PCR-testene – et ledd i et avfolkningsprogram?

Kroppen din blir invadert gang på gang når det stikkes vattpinner bakerst i nesen for å teste deg for «Corona». Det ikke mange tenker over er at dette innebærer det en reell og betydelig økt fare for hjernebetennelse, hjernehinnebetennelse og andre nevrologiske sykdommer! – Likevel er det mange instanser er i dag som er ivrige etter ‘å PCR-teste hele verden’. Ta for eksempel sykehus, legekontorer / «Corona-teststasjoner», reiselivet og arbeidsgivere. Derfor er det viktig at hver og en av oss forstår konsekvensene av å det å få dyttet slike pinner med giftige stoffer (!) bakerst i nesen; helt inn mot neseslimhinnen der det ligger utløpere til to hjernenerver.

Det er forresten en knallgod oppfordring som Principia Scientific Int. (PCI) kommer med når de sier:
«Vær snill å gjøre din egen forskning.
Aksepter aldri påstander fra noen.
– Dobbeltsjekk selv!»

Oppfordringen gjelder selvfølgelig det jeg skriver i denne artikkelen også – og det gjelder alt du hører fra helsemyndighetene!

 På Internett er det to viktige artikler som handler om hvorfor det å stikke pinner for «Coronatester» langt bak i nesen til folk er en veldig dårlig idé. En av dem er skrevet av John O. Sullivan på nettstedet Principia Scientific Int. (PCI). Sullivan sin artikkel bygger på en lengre, vitenskapelig artikkel av Kevin Galalae (10. oktober 2021).

Figur 1 (c) Principia Scientific International

Til sammen gir disse artiklene en grundig forklaring på HVORFOR ALLE BØR NEKTE Å BLI PCR-TESTET ved hjelp av disse Q-tips-lignende nesepinnene.

PCI har flere ganger tidligere skrevet om skadene som nesepinnene forårsaker. Den første artikkelen fra desember 2020 beskrev hvordan John Hopkins-hospitalet hadde utviklet nanoteknologi til bruk  i de nesepinnene som brukes for «Corona-testing». Nanoteknologien deres gjør det faktisk mulig å gi «Corona-vaksiner» via nesepinner mot personers viten og vilje. Etter John Hopkins hospitalets mening f. eks. kunne dette brukes på vaksinenølere. – Dette er fortsatt en artikkel som er verdt å lese!

Principia Scientific Int. gjentok lignende advarsler den 17. februar og 12. april 2021.

Ny artikkel mot RT-PCR-tester og nesepinner

Principia Scientific Int. publiserte nylig en ny artikkel – ‘PCR Tests and the Depopulation Program’ – fordi de ønsker å sette søkelys på de bekymringene som veldig mange i yrkesaktiv alder legger for dagen når tar kontakt med PCI.

Jeg har oversatt en av epostene de har fått:

«Hallo, Jeg er pilot i et flyselskap basert i Hong Kong og blir utsatt for kontinuerlig PCR-testing gjennom invasive nesepinner. For å gi en forståelse av omfanget, så ble jeg i løpet av 45 dager utsatt for 15 slike tester. I løpet av det siste året anslår jeg å ha utført mellom 160 og 200 av disse testene.

Selv om jeg ikke er noen vitenskapsmann eller lege, har jeg mistanke om at det «å konstant å få stukket slike ting inn i deg» ikke kan være noen god idé. Jeg vil sette stor pris på deres profesjonelle oppfatning.»

RT-PCR-testing (Reverse Transcriptase – polymerase Chain Reaction)

La meg først si at jeg vet i alle fall om en ting som helsemyndigheter har løyet om: At RT-PCR-testen («Corona-testen») skal kunne vise om personer har et bestemt virus i nesen eller ikke. Dette gjelder uansett om personen er frisk eller har symptomer på virusinfeksjon – eller som en lege kanskje ville ha sagt det, «uavhengig av det kliniske bildet». RT-PCR kan slett ikke identifisere type virus!

Oppfinneren av RT-PCR-testen omtalte nemlig RT-PCR-testen på denne måten:

«Hvem som helst kan teste positivt for hva som helst med en PCR-test, hvis du kjører den lenge nok … med PCR, hvis du gjør det bra, kan du finne nesten hva som helst i hvem som helst … testen sier deg ingenting om du er syk eller ikke.»

Det er litt unøyaktig, men forfatteren av artikkelen, John O Sullivan, sier det slik:

«La oss se på noen enkle vitenskapelige fakta når det gjelder testing:

  • En nesepinne er en ‘PCR-test’
  • ‘PCR tester’ er laget for rask DNA-replikasjon
  • Coronavirus inneholder ikke DNA, bare RNA
  • En ‘PCR-test’ kan ikke lage kopier av (replikere) RNA og derfor kan de heller ikke påvise Coronavirus

Oppfinneren av RT-PCR-testen, Khari Mullis, sa:

«Gitt den invasive naturen til nesepinnene og det faktum at RT-PCR-testen aldri var ment for diagnostikk, men for forskning, hvorfor er de da brukt så ofte som mulig på de samme personene og på så mange som mulig?
Vel, nå vet jeg hvordan systemet misbruker dem.!»

Figur 2 Oppfinneren av RT-PCR-verktøyet Kary Mullis

Giftige substanser i nesepinnene

Men tilbake til nesepinnene:
John O. Sullivan spør om det virkelig er slik at folk flest ikke kjenner til at det er flere giftige substanser i disse ‘nesepinnene’ som «Corona-testen tas med.

Jo, du leste rett: For eksempel har nesepinnene for høye doser av det kreftfremkallende stoffet Etylenoksid (‘Formalin’). Det er et stoff som skader luktenerven, Nervus Olfaktorius, og vevet rundt nerven, hvis vattpinnene settes ‘korrekt’ i henhold til agendaen til eugenistene. Se på figur 3 hvor vanskelig det er å ikke treffe utløperne av N. Olfaktorius. Nesepinnen må settes nesten vannrett for å unngå N. Olfaktorius.

Figur 3:  Nesepinner inn mot utløperne av Den Olfaktoriske Nerven. © Kevin Galalae (2021)

Blant annet på Kypros er det funnet Etylenoksid i nesepinnene, noe som bekreftes av kilden cyprus-mail.com (uthevelser er gjort av meg):

«Unionen siterte Det Europeiske Kjemikalie-byrået, og sa at Etylenoksid – en substans som brukes til å dekke og sterilisere PCR-pinner og nasale hurtigtester – er giftig, kreftfremkallende og mutagent stoff hvis det blir inhalert.
All bruk av dette stoffet (Etylenoksid ) er bannlyst i EU. Med hjemmel i Regulering nr 2015/868, skal maksimalt nivå av spor etter stoffet for summen av Etylenoksid og konversjons-produktet 2-Kloretanol) referert til som ‘Etylenoksid’, har blitt spesifisert til 0,05 mg/kg.
Bekymringen til Isotita-unionen kom etter at en rapport ble omtalt på TV for to dager siden på Pronews TV om at en nesepinne for hurtigtest inneholdt 0,36 mg Etylenoksid pr kg [altså 7,2 ganger den tillatte øvre grensen for stoffet].

Ifølge EU-standardene kan ethvert matprodukt bli tilbakekalt fra markedet «om det blir vist at om så bare en eneste ingrediens i matvaren inneholder det laveste nivået av Etyelnoksid som er mulig å påvise, inklusivt der den aktuelle ingrediensen inneholder den minste prosentvise delen av matvaren.»

KOMMENTAR: Ethylenoksid er ikke forbudt i EU, men det er forbudt å bruke det i matvarer! Det er nok at en av mange ingredienser inneholder spor av Ethylenoksid, så blir hele produktet (matvaren) forbudt.

Du spør kanskje «Hvis det er så lett å skade N. Olfactorius; er det ikke bare å sette pinnen nesten vannrett da, så unngår en i det minste at Nervus Olfactorius blir rammet?» Vel, en vannrett inntrenging i nesehulen er problematisk den også: Da risikerer du fortsatt å skade slimhinnen og utløperne av Nervus Trigeminus. – I tillegg ligger synsnerven (Nervus Opticus) like bak det området som er vannrett for neseåpningen.

Figur 4:  Utløperne av N. Olfaktorius og N. Trigeminus i nesehulen © Eleni Samaridou, University of Santiago de Compostela (2017) fra artikkelen  «Nose-to-brain peptide delivery – The potential of nanotechnology»

Flere stoffer i nesepinnene

I juli 2021 offentliggjorde La Quinta Coloma (Spania) funn der de hadde vist at nesepinnene også er innsatt med det (RETTELSE) karbonholdige, magnetiske stoffet Grafeneoksid og at flere av pinnene også inneholder nanopartikler av tungmetaller. – Funnene til La Quinta Colomna er bekreftet av andre, uavhengige forskere senere.

Men til tross for at disse pinnene er innsatt med Etylenoksid, Grafeneoksid og nanopartikler av tungmetaller og andre ting, blir vi daglig oppfordret til å teste oss – og teste oss gang på gang.

  • Og antallet som har positive utslag på disse PCR-testene blir gjerne offentliggjort som hovednyheter på radio, på TV og i aviser, selv om feilprosenten på PCR-testen er så høy som 85-95 % hvis RT-PCR kjøres med sykler over 36 (ideelt bør den kjøres med maks 25 sykler).
  • Og helsemyndighetene vil vaksinere i stedet for å forebygge infeksjon ved kosthold, mosjon og å redusere overvekt.
  • Og de vil slett ikke ha fokus andre metoder for å styrke det naturlige immunforsvaret (som alle mennesker har).
  • Og helsemyndighetene ønsker heller ikke at anerkjente, effektive medikamenter á la Ivermektin og Hydroxychloroqine (‘Kinin’) skal bli brukt i rett dose og på rett stadium i sykdomsforløpet, for de vil jo gjøre vaksinene overflødige. – Sjekk bare hva som skjedde i India etter at de gikk over til en behandlingsprotokoll med Ivermektin der!

PCI skriver også i artikkelen at:

«Etter vårt syn finnes det INGEN VITENSKAPELIG grunn for å bruke nesepinner for å teste for Covid19. En åndsfrisk, fornuftig person vil innse at vi har blitt løyet for og forført når det gjelder testene og vedkommende burde også spørre: Hva annet har de løyet om?»

Ingen vitenskapelig begrunnelse for nesepinner

En populærvitenskapelig forklaring

Jeg har tidligere fleipet med at for introverte personer som meg er det ikke er nok å vite at noe skjer. Jeg gjør gjerne dypdykk i litteraturen for å forstå hvorfor det skjer.
Så derfor et retorisk spørsmål: Hvorfor er angrepene på N. Olfaktorius så farlige?
Hvorfor er det så veldig lite lurt å stikke PCR-pinner langt bak i nesen?
Jo, fordi nesepinnene gir mekaniske og kjemiske skader på nese-slimhinnen rett i nærheten av der to hjernenerver har utløpere oppe i nesen.
De nervene det er snakk om Den Olfaktoriske nerven; «Luktesans-nerven» og Nervus Trigeminus – som styrer muskler i, og mottar sanseinntrykk fra framsiden av hodet.

En eneste hjernenerve fornyer seg hele livet

Nervus Olfaktorius er den eneste av hjernenervene som fornyes kontinuerlig. Hvert nervefiber har en antatt levetid på 4 – 6 måneder.

Alle nerver har et lag av ‘støttevev’ rundt seg, som om nervene og alle utløperne av den ligger i en skjede. Dette støttevevet heter gliaceller eller «Olfactory ensheathing cells (OECs) på engelsk. – Gliacellene har mange tilleggsfunksjoner i tillegg til at de støtter nervene. En av disse funksjonene er å fungere som renholdere for nerven gjennom fagocytose – en prosess der gliacellene på gitt signal kapsler inn avfall fra nevronene (utløperne av nervecellene).

Disse olfaktoriske gliacellene er de viktigste fagocytosiske cellene som fjerner avfall fra nervene; en prosess som starter allerede under tidlig utvikling av Det Olfaktoriske Systemet i mors liv.

Allerede fra når det primære Olfaktoriske systemet utvikler seg i mors liv, vokser nervetrådene litt unøyaktig. Nerve-utløperne, aksonene, kan enten vokse inn på rett plass i lukte-løkene øverst i nesetaket, men det er også helt vanlig at aksonene trenger seg for langt inn, slik at de havner i de dypere lagene av lukte-løkene. Resultatet er at det skjer en utstrakt selv-død – apoptose – av den primære Olfaktoriske nerven, allerede fra den 13,5 døgn etter unnfangelsen; en prosess som fortsetter under hele fosterlivet.

Slike døde nerveutløpere må fjernes for at det ikke skal oppstå forgiftninger, og det er her gliacellene kommer i funksjon i det de fagocyterer de døde aksonene.

For at den kontinuerlige gjenveksten av N. Olfaktorius skal fungere, må skjeden av celler som omgir selve nerven være intakt. Det er nettopp dette vevet som kan skades av nesepinner ved «Corona-testing» og skader på støttevevet (gliacellene) omkring nerveutløperne (nevronene) her kan rett og slett være livsfarlig!

Eller sagt med Kevin Galalae sine ord:

«En skadet olfaktorisk nerve er for hjernen det samme som en skadet port er for et citadel: en vidåpen hovedport for angrep fra patogener.

[Et Citadel er en befestet/bevæpnet del av en middelalderby, oftest i sentrum av byen.]

 Det området av ansiktet som omfattes av neseroten og hjørnene av munnen er uansett helse og selv i de beste tider, den mest sårbare delen av en kropp når det gjelder infeksjoner. Dette gjelder i så stor grad at arealet har blitt kjent som ‘Dødens triangel’. Når da immunforsvaret er nede og porten inn til hjernen er vidåpen, blir mennesket så mye mer sårbart, faktisk så sårbart at bare det å klemme på en kvise, plukke et nesehår eller bare skrape den indre kanten av neseslimhinnen med en negl mens du plukker deg i nesen, kan utløse en bakterieinfeksjon så alvorlig at den kan bli livstruende.

Figur 5 Plot av antall ‘Corona-kasus’ versus antall RT-PCR-tester

Men det er ikke bare i fosterlivet eller som nyfødt at denne mekanismen er aktiv. – Som sagt så er N. Olfaktorius den eneste av de 11 hjernenervene fornyes kontinuerlig, hele livet igjennom for alle pattedyr, og hvert akson (nerveutløper) har en levetid på bare fire til seks måneder.

Hvorfor bruker da helsemyndighetene RT-PCR-testene?

En årsak er at helsemyndighetene ønsker å skape et inntrykk av en truende pandemi ved å fokusere på utslag på en test. De fokuserer altså på antall positive utslag på en svært usikker teste i stedet for på sykdom. I en annen PCI-artikkel blir det hevdet at en annen årsak er et bevisst ønske om å skade:

«Derfor tjener PCR-testen to viktige roller i et avfolkningsprogram. På kort sikt ved gjentatte ganger å skade den olfaktoriske nerven med nesepinner oppnår de at forekomsten av viral og bakteriell infeksjon stiger raskt og dette hjelper regjeringene til å skape og opprettholde et bilde av en pandemi.

Statistikk viser helt klart denne positive sammenhengen, fordi, jo flere som blir testet og latt forsvarsløse mot virusinfeksjoner som feilaktig får merkelappen en mass som «Covid-infeksjon» ved rett og slett å øke antall cykler i den termiske cykleren helt til myndighetene får den prosentdelen av positive treff som de ønsker.»

Nasal Swabs increase risk of Meningitis

 – French: COVID Nasal Swabs Associated With Increased Meningitis Risk

 Covid-19 er bokstavelig talt et bevisst tre-trinns angrep på helsen vår

«Hvordan fungerer nesepinnene og munnbind sammen mot det samme målet?
«Galalae antar at nesepinnene skader immunforsvaret til hjernen og etterlater det eksponert for patogener.
Deretter utsetter munnbindene hjernen for kvelning ved å frarøve den oksygen og bombardere hjernevevet med Karbondioksid.
Konsekvensen er at hjernens respirasjonssenter – det som kontrollerer inn-og-ut-åndingen minutt for minutt – begynner å fungere feil og fører til at folk får problemer med å puste. «Åndenøden (dyspnéen) forbundet med Covid-19 skyldes dermed ikke lungeskader men skade på nevral prosessering og dermed altså en hjerneskade.» «

Dette er gjort med overlegg og tre-trinns-angrepet kan oppsummeres slik:

«Det å skade epitelet i nese-svelg-hulen med PCR-testpinner, senker den delen av immun-forsvaret som beskytter hjernen vår. I tillegg skapes en lukket løkke mellom munn og nese, altså mellom utgående og innkommende luften, gjennom å tvinge oss til å gå med ansiktsmasker hele dagen. Slik øker de skaden i hjernen ved å utsette oss for kjemikalier og for nevro-toksiner som ellers aldri skal kunne nå hjernen hvis de ikke hadde ødelagt blod-hjernebarrieren.

Kjemikalier og toksiner

Hele befolkningen har blitt underlagt et veritabelt angrep av farlige kjemikalier gjennom midler for hånd-desinfeksjon, som medisinske myndigheter har pålagt for de mest alminnelige aktivitetene helt siden plandemien ble iverksatt.
Metanol (‘Tresprit’) er sannsynligvis den farligste og hyppigst påviste ingrediensen i disse håndrenserne … det er kjent at Metanol forårsaker metabolsk acidose og nevrologiske skader.
Artikkelen «PCR-tests and the Depopulation Program går så over til å forklare hvordan den voksne generasjonen blir utsatt for nevrotoksiner – oftest isodekaner og mycotoksiner (giftige stoffer som utskilles fra sopper) – gjemt i produkter for kroppspleie og drinker, særlig i øl.

Det er kjent at Metanol kan gi blindhet!

Kommentaren fra en som kaller seg ‘Tom’

«Det fjerde leddet som blir brukt, er den giftige injeksjonen av mRNA for å ødelegge immunsystemet ditt. Noen ganger skjer dette raskt, men for det store flertallet injiserte vil dette være «en å-drepe-dem-langsomt-død». Du kommer til å bli utsatt for en ADE-hendelse fordi Spikeproteinet ødelegger det meste av det naturlige immunsystemet ditt og utsetter deg for sykdommer og lidelser. – Det å få booster-injeksjoner vil påskynde denne prosessen.

Vaksine eller behandling?

John O. Sullivan, PCI, kommenterer fokuset på vaksine i stedet for behandling på denne måten (mine uthevelser):

«Løsningen som de store drug-selskapene presenterer for oss som en ny løsning under COVID19 pandemien, er genterapi snarere enn de tradisjonelle serum-baserte vaksinene, i det de bruker modifisert ribonukleose-syre. Genetisk modifisert messenger RNA, som kalles mRNA..

Hva gjør mRNA i kroppen? Ifølge utviklere ved de farmasøytiske selskapene er hensikten at mRNA skal gi instruksjoner til immunsystemet vårt om å lage proteiner som skal behandle eller forebygge sykdom. Men la oss slå fast at mRNA og RNA IKKE er det samme. (dette kan lett bekreftes gjennom et enkelt Google-søk.)»

Oppsummering

I tillegg til at PCR-testene har en feilprosent på 88-99 % og derfor ikke kan si noe om såkalte ‘kasus’ er syke eller ikke, inneholder de vattpinnene som brukes det  (RETTELSE:) Karboholdige, magnetiske stoffet Grafeneoksid og rester av steriliseringsmidler som er kreftfremkallende (etylenoksid). Flere laboratorier har også påvist nanopartikler av tungmetaller i ‘Q-tipsene’ for «Corona-testing».
Det å gjentatte ganger få dyttet slikt svineri bakerst i nesen mot utløpet av to hjernenerver (N. Olfaktorius og N. Trigeminus) er ren risikosport! – Det er nettopp disse to nervebanene som utgjør den korteste veien inn til hjernen og det å implantere gift som ødelegger støttevevet rundt dem, er å spille hasard med helsen!
Skaden fra nesepinnene for «Corona-testing» forverres av utstrakt bruk av Antibac og andre midler for hånddesinfeksjon og ved bruk av munnbind.

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese