Varianter av SARS-CoV-2-viruset kan ikke skjule seg for immunsystemet ditt

«Regjeringen din lyver for deg på en måte som kan føre til din død» er tittelen på en lengre artikkel publisert på Principia Scientific International.
Det er et telefonintervju som Patrick Delaney hadde med dr. Mike Yeadon, hvor dr. Yeadon kommer med sterke advarsler i 7 punkter. – For ikke lenge siden pensjonerte nemlig dr. Mike Yeadon seg fra stillingen sin som øverste seniorforsker ved avdeling for allergi og respiratoriske tilstander hos medisin-selskapet Pfeizer. Som pensjonist har dr. Yeadon engasjert seg i debatten omkring «Covid-19» og på Internett florerer det for tiden artikler om utsagnene hans.

Tekst med blå skrift er direkte oversettelser av artikkelen med tittelen «EKSKLUSIVT – Tidligere Pfeizer VP: ‘Regjeringen din lyver for deg på en måte som kan føre til din død’ fra Life Site.
I en serie med blogposter siterer jeg fra denne artikkelen mens jeg sper på med egne kommentarer og sitater fra andre
  1. Det finnes overhode ingen mulighet for at nåværende varianter av Covid19 skal kunne skjule seg for immunsystemet til kroppen, slik dusinvis av regjeringer hevder.
    De genetiske variasjonene til viruset er altfor små til det; de varierer med mindre enn 0,1 %. Det regjeringene hevder er rett og slett en løgn!

At varianter av SARS-CoV-2 vil unnslippe immuniteten din er ren og skjær løgn.

Vi blir stadig vekk presentert for nye varianter av «Coronaviruset»

Alarmistene klarer ikke engang å få betegnelsen korrekt, for de snakker om «Corona» når de mener sykdommen, men det rette navnet på sykdommen er Covid-19; ‘Corona’ er navnet på en hel gruppe av virus. Vi har kjent til Coronavirus i flere tiår allerede og det finnes som sagt MANGE varianter av dem. – En purist som meg hadde ønsket at skribenter i det minste kunne ha brukt den rette betegnelsen «SARS-CoV-2» når de mener det viruset som angivelig gir «Covid-19»!

Men tilbake til bløffen omkring Covid19: Avsnittet nedenfor er hentet fra artikkelen «Operation COVID-19 Variant And The Perpetual Pandemic Hoax»

«Nå beveger vi oss raskt framover til Coronavirus Pandemien av 2020. Det finnes ingen historiske opptegnelser som viser at en pandemi noen gang har oppført seg på samme måten som den gjennomskuelig menneskeskapte Covid-19-pandemien har gjort … ikke en gang den fjerneste likhet med denne rendyrkede fabrikkerte og iscenesatte, orkestrerte og koreograferte «katastrofefilmen». Dette betyr at alt dette er et skjult iscenesatt melodrama … med den eksplisitte hensikten å skremme alle menneskelige vesener inn i en Covid-vaksinert konformitet.
På denne måten, har ingen noen gang blitt skremt over å bli eksponert for et ‘superdødelig’ Coronavirus, som knapt eksisterer, hvis det finnes i det hele tatt.
Denne utspekulerte strategien er selve grunnsteinen i deres Modus Operandi-tvang. I stedet for at regjeringene gjør Coronasprøytene obligatoriske, søker de å få befolkningen til å kreve at alle og enhver får sitt årlige sprøytestikk.
På denne drevne måten vil en ny Frankenstein-variant for alltid bli pushet ut på Pandemi-markedet som skremmer publikum i tilstrekkelig stor grad til å kunne ha skremt Dicensene i en fryktsom befolkning for å tvinge gjennom deres samtykke.

Visste du at de ulike påståtte variantene av «SARS-CoV-2-viruset» avviker mindre enn 0,3 % rettelse; 0,03 % fra hverandre?

Hvorfor er det viktig, spør du? Jo, det har å gjøre med måten immunsystemet vårt er bygd opp på.
Forresten: Ordet ‘patogener’ er fellesbetegnelsen for virus, bakterier eller protozoer som kan framkalle sykdom (egentlig «sykdomsopprinnelse»).

Antigenpresenterende celler

Når det menneskelige immunsystemet møter et nytt patogen, enten det er virus eller en bakterie, trer en bestemt type celler, antigenpresenterende celler (AP-celler), i funksjon. AP-cellene er tøffe celler som sjelden bukker under for nye virus eller bakterier når de slipper patogenene inn i seg.
Vel inni de antigenpresenterende cellene blir patogenet delt opp i hundrevis av biter. Disse bitene flytter så AP-cellene ut på sin celleoverflate og presenterer bitene for immunsystemet som spesielle «temaer». Det fantastiske immunsystemet vårt består av mellom 15 og 20 ulike og spesifikke temaer som gjenkjennes av antistoffene våe. Dette gir det en enorm evne til å kjenne igjen fremmede organismer, inkludert ulike egenskaper til virus. Slike temaer kalles epitoper og er som små ‘fotografier’ av virus-bitene. Dette ‘repertoaret’ til immunsystemet kan sammenlignes med 20 forskjellige, nøyaktige nærbilder av dette patogenet.
På denne måten blir patogener gjenkjent av de øvrige delene av immunsystemet vårt, slik som antistoffer, B- eller T-lymfocytter og makrofager, som fjerner de gjenkjente bitene fra organismen vår.

Nå kroppen vår møter en virusvariant

Poenget her er at neste gang kroppen vår møter patogener med ‘temaer’ som ligner på de forrige, trer de samme ‘fotografiene’ i funksjon. Selv om viruset skulle ha endret seg med 0,3 % rettelse; 0,03 % , slik det blir påstått at SARS-CoV-2 har gjort, og trenger inn i kroppen vår, vil det fortsatt bli revet i stykker av AP-cellene på samme måten som den forrige varianten og bli presentert på overflaten av disse cellene. Når det da presenteres for resten av immunsystemet, vil varianter med så små forskjeller likevel bli gjenkjent som noe immunsystemet har sett før. Det er absolutt ingen sjanse for at immunsystemet vil feile i det å gjenkjenne bitene av patogenet ved en så liten forandring; noe som kreves for at en skal kunne snakke om et «immune escape» (at det unnslipper immunsystemet vårt).

(Dr Yeadon understreker selv at denne forklaringen er så forenklet at den egentlig ikke er presis nok, rent vitenskapelig sett.)

Immune escape

For at det faktisk skulle det kunne oppstå et «immune escape», kreves det at patogenet er helt ukjent for kroppen vår, og det skjer rett og slett ikke ved 99,7 % likhet!
I intervjuet Patrick Delaney hadde med dr. Mike Yeadon sier Yeadon at han slett ikke tror at en variasjon på 3 % ville unngå å bli gjenkjent og det er 10 ganger mer enn de påståtte variasjonene vi har sett av SARS-CoV-2-viruset i løpet av 16 måneder!
Han tror ikke engang 30 % variasjon ville være nok til å kunne snakke om «immune escape».
Dermed kan en konkludere med at det fokuset som regjeringer og Main Stream Media har på «virusvarianter» i Coronasaken kun har et formål: Å skremme!
Dr. Yeadon sier han har chattet med flere professorer i immunologi om denne saken og de er enige med han, at det er nesten som om de svarer ‘elementært – hvorfor i alle dager spør du meg om dette’?

Dr. Yeadon snakker ikke om ‘varianter’ men om ‘samianter’: De påståtte mutasjonene er altfor like hverandre til at det har noe som helst betydning for immunsystemet vårt.
Det er som om vi skulle våge en banal sammenligning og snakke om utseendet til mennesker: Selv om vi har ulik hårfarge, øyefarge og hudfarge, selv om størrelsen på kroppene våre skulle være litt forskjellige, er vi likevel mennesker og vi gjenkjennes som det!
Slik kjenner immunsystemet vårt de ulike samiantene også!

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese