Noen kalde tanker i mai

Det siste året har jeg nesten bare blogget om Covid19-skandalen, så for en gangs skyld blogger jeg om klima. Jeg ser en klar sammenheng mellom Covid-19- og klimaskandalene, for det er de samme destruktive kreftene som står bak. Både Covid-19-kvaksinene og Klima blir promotert iherdig, sammen med behovet for en ikke-valgt verdensregjering i FN-regi. Alle apologetene benytter de samme hersketeknikkene med den samme aggressive sensuren. Hensikten er visst å gjøre de få hyperrike ‘andelseierne’ i verden enda rikere og gi dem enda mer makt. Og mange, særlig på venstresiden i politikken, tar det som en personlig fornærmelse at noen kan finne på å ha et annet syn enn dem i disse sakene: – «Vi lever i ei tid der intelligente mennesker blir brakt til taushet for at de dumme ikke skal bli fornærmet«, leste jeg her om dagen. Dessverre er Robert Malone sin beskrivelse av dagens samfunn ganske så presis. («Friday Funnies«)

Alexander McKibbin er inne på noe av det samme i artikkelen «The lost age of Common Sence», «Den tapte alderen av sunn fornuft:

«…. Flyktige årsaker til fjorårets ungdomsopprør er nå erstattet av irrasjonelle teorier og et fiendtlig og dysfunksjonelt sinne, gjennomsyret av en overveldende selvrettferdighet. For modne medlemmer av samfunnet kjennes det ut som at de sikre moringene vi en gang tok for gitt, har blitt systematisk og med vitende og vilje kuttet vekk, og det blåses en lang marsj i konsekvensene av at de er borte.»

Parallelt med Covid-19-kampanjene har misjoneringen for kjønnsideologi, der barn i førskolealder blir bedt om å ta stilling til om de vil være gutt eller jente, for wokismen og de økonomiske selvmordskampanjene Net Zero og Agenda 2030 gjort de aller fleste av oss til mer stumme vesener. Vi godtar idag utsagn og politiske vedtak som vi ville ha hylt opp mot for bare et par-tre tiår siden, enten det gjelder wokeisme, USA’s / NATO sin stedfortrederkrig i Ukraina, Covid19- eller klimahysteriet.
The lost age of common sense

Å gå i flokk

Vi lever altså i en tid med sterk ensretting; en styrt trend som har til hensikt å gjøre oss til en manipuler-bar masse, en mobb. – Av veldig gode grunner er det svært sjelden at jeg siterer Adolf Hitler, men han skal ha sagt følgende om tilstanden i Tyskland i 1930-årene, som flere nå trekker paralleller til:

«Menneskene må handle automatisk. Det er ingen tid til å tenke. Den gruppe mennesker som tenker, er minkende. Det gjør det mulig for dem som vet hva de vil, å lede massene lettere enn noen gang«.

Vi er snart der igjen nå. De få av oss som fortsatt insisterer på å tenke selv, blir gjerne frosset ut av de store massene med ‘velger-kveg’. For meg personlig ble dette særlig tydelig under kampanjene for Kvaksinering de siste 12-15 månedene. Så effektiv har svertekampanjene vært at de som nå uttaler seg privat eller offentlig om Covid19-tester og andre Covid19-tema, nesten uten unntak kjenner behov for å understreke at «jeg er ikke vaksine-motstander eller konspirasjonsteoretiker, altså, men …»!

Om klima og en ny Liten istid?

Når jeg i fortsettelsen skriver om klima MÅ dere huske denne definisjonen: Vær er de daglige og årlige variasjonene i temperatur, vindstyrke, nedbør, soltimer etc., mens klima er et beregnet gjennomsnitt av 30 år med målinger av været.

Det store spørsmålet idag er: Er klimaet faktisk i ferd med å bli kaldere, eller blir det stadig varmere?
Mange hevder at det blir varmere og at konsekvensene av dette kan bli fatale. Jeg har fulgt nyhetstjenesten til britiske Benny Peiser i 30 år: Den 16. mai 22 delte de et oppslag fra avisen Daily Mail, der hovedbudskapet er at BBCs klimaredaktør Justin Rowlatt fungerer mer som en aksjonist for et ekstremt syn enn som en ekte journalist. – Det samme kan sies om klimaredaksjonen i NRK, TV2 og de fleste vestlige redaksjoner i aviser og TV! Alarmistene hevde ofte at antallet klimarelaterte ulykker og dødsfall stiger, noe avisen Daily Mail kommenterte slik:

«For det første, så er det ikke sant at antall dødsfall på grunn av naturkatastrofer stiger. Faktisk så er det det motsatte som er tilfelle. I følge ourworldindata.com, har antallet dødsfall pga naturkatastrofer krympet hvert tiår hele det siste århundret, bortsett fra et lite blipp først på 2000-tallet, fra et gjennomsnitt på 524.000 pr år på 1920-tallet til bare 45.000 på 2010-tallet – til tross for en kraftig økende global befolkning.
EU dømte også at erklæringen til Rowlatt om at det sørlige Madagaskar var på grensen til verdens første klima-induserte sultkatastrofe var ukorrekt, fordi andre faktorer var involvert. Selv om ingen har sagt det i klartekst, har FN delvis innrømmet at hungersnøden på Madagaskar delvis skyldtes «Covid-restriksjoner», som hindret sesongarbeidere i å arbeide som vanlig.»

Sist september fortalte den isolerende aktivisten Zoe Cohen til BBC at ‘Klimaendringer vil føre til ‘at vi mister alt vi setter pris på, samfunnet vårt, livsstilen vår og lov og orden’, og at både økonomien og livet vårt er truet.’ Det var en hysterisk påstand uten noe fundament i vitenskap, likevel var det ingen som utfordret dataene hennes. Instruksen fra Unsworth har tydelig blitt Status Quo.

Antallet mennesker som omkommer i naturkatastrofer i dag er altså bare ca 8,6 % av antallet som døde av de samme årsakene i 1920.
Men rundt 1920 var det omtrent 1,8 milliarder mennesker på Jorda, mens vi i 2020 er ca 7,8 milliarder ifølge denne oversikten {LINK}: Det vil si at i 1920 omkom 0,029 % av verdens befolkning i naturkatastrofer, mens i 2020 omkom 0,00058 % av verdens befolkning i naturkatastrofer! – Dette er tall som illustrerer løgnene fra aksjonistene i BBC og andre Main Stream Media ganske ettertrykkelig.

The BBC’s (false) prophet of doom: …

Et nytt Grand Solar Minimum innebærer en ny Liten Istid

Til tross for den definisjonen jeg siterte om vær versus klima, tror jeg ikke det kalde vært på den nordlige halvkulen denne våren bare et tilfeldig værskifte! Jeg bygger dette på at de 3-4 solflekksyklusene har blitt stadig svakere på veien mot et nytt Grand Solar Minimum, derfor deler jeg faktisk oppfatningen som skribenten Cap Allon i ‘Electroverse‘ gir uttrykk for her:

«Det har hersket svært kalde temperaturer i april (2022) også, og den sene frosten på denne årstiden strekker seg nå inn i mai. Dette er noe som er forutsagt ved et Grand Solar Minimum og innebærer stigende bekymring for farmere i USA fordi våronna blir forsinket. Mais plantet ut i Idaho – USA største maisproduserende stat – var ikke desto mindre godt etter skjemaet, og de kjølige temperaturene ut over i mai øker denne forsinkelsen» (min utheving).

Global Surface Temp Rise Has Stalled…Stagnant Over The Past Decade

Problemet for alarmistene er at det faktisk ikke har blitt særlig varmere. Astronomer mener at vi er på vei inn i en ny liten istid – Eddyminimum – om en 10 års tid. Den vil gi et svært kjølige klima, trolig enda kaldere det verden opplevde i årene 1645 til 1720. Da var det så kaldt at de hadde markeder på Themsen på 2 fot tykk vinter-is flere år på rad. Det var også den tida da den svenske kongen kunne frakte kanoner og 8.000 soldater på isen over Storebælt og beleire København. – På den tida rak det både isbjørn og en eskimo i kajakk i land i det nordlige Skottland. Kuldeperioden 1645-1720 falt sammen med en periode nesten helt uten solflekker; det såkalte Maunderminimum. Maunderminimum. var en kulminasjon på en lang kjølig periode som startet omkring 1280 med Wolff-minimum. Denne kjølige perioden var først over ca 1850.

28 GSM siste 10.000 årene

I løpet av de siste 10.000 årene har det vært 28 slike Grand Solare Minima (GSM); perioder med lav solflekkaktivitet, som alle falt sammen med kjølige perioder på jorda. Varigheten av slike minima har vært veldig variabel, det sammen gjelder mellomrommet mellom hvert solare minimum.

I denne sammenhengen bruker jeg å si: Det å anta at det kommende Eddy-minimum ikke vil gi de samme utfordringene med lave temperaturer og mye uvær som ved andre GSM, kan sammenlignes med en mann som skrur og skrur på en defekt lysbryter og forventer at lyset skal komme på den 29. gangen. I følge psykiatrien er det å forvente et annet resultat bare en holder på lenge nok, et tegn på psykiatrisk sykdom.
Vi altså på vei mot en ny periode med svært lavt antall solflekker, der astronomene forventer at de kjøligste minimumsperioden vil ta til for alvor ca 2030-2033, litt avhengig av hvor langvarig dagens solflekksyklus nr 25 (siden 1750) blir å vare. HVORFOR? – Jo, det har jeg skrevet om tidligere, se {LINK}.

Det som verre er, er at det kommende Eddy-minimum vil falle sammen med en økende svekkelse av magnetfeltet på Jorda. Etter all sannsynlighet er nemlig Jorda på vei inn i en periode der magnetfeltet vårt skifter polaritet (Magnetic Reversal). Det vil føre til at romvær og økt kosmisk stråling vil merkes mye sterkere enn når Jorda har et normalt sterkt magnetfelt. Flere kartlegginger knytter da også slike Magnetiske Omvekslinger til masseutryddelser av arter, som f. eks. her.
– Jeg ser enkelte forfattere hevde at det faktisk er sammenheng mellom slike perioder med lav solflekk-aktivitet og sosial uro og krig, som f. eks i boka «Solar History. The Connection of Solar Activity, War, Peace and the Human Mind in the 2nd Millennium « av Sasha P. Dobler; at det er svekkelsen i det magnetfeltet Sola sender ut mellom planetene, som gjør oss mennesker mer krigerske. – I så fall er vi på vei inn mot et stort smell igjen.

Er du en klimafornekter?

Jeg spør av ekte interesse: ‘Er du en klimafornekter’?Jeg ber deg om å tenke deg nøye om før du svarer.

Etter min ringe forstand er det nemlig de menneskene som er de mest ihuga forsvarerne av dogmet om menneskeskapt global oppvarming som er de virkelige klimafornekterne. Klima-hysterikerne mener jo at klimaet før 1850 alltid var stabilt og godt; at Jorda den gangen hadde en ideell temperatur. Alt jeg har av kunnskap om klimahistorie sier at denne forståelsen er feil.

Jorda har ingen optimal temperatur og klimaet har alltid variert. Alltid tidligere har CO2-innholdet i atmosfæren fulgt etter temperaturen (ikke motsatt)! – Da hjelper det ikke hvor mye VG, Aftenposten, Vårt Land, TV2, NRK og andre massemedia sier det motsatte: Se bare på GISP-2-grafen nedenfor, som indirekte viser de historiske temperaturene de siste 10.000 årene.
Grafen er laget ved å analysere forholdstallet mellom delta O18-isotopen (δ18O) og vanlig Oksygen i Grønlands Innlandsis. Som kjent binder δ18O-isotopen seg kun til Deuterium – altså hydrogen med et ekstra nøytron i kjernen – og lager tungtvann 2H2 δ18O. Mengden av tungtvann i forhold til vanlig vann er velkjent, det samme hvor mye tungtvann som fordamper. – GISP2 utnyttet nemlig det faktumet at fordampningsraten av tungtvann henger nøye sammen med temperaturen, noe fysikere har kartlagt i nitidige laboratorieforsøk for hver tiendedels grad. Dermed sier mengden av ɗO18 i luftlommer i bre-isen hva temperaturen var på det tidspunktet den snøen falt, som etter hvert ble til is.

GISP2-grafen er bekreftet av en hel rekke andre proxier for temperatur fra mange andre steder verden over; slik som analyser av pollen i myr, isotoper fanget inn i forstenet løv (stomata), sedimenter avsatt i ferskvann og på havbunnen. – Sedimenter på havbunnen omfatter også kartlegginger av hvor langt små og store steiner innefrosset i isfjell har blitt fraktet før de smelter ut. – Antall isfjell, størrelsen på dem og hvor langt de flyter av gårde før de smelter, avhenger selvsagt av temperaturen. Derfor er en ganske sikker på at temperaturene «målt» i isborekjernene representerer globale temperaturer og ikke bare de lokale forholdene på Grønland.

Figur 1 GISP-2-grafen fra Grønlands Innlandsis viser temperaturen de siste 10.000 årene med grønn og rød trendlinje. (c) Electroverse.net

Legg merke til den svake, grå loddrettestreken til høyre på grafen. I dag befinner vi oss akkurat der denne grå linjen krysser den røde delen av grafen for historiske temperaturer. – Legg også merke til hvor forsvinnende liten den del Det Moderne Maksimum utgjør av de siste 10.000 årene og ikke minst: Hvor liten temperaturøkningen faktisk har vært siden 1850! – Det har vært til dels mye varmere i over 60 % av de siste 10.000 årene enn hva det er i dag uten at temperaturen har løpt løpsk eller at varmen har ført til nedgang i antall arter! – Perioder der både kulturer, plante- og dyreliv har blomstret opp.

Det Moderne Temperatur-Optimumet har falt sammen med et Grand Solar Maksimum: Sola har faktisk hatt en veldig aktiv periode siden ca 1850; den har ikke vist like stor aktivitet på 7.000 år! Men Sol-aktiviteten begynte å avta omkring år 1998 og resten av den røde delen av grafen på Fgur1 viser bare en antakelse av hvordan utviklingen blir framover – altså at det forventes at vil bli enda kaldere enn hva det var i Den lille istida. Trenden de siste 5.000 årene er klar: DET BLIR STADIG KALDERE, slik den tykke røde trendlinjen viser. Statistisk sett er vi på vei mot en ny ‘kontinental istid’ med iskapper på de nordlige kontinentene og ikke bare ved polene, men det er umulig å forutsi når den kommende istiden blir å starte!

Klimaet de siste 5.000 årene

Figur 2: En forkortet versjon av Figur 1. Hver varmeperiode var tider der kulturer blomstret, mens hver kuldeperiode var tider med tilbakegang, sosial uro og krig. © Electroverse.net

Gjør deg selv en tjeneste: Les artikkelen jeg linker til rett under her og, ikke minst, se den innbakte videoen. – Det gir deg innsikt i hva slags levekår det var under Maunder-minimum.

Big Trouble In The Little Ice Age

Vil du så vite mer om hvordan værhendelser påvirket kriger og andre politiske kriser verden over under Maunder Minimum, kan jeg anbefale boka «Global Crisis, War, Climate Change & Catastrophe in the Seventh Century» av Geoffrey Parker (2014), ISBN 978-0-300-20863-4. (Bare referansene utgjør ca 125 sider.) Boka er fortsatt å få tak i på Amazon.com {LINK}.

Karbonbasert drivstoff

For meg er uttrykket «fossilt drivstoff» et rent politisk begrep og ikke et dekkende fysisk begrep! Jordolje blir nemlig dannet i kjemiske prosesser i grensesjiktet mellom jordskorpen og mantelen. Derfor har jeg bestemt meg for å slutte å bruke begrepet «fossilt drivstoff» selv og bare sitere det der andre bruker begrepet. Jeg innså nemlig for 12-15 år siden at det begrepet jeg ikke skal bruke, er et falsum. Noe av årsaken er at oljebrønner blir fylt opp og drivverdige igjen etter noen tiår fordi det siver opp olje nedenfra. De Karbonbaserte oljene er faktisk fornybar energi! Det at oljen tilfeldigvis passerer porøse bergarter fylt av fossiler på veien oppover, er ikke noe bevis for at oljen er dannet fra fossiler. Ingen har da heller klart å lage råolje fra dyrekadavre, noe som falsifiserer den 125 år gamle teorien om hvordan råolje blir dannet. Derimot har flere forskerteam laget råolje ved å etterligne de kjemiske forbindelsene, temperaturen og trykket en finner øverst i mantelen. Gjør et søk på stikkordene «Abiotic Oil», bla dere forbi all svadaen om at teorien er tilbakevist og sjekk selv!

Det faktum at en finner råolje og lignende forbindelser på alle de terrestriske planetene og flere av månene i vårt eget solsystem, bygger også opp under forståelsen av at råolje er en fornybar ressurs!
Ukraine-Russia Update: Oil Mogul Reveals Oil Is Plentiful & RENEWABLE!

«Karbonnøytralitet» er økonomiske selvmordsoppdrag

Til tross for dataene om historiske temperaturer gir det daglige nyhetsbildet oss det ene oppslaget mer hysterisk enn det forrige om «den farlige gassen» som slippes ut fordi vi brenner karbonbasert olje. Skingrende roper klimahysterikere om verden blir å brenne opp om vi ikke slutter å bruke denne typen drivstoff; at oppvarmingen snart er irreversibel. Alexander McKibbin kommenterer dette slik:

For ikke å snakke om at Storbritannia sitt selvmordsoppdrag om å bli karbon-nøytrale kommer til å bli den økonomisk sett mest ødeleggende og poengløse gesten som verden noen gang har sett. Mens India, Russland og Kina fortsetter å produsere «drivhusgasser» for å sikre deres industrier, vil djerve Britannia heller krøke seg sammen, svøpt inn i den varme gløden av sin fromme dumskap, mens vi ser på at ikke bare pensjonister men hele familier fryser i sine egne hjem.
Det er heller ikke lov å gi uttrykk for noe alternativt syn. Evig pine vil ramme den som snakker til fordel for ‘fossilt drivstoff’ og alle de fordelene den har skjenket oss.»

Global Surface Temp Rise Has Stalled…Stagnant Over The Past Decade

Temperatur og Karbondioksid

Men for å gå tilbake til forholdet mellom temperatur og Karbondioksid: Ikke på noe tidspunkt før 1850 kan vi skylde periodene med oppvarming på vårt forbruk av karbonbasert drivstoff! Vi var ikke mange nok mennesker på Jorda og selv om vi bare brant trær og litt kull, var volumet rett og slett for lite. De historiske varme- (og kulde-) periodene har helt klart en annen årsak, så hvorfor skulle den lille, moderne oppvarmingen være et avvik?

Og så er det artikkelen nedenfor da, som sier at vi nå lever i en av de absolutt kaldeste periodene vi har hatt de siste 10.000 årene og at Arktis var tilnærmet isfritt for 6.000 år siden. Den første av disse påstandene er veldig tydelig demonstrert gjennom de grafene fra GISP-2-prosjektet jeg har vist tidligere og siden en god ting kan ikke sies for ofte, viser jeg grafen igjen:

Figur 3 GISP-2-grafen fra Grønlands Innlandsis viser temperaturen de siste 10.000 årene (c) Electroverse.net

Utviklingen i Global gjennomsnittstemp siste 40 år

Dessverre er det lenge siden en har kunnet stole på de politiserte tallene fra NASA sin avdeling NOAA. De har lenge utviklet en praksis med omfattende datajuks, der de justerer ned tidligere temperaturer for å lage en illusjon av «global oppvarming»! Grafen nedenfor er et heldig unntak, men jeg aner at de snart kommer til å ‘jukstere’ ned de eldste delene av disse dataene også for å skape illusjonen av moderne oppvarming, slik veldig mange forskere har bevist at NOAA driver med.

Figur 4 Temperaturer for april 1895-2022 » «Grafen ovenfor tvinger fram spørsmålet om hvor den katastrofale antropogene globale oppvarmingen er? Det ser jo absolutt ut til at den ikke vises for april måned; i det minste ikke i USA. Det er underlig…»

Temperaturkurven over satellittbaserte målinger fra Universitetet I Alabama – UAH – viser at den har svingt mellom -0,2 og 0,4 grader de siste 20 årene og ser ut til å ha vært stabil siden 2015, slik det er vist i den neste grafen (kilde woodfortrees). Middelverdien er tegnet med mørkegrønt; den viser en svakt fallende trend siden 2015. Hvorfor rapporterer ingen om dette?
Study: Arctic Was Much Warmer 6,000 Years Ago. 90% Of Glaciers, Icecaps Smaller

Her er enda en kommentar om kulden på Den nordlige halvkulen våren 2022:

MINNESOTA’S LATEST ‘ICE-OUTS’ ON RECORD; INTENSE COLD TO BLAST SOUTHERN AFRICA; + FIERCE FREEZE GRIPS SOUTH AMERICA

Her er en link til en kjempegod video! Den forklarer HVORFOR hele påstanden om at CO2 driver temperaturen på Jorda rett og slett er et falsum! – Den videoen burde ha vært obligatorisk for enhver politiker og journalist!Climate science 101 with David Siegel

 

Oppvarmingen har faktisk stagnert de siste 40 årene

«På den andre siden er en svekkelse i oppvarmingstrenden i løpet av de siste 40 årene tydelig. Temperaturkurven for satellittbaserte målinger i regi av Universitetet i Albama, UAH, har svingt mellom -0,2 o +0,4 grader de siste 20 årene og ser ut til å ha vært stabile siden 2015, slik den forstørrede grafen nedenfor viser. (Kilde: woodfortrees)
Middelverdien er tegnet med ei grønn linje; den viser en svakt fallende trend siden 2015. Hvorfor er det ingen som har rapportert om dette?

Figur 5 The mean value is drawn in green; it shows a slightly decreasing trend since 2015. Why hasn’t this been reported? Why hasn’t this been reported?

Trenden for temperaturer i USA stemmer forresten med ditto fra De Brittiske øyer, se f. eks side 4 og 5 i denne artikkelen: «The UK’s Weather in 2020-21«

Temperaturen faller nå mens CO2-nivået øker

«Men CO2-nivået øker da kontinuerlig», sier du kanskje. Vel, det er i alle fall det alarmistene messer om – men de misforstår årsaken til og konsekvensen av mer CO2! Konsekvensen er faktisk en grønnere jord!

Mye av årsaken til mer CO2 i atmosfæren er faktisk enkelt å demonstrere med to 1,5 liters vannflasker med kullsyre. La den ene av dem stå i romtemperatur, den andre i et kjøleskap ved +5 grader C. Når vannet i begge har fått samme temperatur som omgivelsene sine, rister du de lett før du åpner dem. Gjett hvilken flaske som gir mest vannsøl! Jo; den som har stått i romtemperatur.

Kaldt vann kan løse opp og holde på mer CO2 enn varmt vann; det er det Henrys lov sier. Overført til de atmosfæriske forholdene, betyr det lille eksperimentet at varmt hav-vann slipper ut mer CO2 til atmosfæren enn kjøligere vann. Det er mye av årsaken til økningen av CO2 siden 1850…

Få grafer illustrerer bedre den manglende korrelasjonen mellom temperatur og CO2 -innhold i lufta enn figurene 5 og 6. Den beregnede globale gjennomsnitts-temperaturen har faktisk falt siden 2015; samtidig viser månedlig middelverdi for karbondioksid jevn stigning! – Global gjennomsnitts-temperatur er her beregnet med mange modifiseringer og feilkilder. (Den kan ikke måles direkte fra bakken; bare fra verdensrommet.)

Figur 6 Atmospheric CO2 level as measured at the volcanic island Mauna Loa, Hawaii 2017-2023 © NOAA

Store feilkilder i Beregnede Globale Temperaturer

En av de store feilkildene i de beregnede globale temperaturene er at det nesten helt mangler pålitelige målinger nederst i atmosfæren. I løpet av de siste 50 årene har antallet offisielle målestasjoner på land blitt redusert fra over 9.500 til litt over 1.500. De fleste av dem som er beholdt ligger i byer og tettsteder. – Det er et kjent problem med alle målestasjonene er plassert i byer og tettsteder, som har vokst i størrelse og energiforbruk i løpet av måleperioden. Urbane varmeøyer er et kjent begrep!
Verdenshavene utgjør 70 % av overflaten på Jorda, men de ca 3.000 Argo-bøyene som brukes i havet, blir kritisert for at de langt fra dekker stor nok del av havene. Dermed tyr forskerne til ekstrapolering; lager et rutenett (grid) på 200 x 200 km og tildeler de punktene som ikke er dekket av rutenettet temperaturen målt i en av nabopunktene. Altså kan fjellpartiene i Norge tildeles samme temperatur som i en av byene i nærheten, eller havet  i Skagerak få samme temperatur som Doggerbank i Nordsjøen.

Warming Trend Weakening Over Last 40 Years, Says German Expert

Smeltingen av havis har stanset opp

Den stillestående trenden i temperaturene vi har sett i flere år allerede vises også i «oppbremsingen av issmelting i Arktis, slik dette er rapportert av det Europeiske Kopernikus-Programmet i mars.
På dette området burde vi lytte når Jochem Marotzke fra Max Planck Instituttet for Meteorologi i Hamburg sier: «Det er urealistisk at det er mulig å bringe global emisjon [av CO2] ned til null i 2050…» En 2,5 grader varmere verden er fortsatt bedre enn en 3,5 graders varmere verden!»
La oss forsikre Mr. Marotzke: Det vil ikke være mulig å oppnå 2,5 graders målet i dette århundret på grunn av at naturlig variasjon vil dempe graden av oppvarming. Hvis dette hadde blitt tatt høyde for i ‘klimamodellene’, ville vi alle ha blitt spart for mye offentlig panikk og feilaktige politiske avgjørelser.
Med beste ønsker
Fritz Vahrenholt»

Som dere sikkert skjønner, mener jeg at Fritz Vahrenholt ved Det Europeiske Kopernikus-programmet tar feil når han skriver at forbrenning av karbonholdig drivstoff med utslipp av CO2 har noe som helst å si for den globale temperaturen. Jeg unnskylder han litt likevel, for sensuren er så sterk at han vel neppe ville ha fått de andre innvendingene han kom med på trykk, hvis han ikke hadde fulgt strømmen om at CO2 gir oppvarming.

Warming Trend Weakening Over Last 40 Years, Says German Expert

ENSO – El Niño Southern Oscillation

Et annet vær-fenomen ser ut til å ha gått litt i heng for tiden. Det gjelder ENSO (El Niño Southern Oscillation), som har vært i sin kalde El Niño-fase siden mai 2021. Cap Allon sier det slik i en artikkel på Electroverse.net:

«La Niña strever med å bryte», forventes å henge igjen inn i vinteren 2022-2023. La Niña er et oseanisk og atmosfærisk fenomen, som er det kaldere motstykket til (den mer kjente) El Niño, som er en del av det større klimamønsteret El Niño Southern Oscillation (ENSO) – det siste varslet for en forlenget eller ‘dobbel-dipp’ for La Niña er verdt å legge merke til.

Kort fortalt har La Niña typisk uvanlig kalde havtemperaturer i Ekvatorialt Stillehav (region 3-4). Dette klimamønsteret har en tendens til å generere kaldere og mer snørike forhold over store deler av Nord-Amerika, Europa og Asiaog våtere og mer stormfullt vær i Australia.»

Figur 7 ENSO og dagens La Niña-forhold

«Meteorolog Dennis Todey, direktør for USDA sin Midvest klimahub i Ames sier de hadde forventet at La Niña ville avta denne våren. Ikke desto mindre fortsatte La Niña-forholdene midt på året 2020 og gjorde deretter en overraskende retur sent på høsten 2021 – sammen med NOAA sin beryktede twittermelding “she’s baaaaaaaaack!“, men det at La Niña skulle vedvare gjennom hele 2022 ville vært noe helt uvanlig.
Under her vises de månedlige temperaturen på havoverflaten i region 3 og 4. Den avslører 1) den første La Niña-dipen, 2) tilbakekomsten sent i 2021 og 3) dem nye nedturen omkring mars 2022 mens eksperter forutså at den da ville ha klatret over ‘terskelen for La Niña-temperaturer.’

U.S. SUFFERED COLDER-THAN-AVERAGE APRIL; SHARP UPTICK IN ARCTIC SEA ICE; + FIERCE COLD SPELL GRIPS ANTARCTIC PENINSULA

Figur 8 ENSO med land-temperaturer i nåværende El Niño-fase

Illustrasjonen nedenfor er et temperaturkart over øvre havnivå mellom 180 og 100 grader vest. Det viser tydelig den framherskende kulden, som har vart gjennom hele april.

Figur 9 Hav-temperaturene under nåværende El Niño-forhold (april 2020)

CENTURY-OLD LOWS FALL ACROSS IOWA; TORONTO’S DELAYED SPRING; + LA NIÑA “STRUGGLING TO BREAK”, EXPECTED TO LINGER INTO WINTER

Hvorfor snakker alarmister så lite om sykliske endringer i havtemperaturene?

«Hvor stor har den naturlige oppvarmingen egentlig vært de siste 30 årene? Og hvor stor kommer den naturlige nedkjølingen til å bli de neste 30 årene»
En endring i global temperatur kan også skje naturlig. Vi vet at utbredelsen av skydekket har falt med ca 2 % etter årtusenskiftet og at skydekket har vært på et stabilt lavt nivå de siste 10 årene.

For det andre så finnes det oseaniske temperatursykluser, slik som den Atlantic Multidecadal Oscillation AMO, som økte markant fra 1980 til begynnelsen av dette årtusenet (med +0.5 grader C), har vært stabil siden da og er nå iferd med å svekkes igjen (se den enste grafen).

What has been the amount of natural warming in the last 30 years? And how big is the natural cooling in the next 30 years?

Atlantic Multidecadal Oscillation

Men ENSO-fenomenet er langt fra det eneste sykliske fenomenet som kan påvirke globale temperaturer. Det finnes 7-8 slike store sykliske fenomener. Et av de store værsystemene på Jorda er AMO – Atlantic Multidecadal Oscillation, som også har gått inn i sin kalde fase nå for tiden.

Figur 10 Temperaturkurve som viser AMO – Atlantic Multidecadal Oscillation – Nå inn i en ny kald fase

Nord-Amerikas Vær og Osceanografiske Administrasjon NOAA hevder at Den Atlantiske Multidekale Oscillasjonen, AMO, kan forsterke antropogen oppvarming i sin varme fase og få den til å forsvinne i sin kalde fase. Ifølge NOAA er AMO et naturlig forekommende skifte i temperaturene i Nord-Atlanteren, som har foregått minst de siste 1.000 årene med en vekslende varm og kald fase som hver varer i 20 til 40 år. Legg dette til den svekkede solare utstrålingen siden 2008 så vil videre oppvarming ut over 1,5 grader være høyst usannsynlig de neste 30 årene

Grunnen til at klimaalarmistene ikke vil snakke om de 7-8 store havstrømmene og den påvirkningen det har på både vær og klima, er selvfølgelig at data derfra vil underminere hele Fortellingen bygd på datamodeller!

Konklusjon

Dagens hysteri rundt forbrenningen vår av karbonbasert drivstoff mangler fundament i den fysiske verden. Det karbonbaserte drivstoffet er abiotisk, ikke fossilt og hysteriet bygger på datamodeller. Som kjent er datamodeller bare et uttrykk for hvordan modellørene enten oppfatter verden eller ønsker å framstille den, slik jeg har skrevet om tidligere. {LINK}

I stedet for en truende global oppvarming viser alle historiske data at vi er inne i den motsatte utviklingen i et perspektiv på noen tiår til et hundre eller noen få tusen år. Vi lever i en av de kaldeste periodene i løpet av de siste 10.000 årene. Den lille oppvarmingen Jorda har sett siden Romalderen startet i 1979, da vi fikk muligheten til å fysisk måle global temperatur, viser at oppvarmingen har stått stille de siste 40 årene og har gått tilbake de siste 7 årene.

 

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese