«Corona-vaksinerte» utsondrer livsfarlige giftstoffer

Visste du at det kan være livsfarlig å oppholde seg i samme rommet som vaksinerte?
Jo, du leste rett! Selv om du ikke har tatt «vaksinen», kan du likevel dø av bivirkninger av «Corona-vaksinen» hvis du oppholder deg i et rom sammen med noen har fått «Corona-vaksinen». Samtlige av «Corna-vaksinene» er nemlig såkalte selv-replikerende «vaksiner».
Alle «Corona-vaksinene» er altså biologiske våpen, dels fordi de er farlig for de vaksinerte selv, dels fordi de injiserte stoffene sprer seg videre til uvaksinerte! Denne «formeringen» skjer ved at kroppene til «Corona-vaksinerte» utsondrer gift. Noen kaller dette fenomenet for «shedding», men det er faktisk feil terminologi. I mikrobiologisk forstand oppstår Shedding bare når de som er injisert med en levende mikrobe («aktiv vaksine»), skiller ut mikroben og smitter personer i sitt nærmiljø. Men i «Corona-tilfellet» er det ikke gitt noen vaksine med levende virus, bare en blanding av mRNA og andre giftstoffer. Det er denne giftige blandingen de «Corona-vaksinerte» skiller ut; derfor er det mer korrekt å snakke om utsondring her!

Det er selvfølgelig IKKE slik at alle uvaksinerte som oppholder seg i samme rommene som vaksinerte, automatisk blir syke og/eller dør. Jeg siterer dr. Charles Hoffe lenger ned her og han poengterer at «bare» ca 62 % av hans «vaksinerte» pasienter har utviklet påviselige mikro-blodpropper av disse eksperimentelle vaksinene i løpet av de 7 månedene Canada har holdt på med slike injeksjoner.
Men det er ganske mange ‘uvaksinerte’ som beskriver anfall av hodepine, plutselige neseblødninger, uvanlige menstruasjonsblødninger, svimmelhet, ulike nevrologiske fenomener og andre plager etter å ha oppholdt seg blant vaksinerte.

Selv-replikerende «vaksiner»

Mike Adams skriver i artikkelen fra begynnelsen av mai 2021 at selv-replikerende vaksiner har blitt forsket på internasjonalt i minst 20 år; en forskning som begynte i Apartheid-regimet i Sør-Afrika i 1990-årene (kodenavn Project Coast) og som hadde som fokus å redusere fruktbarheten hos de fargede. Denne forskningen har fått oppmerksomhet blant de militære i USA og i Europa i de senere årene og forskes nå aktivt på i omtrent 10 institusjoner:

Selv-spredende vaksiner er i hovedsak genetisk endrede virus som er designet for å bevege seg gjennom befolkningene på samme måten som en infeksjonssykdom. Men istedet for å forårsake sykdom, er tanken at de skal overføre beskyttelse. Bygd på rammen til et godartet virus har vaksinene fått lagt til genetisk materiale fra en sykdomsfremkallende mikrobe som stimulerer dannelsen av antistoffer eller hvite blodlegemer i «infiserte» verter. (med andre ord GOF-forskning!)

I all hovedsak er tanken bak å vaksinere en liten del av befolkningen – såkalte founders – gjennom direkte inokulasjon («poding»). Disse ‘founders’ vil deretter passivt spre vaksinen til andre dyr de møter enten ved berøring, sex, pleie eller ved å puste den samme lufta som dem. Slike samhandlinger vil gradvis bygge opp til immunisering på befolkningsnivå.
Den største bekymringen er selvsagt den som går på dobbelt bruk. I all hovedsak betyr dette at den samme forskningen som er ment å brukes for å utvikle selv-spredning også kan brukes for å forårsake skade med overlegg. Det kan for eksempel tenkes at du bygger inn en utløser som forårsaker feil i immunsystemet i infiserte dyr, litt slik som HIV gjør naturlig. Eller du kan lage triggere i et virus som gir en skadelig autoimmun respons, der kroppen begynner å angripe sine egne celler, sitt eget vev.
Angående spørsmålet om biologiske våpen. Selv om noen forskere kan ha til hensikt å lage selv-spredende vaksiner, kan det tenkes at andres vitenskapelige forskning har som mål å lage biologiske våpen. Et slikt selv-spredene våpen kan vise seg å være ukontrollerbart og irreversibelt.

Nei, det skal ikke store fantasien til for å klare å se for seg at hvis slike virus blir spredt, kan de bli fullstendig ukontrollerbare!

Selv om de kanskje er litt på siden av temaet her burde advarslene nedenfor fra Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, en uavhengig virolog og vaksineekspert ved GAVI og The Bill & Melinda Gates Foundation, være obligatorisk lesning for enhver politiker, journalist og helsearbeider!

«En setter slett ikke i gang med massevaksinering midt under en pandemi, for det vil kunne skape et ustyrlig monster»

Kanskje er det nettopp et slikt «vaksine-monster» helsemyndighetene og andre nå har skapt i og med «Corona-vaksinene»?

Hvorfor kan det være farlig å være sammen med vaksinerte?

I forbindelse med «Covid19-injeksjonene» er det først og fremst tre stoffer som de som har fått sprøytestikket utsondrer: mRNA, Spikeprotein og Grafeneoksid i så stor mengde at den giftige blandingen tas inn i kroppen på personer i nærmiljøet:

  1. Blandingen tas opp i kroppen til de som befinner seg i nærheten – men hvor grensen går for minste varighet av kontakt før blandingen absorberes, er ukjent.
  2. Blandingen av Grafeneoksid og mRNA gjør at mRNA og Spikeproteinet dras inn i i kroppen til nærpersonene – og faktisk kommer spikeproteinet inn hver celle i kroppen, der de forårsaker samme type skader som hos den vaksinerte.
  3. Spikeproteinet rammer særlig de minste blodårene – kapillærene

Det finnes eksempler på at et ektepar, der mannen ble «Corona-vaksinert» og senere hadde seksuell omgang med sin uvaksinerte kone. Etter det utviklet hun så kraftige bivirkninger av mannens «vaksine» at hun døde 4 dager senere.

Familie på 5 og hunden deres døde fordi en av dem ble vaksinert

Artikkelen nedenfor inneholder en annen og enda tristere historie om ei 11 år gammel jente som ble «Corona-vaksinert» med enkelt-dose og der utsondringene fra henne førte til at hele familien + hunden deres døde; 5 mennesker totalt.
En kjenner ikke til hvordan «vaksinen» ble gitt eller når hun fikk den, men «vaksinen» var av typen BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE). Jenta døde etter et ukjent antall dager. Utsondringene fra henne førte til at resten av familien hennes (4 personer) og hunden deres også døde.

Oppsummert sier «VAERS ID 1320319« det slik (ordet «vaksinert» er satt i hermetegn av meg):

«Familien til den 11 år gamle før-pubertale jenta som ble «vaksinert», døde sammen med hunden deres, fordi de hadde blitt eksponert for familiemedlemmer som var «vaksinert» i følge en spontan rapport fra en en kontaktbar forbruker. Pasienten av ikke-spesifisert kjønn hadde blitt injisert med BNT162B2 (Pfizer-BioNTech «COVID19-vaksine») administrert på en ukjent måte og på en ikke-spifisert dato (batch/lot-nummeret var ikke rapportert) som en singel-dose for immunisering mot Covid-19.
Det foreligger ingen rapport om pasientens medisinske historie eller tilhørende medisinering.

Innmelder rapporterte at hele familien til den 11 år gamle før-pubertale «vaksinerte» jenta, døde sammen med hunden deres, fordi de hadde blitt eksponert for et familiemedlem som ble vaksinert. Pasienten selv døde på en ikke-oppgitt dato. Det foreligger ingen rapport om det ble foretatt obduksjon. En har bedt om å få tilsendt batch/lot-nummeret.
Rapportert dødsårsak: Familien til den vaksinerte jenta døde sammen med hunden deres fordi de hadde blitt eksponert for et «vaksinert» familiemedlem.

Historier som dette når aldri ‘the Corporat Main Stream Media’ der mellom andre Big Pharma har store eiendeler og tilsvarende innflytelse på redaksjonene!
Se del to i denne artikkelen:

Spikeproteinet – en skremmende advarsel fra dr Charles Hoffe

(Alle uthevinger er gjort av meg)

Dr. Charles Hoffe (MD) praktiserer medisin i Lytton BC, Canada. I en video datert 7. juli 2021 rapporterer dr. Hoffe om noen foruroligende funn hos sine pasienter. Han sier at «mRNA-vaksinene» tetter igjen tusener av tynne kapillærer i blodsystemet for dem som har tatt «vaksinen», slik at de fleste av de «vaksinerte» kommer til å dø i løpet av noen få korte år på grunn av hjertefeil. Det injiserte spikeproteinet er laget for å kunne bli masseprodusert i kroppen til den vaksinerte, forårsaker blodpropp, som har svært alvorlige effekter for ikke mindre enn 62 % av de injiserte personene.

Dr. Hoffe forklarer dette slik i et intervju med Laura-Lynn Tyler Thompson:

Vi vet nå at bare 25 % av den «vaksinen» som blir injisert i armen på en person, forblir i den armen. De resterende 75 % blir samlet opp av lymfesystemet ditt og bokstavelig talt matet inn i blodsirkulasjonen din slik at disse små pakkene av messenger RNA, og i en enkelt-dose med «moderna-«vaksine» er det bokstavelig talt 40 billiarder molekyler med mRNA. Disse pakkene er designet for å bli absorbert av cellene dine. Men det eneste stedet de kan bli absorbert på er rundt blodårene, nærmere bestemt blir de absorbert i kapillærnettet – de aller minste blodårene, der blodet flyter saktere gjennom. Det er der disse små pakkene med gener (mRNA) blir absorbert inn i de omliggende cellene; inn i det vaskulære   endoteliet. Pakkene blir frigitt der og kroppen din setter så i gang arbeidet med at produsere billiarder på billiarder av disse COVID spikeproteinene. For selv om du har omkring 40 billiarder gener, kan hvert enkelt gen produsere mange spikeproteiner. Kroppen gjenkjenner disse som fremmedlegemer, slik at den lager antistoffer mot dem, slik at du skulle være beskyttet mot COVID. Det er i alle fall tanken bak.

Men det er her problemet oppstår: I et virus – et Coronavirus – er Spikeproteinet en del av den virale kapselen; med andre ord en del av celleveggen omkring viruset. Men (hos ‘vaksinerte’) nå er ikke spikeproteinet inne i viruset lengrer, det befinner seg inne i cellene dine, så det har nå blitt en del av celleveggen i blodårene dine – i det vaskulære endoteliet. Dette betyr at de veggene i blodårene dine, som er ment å være helt glatte slik at blod strømmer lett gjennom, nå har fått de der spirene, som stikker ut. Slik er det absolutt uunngåelig at det vil dannes blodpropper, fordi det sirkulerer blodplater i blodårene dine og blodplatene har som oppgave å identifisere skadde årer og blokkere dem for å stanse blødning. Så, når blodplatene strømmer gjennom kapillærene, treffer de plutselig på alle disse COVID-spirene som stikker inn i blodårene, er det absolutt uunngåelig at det dannes blodpropper for å blokkere den åren. Det er slik blodplater fungerer!

Det er helt forutsigbart at spikeproteiner forårsaker blodpropper fordi det befinner seg i blodårene dine. Det er helt garantert at hvis du er vaksinert med mRNA har du også helt garantert spikeproteiner i blodårene dine. Dr. Bahrdi sa til meg at den eneste måten å bevise dette på, er å ta en blodprøve som heter D-dimer-test.

Problemet er at de blodproppene vi leser om i media og som media erklærer er veldig sjeldne, er de store blodproppene, slike som forårsaker slag og som vises på CT-skanning, angiogrammer og MR-undersøkelser. Men de blodproppene jeg snakker om er mikroskopiske og altfor små – helt nede på kapillærnivå og spredt gjennom hele kapillærnettet ditt – til at du ser dem ved skanning av noe slag. Den eneste måten du kan finne ut om den forutsagte mikro-klumpingen faktisk skjer, er å ta en D-dimer-test. Denne testen viser bare om det har vært nylige blodpropper i kroppen din; den viser ikke gamle blodpropper! Derfor tar jeg nå slike tester på mine pasienter, prøver å finne dem som har tatt «Covid-skuddet» i løpet av de siste 7 dagene (dette må gjøres mellom 4 og 7 dager) for å ta en D-dimer-test av dem.

Han prøver fortsatt å samle mer informasjon, men det han har så langt viser at 62 % av (de «vaksinerte») pasientene hans har bevis for mikroskopiske blodpropper. Dette beviser at blodproppene ikke er sjeldne. Det beviser at flertallet av «vaksinerte» har blodpropper de ikke hadde noen som helst anelse om at de faktisk hadde!

Det mest alarmerende ved dette er at det er visse deler av kroppen vi ikke kan regenerere, slik som hjerne, ryggmarg, hjerte og lunger. Når disse er skadet av mikroskopiske blodpropper, er skadene permanente! Derfor har han nå 6 pasienter i behandling fordi de har fått en tilstand som på engelsk heter Reduced Effort Tolerance (RET) – redusert toleranse for anstrengelser – noe som betyr at de blir mye raskere andpustne enn de brukte. Dr. Hoffe har en pasient som brukte å gå til kontoret hans hver uke for å få en injeksjon mot artritt (leddgikt). Tidligere kunne pasienten gå 4 miles (6,4 km) uten problemer, men nå er han helt andpusten etter 1/4 mile (400 meter) og han har hatt det slik de siste 5 månedene.

Så D-dimer-testen som beviser at flertallet av de «vaksinerte» har utallige mikroskopiske blodpropper i lungene. Det som har skjedd med disse seks personene, som nå har redusert toleranse for anstrengelser, RET, er at lungene deres er helt tettet av tusener av ørsmå kapillære blodpropper i lungene. Det skremmende med dette er ikke bare at de er kortpustede og ikke lenger kan gjøre det de er vant til, men at de har fått helt blokkert et betydlige antall blodårer i lungene sine. I neste omgang betyr dette at hjertet må arbeide tyngre for å prøve å kompensere for den økte motstanden for å pumpe blodet gjennom lungene. Dette skaper en tilstand som kalles Pulmonary Arterie Hypertensjon – forhøyet blodtrykk i lungene, fordi blodet rett og slett ikke kan strømme gjennom effektivt fordi så mange av blodårene er blokkerte. Det skremmende med dette er at mennesker med Pulmonary Arterie Hypertensjon vanligvis dør av høyresidig hjertefeil i løpet av tre år.

Deler av kroppen vår, slik som slimhinnene i magesekken, kan til en stor grad hele seg selv – kan regenerere, men hjerne, ryggmarg, hjerte og lunger kan som sagt ikke regenerere. Når de er skadet er skaden permanent, slik som hos alle de unge menneskene som nå får myocarditt («betennelse» i hjertet) fra disse skuddene, har alle permanent skadde hjerter, for uansett hvor mild hjertebetennelsen (myocarditten) var, vil de ikke være i stand til å gjøre det de var vant til å gjøre tidligere, fordi hjertemusklene ikke er i stand til å regenerere.

Dette er de skremmende bekymringene! Og ikke bare er langtidsutsiktene svært grimme, men ved hver eneste påfølgende «Corona-vaksine», vil skadene adderes og adderes. Det kommer til å være kumulativt fordi de «vaksinerte» vil få en progressivt økende skade.

HOLD DEG LANGT UNNA DE «CORONA-VAKSINERTE»

Fra Medic Debate har jeg hentet følgende melding, som bygger på Pfizers egen dokumentasjon:

  1. Hvis en uvaksinert mann rører ved en «vaksinert» kvinne eller puster inn noe som helst av den lufta hun puster ut (for eksempel at de deler et kontor) og deretter har sex med sin kone, kan hans kone få «vaksine-bivirkninger» og hun bør unngå å få barn
  2. Hvis en kvinne, som aldri var vaksinert blir eksponert for en «vaksinert» kvinne kan hun:

a:  Abortere (hvis fosteret er under 20 uker)
b:  Spontan-abortere (hvis fosteret er over 20 uker)
c:  Forgifte babyen gjennom morsmelka
d:  Få barn som har kognitive vansker

«Dette er universelt og veldig alvorlig!»

Jeg anbefaler alle å lese hele dette vedlegget:

Når altså ‘uvaksinerte’ oppholder seg i det samme rommet som «Corona-vaksinerte’ og får overført mRNA og Grafeneoksid fra dem, har de akkurat samme risikoen for mikroembolier som det dr. Charles Hoffe beskriver. I tillegg utsetter de seg for farene ved at de «vaksinerte» utsondrer Grafeneoksid!» Uansett hvor i kroppen disse bittesmå blodproppene dannes; om det er i hjerne, nyrer, hjerte eller lunger, kan resultatet bli fatalt i løpet av 2-3 år!

«One Vaccine to Rule Them All»

For å si det med Michael Yeadon: Måtte Gud hjelpe oss alle!

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese