Eddyminimum med fare for global hungersnød!

‘Eddyminimum’ kommer

Noen hevder at det nye Grand Solare Minimumet (GSM), Eddyminimum, allerede har startet, men jeg oppfatter at den svake solflekksyklus 25, som vi er ca 1 ½ år inne i, bare er innledningen til GSM’et Eddyminimum og at det vil slå til for alvor fra 2030. Hvor lenge den nye, kjølige perioden kommer til å vare diskuteres. Mange sier at den kalde tida blir å vare til 2050, andre til 2070, mens de mest pessimistiske varsler et super-GSM, som vil vare til 2250 (eks. den russiske astronomen Habibullo Abdussamatov).

Jeg tar bare med noen utvalgte av alle de lenkene jeg har om avlingssvikt under Solflekksyklus 25. Bare for Afrika har jeg 11-12 artikler i juli. (Jeg har ikke talt opp antall artikler jeg har tatt kopi av for Asia, Europa og Amerika, som også har hatt uvanlig kald vår og sommer).

At det er økt fare for tidlig frost om høsten, streng vinter, sen og kald vår og kanskje frost i løpet av sommeren, er en direkte konsekvens av et Grand Solar Minimum. Slik fører til avlingssvikt i stort omfang. Vi har allerede sett at flere sorter matvarer har vært utsatt for frostskader flere ganger siden 2017 (enkelte sorter matvarer har faktisk hatt større avlinger enn normalt)! – «Nei, nå overdriver du igjen» tenker du kanskje. Da vil jeg be deg å lese URLen fra Electroverse.net grundig og se om du fortsatt mener jeg overdriver!

Selv om det store bildet med økt tendens til frostskader er korrekt, er det på ingen måte noen automatikk i at et Grand Solar Minimum vil gi avlingssvikt alle steder: Enkelte regioner kan faktisk oppleve økte avlinger!

Det er nok å se på artiklene om hvordan Jetstrømmen påvirker været ved å styre banene til høytrykk og lavtrykk under et GSM, for å innse at en på ingen måte kan være bastant. Enkelte områder vil faktisk oppleve at det kommer gunstige endringer i klimaet, enten ved at såkalte meteorologiske blokkeringer gir stabilt vær over tid eller ved at vindmønstre som f. eks. Passatvindene endrer seg. Hvis påstanden i artikkelen nedenfor er rett, er det trolig gunstige endringer i passatvindene som har gjort at India har fått et topp kornår. Men jeg merker meg hvem som publiserer her!

Andre konsekvenser av Eddyminimum

Et GSM fører også til økt frekvens av store og små jordskjelv, slik som dette store her utenfor Alaska. For å sitere Cap Allon enda en gang:

» The recent global uptick in earthquakes and volcanic eruptions is likely attributed to the drop-off in solar activity, the increase in coronal holes, a waning magnetosphere, and the influx of Cosmic Rays penetrating silica-rich magma.»

Så langt jeg vet nå gikk det ikke menneskeliv i denne hendelsen, men både vulkanutbrudd og store jordskjelv er absolutt en trussel for liv og helse – også gjennom den negative effekten især store vulkanutbrudd kan ha på klimaet. Det er skrevet mye om utbruddet ved Mt. Tabora på Filippinene i 1816, som førte til et globalt «år uten sommer» året etter på grunn av soten og asken som steg over langt 10 km opp i stratosfæren.

Fare for global hungersnød

I en Lock Down ligger det en iboende fare for matvaremangel. Årsaken er at det blir vanskelig å holde bedrifter gående når ansatte ikke kan møte på jobb og verken leverandører eller kunder får komme til utsalgene, postkontorene osv. på vanlig vis og når transportsystemene må stenges eller arbeide under veldig sterke restriksjoner.

Også sesongbetont virksomhet som fiske og landbruk rammes hardt av Lock Down. Konsekvensen er fallende omsetning av varer og etter hvert en manglende tilgang på mat.

Denne artikkelen beskriver de store matvarekartellene i verden. Hvis de går sammen om å krympe forsyningen av matvarer, kan det ha katastrofale følger. – Dette er en tema som har vært diskutert len lenge og mange har rådet til å bygge opp et privat lager av basis-matvarer og å gå over til å dyrke så mye som mulig selv.

I en artikkel av samtidshistorikeren Anne Nabintu Herland skriver hun om det det svært problematiske i at bare åtte familier i praksis eier hele USA , BIS, Det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken. Fire av disse eierne er bosatt i Europa – i den grad disse globalistene bor noe sted.

 

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese