Mer om virusteorien og Grafeneoksid

De fleste av oss rygger tilbake fra en tanke om at våre folkevalgte og byråkrater ikke arbeider til det beste for oss alle. Enda vanskeligere er å innse at de faktisk vil oss ondt. Det er en tanke som strider mot kulturen vår gjennom 1.000 år; mot den kristne forståelsen om at myndighetene er gitt oss av Gud. Likevel er det faktisk en stund siden jeg innså at slett ikke alle politikere og myndigheter vil meg godt! – Alt som er avslørt om «Covid19» de siste 18 månedene, og flere andre saker med, bygger opp under denne innsikten. Erkjennelsen forsterkes i møtet med den økende sensuren på Internett, med overvåkingen vi alle er utsatt for og med det totalitære Main Stream Media. Den forsterkes også av det fascistiske konglomeratet av privat-/offentlige bedrifter, som spinner edderkopp-nettene sine i bakgrunnen – slike som WEF, FN, WHO, Big Pharma og diverse Ngo-er.

«I en krig er det alltid sannheten som dør først» heter det. Det Norske Huset er nå i strid med seg selv! – Under et skinn av god hensikt kriger nå verdens regjeringer mot sin egen befolkning. Våpnene er propaganda og desinformasjon, Lock Downs, Social Distancing, ubrukelige RT-PCR-tester, 5G-nettet, samt testpinner, munnbind og sprøyter fra hetteglass, alle med Grafeneoksid i. Videoen med juristen dr Reiner Fuellmich er med på å understreke at «Corona-konspirasjonen er den største forbrytelsen som noen gang er begått mot menneskeheten». Videoen ble forresten spilt inn rett før «bomben» om at «Corona-vaksinene» inneholder store mengder Grafeneoksid detonerte.

 Tall over ofre for «Coronavaksinene»

Status pr 16. juli i USA: Offisiell statistikk fra CDC viser 10.991 døde, men i tillegg kommer 997 fostre som er døde av «Corona-vaksinen», totalt 11.988. Til nå er det registrert 551.172 bivirkninger i totalt 463.457 kasus i USA. Inkludert i disse tallene er 9.274 som har fått permanente handicap, 59.403 besøk på akuttrom, 30.781 innlagt i sykehus og 8.831 livstruende skadet. – Men dette er bare er tall som er akseptert av CDC. Mange reelle kasus blir avvist og CDC ligger til enhver tid minst 3 uker på etterskudd med å registrere innmeldte data !

 Status pr. 08.07.2021 i EU: Om en antar den samme underrapporteringen av vaksine-bivirkninger i Europa som i USA, der bare 1 – 10 % vaksineskader blir rapportert(!), er det likevel registrert 17.503 døde og 1.687.527 skadde. Av disse hadde 837.588 alvorlige skader på grunn av «Coronavaksinene» ifølge databasen EudraVigilance; «databasen for bivirkninger av Covid19-mRNA-vaksiner» som bare omfatter de 27 EU-landene.

I strid med foreldreretten har nå flere statlige myndigheter i USA bestemt at 11 år gamle barn selv kan samtykke til å bli vaksinert UTEN at foreldrene samtykker eller har lov til å få vite det!
– Så unge kan de umulig vite hva de samtykker til!

Mer om Grafeneoksid

I den forrige posten min skrev jeg mye om funnene av Grafeneoksid i «Corona-kvaksinene» og at «Covid19-sykdommen» egentlig er effekten av Grafeneoksid.
Intuisjonen min forteller meg at denne forskningen er på rett spor. Likevel er det lurt være OBS på at forskningen fra La Quinta Columna ikke er bekreftet av andre instanser riktig enda!
Men det var noen momenter til som heller ikke kom med forrige gang:

 1. Det kunne se ut som at La Quinta Colomna bare hadde funnet Grafeneoksid i ‘kvaksinen’ til Pfizer (=Pfizer-BioNTec).
 2. Hva er farligst av Spike-proteinet og Grafeneoksid?
 3. Er det bare 5G-nettet som kan resonere med Grafeneoksid og forårsake Covid19-sykdom?
 4. Hva med mistanker om et virus som trolig har gjennomgått «gain-of-function«-manipulasjon i forbindelse med Covis19?
 5. Kan Grafeneoksid også brukes til å overvåke de som har fått stoffet i seg?

Ad 1. Finnes Grafeneoksid bare i ‘kvaksinen’ fra Pfizer-BioNTec?

Da jeg skrev sist, kjente jeg bare til at det var påvist Grafeneoksid i «Corona-vaksinen» fra Pfeizer-BioNTec. Dette viste seg å være feil: Det er påvist høye nivåer av Grafeneoksid også i de andre «vaksinene». De seks produsentene nedenfor er de mest kjente, men ifølge WHO det er mange flere som lager «Corona-vaksiner». Legg merke til at alle «Corona-vaksinene» bare er akseptert for Ø-hjelpsbruk, ikke ordinært bruk. – Flere av disse selskapene er forresten inne i en prosess for å få godkjent «vaksinene» til ordinært bruk, noe jeg personlig håper de aldri oppnår!

     Produsent                                        «Vaksine-navn»                     Eiere

 1. Pfizer-BioNTec                             Corminaty                             Internasjonalt foretnings-konglomerat
 2. Johnson & COVID-19                  Vaccine Johnson / Janssen    Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson
 3. Moderna                                      Spikevax                                Amerikansk farmasøytisk firma med base i Cambridge, Massachusetts
 4. Astra Zeneca                                Covishield og Vaxzevria        Universitetet i Oxford, GBR
 5. Sputnic                                         Gam-COVID-Vac                   Cyrus Poonawalla Group
 6. Astra Zeneca                                Covishield                             Flere, blant annet Serum Institute of India +++

Hvor mye Grafeneoksid inneholder disse dosene?

Det begynner å komme pålitelige og nøyaktige opplysninger nå. Den siste av disse tre videoene sier:

«… the math of this Spanish study shows the contents of the vial to be ‘virtually 99.99% graphene oxide. … «

Er Grafeneoksid bare brukt i Corona-vaksinene?

Nei, dessverre. Ifølge La Quinta Columna viser spektroskopiske analyser at også influensavaksinene siden 2019 og framover inneholder Grafeneoksid. Det samme gjør de kommende «nesespray-vaksinene»

«These findings are the result of analyses by electron microscopy and spectroscopy, among other techniques used at various public universities in Spain.

The anti-flu vaccine contains graphene oxide nanoparticles, as do the new anti-flu vaccines, as well as the new intranasal anti-COVID vaccines that they are soon to be released. All contain enormous doses of graphene oxide nanoparticles

Faktasjekkerne slår til

En skal ikke bli forundret over at de såkalte faktasjekkerne avviser disse funnene som påstander uten et fnugg av sannhet, slik Politifact gjør. Dette er rett og slett slik propagandaen arbeider!

Behandling for Grafeneoksid-ofre?

Som ethvert materiale har Grafeneoksid et «elektronisk absorpsjonsbånd». Dette betyr at det absorberer energi på en viss frekvens som eksiterer molekylene i Grafeneoksiden veldig raskt; får molekylene til å svinge. Hvis de svinger intenst nok, brister bindingene i molekylet. De eksiterte molekylene angriper kroppens naturlige reserver av antioksidanten Glutatione. Eksitasjons-frekvensen for Grafeneoksid er den samme som båndvidden i det nye 5G nettverket.

Jeg siterte noen anbefalinger om hvordan en kan motvirke Grafeneoksid sist, men det var et element som falt ut. Det har vært kjent lenge at Zink demper effekten av «SARS-CoV-2». Jeg viser til en video fra La Quinta Colomna, som jeg opplever spekulerer litt om hvorfor Zink er effektivt (takk for tilsendt lenke). Misforstå meg rett: De spanske forskerne er sannsynlig på rett spor, fordi det har vært kjent lenge at Zink faktisk demper aggressiviteten i «Covid19-sykdommen».

Men den andre videoen er viktigere; den beskriver behandling av Grafeneoksid-ofre med N-acetylcysteine, som er en forløper for Glutatione; et av nedbrytningsstoffene av D-vitamin..

Ad 2. Spike-proteinet og Grafeneoksid

Det er opplagt at oppdagelsen om at «Vaksinene» inneholder store mengder Grafeneoksid, bare er deler av dette bildet. En MÅ ta med både Spikeproteinet og mRNA også! – Ifølge CDC inneholder «vaksinene» fra Pfizer-BioNTec, Moderna, Janssen både Spikeproteinet og mRNA. Dette bekreftes i videoen med dr. Jane Ruby, som sier det ble funnet 6 nanogram mRNA i hver vaksinedose fra Pfeizer-BioNTec. Det er mRNAet som sørger for at det dannes Spikeproteiner etter injeksjonen, noe som har en skremmende effekt i kroppene våre!
Det viser seg også at Grafeneoksid gjør at mRNA føres inn i og konsentreres i hver celle i kroppen (ref. fra 02:45 min og videre i videoen med dr Jane Ruby).

Merk deg også forkortelsen SPION, som står for Superparamagnetic iron oxide nanoparticles». Du kan finne mye informasjon om dette f. eks på PubMed.gov eller ScienceDirect.

Grafeneoksid og den magnetokaloriske effenten av 5G-nettet (lagt til 21.07.2021)

Denne artikkelen fra Orwell City, der de har en video med to av forskerne ved La Quinta Columna, er så viktig at jeg legger den til. Den handler om hvordan strålingen fra 5G-nettet øker temperaturen i tre sentrale deler av kroppen; abdomen («magen»), brystet og hodet.

Dr. José Luis Sevillano: Noe som er viktig her er den såkalte «Magnetokaloriske effekten» av disse partiklene av Grafeneoksid. En effekt som noen mennesker som er vant til å arbeide med det har fortalt meg om, og som består av det faktum at du ikke er magnetisk ved en viss temperatur og at du blir magnetisk ved hete.
Dette får oss også til å tenke de stedene der Grafeneokside «blir spinnvilt» og gjør stor skade i kroppen. Hvis vi gjør en infradød skanning for å se hva kropsstemperaturen er, kommer vi til å innse at den vil være høyere i tre spesifikke områder: abdomen, brystet og hodet. Det vil si at i thorax, underkroppen og hodet er de sonene der temperaturen normalt er høyere. Dette kan veldig gjerne forklare hvorfor, uten at 5G-antennene er skrudd på enda, det er mange mennesker som ikke har tolerert den Grafeneoksiden som er lokalisert i de nevnte områdene.

Grafene kan ha blitt stimulert før antennene utsatte det for eksitasjon via sine elektro-frekvenser. Og det var det jeg ble bekymret for når det gjelder denne doktoren.

Videoen med Sucharit Bhakdi

Se gjerne videoen med Sucharit Bhakdi også. Alt han sier er helt grunnleggende for å forstå immun-systemet vårt, men legg spesielt merke til hva han sier om mekanismen for hvordan det ofte dannes blodpropper etter at du har fått en av «vaksinene» (se 12:25 – 16:25 min).
For å si det med mine egne ord avslutter han omtrent slik: Hva som da kan skje, ønsker jeg egentlig ikke å vite, fordi det er så skremmende, så forferdelig.

Mer om Spikeproteinet

Da videoen nedenfor med dr. Sherri Tenpenny ble laget, var en ikke klar over at det ble brukt Grafeneoksid som tilsetningsstoff i «Corona-vaksinene», men det svekker ikke budskapet hun kommer med om det livsfarlige Spike-proteinet. Videoen om mRNA i vaksiner er fra 19. februar 2021 og der sier hun at et stort antall av de vaksinerte ville begynne å dø i løpet av 1,5 – 12 måneder etter siste «skuddet» – eller ved ny-eksponering for neste coronavirus.
I video 2 nedenfor sier denne erfarne immunologen at 60-70 % av de vaksinerte vil havne på sykehus og mange av dem vil dø av vaksinen.

«Når de vaksinerte møter neste coronavirus, utvikler de en Antibody Dependant Enhancement (ADE-reaksjon), som (ubehandlet) fører til Cytokinstorm og død»

sier dr, Tenpenny (sitat fra ca 18:00 og 21:40 min. ute i videoen).

Jeg legger også ved lenken til hjemmesiden hennes, VAXXTER, men vær OBS på forsøk på phishing, slik jeg opplevde. (Slett alle andre varianter av adressen som søkemotoren din måtte hente fram!)

Overdrivelser, sier du? Vel, selv om han ikke tallfester dette er Vernon Coleman inne på akkurat det samme i dette foredraget.

‘Doctors for COVID Ethics’

I et brev som sendes til praktiserende leger i mange land, lister organisasjonen ‘Doctors for COVID Ethics’ opp fire momenter som de innstendig gjør kollegene sine oppmerksomme på.
– Se hva de skriver om ADE – «Antibody-dependent enhancement of disease«. I innledningen heter det:

«Kjære kolleger: Vi må med dette gjøre deg oppmerksom på fire nylige vitenskapelige oppdagelser av stor betydning. Disse forandrer hele landskapet til COVID-19-pandemien og det tvinger oss til å revurdere hvor hensiktsmessige vaksinering mot SARS-CoV-2 er.»
«Rask og effektiv hukommelses-type respons opptrer med stor pålitelighet i bokstavelig talt alle uvaksinerte individer som er eksponert for SARS-CoV-2. Effekten av å forsterke immunsystemet ytterligere gjennom vaksinering er derfor høyst tvilsom (uthevet av meg). Slik vaksinering kan i stedet forårsake sykdom gjennom «Antibody Dependent enhancement» (ADE).»

Som kjent fører ADE til Cytokinstorm.

‘Doctors for COVID Ethics’ understreker hvorfor «vaksineringen» mot «Covid-19» ikke bare er unødvendig men direkte farlig! – Les i det minste de fire avsnittene «Significance».

 1. Oppdagelse 1: Spikeproteinet til SARS-CoV-2 sirkulerer allerede kort tid etter vaksinering
 2. Oppdagelse 2: Det kommer Rask hukommelsestype antistoff-reaksjon etter vaksinering
 3. Oppdagelse 3: SARS-CoV-2 vekker en robust, tilpasset immunrespons uavhengig av hvor alvorlig sykdommen er.
 4. Oppdagelse 4: Det kommer rask økning i antistoffer mot Spike-proteinene etter den 2. injeksjonen av «mRNA-vaksinene».

Ad. 3. Grafeneoksid og elektromagnetisk stråling

Det viser seg at GrafeneOkside Nanopartikler (GON) er en gift – et toksin – som kan generere en blodpropp i en organisme og fører til en endring i immunsystemet. GON samler seg i lungene og har en utpreget evne til å påvirke kroppen elektromagnetisk.

Nært stedet der sprøyten ble satt, fører Grafeneoksiden til økt nivå av elektromagnetisk stråling fra kroppen til den «vaksinerte» bare få dager senere. Etter hvert brer fenomenet seg også til andre kroppsdeler. – Det er utallige eksempler på magnetisme fra panne / hode, og som kjent er magnetisme og elektrisitet to sider av samme sak.

Lyser virkelig vaksinerte i ultrafiolett lys?

Fotoluminescensene («selvlysende») i Ultrafiolett lys etter injeksjon med Grafeneoksid? Jeg vet ikke om andre har rapportert tilsvarende enda, men det er i grunnen lite som overrasker meg i denne sammenhengen. Jeg nevnte enzymet Luciferase i det forrige innlegget; jeg ser flere som er inne på tanken om at det er det enzymet som gir fotoluminisence i Ultrafiolett lys. – Jeg har også funnet en artikkel som forklarer dette fenomenet: «… at selv vann der alt bakterielt DNA var filtrert ut fra et reagensrør med vann der alt organisk materiale var filtrert vekk, fortsatte å lyse på ultralave frekvenser».

«Dette ble enda mer fascinerende når dr. Montagnier viste at på spesielle betingelser under 7 Hz-felt (det samme som har Scumann-resonanser, som opptrer naturlig mellom Jord-overflaten og ionsfæren), kunne også det ikke-emiterende reagensglasset med vann som det aldri hadde vært organiske materie i bli indusert til å emittere bestemte frekvenser når det ble plassert tett på det reagensrøret som lyste. Enda mer interessant er det at når base-proteiner, nukleotider og polymerer (altså byggestener av DNA) ble lagt i det rene vannet, ble det dannet tilnærmet perfekte kloner av det originale DNAet.

Dr. Montagnier og teamet hans la fram en hypotese om at den eneste måten dette kunne skje på, var hvis blåkopien av DNA på en eller annen måte var innprentet i selve vannet, og som resulterte i en form for «vann-hukommelse», slik som pioneren Jacques Benveniste hadde lagt fram hypotese om.»

Ad 4. Er et virus innblandet i SARS-CoV-2 i tillegg til Grafeneoksid?

Det er sannsynlig at «Covid19» også har noe med et virus å gjøre (takk for tilbakemeldingen fra en av dere!). Men flere forskere sier at de som konspirerer, har valgt en særdeles dårlig art når de valgte et coronavirus! Dette er aldeles ikke noe nytt virus, slik det blir hevdet av konspiratørene, for ifølge dr. Sherri Tenpenny har en kjent til coronavirus i over 60 år. En kjenner ca 36 ulike Coronavirus, men bare syv av dem smitter mennesker (ca 20:30 min. i videoen med dr. Tenpenny).

Med minst 60 år eksponeringstid fra syv virus var store deler av befolkningen immune for coronavirus i utgangspunktet, til tross for alle påstandene om det motsatte! – Hvis de som står bak plandemien mente å eliminere store deler av befolkningen med selve virusinfeksjonen, valgte massemorderne med andre ord feil virus! – Jeg vet dette er sterke ord, men se denne videoen!

Hvor er viruset?

Husk at «Coronatestene» IKKE kan identifisere type virus, noe dr. Reiner Fuellmich også er inne på i den første lenken i dag (se fra 24:00 min)! – Hvis det faktisk er virus inne i bildet likevel, er det sannsynlig at «pandemi-viruset» har blitt tuklet med i et «Gain of Function-opplegg», kanskje for å gjøre det mer smittsomt. Etter å ha lest utallige artikler har jeg kommet til at den sykdommen vi har stengt ned samfunnet for, er sannsynlig et helt vanlig influensavirus: Husk mikrobiologen i USA, som gikk gjennom 1.500 prøver tatt fra personer med mistenkt Corona-sykdom og fant to varianter av influensa-virus (influensa A og B), men INGEN SARS-CoV-2-virus i det hele tatt i noen av prøvene!

Ad 5. Grafeneoksid kan også brukes til å overvåke

I artikkelen jeg linker under her skriver de om Grafeneoksid på en positiv måte – brukt til å overvåke viktige helseparametere. Teknologien er kanskje mulig rent teoretisk, men siden Grafeneoksid er giftig og blant annet angriper immunsystemet når det utsettes for elektromagnetisk stråling, er jeg stygt redd for at dette er et skittent salgstriks!
Legg også merke til setningen «sømløs samhandling mellom menneske og maskin «(«as well as seamless human-machine interaction is increasing rapidly«). Jeg er stygt redd det også betyr at i gitte situasjoner kan samhandlingen gå begge veier; at noen kan styre mennesket fa maskinene!

***

Hvem står bak dette djevelske angrepet på menneskeheten?

Jeg har tidligere nevnt organisasjoner som FN, World Economic Forum, World Health Organisation, GAVI, Bill & Melinda Gates Foundation som noen av de kreftene som sannsynlig står bak den gigantiske forbrytelsen som manifesterer seg nå, og som jeg er redd vi bare har sett starten av. Det er andre personer og selskaper, altså Corporate Companies inne i bildet, slike som Georges Soros (kalt «USA’s farligste mann») samt «Big Pharma» og «Big Media» som Facebook, Youtube og Google. Undersøkelser har forresten vist at bare noen få slike selskaper eier 85 % av «Big Media». se videoen fra «Asia Pasific Today» om The Murdoc Media (den tredje referansen med Elisabeth Heart nedenfor). – Fra ca 18:00 ff snakker de om den merkelige rollen media har fått id et å pushe «Corona-vaksinene».

Selv om det er vanskelig å finne konkrete bevis for hvem disse eierne faktisk er; er det ganske stor sannsynlighet for at det er de samme personene eller familiene som går igjen. Det hevdes f. eks. at det bare er 8 familier som til sammen eier største parten av USA.
Flere av disse eierne omtales som eugenister, slik som The Rockefellers, George Soros m. fl. Det er disse «Stakeholders», som har hatt og fortsatt venter enorm fortjeneste på Covid19-bedraget, jamfør boka «Covid-19 The Great Reset» av Klaus Schwab!

Bare konspirasjonsteorier?

Hvis noen skulle mene jeg er alene om å ha denne forståelsen av Coronaskandalen, kan dere for eksempel se på arbeidene til dr Vernon Coleman. Han er en erfaren lege og en produktiv forfatter med over 100 bøker. Han er også en eminent kåsør. – Tre av bøkene hans er forresten gratis.

I tillegg til kretsen omkring juristen dr. Reiner Fuellmich er Dr Sherri Tenpenny en lege som er veldig vokal mot Covid19-bedraget. Videoene av og med henne blir fjernet fra Youtube så fort de blir lagt ut, så bruk gjerne litt tid på å søke på navnet hennes på www.BitChute.com eller på Instagram og Twitter.

Politiet har lyst ut anbud på likposer for 30,5 millioner

En av de mest bisarre nyhetene jeg ble tipset om i uka som gikk, var at Politiet i Norge har lyst anbud på likposer og plast-laken på Doffin for 30,5 millioner kroner med opsjon på flere. Jeg gjetter på en stykkpris på 1.000 og får 30.500 likposer! – Politiet i England lyser ut tilsvarende anbud til en verdi av 6 millioner pund. – Det er grunn til å spørre om hva det er politiet vet, som de ikke forteller oss!

Den Bibelske endetiden

Det er alltid en fare for å bli forført hvis en tolker samtiden ut fra Bibelen alene. Men for de av oss som tror på Bibelens ord, anes det likevel paralleller mellom det som skjer i verden nå om dagen og beskrivelser av endetiden for eksempel i Johannes Åpenbaring. – Noen oppfatter påbudet om vaksinepass som Dyrets merke (Åpenbaringen kapittel 8). Det har vært flere artikler om dette både på Principia Scientific International og på Health Impact News i de siste ukene.

… og hvor lenge har de arbeidet med «Plandemien»?

Her er tre videoer som forteller at hele SARS-CoV-2-fortellingen er en løgn, funnet på av sterke krefter, som har arbeidet for å påføre oss den falske «Corona-pandemien» i minst 25 år. Dette avsløres gjennom arbeidet med å gjennomgå Europeiske og Nord-amerikanske patenter. – Alle tre er i klassen «MÅ SEES-videoer»!

Hvis noen av dere skulle ha en like sær glede som meg av å gå inn i detaljer 🙂 – slik som hvordan resonanser i elektro-magnetiske bølger mellom Jordoverflaten og Ionosfæren vår kan påvirke oss mennesker – kan dere f. eks. lese disse. – Videoen er relevant for de elektromagnetiske felt-egenskapene til Grafeneoksid: Om hvordan EMF påvirker DNA.

Hvorfor tier legene?

Jeg har spurt meg selv gang på gang i løpet av det siste halvannet året: Hvorfor tier legene? Hvorfor er så mange av dem faktisk aktive agenter for spillet omkring massetesting og «massevaksinering»? Leger har da en særlig moralsk plikt til å advare befolkningen mot dette folkemordet, eller? Det er sikkert mange årsaker. Noe av forklaringen på tausheten fra dem er at det er et stort gruppepress innad i legestanden. Min opplevelse er at den som ikke føyer seg etter vedtatte normer, fryses ut eller mobbes fra stillingen. Andre forklaringer kan også være uvitenhet, som Sherri Tenpenning sier så er det ikke alle leger som orker å sette seg inn i den andre siden av saken. En tredje viktig årsak kan være bindinger til legemiddelfirmaene (Big Pharma), en fjerde at de er offentlig ansatte og risikerer stillingen sin hvis de opponerer. Det femte mulige svaret er dessverre et ønske om å tjene penger.

Medisinske oppdagelser undertrykket av Big Pharma

For å si det litt enkelt: ‘Her var det veldig mye jeg ikke visste tidligere’ – om det banebrytende arbeidet til dr. Royal Rife om hvordan instrumentet han laget gjorde det mulig å se levende bakterier og virus og effekten av dem på (kreft-) cellenivå; alle de undersøkelsesmetodene vi bruker i dag krevet at mikroben blir drept først. Og det tragiske: Hvordan arbeidet hans ble ‘kvalt’ av Big Pharma. Arbeidet til dr. Rife har mange paralleller opp gjennom historien, for det har blitt demonstrert gang på gang at «Big Pharma» er mer interessert i egen prestisje og fortjeneste enn at pasientene blir friske.

Kommer det flere “Coronatiltak”?

Jeg opplever at mange sukker for tiden; av lettelse fordi det ser ut til at de fleste av de såkalte «Coronatiltakene» er slutt. Selv er jeg redd for at de tar feil! Jeg ser tegn på at det er planlagt flere bisarre tiltak. En ting er disse variantene som stadig hauses opp, der den nye alltid er mer smittsom enn de andre uten at noen beskriver noe om hvor syke folk blir av ny-varianten. Nå er det Delta-varianten MSM messer om.

Det er nylig avslørt planer om 3 måneders Lock Down i England. Her i vårt eget land ber nå regjeringen om å få forlenget særloven om straffetiltakene i forbindelse med smittsomme sykdommer med ytterligere 3 måneder.

Jeg sier som den tidligere forskningssjefen ved Pfeizer Pharmaceuticals, Michael Yeadon:

Måtte Gud hjelpe oss alle!

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese