Før jeg lar meg vaksinere mot «Covid-19» … revidert og utvidet utgave

I dag er sterke krefter i verden i ferd med å innføre et medisinsk diktatur med krav om at alle innbyggere over hele verden skal la seg Corona-vaksinere og innskrives i diktatorenes manntall. De som allerede er i registeret har gitt WHO/WEF tilgang til hele vaksinasjonshistorikken sin og sannsynlig andre sykdommer også. I mange land belønnes disse med at de slipper inn på f. eks. restauranter, konserter og idretts-arrangement mot å legge fram bevis på denne innskrivingen.

For ordens skyld: Hvis du ønsker å søke opp en eller flere av referansene jeg bruker i stedet for å klikke på lenkene, bør dere bruke Duck Duck Go – den søkemotoren er uten sporing og gir litt mer pålitelige treff enn Google!

Det jeg ikke fatter er at folk flest finner seg i dette.
Pr jan. 2021 hadde «Covid-19» en total mortalitets-rate på 0,03 % ifølge WHO’s hjemmeside. Og i likhet med vanlig sesonginfluensa skal «Covid-19» angivelig være en sykdom som i hovedsak er farlig for eldre og svekkede personer. Når en justerer for alder og for tap av forventet levetid, er mortalitetsraten av «Covid-19» så lav som 0,003 % ifølge WHO. I tillegg finnes det flere effektive behandlinger mot «Covid19», men fordi dette svekker behovet for vaksine, er det strenge restriksjoner på behandlingen i mange land.
En 5.427 % økning i dødsfall som følge av «Corona-vaksiner»  i forhold til ALLE vaksiner de foregående 10 årene (USA), er en altfor høy pris å betale for å følge samfunnskravet om konformitet!

Akkurat som med enhver annen medisinsk avgjørelse er avgjørelsen om en skal ta ‘Covid-vaksinen’ eller ikke, noe som skal besluttes i samtale mellom pasient og lege. En regjering kan verken vite hva som er til det beste for hver enkelt pasient,  eller ha noen som helst myndighet til å diktere et i helsespørsmål mellom lege og pasient.»

Svineinfluensaen og dens ‘vaksine’

Etter at helsemyndigheter verden over gjennomførte vaksinering med Pandremix mot Svininfluensa i 2010, var det mange vaksinerte som fikk en markant forverring av helsen sin. Forskning fra USA sier at bare mellom 1 og 10 % av reelle bivirkninger faktisk blir registrert. Aksepterer en dette tallet, dreide det seg om millioner av ofre i 2009-2012. Jeg oppfatter faktisk meg selv som en av dem.
Derfor, før jeg godtar noen injeksjon som angivelig skal stanse SARS-CoV-2-viruset, krever jeg en skriftlig garanti fra øverste medisinskfaglige leder i min kommune om at vedkommende tar fullt faglig, juridisk og økonomisk ansvar for at «Corona-vaksinen» ikke påvirker helsen min negativt på noen måte.
Jeg har fulgt nøye med i debatten omkring Coronavirus og vaksiner de siste to årene. Jeg vet at:

 • Coronaviruset SARS-CoV-2 ikke er noe nytt virus; man har kjent til slike virus i 60 år
 • Det gjennom flere tiår har vært gjort forsøk på å lage vaksiner mot ulike Coronavirus
 • ikke et eneste av de internasjonale medisinselskapene har klart å få godkjent noen vaksine
 • grunnen er at forsøksdyrene de brukte i testfasene døde fordi immunsystemet løp løpsk, enten rett etter vaksinering eller når de møtte det neste Corona-viruset
 • vaksinene ikke gav den beskyttelsen mot infeksjon som kreves for å oppnå ordinær godkjennelse

«Covid-19» og jukset med sykdomsstatistikkene

«Siste nytt: Data bevæpnet med AI, «DoD Data Analysis Program» sitt «Prosjekt Salus». knuser det offisielle vaksine-narrativet og viser at A. D. E. [‘Antistoff avhengig forsterkning’ = ADE] er akselrerende i de fullt vaksinerte hver eneste uke!»
Slik skriver Mike Adams i det han siterer denne rapporten:

«Konklusjonen er at dataene fra DoD / JAIC absolutt knuser det falske narrativet til Biden, Fauci, Walensky og de andre «autoritetene», som fortsatt prøver å gaslighte det Amerikanske folket til å tro at sykehusene er fylt opp av uvaksinerte mennesker. I virkeligheten så skjer den store majoriteten av hospitaliseringer og dødsfall blant dem som er fullt vaksinert, i følge de 5,6 millionene personer som er med i akkurat dette  datasettet (Medicare).»

De modigste blant skribentene i USA sier bent fram at årsaken til at så mange pasienter har dødd av «Covid19», er at legene mangler mot til å forskrive godt utprøvde medikamenter som de vet er effektive; at de som gruppe i stedet bøyer seg inn under uvitenskapelige pålegg fra nasjonale helsemyndigheter og WHO. – kanskje den situasjonen beskriver tilstanden i flere andre land også?

Den  kriminelle fortiden til de store medisinselskapene

De samme selskapene som har utviklet «Corona-vaksinene», er faktisk blant de mest saksøkte og hyppigst dømte selskapene i hele verden! Derfor oppleves det ekstra skremmende at disse selskapene har klart å sikre seg avtaler mellom WHO / GAVI og regjeringene i de fleste landene om at selskapene skal holdes sakesløse i tilfelle skader eller bivirkninger av «Covid19-vaksinene»!

De store medisinselskapene er idag verdens største økonomier. – De har en stygg, kriminell historie! Det sier sitt at før 2020 var det årlige overskuddet 46 milliarder dollar for medisinal-industrien mens den totale omsetningen var 226 milliarder dollar.

I artikkelen «Vaksineindustriens kriminelle rulleblad» gir journalisten på Steigan.no medisin- industrien en svært krass kritikk. Kritikken støtter seg på en rapport skrevet av direktør Nick Dearden og Dr. James Angel fra  den britiske organisasjonen for sosial rettferdighet – Global Justice Now. Steigan-artikkelen sier at:

«den nåværende farmasøytiske modellen faktisk er veldig feil, og gir resultater som er dårlig valuta for pengene for det offentlige, som forverrer global ulikhet og som er drevet av målet om å gi skyhøy avkastning til aksjonærene, ikke en sunnere befolkning”.

‘Bill & Melinda Gates Foundation’ (BMGF) har en fondskapital på 43.5 milliarder dollar og er en veldig aktiv og farlig aktør på helse- og matvarefronten ifølge en rapport, fra Global Justice Now. BMGF sine investeringer er forkledd som velgjørenhet, men de har investert tungt i vaksineindustrien og kan i dag hente ut enrom avkastning fra «Verdens Vaksineprogram».

Rapporten fra ‘Global Justice Now’ kritiserer også Bill and Melinda Gates Foundation for at den såkalte velgjørenhets-organisasjonen deres forvrenger retningen i den internasjonale utviklingen (uthevinger gjort av meg):

«arbeider etter en farmasøytisk modell som en som gir insentiver for «den mest forferdelige oppførselen, inkludert aggressiv markedsføring av skadelige medisiner, «kickbacks» til leger, påstander om å teste medisiner på barn uten tilstrekkelig samtykke, massive prisøkninger på essensielle medisiner, profittjag, blokkering av konkurranse og hemmelighold … Noe av denne oppførselen har gitt opphav til alvorlige juridiske utfordringer og til og med noen av de største bøter i historien.”

From «The horrible history of Big Pharma – des. 2020»

Medisin-selskap

Total finansiell straff (millioner dollar)

Prosent av totalen

Antall rettslige forlik

GlaxoSmithKline 7 901 20,4 32
Pfizer 4 728 12,2 34
Johnson & Johnson 2 857 7,4 20
Teva 1 990 5,1 16
Merck & Co 1 840 4,8 22
Abbott 1 840 4,8 16
Eli Lilly 1 742 4,5 15
Shering-Plough 1 339 3,5 6
Novartis 1 275 3,3 21
Mylan 1 180 3,1 22
AstraZeneca 1 035 2,7 13
Amgen 901 2,3 12
TAP 875 2,3 13
Bristol-Myers Sqibb 815 2,1 14
Serono 704 1,8 1
Purdue 646 1,7 5
Allergan 601 1,6 2
Daiichi Sankyo 586 1,5 5
Boehringer Ingelheim 441 1,1 16
Cephalon 425 1,1 1
Andre 4 100 10,6 196
Totalt 37 822 97,9 473

Figure 1: Medisinselskapene er noen av de hyppigst dømte selskapene og med de største bøtene i verden.  (c) Steigan.no

I Israel er det dokumentert at Pfizer har sikret seg enerett på at «vaksine» skal være eneste tillatte behandlingen av «Covid19». Det er all grunn til å mistenke at selskapet har lignende avtaler med andre land. Dette har ført til at medikamenter á la Ivermectin og Hydroxychloroqine, som har vist seg effektive mot «Covid10», har blitt bannlyst. – Internasjonalt har leger som har foreskrevet disse medikamentene mistet jobbene sine.

 Det er altså DENNE industrien som har sikret seg avtaler med verdens regjeringer slik at de ikke skal bli saksøkt som følge av skader etter «Corona-vaksinene»!

 

«Medisinsk vitenskap har gjort så enorme framskritt at det finnes knapt et friskt menneske tilbake«.   

Aldos Huxley

«Corona-vaksine» og Overføring av smittsomme stoffer

Salgsargumentet for «Corona-vaksinen» er at den skal hindre overføring av sykdom til andre.  Erfaringer fra det offentlige rom viser imidlertid at vaksinerte IKKE reduserer slik overføring. Både har de vaksinerte like mange mikrober i sin nesehule som ikke-vaksinerte.

«The Joint Committee on Vaccination and Immunisation» i Storbritannia har erklært at: «Komiteen er av den oppfatningen at hvilken som helst effekt på transmisjon er ganske liten, gitt den lavere effekten av «vaksinen» på Delta-varianten».

Uansett er det klare tegn på at «vaksinen» ikke stanser «Corona-sykdommen». Fra f. eks. England meldes det at antall «Covid-infeksjoner» hos vaksinerte i alderen 40-49 år i ukene 37-40 2021 er det dobbelte av den hos «vaksinerte» og noe mindre for andre aldersgrupper. Fra sykehus i både England og Israel meldes det at 70-80 % av «Corona-døde» har mottatt 2 eller 3 injeksjoner av «vaksinen».

Ref: Data Proves Covid-19 Deaths Rose Rapidly AFTER Vax Roll-Out In 40+ Countries

Antall over ‘vaksine’-skadde og -døde

Det gir egentlig lite mening i å liste opp antall skadde og døde etter disse eksperimentelle ‘Corona-vaksinene’. Årsaken er at det i tillegg til svært mangelfulle meldingsrutiner over store deler av verden, foregår det ren og skjær svindel omkring ‘vaksinebivirkninger og -dødsfall’. Men jeg tar med litt statistikk likevel for å illustrere HVORFOR jeg er skeptisk til å la meg stikke!

I Norge har fokuset så langt vært de som får hjertesykdom etter injeksjonene, men de er bare toppen av isfjellet og utgjør omtrent 19 % av alle bivirkningskasus. Dr Hoffe i Lytton BC, Canada sier at så mange som 62 % av hans pasienter har fått påvist mikroskopiske blødninger i løpet av de første 7 dagene etter at sprøytene ble satt.

Disse blødingene rammer alle organer – hjerte, hjerne, nyrer, lever, milt, lunger, øynene etc. Det hevdes at disse skadene er irreversible i 40-50 % av alle med positiv D-dimer-test etter ‘vaksinasjon’.

 «De typene av bivirkninger som er dokumentert i pakningsvedlegget vedrørende «belastningsfrie barndomsvaksiner» – lister opp 400 bivirkninger som omfatter kramper, astma, allergier, autoimmune sykdommer, artritter, lammelser, mage- tarmplager og mentale utfordringer – og skaper langtids- og ofte livstidsklienter for den farmasøytiske industrien.»

I USA hevder Dr Joseph Mercola med støtte i rapporten THE VACCINE INJURY COMPENSATION PROGRAM: ADDRESSING NEEDS AND IMPROVING PRACTICES bl.a. fra CDC, at det fortsatt er så mye som 90 – 99 % under-rapportering av bivirkninger av vaksiner.
Andre sier at det reelt sett bare er 0,1- 10 % av bivirkninger fra vaksiner faktisk blir meldt til VAERS-databasen (VAERS = Vaccine Adverse Event Reporting System)!
Innrapporteringen til VAERS i 2021 er slett ikke noe bedre enn den var i år 2000, at det tvert imot har kommet til sanksjoner mot helsepersonell som likevel melder inn kasus!

Medio oktober-21 hevdet forsker Dr. Jessica Rose med bakgrunn hennes analyse av VAERS-data at det har vært en 5.427 % økning i dødsfall etter «Corona-stikkene» i forhold til ALLE vaksiner de siste 10 årene. Det reelle antall ‘vaksineskader’ er minst 41 % !
Bivirkningene gjelder følgende ”vaksiner”:

 • COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414),
 • COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH,
 • COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
 • COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

Fra Taiwan blir det meldt at det nå er flere døde etter vaksinen enn etter gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon: Antall «Coronadøde: 844, Antall «Vaksinedøde»: Totalt registrert 852.

Aktuelle ‘Vaksiner’: COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) 643 døde og COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414) 183 døde

Storbritannia: Ifølge brittiske Principia Scientific International er det sannsynligvis like stor grad av under-rapportering i det landet som i USA.

Status pr. 25.09.2021 i EU: Om en antar den samme underrapporteringen av vaksine-bivirkninger i hele Europa som i USA (0,1 – 10 % blir rapportert!), er det likevel registrert 27.247 døde og 2.563.768 skadde på grunn av «Corona-vaksinene» ifølge databasen EudraVigilance. De opplyser også at 1.222.818 av skadene (47,7 %) var alvorlige skader. – Tabellen nedenfor viser bare enkelte stikkprøver og må på ingen måte bli oppfattet som en dekkende statistikk!

Registrerte vaksinedøde og -skadde høsten 2021
Land og database Pr. dato Rapporterte bivirkninger,  alle ‘vaksiner’ Fatale skader (døde) % av fatale skader Alle multiple symptomer Alvorlige skader  % av alle
Storbritannia 15. sep. 2021 1 204 555 1 662
EU – Eudra Vigiliance 14. okt. 2021 1 038 776 27 247 2,62 % 2 563 768 1 222 818 47,70 %
USA – VAERS 17. sep. 2021 15 386 726 963
USA – Medicare  Okt 2021 48 465
USA – CDC 1. okt. 2021 778 685 16 310
USA – Antatt reelt tall 20.09..2021 > 150 000
Australia 11. sep. 2021 56 650 524
Norge 8. jun. 2021 10 236 179 1 197

Dagens «Corona-vaksiner» er hastegodkjent KUN FOR Ø-HJELP

Det tar normalt 12-14 år for å få godkjent en vaksine, men denne gangen har alle nye «Covid19-vaksiner» angivelig blitt utviklet og frigitt etter 10-12 måneder testing før produktene ble sluppet på markedet uten nødvendig klinisk utprøving. Dermed har befolkningen blitt «forsøkskaniner» for «Covid19-vaksinene»!

Millioner døde og mange hundre millioner skadde av «Coronavaksinen»

I en lengre rapport datert 01. september 2021 påstår David John Sørensen og dr Vladimir Zeloenko at de har bevis for at det på verdensbasis dreier seg om millioner av døde og hundrevis millioner som har bivirkninger på grunn av de eksperimentelle «Corona-vaksinene».

Main Stream Media sin tvilsomme rolle

Main Stream Media med sine «Faktasjekkere» er i stor grad kjøpt og betalt av de samme pengekreftene som er involvert i de store medisinselskapene. Undersøkelser sier at minst 80 % av norsk og internasjonal presse har slike bindinger, som gjør at de må skrive det bakmennene, eierne, tillater dem å skrive. – Det har vi erfart til fulle siden 2019!

Hva er egentlig innholdet i disse hetteglassene?

I samarbeid med universitetet i Almeria avslørte spanske La Quinta Colomna i begynnelsen av juli 2021 at hetteglassene fra Pfizer-BioNTec inneholdt 95-99 % av det blyholdige giftstoffet Grafeneoksid. I tillegg fant de små mengder mRNA og de farlige Spikeproteinene. – I løpet av noen få uker kunne La Quinta Colomna bekrefte at det samme giftstoffet også fantes i hetteglassene med «Corona-vaksine» fra de andre produsentene og også i influensavaksiner!
Grafeneoksid er elektromagnetisk ledende. Det finnes også utallige videoer som visker «vaksinerte» som kan feste metallgjenstander til stikkstedet og også i panne/ansikt. I tillegg er det flere rapporter om «vaksinerte» som har utviklet bioluminescens (er «selvlysende»).

I begynnelsen av oktober -21 kom La Quinta Colomna med nyheten om at det i tillegg er funnet ukjente materialer i «vaksinene:

Senere har flere universiteter bekreftet disse funnene, men de har også kommet med andre oppdagelser, som da dr. Carrie Madej i starten av oktober -21 påviste mikroorganismen Hydra Vulgaris i ‘vaksinene’: Se videoene

America’s Frontline Doctors (AFD) har også påvist det de oppfatter som parasitter og selv-organiserende ‘ting’ i «Corona-vaksinen» fra Pfizer, se artiklene her:

Videoen fra Ramola D. Reports viser at det er funnet 4 parasitter i vaksinene til Pfizer og Moderna!

Grafeneoksid er brukt som tilsetningsstoff (adjuvans)

I begynnelsen av juli 2021 publiserte organisasjonen La Quinta Columna foreløpige spektroskopiske analyser av «Corona-vaksiner». Disse viste at hver dose fra disse hetteglassene inneholder 96-99 % Grafeneoksid. I utgangspunktet gjaldt analysene «Corona-vaksinen» fra Pfizer-BioNTec, men de presiserer i en senere video at funnene gjaldt alle leverandører. Som kjent er Grafeneoksid et giftig stoff. Det kan oksygenere i kroppen hvis denne utsettes for strålingen fra det 3. båndet i 5G-nettet (30,6 G Hz). Oksygeneringen fører til at reservene kroppen har av frie radikaler blir endret / fjernet med fatale konsekvenser.

Her er enda en video fra AFD som sier det finnes selvorganiserende Grafeneoksid i Pfizer-vaksinen, og som sier denne er et biologisk våpen. Disse funnene er bekreftet av polske leger,

Siden bivirkningene ikke rammer alle, blir det foreslått at innholdet i hetteglassene fra samme produsent varierer. Enkelte hevder at forurensningen «bare» gjelder hvert 6. hetteglass, men den påstanden er ikke bekreftet.

Forskerne i den spanske gruppen Orwell City (som samarbeider med La Quinta Colomna) la i begynnelsen av juni-21 fram en påstand om at «Covid-19 er forårsaket av Grafeneoksid som er introdusert inn i kroppen på flere måter». Det å ta «Corona-vaksine» vil da bare være enda en administrasjonsvei for dette blyholdige giftstoffet! – Det er mye som tyder på at de har rett!

“Corona-vaksiner» er biologiske våpen!

Leger tilknyttet America Frontline Doctors og mange andre omtaler nå «Corona-vaksinene» som biologiske våpen. De viser også til den klare underrapporteringen og feilpresentasjonen av bivirkninger og vaksine-relaterte dødsfall i VAERS.

I et intervju med America Frontline Doctors uttrykker tidligere visepresident i Pfeizer dr. Mike Yeadon frykt for dagens vaksineringsprogram og advarer befolkningen generelt mot å ta vaksinen; særlig dose 2. Han antyder at den omfattende vaksineringen i realiteten er ledd i storskala folkemord. Det samme sier referansen avsnittet ‘»Corona-testen» – RT-PCR-verktøyet» nedenfor’

Mange rettssaker på gang mot «Corona-svindelen»

Det sentrale i Nürnbergdommene var at voktere og tjenestemenn som «bare følger ordre» har et medansvar for de ugjerningene som ble begått.

«Stiftung Corona Ausschuss» er bare en av flere slike juridiske aksjoner.  ledet av den berømte forbrukerjuristen dr. Reiner Fuellmich i Tyskland, som også arbeider i California, USA. – Fuellmich & Co. samarbeider med tusen advokater i minst 54 land i en ny Nürnberg-rettsak, fordi de oppfatter «Corona-saken» som en forbrytelse mot menneskeheten. Nürnberg-domstolen med dr. Reiner Fuellmich & co. sin Nürnberg-rettssak startet 03. juli 2021.

«Corona-testen» – RT-PCR-verktøyet

Sentralt i arbeidet til «Stiftung Corona Ausschuss», står debatten om RT-PCR-verktøyet er et gyldig verktøy til å identifisere spesifikke virus, men dessverre er det for omfattende til at jeg kan gå i detalj om PCR-debatten her!  Jeg viser til artikkelen «PCR Tests and the Depopulation Program» av Kevin Galalae, som tar for seg det skadelige ved å dytte vattpinner innsatt med ulike stoffer øverst i taket av nesehulen. Dette er også en merkelig praksis sett i lys av at sekretet som testerne vil analysere like gjerne kan hentes fra bakerst i munnhulen!

Leger mot vaksineindustrien

Verden over finnes det mange grupper av godt kvalifiserte leger og annet helsepersonell, som har organisert seg i kampen mot ‘Corona-fortellingen’. Flere av disse  omtaler «Covid19-vaksinene» som «ikke-utprøvd genterapi», og sier at «mennesker nå er gjort til forsøksdyr for medisin-selskapene». Det store antallet bivirkninger og feilreaksjoner som f. eks. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), anafylaktiske reaksjoner, autoimmune sykdommer, nevrologiske skader, hematologisk sykdom, hjerte- karlidelser, ufruktbarhet, spontanaborter og dødsfall knyttet til «Corona-vaksinene» er en bekreftelse på dette.

America’s Frontline Doctors (AFD)

AFD sier følgende om seg selv:

«Lege-pasientforholdet er nå truet. Det betyr at kvaliteten på pasientomsorgen er truet som aldri før. Mektige krefter underminerer effektiv praktisering av medisin med politisert vitenskap og forvrengt informasjon. Nå, mer enn noen gang før, trenger pasienter tilgang til uavhengig, evidens-basert informasjon for at de kan ta de beste avgjørelsene om sin egen helse. Leger må ha en grad av uavhengighet i sin pasientomsorg uten innblanding fra regjeringer, media og det politiske etablissementet.»

«Vår voksende forsamling av praktiserende leger kommer fra hele landet og representerer en rekke medisinske disipliner og praktisk erfaring i førstelinjen av medisin. Programmet vårt fokuserer på en rekke kritiske forhold, inklusiv:

 • Å gi amerikanere vitenskapsbaserte fakta om Covid-19
 • Beskytte legenes uavhengighet mot inngripen fra myndighetene
 • Kjempe mot pandemien ved hjelp av evidens-baserte tilnærminger uten å kompromittere de grunnlovfestede rettighetene
 • Bekjempe medisinsk cancel-kultur og medias sensur
 • Fremme helsepolitikk som beskytter lege-pasient-forholdet
 • Utvide Covid19-behandling til alle amerikanere som trenger dem
 • Styrke stemmen til leger i første-linjen i de nasjonale helse-dialogene

The Great Barrington Declaration

The ‘Great Barrington Declaration’, krever en annen tilnærming til «Corona-pandemien» enn den helsemyndigheter i Norge, EU, Storbritannia og USA har lagt for dagen. Den er nå signert av 14.891 offentlige helse-vitenskapsmenn og kvinner, 44.167 praktiserende leger  og 805.111 bekymrede innbyggere.

Docs 4 Open Debate

Den belgiske gruppen Docs 4 Open Debate skrev i en erklæring av 05. sept. 2020:

«Oversikts-analyser viser at i løpet av 10 år har en bare lykkes 3 ganger med å lage en vaksine mot influensa med en beskyttelsesrate på mer enn 50 %. Vaksinering av våre eldre ser ut til å være ineffektivt. Over 75 års alder er effekten nesten ikke-eksisterende».

De skrev også i 2020 at:

«I en global skala forventes det 700.000 skader eller død som et resultat av Corona-vaksinene. Hvis 95 % av folk som erfarer Covid19 -infeksjon er så godt som symptomfrie, synes det å utsette noen for en utestet vaksine å være uansvarlig.»

Dessverre tok Docs 4 Open Debate feil når det gjaldt omfanget av skader og død fra disse injeksjonene, for omfanget er så MYE større enn anslaget de kom med!
Det er stort behov for tilsvarende sammenslutning i Norge og resten av Europa!

Dette er bakgrunnen for jeg krever jeg garanti før jeg lar meg stikke av noen av «Corona-vaksinene»:

 1. at «Corona-vaksinen» faktisk ER en vaksine og ikke genterapi med mRNA og Spike-proteiner som aktive substanser.
 2. at jeg ikke står i noen som helst fare for ubehagelige eller farlige bivirkninger av «Corona-vaksinen» og dens adjuvanser på kort eller lang sikt (x antall år) etter at jeg er vaksinert, som for eksempel en antistoff-forsterket reaksjon (ADE) neste gang jeg får en infeksjon av bakterier eller virus med samme mikroproteiner som «SARS-CoV-2-viruset » angivelig skal ha.
 3. at «Corona-vaksinen» ikke forårsaker nydannelse av mikroproteiner som gir positivt utslag på «Coronatester» (RT-PCR-verktøyet), slik det alt har skjedd ved et stort antall av dem som har fått «Covid19-vaksine».
 4. at «Corona-vaksinen» ikke gjør at jeg skiller ut stoffer som er skadelige for personer i nærmiljøet mitt, slik det er flere rapporter om
 5. at «Corona-vaksinen» faktisk, og ikke bare nominelt, gir meg minst 95 % immunitet mot «SARS-CoV-2-viruset», slik at «Corona-vaksinen» faktisk hindrer overføring av sykdommen Covid-19 fra person-til-person (altså en absolutt; ikke bare relativ risiko-reduksjon for sykdom)
 6. at «Corona-vaksinen» gir meg den nevnte immuniteten, slik at jeg etter vaksinering fritt kan delta i sosiale aktiviteter og på reiser uten restriksjoner á la «social distancing», karantene eller pålegg om å bruke munnbind.
 7. at kroppen min kommer til å beholde øvrig immunsystem intakt etter vaksinering.
 8. at «Corona-vaksinen» ikke inneholder noen som helst form for identifiserende markører som innebærer et brudd på menneskerettighetene mine, og som for eksempel brudd på min grunnlovfestede rett til privatliv.
 9. at «Corona-vaksinen» ikke inneholder Grafeneoksid eller andre giftige adjuvanser.

 Uten disse garantiene nekter jeg å motta vaksine mot «Covid-19-sykdommen».
Det nemlig ikke er noen vei tilbake i det øyeblikket injeksjonen er gitt!

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese