Den virkelige pandemien er Flokken som gjør som de får beskjed om

Når vår menneskelige persepsjon forteller oss at vi selv og Flokken vår er i en krise, utløser det en rekke psykologiske mekanismer. En av dem er å opptre i flokk; da ser flokkmedlemmer flest til lederne sine for at de kan fortelle de andre hva de skal gjøre.
I slike situasjoner kommer alfahanner og -hunner i posisjon; da abdiserer resten av Flokken sitt personlige ansvar til dem som Flokken oppfatter skal ha bedre vett enn dem selv. Slik blir også Flokken fritatt fra å tenke selv og fritatt fra ansvaret for egne handlinger.

I de siste seksten månedene har dette vært veldig tydelig: Statsminister, helseminister og helsemyndighetene har blitt alfapersoner for de mange i landet. Forfatteren Michael Driver beskriver fenomenet på denne måten i artikkelen «The real pandemic is everyone doing as they are told«:

«Jeg tror at effekten av en slik kognitiv dissonans er kollektiv masse-abdikasjon av ansvar til myndighetene. Når noe blir helt umulig å forstå eller komme til rette med, er det et natur-instinkt å stole på autorative personer – å bli en flokk. Når mennesker føler intens usikkerhet, abdiserer de friheten til fordel for de de oppfatter som trygghet

Medlemmer av Flokken blir i tillegg fritatt for å sette seg inn i innfløkte spørsmål, slipper å måtte forholde seg til sjargonger i de ulike fagfeltene, slipper å vurdere kvaliteten av forskning. De har jo eksperter til å gjøre dette for dem.

Eksperter, flertall og Aristoteles

Hva så med de av oss som foretrekker å sjekke ut om påståtte kriser er reelle før vi eventuelt samler oss i en flokk?Jeg har sett anslag på at vi faktisk utgjør 1/3- av befolkningen.
Jo, vi einstøinger vil oppleves som truende for Flokken!
Flokken forstår rett og slett ikke hvorfor vi kan stille spørsmål, eller hvordan vi kan tillate oss å tvile på ‘Alfadyrene’. – De undrer seg over hva som feiler oss når vi våger å tvile på Ekspertene. Og slike tvilere kan da ikke få komme til orde i Flokken?!
Og fordi vi stiller oss litt utenfor (eller over?) flertallet, er vi enda en trussel de ‘rettroende’ kan samle seg mot! Da lukker de seg inne i sine ekkokamre, der de kan få lytte til den skingrende gjenlyden av godkjente argumenter – i fred for oss tvilere.
Men er det at en påstand er korrekt bare fordi et flertall av folk eller tilfeldige ‘eksperter’ står bak påstanden et logisk gyldig argument?
NEI!
Allerede for 2.300 år siden viste Aristoteles at det å bruke argumentet «flertallet sier det» for å underbygge et argument, er en logisk feil! I verket «Sofistiske gjendrivelser» (“De Sophisticis Elenchis”) viste han at flertallsargumentet – «Argumentum ad Populum» – er logisk ugyldig.

Det samme gjelder den utbredte oppfatningen om at en påstand må være korrekt fordi en myndighetsperson eller en med autoritet innenfor et fag legger den fram. Det er nok her å tenke på alle prester og legfolk som på 1500 og 1600-tallet mente at det fantes hekser og at disse kunne gjøre skade. Eller ta Hitlertyskland, der Hermann Göring brukte argumentet «kan 40 millioner tyskere ta feil?» om fortreffeligheten til nazismen. Verken det faktum at det var en minister som sa dette, eller antallet han viste til, var gyldige argumenter!

Det er selvsagt slik at selve påstanden må være rett! Hvem eller hvor mange som legger fram den samme påstanden er likegyldig.

Kovidisme – en ny uimotståelig totalitarisme?

Selv om ‘totalitarisme’ var et ukjent begrep for meg, fant jeg at det er et godt innarbeidet uttrykk. Så tidlig som i 1951 utgav den amerikanske filosofen og lærde Hanna Arendt boka «The Origins of Totalitarianism». Store Norske Leksikon sier at hun «her analyserer … nazismen og stalinismen og hevder at begge, til tross for store ideologiske forskjeller, i bunn og grunn var samme styresett: totalitarisme.» Totalitarisme innebærer tilintetgjørelsen av politikk, noe som framfor alt eksemplifiseres i nazismens og stalinismens bruk av konsentrasjonsleirer, ifølge Arendt. Hun hevder videre at totalitarismens radikale ondskap er å gjøre mennesker overflødige som menneske.

Overskriften på avsnittet mitt er tittelen på en artikkel opprinnelig skrevet på fransk i 2020. Den innledes med «Cette année a été le premier test du Lockdownism» – «Årets sommer er den første testen på Lockdownismen» … (au; det er omtrent så langt skolefransken min rekker) – et styresett som bærer alle kjennetegnene på totalitarianisme. Artikkelen ble gjendiktet på nettavisen Document.no i august 2021 og har gitt meg ny innsikt.

Politisk Massepsykose

Så mens resten av folket har gått inn i en massepsykose, opplever jeg det som hakket verre at myndighetene og MSM arbeider febrilsk for å frata oss mulighetene til å finne annen informasjon enn den propagandaen de selv sprer. Vi blir møtt med totalitære tiltak som kraftig innskrenket ytringsfrihet, isolasjon og sensur.
Jeg kan virkelig anbefale en video om hvordan en hel befolkning kan bli mentalt syk; en metal sykdom som oppstår fordi topplederne i samfunnet spiller på frykt for å få gjennomslag for sin agenda. I innledningen til videoen sier de (jeg har uthevet noe tekst):

«I denne videoen kommer vi til å utforske den aller farligste av alle epidemier, massepsykosen. En massepsykose er en epidemi av galskap og den inntreffer når en stor del av en populasjon mister kontakten med realiteten og henfaller til vrangforestillinger. Et slikt fenomen er ikke noe som hører fiksjonen til. To eksempler på slik massepsykose er den amerikanske og europeiske heksejakten fra 1500 og 1600-tallet og framveksten av totalitarismen på 1900-tallet.

Denne videoen har som mål å besvare spørsmål som omgir disse massepsykosene:

  • Hva er det?
  • Hvordan begynner de?
  • Har det skjedd før?
  • Erfarer vi det akkurat nå?
  • Og om så, hvordan kan nivåene i massepsykosen bli reversert?

 … at alle gjør akkurat slik de blir fortalt

Situasjonen i Vesterålen de siste par ukene har gitt meg sans også for Michael Driver sin artikkel «Den virkelige pandemien er at alle gjør akkurat slik de blir fortalt», fra «The Conservative Woman».
Det at så altfor mange gjør nøyaktig det de blir bedt om den måten det er mulig for myndighetene å opprettholde massenes persepsjonen av en truende fare på.
Jeg bruker ordet «persepsjon» her fordi dette er en innbilt fare! Realiteten i «Covid19» er en lav dødelighet. Bare 0,03 % av de syke dør av det antatte «Coronaviruset»; altså en sykdom på nivå med en ganske så moderat influensaepidemi. – Avsnittet ‘Vår Egen Tid av Selvmotsigelser’ er en utsøkt kommentar til det som sies i videoen ovenfor om hvordan «Lederne» prøver å hjernevaske Folket – som i sin tur reagerer med en egen form for sinnssykdom; «De føyelige massene».

De sier i videoen at «det faktisk er mye som kan sammenlignes mellom den underlige reaksjonen , ja hele kulturen, blant borgere av en totalitarisk stat på den ene siden og reaksjonene til de som lider av Schizofreni. Dette er en voldtekt av det menneskelige sinn, der totalitarianismen bygger på vrangforestillinger».

En samtid full av selvmotsigelser

Artikkelen er en svært interessant samtidsanalyse; særlig innledningen som kan oversettes slik:

«Vi lever i selvmotsigelsens tidsalder.

Mangfold betyr at alle tenker det samme. Toleranse betyr den ondsinnede utstøtingen av alle som ikke gjør det. Å utjevne innebærer forverring av ulikheter tilbake til middelaldernivåer. Frihetspass betyr at du er nødt til å ha papirer for å se fotball. Vaksiner hindrer verken sykdom eller overføring av sykdom. Demokrati er byrden av nye lover og politikk som ingen har stemt fram. Journalistikk er propaganda. Moderne økonomisk teori innebærer at effekten kommer før årsaken, av typen ‘våte-fortau-forårsaker-regn’-grenen av økonomi. Utdannelse er å fjerne informasjon heller enn å importere den. Du tenker ikke fordi det å gjenta er viktigere enn at du lærer og vokser. Asymptomatisk overføring betyr at friske kan infisere de immuniserte. Sosiopater er menneskevenner. Dydsignalisering er kamuflasje for den moralske kollapsen. «The Green New Deal» er verken grønn, ny eller noen avtale. Miljøvernere betyr en samling av verdens mest forurensende selskaper. Klima-politikk er hvilken som helst handling som opprettholder den mest ekstreme formen for utnyttelse. Krig er fred, frihet er slaveri. Uvitenhet er styrke. Å eie ingenting er lykke, slik Orwell kunne ha føyd til om han var iblant oss i dag. Sannsynlig på sosiale media (enda en selvmotsigelse, for de er veldig vanskelige å slippe unna).»

De 4 trinnene på vei mot et kommunistisk diktatur

«De ordene jeg oftest har sett gjentatt I løpet av de siste månedene er «Alt har skjedd så fort». Odet ‘det’ refererer selvfølgelig til nedstigningen ned til det som ser ut til å være de tidlige dagene av vår totalitære framtid» skriver Rebecca D’Amato.
I et berømt intervju av 1984, som overraskende nok fortsatt er tilgjengelig på Youtube, advarer tidligere KGB-agent Yuri Bezmenov oss om de fire pilarene til kommunistisk undergraving. Her er statusen for dagens samfunn:

  1. Destabilisering –    utført
  2. Dehumanisering –    utført
  3. Kriser –    utført
  4. Normalisering –    utført

Sjekk ut listen over hvorfor forfateren Rebecca D’Amato mener dette allerede er gjennomført over store deler av verden!

Hjørnestenene i diktaturet

De føyelige. De ‘normale’. – Ja, til og med den horrible mannen Adolf Eichmann ble karakterisert som grusomt og skremmende normal av Hannah Arent; som en funksjonær som bare fulgte ordre. – Tysterne, de som ønsker så sterkt å slå ned på alle brudd på ‘Coronareglene’ (eller hvilke regler som nå en gang er satt av myndighetene), at de anmelder dem som bare har en person for mye til sitt lille kaffeselskap i hagen sin. Alle disse personene er helt grunnleggende for et fungerende diktatur!

«Crownhill-krematoriet I Milton Keunes (England) var scenen for Den mest hardhudede medløper-prisen da en av personalet grep inn ovenfor Craig Bicknell. De hindret ham i å trøste sin mor ved sin fars begravelse. Da Hr. Bicknell la en trøstende arm rundt skuldrene hennes, var en av personalet raskt ute med å påpeke at dette var brudd på «Coronareglene». «Du kan ikke flytte på stolene, fikk de også beskjed om», sjefet personalet lik barn som skal lede en selskapslek.

Hr. Bicknell ble stående tilbake og kjente seg sint, opprørt og ‘tom’.

Bravo. Oppdraget er utført.
Listen her er endeløs. Fedre som blir hindret i å være tilstede under fødselen til barna sine. Sykehjemsbeboere som nektes besøk av familien. Terminale pasienter som står ovenfor døden uten en trøstende hånd av et elsket familiemedlem eller et farvel til familien.
Alle de som tvinger gjennom disse reglene følger bare ordre.
Alle tok moralsk feil.«

«Stol på Vitenskapen – og hold kjeft»

Slik opplever jeg at det egentlige budskapet om å stole på vitenskapen er. Du har ikke lov å stille spørsmål til påstandene de kommer med.
Da spør jeg tilbake: Hvorfor i alle dager skulle vi stole på den «vitenskapen» som blir presentert oss av de store medisinprodusentene?
Vet du ikke at Big Pharma er noen av de mest uredelige, mest korrupte, oftest saksøkte og oftest dømte selskapene i verden?
Artikkelen nedenfor her er lang, men den gir et utall av grunner til at du verken skal stole på Big Pharma eller de legene, politikerne og embedsmennene som er kjøpt av dem!

Den Norske Coronabanden

Måten Den Norske Coronabanden bruker tall på er forresten ganske merkelig, noe som avsløres i dette innslaget fra NRK-programmet Debatten fra begynnelsen av april i år. Selv om Fredrik Solvang etterpå ble tvunget(!) til å trekke tilbake og beklage noen av opplysningene han gav, endrer ikke det på poenget: At Coronabanden bare snakker om «smitte» og nesten aldri om sykdom og at de lyver om hvorfor barn og unge må «vaksineres»!

Interneringsleire på grunn av Covid19 i Tennessee, USA

Ja, du leste overskriften rett. Fra et par-tre måneder etter at de begynte å stenge ned samfunnet og jeg så all sensuren og iveren etter å massevaksinere, har jeg fryktet at myndighetene kunne opprette egne interneringsleire under påskudd av «Covid19». Vi har allerede sett de samme tendensene på Filipinene, i Canada og i Australia! Og nå altså i Tennessee, USA– Les «State of Tennessee Excecutive Order…»

«Sist fredag (06.08.21) signerte guvernør Bill Lee I Texas direktiver, nærmere bestemt ‘Executive Order 83’, som autoriserer at sivilgarden og Statlige vakt-tropper kan bryte seg inn i hjemmene til folk (se pkt. 8), kidnappe dem for geværmunninger og fa dem med til Corona-interneringsleire (se pkt 18), alt uten skikkelig rettergang eller respekt for borgerrettigheter (se pkt. 8). Individer kan bli gjort til mål for en slik medisinsk kidnapping av væpnede tropper via «telefoniske vurderinger» (se pkt. 14), og de medisinske kidnappingene av amerikanske borgere har fått merkelappen «ufrivillig forpliktelse» til «midlertidig karantene og isolasjon.

 Med andre ord er FEMA-lignende konsentrasjonsleire [FEMA=Federal Emergency Management Agency] her nå, og Covid er påskuddene for masse-arrestasjoner …»

Se alle lovene som settes til side i denne ordren, eks punktene 5 – 6 og 16 – 21!

Jeg spår en ny bølge av «Coronatiltak» høsten 2021

To ganger i sommer har jeg spådd at det blir å komme en ny bølge med dødsfall og påfølgende innstramminger utpå høsten 2021. Det kommer fordi mange nok har blitt «dobbelt-vaksinert» (noen til og med «trippelvaksinert») med store doser Grafeneoksid. De har fått sprøytet inn giften i kombinasjon med mRNA, som produserer Spikeproteinet. Når disse menneskene møter neste virus med spikeproteiner, kommer immunsystemet til å løpe løpsk og de går inn i en dødelig cytokinstorm. – Produsentene av «vaksiner» har jo kontraktfestet at de rammende ikke skal få effektiv behandling, (se avsnittet «Forbudet mot bruk av effektive behandlingsformer«, i neste bloggpost).

«… det som kalles antistoffavhengig forsterkning. I dette ligger det at vaksinen har greid å forstyrre immunforsvaret i den grad at det har snudd seg mot verten selv. Dette vil medføre at immunforsvaret angriper de vaksinertes egen kropp, med døden til følge.»

Det andre store spørsmålet er: Hvis denne bølgen kommer, hvordan vil verdens Koronabander og MSM da framstille situasjonen? Jeg tror at i ekte Orwellsk nytale kommer tilstanden til å hete enten «Deltavarianten» eller de finner kanskje på en ny samiant, slik tidligere Pfizer-VIP Michel Yeadon omtaler dem.

Her har dr. Vernon Coleman enda en god kommentar til hvorfor disse tiltakene blir å komme tilbake.

 Og etter den siste ‘Rapporten’ fra FN truer nå Lock Downs «på grunn av klimaet» i bakgrunnen!

 Måtte Gud fri og bevare oss!

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese