Den lange klimahistorien del 0 – Innledning

Ved vårjamdøgn 2023 kom FNs klimapanel (IPCC) med enda en vurdering – en «Assessment Report» – av hvordan menneskets utslipp av CO2 nå angivelig påvirker klimaet vårt. I nyhetssendinger på NRK radio slo selvsagt rikskringkasteren alarmismen stort opp, men i store deler av pressen utenfor Main Stream Media blir denne rapporten møtt med forakt og spott. Avisen The Daily Caller omtaler rapporten slik: » Den nyeste FN Klimarapport er en woke brann i en avfallskontainer maskert som vitenskap».
The Daily Telegraph er ikke så mye mer vennlig i omtalen akkurat. De sier: (den nye) «FNs ‘vitenskapelige’ klimarapport er ikke stort annet enn konfektert hysteri».
Mens Fox News siterer utallige meldinger fra lesere på Twitter og journalisten Kimberly Morlin skriver «HVER ENESTE forutsigelse KlimaKulten har kommet med, har vært feil. Hver. Eneste. En. Disse menneskene trenger å bli skrudd av. Alt de gjør er å SKADE verden».

I en serie på 6 artikler tar jeg for meg den virkelig lange klimahistorien, slik geologer presenterer denne.
Artiklene er skrevet med en progresjon i argumentene, så jeg anbefaler sterkt at dere følger kronologien starter med «Artikkel 0 – Innledning» 

Serien med artikler er:

Mange hevder det ligger utelukkende politisk/ideologiske og økonomiske motiver bak hele klimasaken, slik det også blir sagt her:

“We get a tax credit if we build a lot of wind farms. That’s the only reason to build them. They don’t make sense without the tax credit.” – Warren Buffett

Green Energy – The Greatest Transfer Of Wealth To The Rich In History

Med det gigantiske fokuset på såkalt «menneskeskapt global oppvarming» og den indoktrineringen vi opplever, er det helt nødvendig å stille spørsmålet:

Er det overhode mulig for mennesket å påvirke eller kontrollere klimaet?

Jeg blir å svare helt på slutten av det siste innlegget i serien (del 6), selv om alle momentene jeg tar opp framover gir indirekte svar på spørsmålet mitt.

Gode råd underveis

Jeg ser ikke på meg selv som en intellektuell og jeg har ingen akademisk bakgrunn. Likevel har jeg alltid vært interessert i naturfag. Jeg har for eksempel lest astronomi i fire tiår og fulgt klimasaken tett siden 1992. Dette er grunnen til at jeg kommer med denne advarselen:

Aksepter aldri påstander fra noen, men gjør deg selv den tjenesten at du gjør din egen forskning. – Dobbeltsjekk selv!

Jeg bruker mange lenker i bloggpostene mine; også mange av bildene er lenket til artikkelen de er hentet fra. Jeg gjør ikke dette for å brife, men for at du selv kan slå opp og sjekke det jeg påstår.

– Du bør faktisk sjekke ALLE påstander om klima og andre saker på den moderne dagsorden!
– Jo mer alarmerende påstandene er, desto viktigere er det at du sjekker selv.

Husk at det er nettopp det å stille spørsmål ved alle ‘sannheter’ som er den vitenskapelige metoden og at «konsensus» i beste fall er politikk eller sosiologi!
– Når det gjelder klima, har jeg altså lest innlegg fra begge parter i over 30 år.

Alarmistenes teser

Neil Lock kommenterer i en artikkel på WattsUpWithThat og legger fram er en ikke-komplett liste over tema som dagens samfunn skremmes med:

«som jeg skal vise senere, finnes det ikke noe hardtslående bevis for noen krise.»

Men det finnes en liste over noe av det disse alarmistene hyler opp om. I nesten alle tilfellene hevder de at dette skjer nå:

 1. Vær-katastrofer er i ferd med å bli verre og inntreffer oftere
 2. Vi møter flere og verre stormer og orkaner
 3. Vi møter flere og verre flommer
 4. Vi møter flere og verre tørkeperioder
 5. Vi møter flere og verre skogbranner
 6. Vi møter flere og verre hetebølger
 7. Stadig flere mennesker dør av heteslag
 8. Det finnes millioner av klimaflyktninger
 9. Isen i Arktis forsvinner raskt
 10. På grunn av dette dør tusener av isbjørner
 11. Havnivået stiger raskt
 12. Og raten av havnivåstigning øker raskt
 13. På grunn av dette trues øyer som Tuvalu og Maldivene med å slukes av havet
 14. Antarktis og Grønland mister is raskt! Dette vil føre til smeltende is-skjold og en katastrofal havnivåstigning!
 15. Hundrevis og tusenvis av kvadratkilometer med korallrev er i ferd med å dø
 16. Vi vil snart være ute av stand til å dyrke nok mat til å fø befolkningen
 17. De erklærer at alle disse tingene er vår feil fordi vi slipper ut CO2.»

De har ropt opp om det samme siden James Hansons tale i US-Senatet i 1989: Problemet er bare det at ikke-manipulerte data viser det motsatte! Som den kjente journalisten Tucker Carlson skriver:

Klimaalarmister ønsker bare å kontrollere deg, ikke «å redde planeten»!

Få i dag husker, eller bryr seg om, at på 1970-tallet skrek de samme ‘ekspertene’ høyt opp om at «data fra satellitter viser at vi er på full fart inn i neste istid«, slik Tucker Carlson minner oss om i den neste artikkelen.

Det alvorlige med hele «klimasaken» er at den feile ideologien om at «mennesket er et fremmed-element på Jorda, som er i ferd med å ødelegge den«, nå er i ferd med å rasere verdens-økonomien.

Men enda verre er det at barna og ungdommene våre nå blir indoktrinert til å tro på klimaskremslene allerede fra de går i barnehage.

Faktisk er propagandaen så pågående at flere barn og unge har utviklet sykelig angst for framtida.

Climate Crisis? What Climate Crisis? Part One: The Evidence

Jeg kommer IKKE til å diskutere punktene til Neil Lock i fortsettelsen; de er bare ment som en illustrasjon over det feilaktige innholdet i den propagandaen vi alle er utsatt for. Men se nøye på illustrasjonen under her og spør deg selv om hvilken av dem har faktisk slått til!

Ikke en eneste av disse forutsigelsene har slått til!

Problemet til miljø- & klimaindustrien er at hvert eneste av punktene ovenfor enkelt kan tilbakevises av ikke-manipulerte data.

På den andre siden er problemet til store deler av befolkningen at tilbakevisningene ikke når fram i Main Stream Media (MSM) på grunn av MSM sin sensur og «cancel-culture».

Det som samtidig skremmer meg intenst er at det er de samme samfunnskreftene som står bak klimaskremselet som også står bak de menneskeskapte AI-våpnene SARS-CoV-2 og «Covid-injeksjonene».

Så med alle dataene som ligger bak denne artikkelserien som bakgrunn hevder jeg:

Når så mange som 59 % av ungdommene i verden i alderen 16-25 år er ekstremt bekymret for ‘klimaforandringer», vitner det om den amoralske og uopphørlige flommen av propaganda de utsettes for, og ikke en tøddel om de fysiske realitetene bak klimaskremslene.

59% of Young People “Extremely Worried” about Climate Change

Klimahistoren betydningen av for å forstå klimaet

Den tsjekkiske forfatteren Milan Kundera skrev at «Et folk uten en fortid er et folk uten navn«.

Jeg sier «Et folk uten klimahistorie er et folk uten faktakunnskap om klima!»

Kunnskap om det historiske klimaet er nemlig helt sentralt for å forstå dagens klimadebatt.

Den vitenskapelige metoden

Den vitenskapelige metoden er ikke konsensusvedtak, den er heller ikke hva den sterkeste personligheten i rommet mener, slik Postmodernistene hevder.
Den vitenskapelige metoden tar tvert imot utgangspunkt i en eneste ting: HVA SIER DATAENE?
Støttes påstanden av forsøk eller direkte målinger og kan disse replikeres (gjenskapes) med samme resultat?»

Når du sjekker, HUSK at:

 • Søkemotoren Google er manipulert til ensidig å vise alarmistisk materiale og gjemme all annen informasjon. – Motparten sitt syn kommer ikke til orde hos Google!
 • Bruk f. eks. søkemotoren DuckDuckGo og sjekk selv, for den er litt mindre sensurert enn hva Google er, selv om det IKKE betyr at DDG ikke er utsatt for sensur!

—-

«Kjennetegnet på all god vitenskap er at forutsigelser faktisk blir testet mot aktuelle, fysiske observasjoner»,

sa klimarådgiveren til President Obama, forsker Steve Koonin,

Hvor begynte klima-galskapen?

Jeg kunne ha valgt å gå helt tilbake Thomas Malthus og hans pessimistiske syn på verdens befolkning, men jeg hopper heller over en god del historie og går bare 35 år tilbake, til Maurice Strong og Romaklubben!

Romaklubben

Romaklubben ble dannet i 1968 av en italiensk industrimagnat, Aurelio Peccei og en skotsk kjemiker, Alexander King, under et privat møte sponset av Rockefeller-familien i Bellagino, Italia.

– Sitatene på den neste illustrasjonen er hentet fra boka «The first Global Revolution», utgitt av Romaklubben i 1991.

Maurice Strong (1929-2015) var den første lederen av Romaklubben og regnes som «Klimakrisens far». – Altså var det tenketanken Romaklubben som startet hele galskapen som idéen om truende, menneskeskapte klimaendringer faktisk er.  (WEF – World Economic Forum ble dannet i 1971, bare 3 år etter Romaklubben. Også da var Rockefellers aktive deltakere.)

Nedenfor her har jeg rammet inn med rødt noen svært viktige utsagn fra Romaklubben:

 • For det første innrømmes det her at idéen om «Menneskeskapt Global Oppvarming» var deres påfunn.
 • For det andre innrømmes det at det bakenforliggende målet med klimasaken er å ødelegge hele vår moderne teknologiske sivilisasjon – i alle fall skal ikke vanlige folk dra nytte av den.
Sitat fra boka «The first Global Revolution», utgitt av Romaklubben i 1991

Sitatet fra Maurice Strong understreker galskapen bak for idéen om klimasaken. Han presterer altså å si i fullt alvor:

«Er ikke det eneste håpet for planeten at den industrialiserte sivilisasjonen kollapser?
Er det ikke vårt ansvar å få det til å skje?»

Men Mr. Strong var ikke alene! Da Maurice Strong ytret disse ordene, var dette et syn som allerede hadde solid fotfeste i FN-organisasjonen!

Dypest sett faller ALLE såkalte ‘klimatiltak’ sammen med det synet Maurice Strong hadde på vår teknologiske sivilisasjon. Hvis en skulle skrive slagord på vegne av Romaklubben, ville det i all sin galskap lyde slik: «REDD VERDEN – ØDELEGG DAGENS SIVILISASJON«!

Hvor er bevisene?

Don W. Crockett, gjestepost 14 mars -23 på nettstedet ClimateChange Dispatch sier det slik (mine uthevelser):

«Det finnes ikke noe vitenskapelig bevis for at den ubetydelige økningen i atmosfærisk karbondioksid (CO2) siden 1780 har hatt noen som helst effekt på den gjennomsnittlige temperaturen på Jorda. Ikke desto mindre steg det fram en religiøs/politisk bevegelse mot menneskeskapt eller antropogen CO2.

Denne var drevet fram av prediksjoner om katastrofe bygd på ugjennomtrengelige og uleselige computer klimamodeller som ble operert av det Internasjonale Panelet for Klima- Endringer (International Panel on Climate Change (IPCC)) som raskt metastaserte til en verdensvid massebevegelse med all iveren til en ny evangelisk religion.

Som Eric Hoffer observerer i boka si, The True Believer, «Massebevegelser kan stige fram og spre seg uten tro på Gud, men aldri uten en tro på en djevel.»

I denne nye dommedags-massebevegelsen tror virkelig millioner av mennesker at menneskeskapt CO2 er en moderne djevel som vil gjøre at isbreer smelter, havnivået vil stige og kystlinjer legges under vann.

De tror også at menneskeheten kan, og må, redde planeten fra denne katastrofalen ved å redusere utslippene av djevelen CO2 til net zero.

De som ikke tror får merkelappen «klimafornektere», en nedsettende referanse til de som nekter at Nazistene gjennomførte Holocaust.

Dommedagsreligionen «Global Oppvarming» er en selvmordspakt som har til hensikt å ødelegge økonomien vår!

The Global Warming Doomsday Religion Is A Suicide Pact To Wreck Our Economy

 

I slående kontrast til dommedagsscenarioene fra IPCC står alle de klimaforskerne som hevder at det ikke finnes noen som helst nødssituasjon for klimaet. Lenken nedenfor viser til at det nylig er 1.500 fremtredende forskere som har skrevet under på dette nye oppropet. – Tidligere skrev over 32.000 klimaforskere under på et tilsvarende opprop der ca 1/3 av dem hadde doktorgrad i relevante vitenskaper.

There is NO Climate Emergency

1500 Scientists Say ‘There Is No Climate Emergency

Husk at en datamodell ALDRI er virkeligheten selv!
En datamodell er alltid et uttrykk for enten den kunnskapen modellørene hadde da de laget den, eller den ‘virkeligheten’ de ønsker å framstille.

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese