Om PCR-tester og vaksiner – ‘Eller hva døde folk av’?

Om PCR-tester og vaksiner – ‘Eller hva døde folk av’?

Jo mer jeg leser om «Coronavaksiner», jo mer skremt blir jeg med tanke på framtida. Heldigvis er et flertall av oss laget slik at kroppene kan rense seg selv for noe av giften i «vaksinene». Men når mRNA og Spikeproteinet er kommet inn i kroppene, forblir det der og fortsetter sin produksjon. Jo mer jeg leser om «Coronavaksiner» og «Coronatester» (RT-PCR-tester), jo mer oppgitt, sint og trist blir jeg.
Hvilken verden kommer vi til å ha om fem år? Ti år? Femti år?

RT PCR-tester er med rette i internasjonale nyheter som aldri før!

En av de store nyhetene fra de siste to ukene er at amerikanske CDC trekker tilbake «Coronatestene» sine fra nyttår 21/22, fordi de ikke er formålstjenlige lenger. En ting er at USA (og sannsynlig hele resten av verden) har hatt 52 forskjellige varianter av disse testene, slik jeg blogget om sist.
Men hvorfor i alle dager vil CDC vente til 31. desember 2021 med å trekke tilbake en testmetode som garantert er feil; en som de selv innrømmer er feil? Hva ønsker de å oppnå?
Dette er en av grunnene til at jeg tror de forbereder en siste bølge med globale nedstengninger. Dette er en av grunnene til at jeg tror de blir å bruke bedragerske metoder for å «påvise» en ny «virusvariant».

Hva er det disse testene faktisk tester deg på?

Forskning fra i vinter avslørte at de samme mikroproteinene som «Coronatestene» sjekker mot, også finnes i 74 humane celler og i over 100 svært vanlige bakterier (se bloggen min). – Jeg gjetter på at det er denne informasjonen som nå har blitt så allment kjent at CDC har vedtatt å trekke tilbake alle «Coronatestene» sine. – En kan bare spekulere på hva de erstattes med. …
Enhver klinisk kjemisk test må kalibreres mot et referanse-materiale. Også biologiske tester må avstemmes mot et annet biologisk materiale; en protokoll. Dette burde også gjelde «Corona-testene», men en slik kalibrering er faktisk ikke mulig å gjennomføre for dem.

Årsaken er at de har forfalsket test-protokollene ved å bruke menneskelig DNA sammen med fragmenter av døde virus! Følgelig KAN IKKE RT-PCR-testene for «Covid19» skille mellom DNA fra friske mennesker og vanlig influensavirus: «Coronatestene» kan gi treff på begge!
På akademisk vis sier forfatteren dette slik (jeg har uthevet viktige deler av teksten):

«Ettersom ikke noe kvantifisert virus-isolat av 2019-nCoV var tilgjengelig for CDC på det tidspunktet de utviklet testen, altså da denne studien ble gjennomført, ble prøvene designet for å påvise 2019 nCoV RNA ved bare å sjekke for karakteristikker ved allerede lagrede in vitro-transkribert full-lengde RNA. De brukte N-genet; Genbank-betegnelse MN908947.2 av et kjent titer (kopier av RNA/µliter), som var spedd ut i en oppløsning av humane A549-celler og et viralt transportmedium (VTM) for å etterligne kliniske eksemplarer.»

‘In vitro’ = latin; betyr utenfor kroppen.

De brukte altså bare materiale fra mennesker og virus, som de hadde hentet ut x dager eller måneder tidligere og som de oppbevarte i et laboratorium, istedenfor å hente materie direkte fra en SYK person slik dette SKAL gjøres!

«Med andre ord hadde de ikke noe covid virus som de kunne ta utgangspunkt i for å utvikle og kalibrere testen. Derfor blandet de i stedet en Cocktail av humane celler og fragmenter fra et vanlig forkjølelsesvirus, som de så kalte «Covid». Den genbank-sekvensen som det vises til i denne artikkelen er rett og slett en definisjon i digitalt laboratorium som har fått betegnelsen ‘Covid’, men som ikke har noe underbyggende referansemateriale i den fysiske verden. Grunnen til det er at ingen lege eller forsker har «isolert» «Covid» fra noen som helst infisert symptomatisk pasient. Resultatet er at ikke noe laboratorieinstrument kan bli kalibrert mot et faktisk «Covid-kasus», og at testene rett og slett hviler på data fra digitale laboratorier pushet ut av CDC og WHO, der de bruker «Covid» som merkelapp.

PCR-testen er så instruert i å se etter disse [falske] genetiske sekvensene hentet ut av fabrikkerte digitale biblioteker, noe som innebærer at hele komplottet er søppel-vitenskapens sirkulære logikk uten noe basis i en fysisk realitet.
(Forfatteren blander forresten sammen navnet på viruset og den sykdommen det angivelig framkaller!)

Jeg viser tre ulike kilder som underbygger disse påstandene. De som ønsker å sette seg mer inn i kritikken mot de RT-PCR-testene som brukes for å påvise SARS-CoV-2, bør studere nøye avsnittet «Why are there seemingly no certified reference materials for covid available to laboratories for instrument calibration?» i den første lenken nedenfor, der det blant annet står:

«Hvis ‘Covid-19’ er et reelt virus som kan bli isolert, hvorfor finnes det sa ikke noe fysisk referansemateriale for å kalibrere laboratorie-instrumenter til å påvise Covid-19?»

Ta deg gjerne tid til å lytte til videoen det er linket til midt i artikkelen også.

Nei, viruset SARS-CoV-2 eksisterer ikke!

Jeg har lenge hevdet at SARS-CoV-2-viruset ikke finnes. Enda en gang blir de bevist at «Viruset» egentlig bare er en datamodell, der de har tatt utgangspunkt i noen veldig utbredte mikroproteiner, «tilsatt» menneskelig DNA og DNA fra influensavirus. Er du fortsatt usikker? Sjekk denne videoen der Stew Peters intervjuer dr Jane Ruby!

Her er enda en artikkel med en video-link, som underbygger at «Covid19» var skapt av mennesker

«I denne episoden tar vi en kikk på en artikkel postet på Mercola.com. Der er et intervju med David E. Martin, Ph.D., som har arbeidet med å spore patentsøknader og -godkjenninger siden 1998 gjennom hans selskap M-Cam International Innovation Risk Management. Han til og med overvåket brudd på avtaler om biologiske og kjemiske våpen for regjeringen i USA i 2001. Martin snakker om de hundrevis av patenter som viser at SARS-CoV-2 er et menneskeskapt virus, som har blitt tuklet med i flere tiår.»

Hva er det folk har dødd av da, hvis det ikke er SARS-CoV-2-viruset

Hva er det folk har dødd av da, hvis det ikke er SARS-CoV-2-viruset? Svaret er at så lenge en ikke kjenner sykehistorien til noen av dem og ingen av de avdøde har blitt obdusert, kan en umulig vite akkurat det! Journalisten John Rappoport sier det slik:

«Jeg har ingen anelse om hvorfor disse tre personene døde. Jeg utfører ikke avstand-syning. Den personen som stilte spørsmålet, har heller ingen anelse om hvorfor.
Men bare fordi vi ikke har noen anelse betyr ikke at det må skyldes et virus. Tenk deg grundig om. Det kunne være effekten av eksponering for miljøgifter. Det kunne være effekten av en vaksine. Det kunne være et samspill av mange faktorer.
Men denne personen sier, «Det var ikke et toksin eller en vaksine. De var alle sammen sunne og friske senest sist måned».
Hvordan vet han at det ikke var et toksin? Og igjen, bare fordi vi ikke vet, er det slett ingen grunn til å springe derfra og over til at «Det må ha vært et virus.» 
Er «vi vet ikke» det samme som «viruset»? Nei.
Er «vi vet ikke» det samme som «la oss akseptere den offisielle propagandaen om viruset? Nei.
Er «vi vet ikke» det samme som «La os akseptere den allmenne folkemeningen»? Nei.
All right. Vi går videre – den aller viktigste tingen vi kan vite om de såkalte COVID er: DET FINNES IKKE NOEN ENKELT GRUNN TIL AT DISSE MENNESKENE HAR DØDD.
Det finnes ikke bare en enkelt-årsak.

De som ønsker å sette seg inn i John Rappoport sine 10 momenter om hvorfor menneskene angivelig har dødd av «Covid19», må lese denne artikkelen.

Grafeneoksid, mRNA og Spikeprotein

Grafeneoksid, mRNA og Spikeprotein er alle elementer i disse «Corona-vaksinene». Grafeneoksid er et kjemisk stoff som er giftig i seg selv. I «kvaksinene» er det blant annet brukt for at det skal etse hull på celleveggene slik at mRNA kan entre cellene og begynne å produsere Spikeproteiner. De sistnevnte er så absolutt fremmedelementer i kroppen.
Menneskekroppen har aldri tidligere produsert Spikeproteiner, så når disse er tilstede, får de kroppens eget immunforsvar av makrofager og fagocytter til å angripe de cellene som inneholder det fremmede proteinet.

Kapillærnettet i kroppen angripes av vaksinene

Det farlige Spikeproteinet fester seg i særlig grad på cellene i veggen på de aller minste blodårene, i kapillærnettet, («hårrørs-årene») der blodet fra hjertet, altså arterielt blod, utveksler næringsstoffer og oksygen med de mange ulike cellene i kroppen og henter ut avfallsstoffer som CO2 og andre kjemiske stoffer og blir til venøst blod.
Når immunforsvaret angriper celleveggene i de kapillære årene, er det første resultatet en blødning. Da trer et annet forsvarssystem inn, nemlig blodplatene. Oppgaven deres er å stanse alle blødninger og det gjør de ved å stenge av blodstrømmen i kapillærnettet ved å lage blodpropper. Blodpropper i kapillærnettverket fører til at cellene der mister tilgangen på oksygen og næringsstoffer slik at de dør.
Konsekvensen er store for mange organer, f. eks. for hjerte, lunger, hjerne og nyrer. – Som jeg skrev tidligere, er disse skadene påvist i ca 60 % av alle vaksinerte gjennom D-primer-tester.

I et intervju Stew Peters (SP) har hatt med tidligere Pfizer-ansatt Karen Kingston (KK), bekrefter Karen Kingston at det så absolutt er Grafeneoksid i disse «Kvaksinene» (Richard Noakes sin transkripsjon / min oversettelse).  Stew Peters sier blant annet:

«Vi har søkt informasjon og innspill fra mange medisinske eksperter, leger med verdensry, dr. Jane Ruby, dr. Tenpenny, dr. Judy Mikovitz, dr. David Martin som alle har bekreftet innholdet i rapporten (fra La Quinta Colomna). Men til tross for alle denne bekreftelsen fortsetter angrepene på vår sannhet.
Du har kanskje fulgt hashtagen #pfizerleak på Twitter og vi ønsker å vite hva som er i disse. Vi ønsker å vite om dette var planlagt på forhånd. Hvem som står bak. Vi ønsker å vite hva vi skal tro, så i dag kommer vi til å få den bekreftelsen vi trenger.
SP: «Finnes det Grafeneoksid i disse sprøytene?»
KK: «Det er 100 % sikkert at det gjør, og det er ugjendrivelig»

Videre i intervjuet går Karen Kingston gjennom bevisene for at «vaksinen» fra Pfeizer og de andre produsentene er tilsatt store mengder Grafeneoksid.
Men hun avviser at vi kan fjernstyres via 5G-nettet pr i dag, fordi teknologien ikke har kommet langt nok. I stedet sier dr. Kingston rett ut at:

«De bare sjekker ut hvor mye Grafeneoksid de kan injisere før menneskene dør.»     

I fortsettelsen går Karen Kingston gjennom innholdsfortegnelser for de ulike vaksinene, snakker om hvordan de har skjult navnet på Grafeneoksid i to hovedgrupper av lipider («fettstoffer») og at Grafeneoksid i øyeblikket er elektrisk nøytralt, men at det kan gjøres elektrisk positivt ved hjelp av elektromagnetisk tråling, eks. fra 5G-nettet.
Grafeneoksid er en utmerket elektrisk leder og når det blir gitt en positiv ladning, kan grafenet gjøre at de injiserte kan kobles til Internett.

Et positivt ladet Grafeneoksid vil også utslette alt det kommer i kontakt med!

Grafene inneholder bly; nesten samme stoffet som vi har i blyanter. Og som vi alle vet: Bly er giftig.

«CORONA-VAKSINENE» ER BIOLOGISKE VÅPEN!

Karen Kingston sier:

Før Det Amerikanske Folket kan ta til motmæle og si «Nok er nok. Stans det!» vil de fortsette med å pushe på helt til, du vet, de i hovedsak har utryddet Amerika.

Og nå går de etter barna. Det er så hjerteskjærende. Det er en – det kommer ikke til å bli noe ‘etterpå’. Det vil ikke finnes noe Amerika. Du vet, hvis folk i fruktbar alder blir infertile, og så har barna den største risikoen for å få alvorlige bivirkninger og død fra disse injeksjonene. …
Jeg mener, bare se på antallet som får myocarditt (betennelse i hjertemusklene). De blir rapportert som 1 av hver 25.000, men vi vet at det dreiser seg om minst 10 %, og det kan utgjøre 1 av hver 2.500, mens det mest sannsynlig er mer á la 1 av hver 250 «vaksinerte», som igjen kan bety at 4 % av blir – de kommer til å miste tiår av livsløpet eller dør.»

Hvorfor har så mange overlevd vaksinene til nå?

75 % av nye Covid19-kasus kommer fra vaksinerte personer, sier den første artikkelen nedenfor og disse nye kasusene har «Deltavarianten». For enkelte land, som for eksempel Israel og Australia, er denne andelen oppe i 95 – 99 %. – Israel og Australia er blant de landene i verden med høyest prosentdel av befolkningen «vaksinert» mot «Covid19»

Hvis dere godtar påstanden om at «Coronavaksinene dreper», hvorfor har så mange overlevd dem?

Jeg ser tre mulige forklaringer:

  1. Mange har en sunn nok livsstil og et godt nok immunsystem til at kroppene deres bekjemper de stoffene som måtte være i vaksinen.
  2. Mange av vaksinene har ikke hatt nok aktivt mRNA i seg til at de kunne utløse produksjon av Spikeproteinet i de vaksinerte.
  3. Innbyggerne på Den nordlige halvkule har ikke møtt den kommende sesonginfluensaen, ikke møtt virusene med spike-proteiner enda.
  4. Tilføyelse 15.08.21: I følge en nyhetsmelding fra BBC er er en sykepleier i Friesland, Nord-Tyskland mistenkt for å ha hatt saltvann i sprøytene i mars og april, slik at 8.000 ble injisert med saltvann i stedet for «Corona-vaksinen» fra Pfizer/BioNTec. Om dette kan ha blitt gjort andre steder i verden er ukjent. – BBC kobler (selvfølgelig!) hendelsene til «høyre-ekstreme krefter», selv om kvinnen selv og hennes advokater påstår at dette ble gjort for å dekke over at hun hadde mistet et hetteglass i gulvet slik at det ble knust. 

I den første artikkelen nedenfor refereres det til lekkede dokumenter fra Pfizer, som sier at bare 55 % av enkelte partier vaksiner hadde mRNA intakt i seg ved Den Europeiske godkjenningen, enten på grunn av dårlig håndtering av de som vaksinerer eller feil under produksjonen.

Nei, regjeringene ønsker ikke at du skal unngå «Covid19»:

Verdens regjeringer vil ikke at du skal få behandling for «Kovid19»! En av grunnene er at de har skrevet under på avtaler med leverandørene om at dette ikke er tillatt. De vil at du skal vaksineres!

CDC sine stadige innrømmelser om «Corona-vaksinene»

Der borte i USA har fortellingen som Center for Disease Control (CDC) har gitt til befolkningen, hatt en glidende utvikling. De har til stadighet måtte komme med innrømmelser. Fra at de i april -21 hevdet at «»Vaksinene» gav deg 95 % beskyttelse» til at de i slutten av juli sier noe slik som at:

«Virusvarianter forårsaker ‘Break Through-Cases’ og at vaksinerte mennesker holder en høy viral belastning. Vaksinene kan kanskje beskytte deg mot de alvorligste kasusene. Vaksinene kan gi betennelser i hjertemuskulaturen, nervesykdommen Guillain-Barré Syndrom (GBS) og flere andre alvorlige sykdommer. De mest sårbare og eldre trenger et nytt påfyllings-stikk.»

Denne trenden får forfatteren til å spørre hva det neste trinnet i denne utviklingen vil være. Innrømmer de neste gang at «Vaksinene gjør det mer sannsynlig at du pådrar deg «Covid19»?
– Legg også merke til at CDC likevel og tilsynelatende helt uten å skjemmes, slenger på en setning om at det trengs en 3. dose; en «booster-vaksine» .
De lyver!

Fra England rapporteres så mange som 1/3 av unge der sier NEI til å ta vaksinen; vel om merke den velinformerte delen av den oppvoksende slekt. Det er mer sannsynlig at disse ungdommene henter informasjon fra kanaler som er uavhengige av Big Pharma enn at de middelaldrende leser samme informasjonen.

«Som lam til slaktebenken» er tittelen på en artikkel av Harry Dougherty der han skriver: 

«Forestill deg en vaksine så trygg for et virus og så dødelig at du må bli utsatt for skam, trusler og bestikkelser for å ta den.»

Gjett hvilke vaksiner han snakker om!

«Sist uke var Tower Hamlet Council verter for det lokale National Health Service, kalt «Sommer Vaksine Festival», i Langdon Park, der grønnskollinger og lettlurte fra hele hovedstaden ble invitert for å motta sitt «Covid-skudd». Til gjengjeld kunne de stappe i seg mat mens de etterpå lyttet til levende musikk.

Reklamen på sosiale media for denne ‘festivalen’ nevnte ikke ord om den potensielle risikoen fra disse ‘vaksinene’, heller ikke det faktum at disse ‘vaksinene’ bare er autorisert for Ø-hjelpsbruk og at de kliniske utprøvingene for dem ikke kommer til å være ferdig før 2023. Dette er bent fram uetisk og en medisinsk malpraksis. Hvis en lege prøvde å bestikke en pasient til å akseptere visse foreskrivninger i normale tider, ville vedkommende enten ha mistet lisensen sin eller i det minste fått en disiplinærstraff.»

Regjeringene vil egentlig ikke at du skal unngå Covid19

Min ublu påstand er at verdens regjeringer egentlig ikke ønsker å stanse «Covid19»; de ønsker i stedet at du skal vaksinere deg mot sykdommen. Hadde de virkelig villet stanse plandemien, hadde de satt i verk disse fire tiltakene:

  1. lagt vekt på effektiv, kjent og billig behandling, som f. eks Klorhexyklorokine (‘Kinin’) og Ivermectin
  2. beskyttet de sårbare i samfunnet
  3. åpnet resten av samfunnet; fjernet alt av munnbind, håndsprit og sosial avstand
  4. lagt vekt på å forebygge, f. eks. med å dele ut vitamin D gratis

Jo Nova sier det slik:

«Hvor intenst ønsker vår Helseministre å redusere Covid-infeksjoner og død? Ikke mye. Hvis de var seriøse i det hele tatt, ville de ha delt ut forsyninger av gratis vitamin D – før de delte ut gratis vaksiner.
I en studie utført i Galilea Hospital døde 26 % av pasienter med underskudd av vitamin D, mens dødeligheten blant de andre pasientene var 3 %. — Times of Israel.
Hvis bare Svarte Liv betydde noe? Personer med mørk hud er så mye mer utsatt for mangel på D-vitamin, dette er en av de absolutt lette måtene for enhver politiker å vinne stemmer på, men ingen av dem gjør det?
Nesten halvparten av menneskene i studien hadde underskudd, og halvparten av de igjen som hadde alvorlig underskudd på vitamin D, ville utvikle alvorlig (Covid19-) tilstand. Dette var mennesker med nivåer under 20 nanogram pr. ml. Av alle de over der, ville bare 10 % utvikle alvorlig tilstand. Og det å bare være «rett over 20 ng/ml», som fortsatt ville bli klassifisert som at de hadde en moderat mangel på mange målestokker, utgjorde likevel så stor en forskjell.
Det var en liv-eller-død-ting. Mortalitetsraten var 25 %, hele fem ganger høyere for dem som falt under grensen på 20 ng/ml.
Den Israelske studien så på Vitamin D-nivåene til 1.200 pasienter i deres medisinske journaler før de ble infisert med Covid19. Dette er viktig fordi, selv om studier som den Indonesiske studien sist år viste at personer med lave nivåer av Vitamin D ville mer sannsynlig dø av Covid, så ble ikke disse pasientene vurdert før de dukket opp på sykehuset – mens de allerede var syke. Dermed kunne vi ikke være sikre på at det ikke var noe med selve sykdommen Covid som åt seg gjennom Vitamin D-nivåene og gav dette underskuddet. Det var derfor et Israelsk team søkte gjennom pasientjournalene inntil 2 år bakover for å se hva de siste blodprøvene viste.»

Forbudet mot bruk av effektive behandlingsformer

Har du også undret deg over hvorfor det kunne bli slik at kjente behandlingsformer som f. eks. Kinin (Klorhexyklorokine) og Ivermectin er forbudt å bruke mot «Covid19» i mange land? I mine øyne er dette genocid. Og forklaringen er Big Pharma.
Mordechai Sones i America’s Frontline Doctors forklarer dette slik: 

«Hvis du lurer på hvorfor Ivermectin ble undertrykket, så skyldes det en kontrakt som disse landene hadde tegnet med Pfizer, en kontrakt som de ikke kan slippe unna, en som slår fast at selv om de skulle klare å finne et medikament som faktisk behandlet «Covid19», kunne de ikke bruke det, fordi landet kunne ikke vri seg ut av kontrakten

Israel er altså et av de landene som har inngått en slik avtale med Pfizer. De planlegger nå en tredje runde med obligatorisk «vaksinering» av befolkningen.

De som fortsatt mener at Pfizer og øvrige deler av Big Pharma er pålitelige selskaper, bør studere de neste url-ene nøye! Dessuten har regjeringene skrevet kontrakter med f. eks. Pfeizer på at de må betale for vaksinene uansett om de virker eller ikke.
Fra tidligere vet vi også at Big Pharma har sikret seg mot ethvert juridisk tiltak som måtte reises mot dem fra innbyggerne over hele verden!

«‘Covid 19’ er patentert folkemord»

Dette er ikke mine ord, men er et sitat fra et timelangt TV-intervju Stew Peters hadde med dr. David Martin der dette sies med rene ord.

Noen religiøse betraktninger

Så, til slutt noen teologiske artikler som falt i min smak.
I vinter hadde samtidshistorikeren Hanne Nabintu Herland flere artikler om at der ateismen erstatter kristentroen, ender det gjerne med kommunistiske Holocaust.

«Alexandr Solsjenitsyn advarte om at det er ateismen som skaper Kommunistisk Holocaust. Kommunist-stater forfølger religion som det ikke har blitt forfulgt tidligere, skriver den russisk ortodokse preste-munken Seraphim Rose i boka «God’s revelation to the Human Heart«.
De lidende ortodokse kristne så kirkene sine stengt, deres prester forfulgt og torturert. Likevel var det nettopp i dette miljøet at den oppstod den Den ortodokse fornyelsen og nyfundne troen på de konservative verdiene som nå karakteriserer Russland.»

Vi i Vesten har langt på vei glemt Gud. Dr. Herland sier at det er derfor alt disse tingene skjer nå. MEN hun sier også at selv om framtida kan se mørk ut, er det fremdeles håp!

Ifølge Herland er ateistene egentlig en liten minoritet i et hav av troende. Jeg er litt uenig, for i mine øyne har også ateistene en sterk tro på sitt eget livssyn, bare at de har fjernet Gud fra ligningene. Høylytte, bøllete ateister har likevel en enrom gjennomslagskraft. En ser det for eksempel i mange filmer for tiden, der «universet» nå har erstattet Gud som skaper og giver. Dette synet har konsekvenser for den mentale helsen vår. – Hanne Nabintu Herland sier det slik:

«Det har blitt moderne i Main Stream Media i Vesten å være en ateist, likevel er kulturen vår sterkere ridd enn noen gang av depresjon, ensomhet, engstelse og splittelse. Hvis ateisme er løsningen, burde ikke da alle og enhver bli lykkelige med en gang de avsverger Gud?»

Vesten er nå karakterisert av den strenge elitistiske media-sensuren, hedonisme, en kultur av narkomisbruk, etniske konflikter, raseskille og det dramatiske sammenbruddet av kjernefamilien»

I artikkelen «Hva tenkere dere om Kristus?» spør forfatteren Peter Mullen oss om hvilket bilde vi har av Jesus. Er Han kjærligheten; den milde, lett tannløse fredsmekleren vi kan få inntrykk av gjennom mye av den forkynnelsen vi møter i dag? Eller er Han en mann med humor og en mann med vrede, en som kunne være bråsint, en som forbannet et fikentre så det tørket inn og døde? Er Han ikke også en som kunne la onde ånder fare inn i en svineflokk ved Gardasjøen slik at alle svinene druknet, en som i vrede renset tempelet i Jerusalem for kremmere og pengevekslere?

Jeg tenker mange ganger på hva Den Vrede Jesus vil si om dagens selvbestaltede «verdenslederne»; om «The Stakeholders» og deres medløpere?

Det første budet

Den neste artikkelen er dessverre en pluss-artikkel, som bare abonnenter av Document.no kan lese, så jeg siterer noen få avsnitt:

«Den treenigheten vi lærte om på skolen ble transportert inn i våre hjerter. Vi kommuniserte med vår neste, men samtidig sto Gud over oss. Vi kunne ikke legge oss ut med Ham. Nå har en egenmektig elite tilranet seg det første bud. ‘Du skal ikke ha andre guder enn meg’. De har innført avguderi uten at vi merket noe.
Det er nemlig en intim forbindelse mellom det kristne gudsbegrepet og samvittigheten. Myndighetene har ikke kontroll over borgerne i et samfunn der kristendommen står sterkt. De står under en høyere lov.
Dette liker ikke den nye eliten. Den ønsker ingen over seg. Derfor har de sørget for å demontere ikke bare historien, men kulturen, og viktigst av alt -kristendommen. Alt det som binder oss sammen som folk.
Folk står ribbet tilbake for det som virkelig betyr noe når det røyner på: Når krisen traff, bad de til Gud om å bli reddet. Hvem ber de til idag?»
 …
» Derfor har vi mer til felles med andre patriotiske europeere og amerikanere enn det som i utgangspunktet er våre egne. Under 22.juli-markeringen ble denne brukt som en slegge mot nasjonalfølelsen/identiteten: Du skulle avsverge nasjonen og anta en ny.
Men det er helt umulig for oss som lever av, i og for det norske.
Vi vet på hvem vi tror.
Du kan ikke løsrive dette fra historien om kristningen av Norge. Hvis vi kaster kristendommen på båten, har vi ikke styrke til å vinne. Da er vi ikke lenger oss selv.
Dette er vidunderlig beskrevet av den danske forfatter og prest Kaj Munk i en preken han holdt 5. desember 1943.

“Naar Kirken har stået så forholdsvis svag mellem de fremstormende nye Religioner, så skyldes det ikke Kirkens Herre, der evig er den samme; men det skyldes os. Kirken selv, der har mistet sit næst dyrebareste, det er Martyrsindet, de Kristnes Martyrsind – ikke at de vilde være Helte og var bidt af den Ærgerrighed, ikke at de var sjælesyge og fandt Fornøjelse i Selvpinsel, men at de elskede Kristus sådan, at intet Offer til ham var dem for stort. Med dette Martyrsind overvandt vi engang Verden, og uden det vil Verden overvinde os.“

Ikke lenge etter ble han drept av Gestapo.»

Gudløsheten har konsekvenser

Ser vi konsekvensene av gudløsheten i samfunnet?

«I dagens samfunn foregår det en tøylesløs bakvaskelse av religion, kombinert med høye skilsmisse- og selvmordsrater, destruktivt rusmisbruk og vaklende økonomisk standard. Vi har et gigantisk forbruk av reseptbelagte medikamenter, særlig blant kvinner, og alvorlige problemer med mental funksjonshemming.. Bemerkelsesverdig lite gjøres for å stanse dette»,

Slik skriver historikeren Hanne Nabintu Herland i World Net Daily, og fortsetter med en statistikk over antall barn født utenfor ekteskap i 1960, i 2006 og i 2021. Hun trekker også inn selvmordsraten blant tenåringer, som tredoblet seg mellom 1960 og 1990. I samme tidsrommet økte volds-kriminalitet som drap, voldtekt og personfornærmelse med 550 %.

Dette er utviklingstrekk som får meg til å tenke på ordene om at «som en sår, skal en høste».

«Det som er bekymringsfullt er hvordan disse trendene sammenfaller med trendene for nedgang i den institusjonaliserte Kirken. Buchanan peker på at, ifølge en kartlegging av religiøs identifikasjon utført i 2008, hadde 16 % av alle amerikanere ingen religiøs tilknytning, 30 % av alle gifte hadde ikke en religiøs vielse og 17 % av amerikanerne ønsket ikke en religiøs begravelse. En kan legge til at en kartlegging i regi av Pew Forum i 2007 fant at 44 % av amerikanerne hadde enten mistet troen eller byttet religion.

Selvfølgelig finnes det hederlige mennesker også blant ikke-religiøse og også religiøse kan både gjøre onde ting og bli rammet av depresjoner. Likevel er kunnskap om at en religiøs tro gir et fundament i livet, viktig. Det gir en forpliktelse til å følge noe annet enn sine egne innfall, sin egen ærgjerrighet og lyster; noe annet enn selvdyrkelsen som ligger i «å se på vellyst og nytelse som det øverste gode og som en betingelse for lykke», slik ordet hedonisme blir definert.

Eller for å si det med Herland:

«den strenge elitistiske media-sensuren, hedonisme, en kultur av narkomisbruk, etniske konflikter, raseskille og det dramatiske sammenbruddet av kjernefamilien»

For å si det med Michael Yeadon:
Måtte Gud hjelpe oss alle!

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese