DEN LANGE KLIMAHISTORIEN DEL 5B, ETTER SISTE ISTID – ISBOREKJERNER FRA GRØNLAND

Ved vårjamdøgn 2023 kom FNs klimapanel (IPCC) med enda en vurdering – en «Assessment Report» – av hvordan menneskets utslipp av CO2 nå påvirker klimaet vårt. I nyhetssendinger på NRK radio slo selvsagt rikskringkasteren alarmismen stort opp, men i store deler av pressen utenfor Main Stream Media blir denne rapporten møtt med forakt og spott. Avisen The Daily Caller omtaler rapporten slik: «Den nyeste FN Klimarapport er en woke brann i en avfallskontainer maskert som vitenskap». The Daily Telegraph er ikke så mye mer vennlig i omtalen akkurat. De sier: (den nye) «FNs ‘vitenskapelige’ klimarapport er ikke stort annet enn konfektert hysteri».  Mens Fox News siterer utallige meldinger fra lesere på Twitter og journalisten Kimberly Morlin skriver «HVER ENESTE forutsigelse KlimaKulten har kommet med har vært feil. Hver. Eneste. En. Disse menneskene trenger å bli skrudd av. Alt de gjør er å SKADE verden».

I en serie på 6 artikler tar jeg for meg den virkelig lange klimahistorien, slik geologer presenterer denne.
Artiklene er skrevet med en progresjon i argumentene, så jeg anbefaler sterkt at dere følger kronologien starter med «Artikkel 0 – Innledning» 

Serien med artikler er:

Perspektiv 2: Temperatur og klima siste 11.500 år

«Istider skyldes endring i eksentrisiteten på Jordbanen» påstår Javier Vinós i artikkelserien Nature Unbound. Han sikter da til den såkalte Milankovitsj-teorien om at effekten av sykliske endringer ved egenskapene til jordbanen etter hvert førte til at det ble lagret så mye energi at de relativt brått førte til at istider gikk over i mellomistid. MEN den teorien stemmer ikke helt med det skiftet i frekvens som kom for 1.1 mill. år siden der ‘mellomistid hvert 41.000’ endret seg til en ‘mellomistid ca hvert 100.000 år’.

Fra NATURE UNBOUND – Periodicities in solar variability and climate change, A simple model – av molekylærbiologen Javier Vinos, Spania

Fargekodene:

  • Øverst – samme temperatur-graf som på GISP2
  • Blått panel framrykk av isbreer pr kontinent
  • Rødt panel – Utbredelsen av isfjell i havene

Det finnes ikke spor etter framrykk av isbreer i løpet av Steinalder-optimum (Holocene Climate Optimum) unntatt i Nord-Amerika. Arktis var ‘nesten ISFRITT’, mens SKANDINAVIA HADDE INGEN VOKSENDE ISBREER i denne perioden!

Rødt panel: Isfjell avsetter sedimenter & steiner på havbunnen

«Avkjøling til neste istid startet for 5.000 år siden»

El Niño-Southern Oscillation (ENSO) kom tilbake for 5.000 år siden.

‘El Niño er Stillehavets måte å kvitte seg med overskuddsvarme på underveis mot neste istid’ skriver Javier Vinós

«Etter en varm ENSO-hendelse kommer avkjøling»

Det var Kraftig redusert antall El Niño-hendelser under Holocene klima-optimum, som sluttet for ca 6.500 år siden.
Deretter startet Den lange Neoglaciale perioden.

1600-tallet: Da verden gikk inn i Den Lille Istiden (nadirpunktet i den Neoglaciale perioden) økte frekvensen til El Niño og falt deretter mens verden ble kaldere. Ref.: Christopher Moy’s El Niño proxy data.

Variability of El Niño/Southern Oscillation activity at millennial timescales during the Holocene epoch

El Niño’er ble sjeldne tidlig på 1900-tallet:

I ‘Den Moderne Oppvarmingen’ kom den første pausen etter 1998 sin Super El Niño

«El Niño i 1998 markerte starten på et større klima-skifte som resulterte i dagens pause i Global oppvarming»

Det oppstod pause i global oppvarming etter år 2000 og avkjøling etter 2014

Frekvensen av El Niño-hendelser siste 2.000 år

Antallet varme El Niño-hendelser siste 2.000 år

El Niño er naturens måte for å flytte overskudds-varme fra Stillehavet til atmosfæren slik at den kan bli strålt ut til verdensrommet. Men varme El Niño’er varmer atmosfæren bare midlertidig, for fenomenet har en avkjølende effekt på sikt.

Systematisk forvrenging i klimamodellene i Storskala-mønstrene for nylige Havoverflate-temperaturer og trykkendringer ved havnivåProblemet er at denne utviklingen for antall El Niño-hendelser er den motsatte av hva de som forfekter menneskeskapt global oppvarming hevder og som de har bygd inn i modellene sine. En artikkel i American Geographical Union (AGU) i 2022 sier det slik:

«Ifølge AGW-religionen skulle en nå se stadig flere varme faser av ENSO, altså El Niño’s i stedet for La Niña’s, men det en ser er faktisk den motsatte trenden!»

Sist vinter kom nemlig den tredje kalde La Niña på rad, noe som ikke har skjedd på mange tiår.

Vinteren 2022-2023 fikk vi den tredje kalde La Niña på rad

ENSO er et naturlig gjentakende fenomen som har skjedd i tusener av år og som Mennesket verken har evne til å påvirke starten av, intensiteten på eller varigheten av. Ulempen ved havmønsteret til spesielt den pågående la Niña er at den påvirker Beringstredet, endrer havstrømmene på en måte som gjør at varmere vann blir pushet nordover. Dette så en også under Den lille istiden, der enkelte områder i Arktis faktisk var + 0,5 °C varmere og hadde lavere isdekke enn hva Arktis har i dag.

There is NO Climate Emergency

1500 Scientists Say ‘There Is No Climate Emergency

Husk at en datamodell ALDRI er virkeligheten selv! En datamodell er alltid et uttrykk for enten den kunnskapen modellørene hadde da de laget den, eller den ‘virkeligheten’ de ønsker å framstille

 

 

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese