Kirken i Covid-plandemiens tid

Jeg klarer ikke helt å slippe de tankene jeg har hatt i snart tre år nå, om at Den Norske Kirke gjorde knefall for en totalitær helsestat under den såkalte Covid-19-pandemien.

Jeg klarer forresten ikke å godta uttrykket «Corona-pandemi» som du hører over alt ellers. Corona-virus er nemlig en stor familie virus, som en har kjent til siden tidlig på 1960-tallet. Selv om familien Coronavirus er stor, er det bare 7 av dem gir sykdom hos oss mennesker; sykdommer som er milde! Det vil si at sykdommene er milde med mindre det er snakk om et manipulert virus, et ‘Gain Of Function Sars-CoV-2-virus’, slik Moderna tok patent på i 2013. Moderna saksøker nå Pfizer for fordi Pfizer brukte Moderna sine patenter da de laget sin kvaksine (sic!).

Kirken tidde
Men tilbake til den Kirken, som jeg fortsatt regner meg som en del av: Det gjorde vondt, skikkelig vondt, at INGEN kirkeleder i Norge tok til motmæle mot at retten til å dyrke troen vår ble opphevet av Staten; nærmere bestemt av Statsminister og helsebyråkratiet i felleskap uten at dette ble behandlet i Stortinget. Jurister omtaler dette som et statskupp.
Vedtaket ble fattet på et svært så tvilsomt vitenskapelig grunnlag – såkalt Scientisme – og de tiltakene som ble satt i verk, var et høyst reelt angrep på den grunnlovsfastsatte trosfriheten min og på menneskerettighetene mine!

Nei, ingen protesterte på at vi bare fikk delta på Gudstjenester i et begrenset antall, etter påmelding. Ingen sa et ord om at vi ble pålagt å kle på oss latterlige og skadelige ansiktsmasker og å skrive opp frammøtet i kirkerommet på ei liste. – Helsebyråkratiet lovte at denne lista skulle bli makulert etter 14 dager, hvis det ikke kom et «sykdomsutbrudd» da!  Men jeg kjente på en frykt for at Staten kunne kreve å få utlevert alle disse listene gjennom et av sine mange edikter, hvis de ønsket. – Og med den underdanige holdningen Kirken la for dagen, tror jeg  faktisk listene over de som møtte til gudstjeneste ville ha blitt utlevert!
Når det gjelder «sykdomsutbrudd«, var det nok at en av deltakerne testet positiv på en RT-PCR-test (Reverse Transkriptase – Polymerase Kjede Reaksjon). At testen hadde en feilprosent på ca 95-98 % med de antall syklusene som ble kjørt i Norge i de første par halvårene av plandemien ble aldri nevnt. At det var første gang en test trumpet kliniske symptomer ble også tiet i hjel.

Neida, ved positivt RT-PCR-utslag ble frammøtelisten brukt til aktiv kartlegging av kontaktnett og bevegelse til «Den positive» uten hensyn til at testen kunne slå ut på 104 vanlige bakterier og virus og på hele 74 segmenter av det menneskelige genomet. – Kirken protesterte ikke på så alvorlige brudd på den vitenskapelige prosessen.

  • En så den samme unnfallenheten ovenfor kravet om at Hele verden måtte la seg vaksinere. Ikke en eneste kirkelig røst hevet seg i protest mot at mennesker mistet jobbene sine hvis de pukket på retten til informert samtykke eller påberopte seg retten til å tilhøre kontrollgruppen i verdens største medisinske eksperiment.
  • Ingen prest, prost eller biskop, ikke noe kirkelig byråkrati tok til motmæle mot at mange små og mellomstore bedrifter gikk konkurs på grunn av Lock Down.
  • Ingen av dem ytret seg mot at barn og unge ikke fikk lovpålagt skolegang eller kunne avlegge eksamen av den samme grunnen.

Det var så vondt at jeg holdt meg hjemme i månedsvis!

Covid-19-pandemien var første gang at noen som helst epidemi eller pandemi var blitt håndtert ved å isolere friske mennesker og å stenge ned samfunnet. Ved alle tidligere epidemier var det personer med tydelige symptomer – de syke – som ble holdt i isolasjon for å beskytte seg selv og samfunnet. Men Verdens Helseorganisasjon sørget allerede i 2009 for ryggdekning ved å endre selve definisjonen av «pandemi«.

Men nå er det heldigvis et lyspunkt:
Den Tyske Kirken er den første Kirken som offentlig har tatt til motmæle. – Først en liten saksopplysning: Jeg er skremt over min egen uvitenhet, for jeg måtte faktisk slå det opp, men Wes Craven var en av de største skaperne av skrekkfilmer.
Men motmæle, ja: Nyhetstjenesten The Conservative Woman har vært et av flere lyspunkter for meg under hele Covid-19-saken og 11 september 2022 kunne de fortelle at det nå har kommet en erklæring fra Den Tyske Kirken; en erklæring som erkjenner Gud som suverenitet over alt av liv. Det er en rettesnor som er i ferd med å forsvinne i vår sekulære verden og som det virkelig er betimelig at den kommer med nå!
Artikkelen ligger her: A challenge to the craven Church that accepted lockdown and vaccination

Jeg siterer et avsnitt mot slutten av artikkelen til TCW uten å oversette:

With the globalist elites moving on with their ‘You’ll own nothing and be happy’ vision of the future, this theft and authoritarianism is set to continue and expand, and those who think we are going to revert to normal are not reading the narrative. There is more to come, and Christians need to be wise to it and know how to respond. This is why this declaration is so timely and important, since it sets out the theological parameters for knowing how to understand and respond to what is happening.

Den svært viktige erklæringen kan dere lese her:

FOR THE SAKE OF CHRIST AND HIS CHURCH: The Frankfurt Declaration of Christian & Civil Liberties.

 

Ha fortsatt gode, covidfrie søndager.
Måtte Gud bevare oss alle fra maktovergrepne til den globalistiske eliten i framtida!

Hilsen Egil

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese