Uvanlig mange dødsfall i store deler av verden siste halvåret

Jeg spår at du aldri kommer til å se en sak som dette i NRK. Du kommer ikke til å se et slikt oppslag i TV2 eller Dagbladet, VG eller noen av de andre Main Stream Media heller. Likevel er det et faktum at den generelle dødeligheten over store deler av verden har økt, noen steder dramatisk. Litt avhengig av geografi og hvilken periode av 2021 vi snakker om, økte dødeligheten (mortaliteten) mellom 10 % og 40 % i alderen 18 – 64 år i 3. kvartal 2021 i forhold til pre-pandemi-nivå.
Bare en økning på 10 % dødelighet er dramatisk; en 10%-økning er faktisk et tegn på en «gang pr 200 år-hendelse»! Fra Norge har det kommet statistikk som viser at vi hadde en overdødelighet på ca 10 % i 3. kvartal 2021, mens i USA melder altså forsikringsselskapene om en økning i dødelighet på opp mot 40 % for 3. kvartal 2021. – Det er dessverre for tidlig å si om vi har hatt tilsvarende eller økt overdødelighet i 4. kvartal 2021, for data har ikke blitt frigitt enda.

Har du lest i Main Stream Media at i 2021 var det uvanlig mange topp-idrettsutøvere under 40 år som har fikk kollaps under utøvelse av sin idrett og at flere av dem døde? Min personlige tolkning er at etter hvert som de biologiske konsekvensene av «vaksinene» kom til syne, ble også denne gruppen mennesker rammet. Det døde faktisk 193 % flere toppidrettsutøvere enn normalt i 2021 av f. eks. hjerneslag og hjertestans.

Listen over skader omfatter sykdommer som hjerteinfarkt, plutselig hjertestans, blodpropper eller tromboser, blødninger, hjerneslag, irregulær hjerterytme, arytmi, nevropatier, autoimmune sykdommer og død. Men, som PCI selv understreker, er det for tidlig å vite «vaksinestatus» til alle de 295 atletene som ble rammet.

Dødsfallene blant toppidrettsutøvere føyer seg dessverre bare inn i rekken av lignende dødsfall i store deler av den «Corona-vaksinerte» verden!

Har disse dødsfallene noen fellesnevner?

Sykdomsspekteret for de som har dødd er ganske bredt, noe som gjør at helsemyndigheter kvier seg for å trekke konklusjoner. Men for de av oss som vet litt om hvilken negativ effekt Spikeproteinet i de såkalte «Coronavaksinene» har på menneskekroppen, er biologisk reaksjon på dette proteinet fellesnevneren i de fleste av disse tilfellene.

 • Spikeproteinet er giftig for oss mennesker (er slett ikke noen vanlig del av det indre miljøet vårt)!
 • Ved hjelp av mRNA-teknologien i «Coronavaksinene» får disse injeksjonene kroppen til å produsere store mengder Spikeproteiner, men bare av den typen som angivelig fantes i SARS-CoV-2-viruset våren 2021; ikke mot de ca 4.000 variantene en har kartlagt av dette (antatt teoretiske) viruset til nå.
 • I løpet av 1-2 måneder etter injeksjonen begynner menneskekroppen å produsere antistoffer mot dette spesifikke Spikeproteinet i en betennelseslignende reaksjon. – Utviklingen av antistoffer skjer i det minste hos de av de injiserte som overlever så lenge etter injeksjonene. Men det er svært mangelfull rapportering her; f. eks. har amerikanske CDC vedtatt at de ikke teller antall dødsfall som skjer innen 14 dager etter injeksjonen som et vaksinedødsfall!
 • Spikeproteinet fester seg til åreveggene i de minste blodårene i kroppen; i kapillærene, som finnes i alle organene i kroppen inklusiv i hud og muskler. Det er i disse årene at utvekslingen av gasser (O2 og CO2) og av ernærings- og avfallsstoffer skjer. Det er disse livsviktige mekanismene som blir rammet av reaksjonene som kroppen får på Spikeproteinet.
 • Når Spikeproteinet stikker ut gjennom celleveggene i disse årene, oppfattes de nemlig som en skade – en blødning – i åreveggene, noe som får blodplatene til å klumpe seg sammen og lage større eller mindre blodpropper for å stanse blødningen.
 • Sammenklumpingen av blodplater utløser også en inflammasjon – en betennelseslignende reaksjon uten mikrober – der lymfocytter angriper det skadde området. Disse inflammasjonene kan forveksles med bakteriell eller virusangrep i hjerte-, nyre-, lunge- eller hjernebetennelse på røntgenbilder.
 • I lungene er det symptomer som dette det som har fått merkelappen «Covid-19».

Det reaksjonene jeg beskriver ovenfor har blitt påvist av dr. Charles Hoffe, Canada i (minst) 62 % av pasientene hans via en D-dimer test.

I tillegg til de farene som blodpropper og blødninger utgjør, står de injiserte i fare for at immunsystemet kan løpe løpsk i en paradoksal immunreaksjon når de møter det neste av de ca 30 Coronavirusene vi kjenner i dag (heldigvis er det bare 7 av dem smitter mennesker da). Det er akkurat det at det finnes så mange ulike «Coronavirus» som gjør at jeg steiler hver gang noen omtaler dette som «Corona-pandemi» eller «Coronasykdom»: Dette er en så kraftig forenkling at ordet «Coronasyk» er skikkelig forflatning av språket, spør du meg.

If a 10% increase in deaths is a three-sigma event, a 40% increase is something higher than a twelve-sigma event (it’s not a linear relationship)… meaning this is not mere coincidence. There is a common cause behind these deaths. That cause, of course, is covid vaccines, which we have concluded are depopulation bioweapons.

ref.: Mike Adams i nyhetstjenesten Natural News (se neste sitat).

Ytterst få blir obdusert

En skulle tro at hvis vi virkelig var midt i en pandemi, ville leger og myndigheter over hele verden ønske å vite mest mulig om sykdommen. Men slik er det faktisk ikke. Ta regjeringen i Tyskland, som la ned forbud mot å obdusere de som døde av Covid-19. Den samme trenden ser ut til å være internasjonal; ta USA med nesten identisk praksis. Virkeligheten er at det faktisk er påfallende hvor få av de avdøde som blir obdusert.

Hetteglass fra Pfizer

Hvordan skal sykehuslegene ellers kunne være sikre på dødsårsaken; sikre på at det faktisk er «Covid-19» som er dødsårsaken i stedet for bivirkninger av «Covid-19-vaksinene»?

Et hederlig unntak her er Bhakdi / Burkhardt, som den 03.01.2022 publiserte en artikkel om deres obduksjon av 15 av nylig avdøde «Coronapasienter» (sic!). De som ble obdusert hadde dødd alt fra 7 dager til 6 måneder etter «vaksineringen».  Bhakdi / Burkhardt, fant at 14 av de 15 hadde dødd av vaksinen og ikke av Covid-19.

 

 

 

The video references this paper, posted on December 10, 2021, On COVID vaccines: why they cannot work, and irrefutable evidence of their causative role in deaths after vaccination by Sucharit Bhakdi, MD and Arne Burkhardt, MD. It has been getting a lot of attention lately.

I videoen erklærer altså dr. Sucharit Bhakdi at det faktisk var vaksinen og ikke «SARS-CoV-2-VIRUSET» som drepte 14 av de 15 obduserte.

They discovered that in 14 of the 15 patients there was widespread evidence of the body attacking itself, something that is never seen before. The heart was attacked in all 14 cases.
A number of salient aspects dominated in all affected tissues of all cases:

 1. inflammatory events in small blood vessels (endotheliitis), characterized by an abundance of T-lymphocytes and sequestered, dead endothelial cells within the vessel lumen;
 2. the extensive perivascular accumulation of T-lymphocytes;
 3. a massive lymphocytic infiltration of surrounding non-lymphatic organs or tissue with T-lymphocytes.

Lymphocytic infiltration occasionally occurred in combination with intense lymphocytic activation and follicle formation. Where these were present, they were usually accompanied by tissue destruction.
Here’s the video presentation of the results.
VAERS as well as other independent studies (e.g., see thisvaccine injury paper) shows the vaccines are killing people and that cardiac events were highly elevated. This study is consistent with those results.
This work independently validates the analysis of Peter Schimacher who showed a minimum of 30 to 40 percent of the deaths after vaccine were caused by the vaccine.

Eksempler på Autoimmune sykdommer er atopisk eksem, astma, Systemisk Lupus og diabetes. Autoimmune sykdommer oppstår ved at immunsystemet angriper kroppens egne celler, slik som hos disse vaksinerte personene.
Hos disse (dobbelt-) «vaksinerte» forårsaker altså Spikeproteinet en massiv tilstrømming av T-lymfocytter, inn i et område med isolerte døde celler av bindevev og der T-lymfocyttene angriper de cellene der Spikeproteinet har festet seg.

Både teksten i artikkelen samt videoen i lenken rett under her er vel verdt å sjekke ut!

Oppdatering 14.01.2022: Lagt til en lenke til et dokument som Sucharit Bhakdi, MD and Arne Burkhardt, MD har skrevet på bakgrunn av obduksjonene:

Den kjente legen indremedisiner Ryan Cole reagerer slik på funnene til dr Sukharit Bhakdi:

Dr Ryan Cole’s reaction to Sukharit Bhakdi’s paper

Jeg streket under noe av teksten med rødt: For å opprettholde et velfungerende immunsystem, er det helt avgjørende at kroppen produserer sekretorisk immunglobulin A (IgA). Men den såkalte «Covid-19-vaksinen» utløser ingen slik reaksjon, dermed mister også immunsystemet sin «hukommelse» for Coronavirus. Neste gang de møter et slikt virus, får pasienten ofte infeksjon …

Et annet moment i dr. Cole sin reaksjon er at infiltrater av T-lymfocytter er destruktivt for vevet de infiltrerer for å stanse Spikeproteinet. Hvilken skade som oppstår avhenger selvfølgelig av hvilket organ eller hvor mange organer som får slik innvekst av T-celler.

15.01.2021: Her er en detaljert gjennomgang av autopsiene:              VACCINEE AUTOPSIES: KILLER LYMPHOCYTES INVADE VITAL ORGANS, DRS SUCHARIT BHAKDI & MICHAEL PALMER

De problematiske «Covid-19-diagnosene»

«Men mennesker legges da virkelig inn i sykehus på grunn av en stadig økende «Covid-19-smitte» i dag», sier du? – Joda; ifølge offisielle helsemyndigheter og ikke minst massemedia får et stort antall personer i dag diagnosen «Covid-19».

Men problemet med de offisielle «smittetallene» er firedelt:

 1. Det ene er at de fleste av dem som får diagnosen, er friske, symptomfrie personer. I en slik sammenheng er diagnosen meningsløs, enten fordi disse faktisk ikke bærer viruset, bærer rester av døde virus eller om de bærer et levende virus så kan de ikke smitte andre.
 2. Den andre siden av problemet er at de fleste av dem som legges inn for «Covid-19» er «dobbelt-vaksinerte» og faktisk legges inn på grunn av skader som skyldes disse injeksjonene.
 3. Den tredje faktoren har med den høye graden av upålitelighet i PCR-testen å gjøre, noe jeg straks kommer tilbake til.
 4. Den fjerde faktoren er at for mange av dem som legges inn i sykehus og dør etter noen dager, kan en ikke vite nøyaktig dødsårsak uten obduksjon – en post mortem-undersøkelse som oftest mangler. Dermed kan ikke vite om de døde av eller med sykdommen «Covid-19» eller av «vaksine-bivirkninger».

De upålitelige RT-PCR-testene

Et fjerde moment er altså at diagnosen «Covid-19» er satt gjennom en høyst tvilsom RT-PCR-test.
Jo høyere antall cykler den testen kjøres på, jo større er usikkerheten for hva testen viser. Eller sagt på en annen måte: Jo større er feilprosenten; jeg ser flere hevde at vi ikke har noen pandemi, bare en «testemi».

– En RT-PCR-test er noenlunde relevant hvis den kjøres på maks 25 cykler og resultatet sammenholdes med kliniske symptomer på sykdom. MEN i store deler av 2021 ble RT-PCR-testen kjørt med et sted mellom 40 og 46 cykler for prøver tatt fra friske mennesker. Ved en slik enrom dobling av genetisk materialet er feilprosenten et sted mellom 85 og 98 % falske positive svar. – Ved så mange cykler vil ikke et positivt svar si noe som helst om personen er syk / smittebærer eller ikke. Prøven kan like gjerne ha gitt utslag på døde bakterier eller virus eller personens eget DNA eller et vanlig forkjølelsesvirus!

De store feilprosentene er bare noe av bakgrunnen for at amerikanske CDC angivelig skal trekke PCR-testene fra markedet fra nyttår 2022:

“After December 31, 2021, CDC will withdraw the request to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for Emergency Use Authorization (EUA) of the CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, the assay first introduced in February 2020 for detection of SARS-CoV-2 only.” 

In preparation for this change, CDC recommends clinical laboratories and testing sites that have been using the CDC 2019-nCoV RT-PCR assay select and begin their transition to another FDA-authorized COVID-19 test.

CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and differentiation of SARS-CoV-2 and influenza viruses. Such assays can facilitate continued testing for both influenza and SARS-CoV-2 and can save both time and resources as we head into influenza season. Laboratories and testing sites should validate and verify their selected assay within their facility before beginning clinical testing. (emphasis added)

It has taken them almost two years to recognize that the PCR test is flawed and invalid.»
Read carefully, what this CDC directive tacitly admits is that the PCR test cannot differentiate between “SARS-CoV-2 and influenza viruses”We have known this from the outset.
«Several billion people in more than 190 countries have been tested (as well as retested) for Covid-19 using the PCR test which is flawed and invalid.
We are talking about approximately 260 million alleged “Confirmed Covid-19 Cases” (PCR positives) Worldwide.
The pandemic is said to have resulted in more than five million Covid-19 related deaths.
These are nonsensical and meaningless numbers. It’s a Big Lie.
And this data base is being used to justify the imposition of the Covid-19 mRNA “killer vaccine”, not to mention the “vaccine passport”. «

Selv CDC innrømmer altså her at RT-PCR-testene («Corona-testene») IKKE kan skille mellom SARS-CoV-2-viruset og vanlige forkjølelsesvirus!

Sykdommer fra Spikeproteinet siste halvdel av 2021

Som jeg beskrev i kulepunktene etter innledningen er det Spikeproteinet som gir de vidt forskjellige symptomene som folk nå dør av. Symptomene omfatter alt fra multiorgansvikt til hjerneslag, blødninger i forskjellige organer, prionsykdommer (Alzheimer, Parkinson, …), til hjerte- og lungeinflammasjoner, nyre-, milt-, leverinflammasjoner. Andre organer som rammes er det nevrologiske systemet, forplantningssystemet og en rekke andre mer obskure lidelser. En vet heller ikke noe sikkert om eventuell kreftfare som følge av Spikeproteinet, bare at det har vært en økt forekomst av kreft (USA).
Antallet som kommer til å bli rammet av bivirkninger fra Spikeproteinet vil øke med antall injeksjoner, men allerede i dag ser vi at 93,7 % av de som dør av «Covid-19» i England var «dobbelt-vaksinert».

Tilbake til Spikeproteinet, Se bare hva Dr. Ardis sier her om den fullstendig amoralske agendaen som ligger bak dagens «Covid-19-strategier».

Jeg er slett ikke alene om å være redd: Mike Adams i nyhetstjenesten Natural News gav denne rapporten fra USA, mandag 3. januar 2022:

Life insurance companies sound DEATH ALERT warnings over nearly 100,000 excess deaths per month happening right now in the USA

«There are nearly 100,000 excess deaths happening per month in the USA right now, according to life insurance companies that are sounding the alarm over what Dr. Robert Malone calls a “mass casualty event” that’s unfolding due to covid vaccines.

This is a red alert situation unfolding right in front of us. The human race is being slaughtered through the injection of “clot shots” that are deliberately designed to reduce global population through death and infertility. All the politicians, scientists, regulators and journalists who are in on this are committing genocidal crimes against humanity, and they are even targeting children.

An article published by The Center Square (Indiana) reveals how Scott Davison, CEO of OneAmerica (a life insurance company) is sounding the alarm over a 40% increase in total deaths among Americans aged 18 to 64 (i.e. working-aged Americans):
“We are seeing, right now, the highest death rates we have seen in the history of this business – not just at OneAmerica,” the company’s CEO Scott Davison said during an online news conference this week. “The data is consistent across every player in that business.”
Davison said the increase in deaths represents “huge, huge numbers,” and that’s it’s not elderly people who are dying, but “primarily working-age people 18 to 64” who are the employees of companies that have group life insurance plans through OneAmerica.
“And what we saw just in third quarter, we’re seeing it continue into fourth quarter, is that death rates are up 40% over what they were pre-pandemic,” he said.»

100.000 flere døde pr måned i 3. kvartal i USA enn før «pandemien» er en ganske dramatisk økning!

Den samme saken er omtalt av Brian Shilhavy, Editor, Health Impact News:

Hva med fremtiden?

Ethvert dødsfall er en tragedie for omgivelsene og utviklingen i 3. kvartal 2021 skremmer meg. Saken er at en i dag ikke vet noe som helst om langtidseffektene av det å få introdusert Spikeproteiner i kroppen og at kroppene våre dermed har mistet 30 % av immuniteten. Dette har rett og slett ikke blitt testet ut i de foreløpige testene fram til at «vaksinene» ble godkjent til bruk i Ø-hjelp situasjoner! («Covid-19-vaksinene er ikke godkjente til ordinært bruk!)

Så jeg er både redd og trist med tanke på framtida til de som har latt seg injisere.

Ut fra utviklingen i 2021 aner jeg konturene av noen veldig skremmende år framover, der en stor del av befolkningen kan stå i fare for å dø som følge av disse «Covid-19-vaksinene». Noen setter 2023 som grense for når toppen i antall dødsfall kan komme, andre skyver den ut til 2025, litt avhengig av hvor stor andel av befolkningen som aksepterer «booster-vaksiner» 2-3 ganger i året framover.

Med et så dystert perspektiv må jeg bare gjenta den gamle bønnen: Måtte Gud bevare oss alle!

PS:
Les også denne artikkelen i New American;
«With “Highest Death Rates” in Insurance Business’ History, Vax Could be “Crime Against Humanity,” Suggests Scientist«

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese