sannheten og kommer til å holde deg ansvarlig hver gang du ytrer falske partisan-fortellinger»

Økonomien til private selskaper og stater

Å blande sammen økonomien til private selskaper med økonomien til en stat er et kjennemerke på fascisme! Under Operasjon Corona har denne sammenblandingen skjedd i utstrakt grad, se for eksempel transkripsjonen min av intervjuet dr. juris Reiner Fuellmich hadde med dr. Astrid Stuckelberger.

Likevel er nettopp en slik sammenblanding et uttalt mål for det Davosbaserte World Economic Forum. Det åpner opp for en milliardær-feudalisme som bare de svært få, som bare ‘Andelseierne’ (Stakeholders’), tjener på. Og verdens superrike gjorde det usedvanlig godt under det første Corona-året. De enorme formuene deres økte med hele 10 milliarder amerikanske dollar (USD) bare i firemånedersperioden april til juli. – I løpet av de første 100 dagene av Joe Bidens presidentskap økte de formuene sine med 195 milliarder USD.
Operasjon Corona har et våpen som gjør at de kunne innkassere så enorme beløp, nemlig FRYKT. – Det var Covid19-frykten som skapte denne gigantiske milliardær-rikdommen. Virkemiddelet var Main Stream Media, helsebyråkrater og politikere. Men Operasjon Corona baserte seg også på datamodeller, som påstod at bare i USA kunne 65 millioner mennesker dø av dette nye angivelige Kina-viruset (se senere), og at i diskusjonen omkring «Covid19» klarte helse-diktatorene å snu fokuset bort fra flokkimmunitet og over på Lockdown-tiltak.
Som Hanne Nabintu Herland peker på, er det få som tør å diskutere denne enorme overføringen av rikdommer, som den media-genererte frykten under Operasjon Covid19 fører til. Dagens administrering av «Corona-vaksine» passerte 3 milliarder doser 23. juni 2021 ifølge John Hopkins Universitet i USA. Formuene til selvoppnevnte medisinske «eksperter» som Jeff Bezos, Mark Zuckerberg og andre har da også økt med milliarder av dollar av denne grunnen.
Så, mens deler av befolkningene i de ulike landene har tatt disse eksperimentelle «vaksinene», falbyr Corona-despoter verden over høylytt sine «Booster Shots», dermed er det klart at formuene bak Big Pharma blir å øke enda mer!

Datamodellene til dr. Neil Ferguson

En kan ikke la være å stusse på hvordan dr. Neil Ferguson sine datamodeller kunne bli brukt enda en gang både i Storbritannia og i USA.– Dr Neil Ferguson ble herostratisk berømt for sin datamodellering under Kugalskapen i 2002, der hans modeller førte til at 11 millioner storfe og sauer ble slaktet ned unødvendig. – Dette var en ‘bedrift’ han gjentok under epidemiene av Ebola og Svineinfluensa, der han også klarte å overdrive tallene enormt.
En kan ikke la være å mistenke at den forbindelsen dr. Ferguson har med Bill Gates har spilt en sentral rolle i det Ferguson-modellene ble brukt enda en gang.
Fergusons Corona-modellering har høstet direkte slakt og er karakterisert som «fullstendig upålitelig» av de med god kunnskap om programmering. Men dette er en type informasjon som er bannlyst av Google og øvrig Big Tec.

Det er slike former for «vitenskap» verdens helse-diktatorer støtter seg på når de roper «Follow the Science»!

Nei til woke-tyranniet

Operasjon Corona finner ikke sted i et vakuum, men har sammenheng med menneskesyn og med andre trender i samfunnet, som for eksempel Woke-kulturen. Den 21. august publiserte brittiske ‘The Conservative Woman’, en artikkel av dr. Campbell Campbell-Jack, der det konkluderes med at «om vi står opp mot Woke-tyranniet, vil vi fortsatt kunne eksistere.» – Ordet som er brukt på engelsk er «prevail», som også kan bety å herske.
Personlig har jeg verken ønske om å herske eller bli hersket over, men han har et poeng: Woke-kulturen har klare fellestrekk med Marxismen – en ideologi som i løpet av 1900-tallet har drept minst 100.000.000 mennesker verden over i utrenskninger, konsentrasjonsleire som Arkipel GulAg, Kulturrevolusjon og andre grusomheter. Til sammenligning begikk Nazistene med sine idéer om «Der Übermensch» ca 20.946.000 drap i tillegg til de direkte krigshandlingene de var opphavet til.
Bare så det er sagt: Jeg støtter INGEN av disse ideologiene.

Dr Campbell Campbell-Jack skriver:

«Dagens Woke-ideologi, som har hatt en fundamental påvirkning på den amerikanske eliten, har blitt et fartøy for den amerikanske imperialismen. CIA, som er verktøyet de amerikanske regjeringene har brukt for å blande seg inn i indre anliggender til andre nasjoner, produserer sine woke-videoer for rekruttering, for å sikre seg at staben deres er helt og fullt med på denne ideologien. Fra kjedene til Ben & Jerrys iskrem, til Starbucks kaffe til giganten Raytheon Forsvar og Luftfartskonglomerat, har Amerikas største og mektigste selskaper gått fullstendig woke og eksporterer effektivt og med entusiasme woke ideologi sammen med produktene sine.».

En trenger ikke gå lenger enn til programoversikten på f. eks. NRK for å se konturene av at «Norge er USA’s 53 stat – den uten stemmerett». Den skattefinansierte statskanalen flommer over av kjønns-ideologi, rasismedebatter der «hvithet» blir nedvurdert, serier á la tilbake til naturen (et enklere liv) og belærende programmer om hva som er rett lære for Den norske skolen, sammen med innslag om «klimakrise», Islam og «Coronakrise» – alt betalt med våre skattepenger.
Dr. Campbell-Jack fortsetter med å beskrive hvordan Big Tec har adoptert samme woke-ideologien gjennom sentralisering og holdninger som fremmer en rigid kontroll av all gammel teknologi. Teknologiselskapene Twitter, Facebook, Youtube, Netflix og andre preges av samme ideologien. – Google, som en gang i tiden trakk seg ut av Kina, arbeider nå hånd i hanske med en av de mest undertrykkene regimene på Jorda. Og lederen av giganten Amazon, en av verdens rikeste menn, Jeff Bezos, driver sine ansatte så hardt at hans sjåfører i distribusjonen ikke har tid til å ta tissepauser men må tisse på flaske!
Mon tro om de klarer å se ironien i det de selv driver med? På den ene siden sier altså firmaet Ben & Jerry at det ikke er noe som heter illegale immigranter, men samtidig utnytter de grovt nettopp immigrant-arbeiderne.

Hvorfor i alle dager blir ikke «Corona-vaksinen» stanset?

Tilbake i 2009 ble 27 dødsfall knyttet til vaksinen mot svineinfluensa. Dette var nok til å STOPPE denne vaksinen i USA! – Til nå har VAERS akseptert meldinger om ca 14000 døde i USA. I tillegg kommer 1.490 fosterdødsfall etter kvaksinering av gravide kvinner. Det hører også med til bildet at bare mellom 1 og 10 % av alle bivirkninger og dødsfall av vaksiner blir meldt inn i USA. Dermed er det reelle tallet på antall døde trolig et sted mellom 140.000 og 1.400.000 til nå, som direkte følge av disse injeksjonene. Og dette gjelder bare USA.

I et videointervju av 3. september på Rumble sier dr. Carrie Madej at de som dør innen 14 dager etter at «Kvaksinen» er satt, ikke blir regnet med i statistikkene til VAERS; de regnes som «ikke-vaksinerte»! Se ca 33:00 min. ute i videoen.

I en artikkel datert 03. september 2021 viser data fra CDC at tenåringer som blir injisert med disse «Corona-skuddene» følgende dystre tall:  Denne aldersgruppen har 7,5 ganger flere dødsfall, 15 ganger flere varige funksjonshemminger og 44 ganger flere sykehusinnleggelser av «Corona-vaksiner» enn fra alle FDA-godkjente vaksinene til sammen.

Registrerte bivirkninger i Norge pr 31. august 2021 – SLV

Status i Norge er at Statens Legemiddelverk (SLV) har pr 31.08.2021 akseptert 16.353 behandlede meldinger om bivirkninger. Det understrekes at dette bare gjelder saker de har behandlet; hvor mange meldinger som ligger på vent er ikke kjent.
Av de behandlede meldingene har 200 blitt akseptert som «døde av vaksinen» og i tillegg kommer 2.356 alvorlige bivirkninger.

Meldte hendelser etter vaksinering klassifiseres som alvorlige når:

 • hendelsen har medført/forlenget sykehusopphold
 • hendelsen regnes som en medisinsk viktig hendelse
 • hendelsen har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne
 • hendelsen har medført livstruende sykdom (for eksempel anafylaksi) eller død.
 • hendelsen har medført fosterskader/medfødte misdannelser

Antallet «lite alvorlige bivirkninger» er 13.801, se link nr 2 for definisjon av denne kategorien.

Er det flere enn meg som forundrer seg over at vaksinen mot Svineinfluensa ble stanset i USA etter 27 bare dødsfall, mens de fortsetter å sette disse stikkene uten motforestillinger verden over?

Det er liten grunn til å tro at situasjonen er så mye bedre i EU og øvrige land i Europa! Til tross for dette går vaksineringsprogrammet uhindret framover. Neste målgruppe for Corona-skuddene er barna våre, en aksjon som helhjertet blir støtte av Main Stream media!
Skribenten Julia Schreiner Benito, forfatteren av boka «Koronarebellen» sier det slik i et innlegg på Steigan.no:

«En skal ikke være sint. Jeg er ikke sint, jeg er fandens forbanna. For nå går NRKs servile lydighet utover liv og helse.
 Journalistenes synkrone marsj tramper over de avmektige. Hvis stemme de skulle båret og forsvart. Er ikke det medias viktigste oppdrag: Å bære de avmektiges stemme overfor makten? Makten på podiene, makten hos Facebook, makten i sensur, industri og globale avtaler. Hvor er dere, NRK? Glem Schibsted, nå med Wall Street som eier nesten halvparten av aksjene. Jeg har gitt opp Schibsted, men statskanalen? Skattepengene?»

Bittelitt humor på tampen av et dystert tema –

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese