Nyhetsbrev ‘Siste dag i juli 2017’

BigTec har bestemt at de bare tolererer en bestemt «Fortelling om Corona» – Det eneste rette narrativet. Selv opplever for tiden at både min ISP (Altibox), Outlook og Google Chrome nekter meg å sende eposter eller dele artikler med URL’er eller navn på personer som er kritiske til denne «Fortellingen».

Vår utmerkede lokale historiker Johan Borgås, brukte en så treffende formulering i en avisdebatt om motstanderen sin at jeg blir ‘å ta uttrykket på rullen’: «… ei fersk omskriving av det første budet: Du skal ikke ha andre meninger enn meg». – Også norske myndigheter ser ut til å ha en slik holdning til Fortellingene om både Corona og Klima. De reagerer verken muntlig eller rettslig mot den utilbørlige propagandaen, overvåkningen og sensuren Folket nå utsettes for!

«Delta-varianten» i Vesterålen

Vesterålen har nå angivelig blitt rammet av «Deltavarianten»; Den skal jo være så smittsom, men jeg verken ser eller hører at noen blir Delta-syke. Lokale helsemyndigheter har innført de strengeste «Coronatiltakene» i landet på grunn av denne varianten. For eksempel er det ikke lov til å ha mer enn to personer om gangen på besøk i private hjem; et forbud som blant andre sorenskriv-eren i Vesterålen mener at politiet ikke har mulighet til å følge opp og tviler på at forbudet har hjemmel i Smittevernloven.

Men regionavisen ‘Bladet Vesterålen’ følger den norske versjonen av Verdens Helsediktatur og kjører enda en gang Coronakampanje helt uten reservasjoner med artikler illustrert med personer i fullt verneutstyr. – Når da artikkelen på fredag 30.07. har budskapet om at folket skyr kjøpesentrene fordi de er redde, avslører redaksjonen at de er blinde for at deres egen mangel på balanse bidrar til angsten. For nettopp media er et viktig verktøy for å skape den panikken som hele Coronaskandalen hviler på! – MSM-linja i ‘Bladet Vesterålen’ i valg av tema og vinkling har forresten blitt så tydelig etter at de skiftet redaktør i 2018, at jeg nå enda en gang vurderer å sende inn den begrunnede oppsigelsen av papiravisen, som jeg skrev i januar i år.

Bare web-avisen ‘Vesterålen Online’ brakte nyheten om at sorenskriveren vår protesterer mot tiltakene på juridisk grunnlag, men i neste åndedrag avslører de at det så tidlig som sist i juli, er krefter som reiser spørsmål om å utsette skolestarten i august.

Det konforme Norge

Reglene i Vesterålen er så strenge at selv Folkehelseinstituttet reagerer. Likevel ignorerer Folket alle angrepene på den personlige friheten deres og stiller lydig og ureflektert opp på det ene tiltaket mer inngripende enn det andre. Jeg kan ikke annet enn å la meg forundre: Mister de evnen til kritisk tenkning så snart noen roper opp om en mikrobe? Ser ikke Folket sammenhengen mellom «Covid19» og statistikken over den influensaen som har blitt borte? Følger de ikke med på debattene om viruset faktisk finnes, om munnbind fungerer og om at «Corona-vaksinene» bokstavelig talt er livsfarlige? NEI, vi MÅ IKKE finne oss i disse uforholdsmessig strenge tiltakene gang på gang. Vi må bli MER slik som psykologiprofessor Charlotte Reedtz sier. At vi våger å være ulydige ovenfor disse diktatene som kommer fra Verdens Helsetyranni! – Også Miriam Eklund stusser på hvorfor Norge er et av de mest konforme landene i verden! (Frankrike har en helt annen mentalitet.)

Munnbind er helsefarlige

Når det gjelder anbefaling eller tvang om å bruke munnbind, har jeg nylig skrevet en egen post om det. Jeg gjorde det etter at jeg ble avvist ved en lokal kjedebutikk fordi jeg ikke ville kle på meg dette helsefarlige skammens symbol på angst og underkastelse (lokale helsemyndigheter bare anbefaler, de pålegger ikke bruk av munnbind). – Jeg har skrevet ut teksten og har ark i jakkelomma for å gi det til dem som måtte nekte meg inngang uten munnbind neste gang.

«Løgn, Forbannet Løgn og Statistikk»

Ordene om at det finnes tre grader av løgn er tillagt humoristen George Bernhard Shaw, som la til at «av disse er statistikk den verste». Jeg har skrevet en god del om triksing og juks med «Covid19-statistikk» tidligere; om at antall «Corona-døde» er blåst opp hinsides enhver rimelighet. Her er en rettssak fra Portugal, som beviser at det jeg har hevdet lenge i det minste gjelder for Portugal. «Rettsavgjørelse i Lisboa slår fast at kun 0,9 prosent av «bekreftede Corona-dødsfall» døde av COVID. Tallet er 152, ikke 17 000 som påstått.» Innholdet i artikkelen er bekreftet av flere utenlandske medier.

Helsepersonell anklager myndighetene

Lege anklager myndighetene for brudd på helselover om fri og informert samtykke og om å ikke forårsake unødig skade eller lidelser.
Jeg skrev om den øredøvende tausheten fra sykepleiere og legestanden som yrkesgruppe sist. Jeg står fortsatt ved det jeg skrev, men det finnes hederlige unntak:

«Vennligst behandle dette brevet som avsløringer eller «Whistle Blow» i offentlighetens interesse fordi de reiser beskyldninger om påstått kriminell handling og brudd på juridisk plikt blant dem som leder Covid-responsen.»

Slik innleder allmennlegen dr Sam White det offentlige brevet han sendte til de tidligere arbeidsgiverne sine etter at han ble sagt opp. Han mistet jobben fordi han våget å motsi det offentlige narrativet om «Covid19» på Facebook-kontoen sin.

Her er en annen modig kvinne i UK som står fram som varsler om de enormt belastende tiltakene i United Kingdom. Hun beskriver også hvordan kongedømmet nå har utviklet seg til en politistat under dekke av «Corona-tiltak».

De farlige «Corona-vaksinene» enda en gang

Som jeg også har skrevet flere ganger er de såkalte «Corona-vaksinene» livsfarlige; de inneholder store mengder Grafeneoksid og mRNA som produserer Spikeproteiner! Men på samme måten som Helsediktaturene i de fleste landene har løyet om antall «Covid19-dødsfall» lyver de nå om dødsårsaken blant de såkalt «Fullvaksinerte». Blant annet i USA har de vedtatt å teste de som har mottatt begge stikkene med kun 33 cykler i RT-PCR-testen! Slik prøver svindlerne å skjule det store antallet «gjennombruddskasus», bivirkningene og dødsfallene. Antony Fauci i CDC klandrer i stedet «de uvaksinerte» for alle «Corona-dødsfallene»!

Breakthrough-kasusene

Det offisielle helse-narrativet i USA nå er at landet står ovenfor en «ny pandemi av de uvaksinerte». «Hvor er beviset for at alle disse uvaksinerte fyller sykehusene» spør skribenten Brian Shilhavy og fortsetter med at vi hører stadig vekk hvordan de uvaksinerte nå fyller 90 % av sykehuskapasiteten. – Jeg kunne ha sitert hele artikkelen «Insanity rules in the U.S. …» (ovenfor), men jeg velger å bare ta med et bruddstykke:

«Ettersom dette er en type historie som verken Big Tec eller Corporate Media kommer til å «faktasjekke», så vennligst la meg gjøre denne tjenesten for offentligheten og «faktasjekke» disse påstandene.
Det Medisinske Universitetet i Sør-Carolina er en fasilitet med 1.600 senger (kilde). Jeg vet ikke hva den gjennomsnittlige beleggsprosenten er, men med utgangspunkt i dødsstatistikken fra CDC vet vi at «dødsfall av alle årsaker» og «dødsfall på grunn av Covid» har vist en stadig fallende trend i løpet av sommeren, slik som normalt er i sommer-månedene.
Så la oss gjøre et konservativt anslag akkurat nå om at Det Medisinske Universitetet i Sør-Carolina bare har 50 % belegg (det er sannsynlig mye høyere enn det). Det betyr at i følge denne rapporten er 13 av 800 pasienter uvaksinerte. Det er langt fra ropet om 90 %, ikke sant?
For vi kan vel gå ut fra at de bare regner med mennesker som er hospitalisert OG som tester positivt for COVID-19, som utgjør disse «90 %», slik de angivelig rapporterer.

Men hvis det er tilfelle, har de vedgått at svært få innlagte i sykehus har sluppet inn på grunn av COVID-19, enten de er vaksinert eller ikke.

Det andre sykehuset i denne artikkelen er Trident Medical Center, et «større medisinsk senter» med 321 senger (kilde).
La meg igjen gjøre et konservativt anslag om at bare halvparten av sengene ved Trident er belagt. Det vil bety at av 160 innlagte pasienter i deres sykehus er 24 av dem uvaksinerte. Dette er helt klart noe annet enn 90 % av de hospitaliserte pasientene.

Kildene til Corporate Media, politikere og helsebyråkrater LYVER helt opplagt for deg.

Hvordan vet vi dette?
Vel, bortsett fra det at vi nettopp punkt-faktasjekket påstandene deres og at regnestykket ikke er i nærheten av å gå opp i forhold til påstandene deres, så rapporterer de selv at et stort antall mennesker er innlagt og døende på grunn av gjennombruddskasus av FULL-VAKSINERTE!»

De «uvaksinerte» får skylda for fortsatt spredning

USA og Israel

Til og med president Joe Biden er en av de mange som for tiden prøver å legge skylden for «Delta-varianten» på oss uvaksinerte.
Det hører også med til denne historien at amerikanske CDC sluttet å rapportere om gjennombrudds-kasus i januar 2021 og å teste «fullvaksinerte» etter 1. juli 2021 for å holde tallene så lave som mulig!
Jeg tar også med en artikkel om vaksine-døde fra New Jersey, USA. Der beskrives forhold som i beste fall kan karakteriseres som en kognitiv dissonans rundt disse gjennombruddskasusene: Ingen ser ut til å reflektere over at økningen i sykdom kan skyldes utsondringer fra de vaksinerte.
DE UVAKSINERTE ER NÅ SYNDEBUKKER, for å bruke et uttrykk fra Det Gamle Testamente.

Og sjekk disse statistikkene fra Israel, da!

Data fra Israel viser at 47 % av de som er innlagt i sykehus for «Covid19» hadde mottatt to injeksjoner av den såkalte «vaksinen»! – Dessverre opplyser de ikke hvor mange av de resterende 51 % av «Corona-pasientene» som hadde mottatt «influensavaksiner» med Grafeneoksid de siste 2-3 årene!

Tyskland

I Tyskland og en rekke andre land vurderes det nå strenge tiltak mot dem som ikke lar seg injisere med disse eksperimentelle ‘skuddene’ av Grafeneoksid og mRNA:

Skottland

Jeg så nylig andre artikler fortelle at 67 % av de Covid19-innlagte i Skottland var gjennombrudds-kasus hos personer som hadde mottatt 2 doser.

«Brian Shilhavy, Editor, Health Impact News sier det slik:

I gårdagens offentlige tale av den ustadige direktøren for CDC Rochelle Walensky, annonserte hun ikke bare at det var de fullvaksinerte som spredte Delta-varianten av Covid19 til andre mennesker, noe som krevde at befolkningen kledte på seg ansiktsmaskene igjen, hun slo også fast at:

«Men den store bekymringen er den neste varianten som kan dukke opp, bare noen få mutasjoner unna og de har potensiale til å unngå vaksinene våre.»

Her er det på sin plass å minne om det tidligere forskningsdirektør ved Pfeizer Michael Yeadon sier om slike mutasjoner: At disse ‘samiantene’ varierer bare 0,03 % og at immunsystemet vil kjenne det igjen selv om det skulle avvike 30 % fra det opprinnelige viruset!

Men tilbake til «Brian Shilhavy:

Oi, det virker som at det er på tide å innrømme at «vaksinene» er et kolossalt feilgrep og burde kastes fullt og helt, ikke sant?
Wow, det høres ut som at det er på tide å innrømme at disse vaksinene er en kolossal feil og burde vrakes alle sammen, ikke sant?

Men nei! I stedet fortalte hun at Amerika og hele verden at enhver som ikke allerede er «vaksinert» trenger straks å få et av disse sprøytestikkene for å stanse spredningen av denne varianten og være helt sikker på at så ikke skjedde. Og igjen å kle på seg maskene i mellomtiden.

Er ikke dette en lærebok-definisjon av «sinnssykdom»? Har ikke USA nettopp blitt et av de store asylene for sinnsyke?

«Pandemien av de uvaksinerte» er ren og skjær løgn. Hvis det finnes noen «pandemi» i dag, finnes denne blant de hundre tusener av mennesker som tok et av «Covid-19-skuddene» og nå enten er døde eller lider av fryktelige skader, i all hovedsak på grunn av blodpropper»

Sitatet av Brian Shilhavy, bekrefter indirekte det jeg skrev i artiklene om at «vaksinedosene» inneholder store mengder Grafeneoksid og at de vaksinerte både blir «Corona-syke» og utsondrer stoffer som gjør andre syke. – Flere sier bent fram at det er DETTE som utgjør «Delta-varianten».

«Dette vil bli stående som det farligste biologiske, medisinske eksperimentelle produktet i historien«, sier dr. Peter McCullough:

Legg merke til at det er svært sjelden nyhetene sier noe om antallet syke, de snakker nesten bare om ‘antall smittede’, som om det skulle si noe som helst! Ved å velge antall sykluser og type «Coronatest» kan de skru opp og ned på bølgene med «infeksjon» som de vil.

Amerikanske CDC har faktisk trukket tilbake PCR-testprotokoll fordi den bygger på falske premisser, noe de skulle ha gjort fra februar 2020. Begrunnelsen: De hadde ikke tilgang på viruset da de laget testprotokollene som millioner av amerikanere har blitt testet etter. – Hva som blir å erstatte dagens PCR-test er dessverre ganske usikkert, men sannsynlig kommer en eller annen ny variant av RT-PCR-testen. Og den kan vi vel stole på?

«Dette forbløffende FDA-dokumentet sier faktisk at byrået har gitt nød-aksept for 59 ulike PCR-tester siden begynnelsen av (den falske) pandemien.
59.
Og «… det er ikke mulig å gjennomføre noen nøye sammenligning av de ulike testene som har brukt disse liksom-variantene, fordi hver test validerte ytelsen mot mønstre hentet ut fra ulike gen-spesifikke, syntetiske eller genomiske kjerne-syrer (dvs. mikroporteiner fra cellekjernen).
Oversettelse: Hver av de 59 ulike PCR-testene for SARS-CoV-2 fortalte ulike løgner og kokte i hop ulike fabrikasjoner om den genetiske sammensetningen av viruset – et virus vi ikke hadde. Det er helt opplagt da at disse testene ville gi upålitelige resultater.
Men, «don’t worry, be happy», fordi NÅ kommer de faktisk til å ha reelle virus fra ekte pasienter; da vil de altså få bedre mål for sine PCR-tester og laber bør begynne å ruste opp i retning av de nye og forbedrede testene.
Med andre ord, de løy DEN GANGEN, men de lyver altså ikke NÅ. De hadde plott den gangen, men nå forteller de sannheten.

Hvis du tror på det, har jeg en fontene med Ungdomsvann til salgs, hentet ut av de blyforurensede systemet med flint i Michigan.»

Jeg spår en ny global bølge med utilbørlige Coronatiltak

Hvorfor dette hatske kjøret mot alle som ikke har latt seg stikke? Jo; jeg ser minst to grunner:
1) «Lederne» ligger etter programmet sitt om å få tvunget vaksineringen på så mange som mulig
2) jeg er stygt redd det planlegges en ny internasjonal Corona-offensiv til høsten.

Som kjent har World Economic Forum vedtatt at deres «Corona-kampanje» skal vare til ut mars 2025. Jeg ser derfor på alt styret om «samianten Delta» og de hatske beskyldningene som møter de som nekter å la seg injisere, som et spill.
Det er fortsatt stor tvil om SARS-CoV-2-viruset faktisk finnes som noe annet enn en modell på datamaskiner rundt om i verden. Intet laboratorium har nemlig klart å legge fram bevis for at de har dette viruset i noen som helst renset og isolert form! Og hvis viruset ikke finnes som noe annet enn et modifisert influensavirus, er det rett og slett ikke noe som heter ‘Deltavariant’ heller. Alle oppslagene om Delta er ren og skjer løgn og en skremselstaktikk.
Ut fra nyhetsbildet de siste ukene og de lokale hendelsene er det ikke så vanskelig å spå at klandringen av uvaksinerte og opphausingen av Delta-varianten er del av en større plan; bare er et ledd i forberedelsene til en ny nasjonal så vel som global nedstenging.

Og som alltid før: Det er de fattige som kommer til å lide mest av enda en omgang med innstramminger! Dette gjelder for såkalte utviklingsland som industriland. – Både byene i USA og Europa begynner å bli oversvømt av hjemløse. … De som våger seg ut likevel for å kunne brødfø familien, utsettes for strenge straffer hvis de blir tatt. På Filippinene har president Rodrigo Duterte erklært at de som bryter lockdown-ordrene vil bli skutt hvis de blir tatt på fersk gjerning.

Når det gjelder Europa er det andre sektorer som blir rammet hardt enda en gang, slik som service og handel samt kulturlivet.

Jeg spår altså at de kommer til å misbruke påstanden om at «uvaksinerte sprer Deltavarianten» som påskudd for en ny serie av Lock Down, påbud om munnbind, Social Distancing osv. i løpet av høsten 2021.

Om de faktisk gjennomfører kampanjen, bryter de norsk og internasjonal lov! Dette er nedfelt blant annet i UNESCO sin Erklæring om Bioetikk og Menneskerettigheter og i Nürnbergtraktaten.

Likevel turer Coronasvindelen fram med sin aksjon mot de som ikke har tatt stikket med uvanlig krast språk:

«Uvaksinerte amerikanere var dagens store samtaleemne sist mandag med en strøm av grafer som slo ned på de som hadde valgt å ikke ta coronavirus-stikket, de fikk skylda for at Amerika ‘går baklengs’, sammenlignet dem med mordere og antydet at de alene har skylda for at det nå kommer til syne et mer farlig virus.

Først ute var pressesekretæren i Det Hvite Hus, Jen Psaki som erklærte at Amerika er i revers fordi «det fortsatt er store grupper i befolkningen i dette landet som er uvaksinerte – og vi har nå den lettest overførbare varianten vi har sett siden begynnelsen av pandemien slik at flere folk blir syke med Covid.»

Utsagnet er rett og slett uvitenskapelig, fordi virus i all hovedsak muterer til noe mindre sykdomsfremkallende over tid. – At et virus ikke tar livet av for store deler av befolkningen, er en rett og slett en strategi for at viruset skal overleve!

Også Hanne N. Herland er inne på denne saken i den ukentlige nyhetsmeldingen sin. Hun sammenligner hendelsene omkring Corona-skandalen med nederlaget til Hitler-Tyskland ved Stalingrad under 2. verdenskrig:

«Påbud om munnbind og lockdowns er på full fart inn igjen fordi helsemyndighetene nå må innrømme at «Covid-vaksinene» ikke gir noen effektiv beskyttelse, særlig mot de som kalles «De nye variantene».

Slik skriver hun i ingressen og fortsetter med å fortelle hvordan antallet kasus blant de fullvaksinerte i Storbritannia nå eksploderer blant de fullvaksinerte, de steg 40 % i ei uke samtidig som nye kasus blant de uvaksinerte falt med 22 %:

«Covid-19-bedraget:

Sett i lys av at en oppfatter systemene for å registrere bivirkninger av vaksinene faktisk ikke fanger opp mer enn 10 % av bivirkningene og dødsfallene for vaksinene, har en fra nyttår fram til midten av juli opplevd 22.866.760 helsemessige bivirkninger og et sted mellom 299.190 og 639.280 dødsfall som følge av Covid19-vaksinene i USA og Storbritannia. Dette resultatet er mye verre enn de som det påstås for Covid.»

Her bekrefter Hanne Nabintu Herland indirekte funnene fra La Quinta Colomna, funn som viser at «Corona-vaksinene» inneholder 96-99 % Grafeneoksid pluss mRNA og annet rusk. Både hevder La Quinta Colomna at Covid19 i realiteten er bivirkninger av injisert og innåndet Grafeneoksid og i tillegg at «fullvaksinerte» utskiller stoffer som tas opp av mennesker i omgivelsene. De sier med andre ord at «COVID19» er effekten av å lure Grafeneoksid inn i kroppen på mennesker!

Folkemord!

 Hvorfor promoterer helsemyndighetene «vaksinene»

Allmennleger og det øvrige Helsevesenet ser ut til å argumentere ut fra prinsippet om at «Hvis du er vaksinert, er det helt utelukket at noen somatiske reaksjoner som kommer etterpå kan skyldes vaksinen». Her er en kommentar:

» HVIS DU tok antibiotika og plutselig kollapset med hjertebank eller led av pustevansker eller et utslett, så ville du ikke skylde på den karri-retten du spiste i går kveld. Disse er nemlig kjente bivirkninger av antibiotika.
Men når en kommer til reaksjoner på «Covid-vaksinene», vil helsearbeidere og «Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)», det regjeringsoppnevnte rådet med ansvar for medikament-sikkerhet i UK, fortelle deg at hvis du fikk en «Covid-vaksine» i går og utviklet blodpropper i dag, kan det bare være ren tilfeldighet, selv om du var 100 % frisk og sunn.
Det er slik de setter seg i stand til å fortsatt holde «Covid-vaksinene» i omløp til tross for at nesten 1.500 dødsfall og over 1 million bivirkningsreaksjoner, har blitt rapportert av mer enn 300.000 personer [bare i UK].»

Slik innleder Sally Beck en artikkel i nyhetstjenesten «The Conservative Woman». Hun fortsetter med å vise til tallene fra USA, som jeg blogget om i det siste brevet mitt og siterer videre den amerikanske hjertespesialisten dr Peter McCullock, som bruker ordet «forbrytelse» om vaksinasjonsprogrammet.

«The ClotShot», som ungdommene kaller «vaksinen».

Vaksinepåbud?

Det ser ut til at myndigheter i mange land vil gjøre vaksinen obligatorisk, men det er et stort spørsmål om folket kommer til å finne seg i det. Mange er ute i gatene og demonstrerer i alle fall, selv om MSM undermelder antall deltakere med en størrelsesorden: «Det var ca 10.000 som demonstrerte» sier MSM, mens deltakere melder om minst 100.000 demonstranter og underbygger påstanden med bilder.

Det ligger et lovforslag på trappene i Norge, Tvangsloven, som er på høring nå om dagen. Jeg er litt usikker på hvor etterrettelig akkurat kilden nedenfor her er, men jeg tar den med som et eksempel på at tilliten til dagens regjering er temmelig lav i store deler av befolkningen.

Hva er de i «eliten» redde for?

Hvorfor denne paniske reaksjonen nå?

Brukeren «torandadavid» har en kommentar under en video med Mike Yeadon. Jeg mener denne brukeren har et poeng når han sier:

«De topp 1 % av de 1 % eller Den regjerende eliten som vi allerede nå kaller dem, har mange kontrollsystemer på plass. Hvorfor har de plutselig trykket på panikk-knappen og skapt denne situasjonen? Hva er det som kommer, som får dem til å bli så skremte? Skremte nok til å tvinge på plass et så storskala kontroll-scenario? Er de redd for at vi på et eller annet vis skal våkne fra søvnen og fordømme dem?»

En kan egentlig bare spekulere på hvorfor eliten nå oppfattes som redde og hva den neste aksjonen fra dem blir, men her er noen tanker:

  • Jeg tror dette først og sist handler om at ‘eliten’ har brukt, og bruker, frykt som metode for å få kontroll over massene og kanskje er ikke effekten av dette god nok.
  • De følger en plan for når neste Plandemi skal slippes løs, men «eliten» er i tvil om de blir å nå målet om antall vaksinerte, fordi motstanden vokser for raskt og på kanaler «eliten» ikke har klart å styre:
  • Det er rettssaker på gang over hele verden mot Koronasvindelen, blant annet Nürnberg 2-prosessen, ledet av Rainer Fuellmich. Det føres også «Coronasak» for menneskeretts-domstolen i Haag, og «eliten» frykter at de ikke har kontroll over mange nok dommere til å gå fri.
  • Fortellingen om «Globale Menneskeskapte Klimaendringer» mister for tiden troverdighet blant en stadig voksende andel av verdens befolkning. Det skyldes delvis at Jorda er i ferd med å kjøle seg ned og ligger nå under 30-års normalen 1981-2010, samtidig kommer stadig sterkere forskning som avviser at CO2 er den eneste faktoren som driver klimaet.
  • Astronomer varsler nemlig et nytt Grand Solar Minimum (GSM) á la Maunderminimum (1645-1715) da 1/3 av befolkningen bare i Europa omkom i sult, krig og epidemier.

Det andre momentet er en truende fare for global hungersnød på grunn av det kommende Eddyminimum, men det er tema for et eget innlegg!

Måtte Gud hjelpe og bevare oss alle!

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese