Hvorfor lyver de om hvor mange som er døde av «Corona-vaksiner»?

Som jeg har skrevet gang på gang, er det er all grunn til å mistro de tallene som f. eks. CDC sin database VAERS presenterer når det gjelder bivirkninger av «Corona-vaksinene». Her fokuserer jeg på forholdene i USA. Årsaken til det er at helsemyndighetene og veldig mange helsepersonell i Norge følger så nøye med forholdene der at de til en viss grad lar informasjonen derfra styre oppfatningen av hva som er «god medisin». – Når nå «America’s Frontline Doctors» er med på å reise rettssak mot CDC/VAERS fordi disse bare rapporterer 1/3 – 1/5 av alle som har dødd innen 3 døgn etter injeksjonen, er det all grunn til å se nøyere på forholdene «over there»!

Det er forresten et kjent problem at tallene på antall «Corona-dødsfall» er kraftig overdrevet.

«I uke 7/2021 ble CDC – (Center for Disease Control and Prevention) trukket for retten for å ha blåst opp tallene over «Covid19-dødsfall» ifølge overraskende informasjon skaffet tilveie av NATIONAL FILE.
På ulovlig vis blåste CDC opp dødstallene med minst 1600 prosent samtidig med at presidentvalget fant sted.
Dette ifølge en studie publisert av ‘The Health initiative for pure and Applied Knowledge’!»

Jeg kjenner dessverre ikke resultatet av den anmeldelsen.

Til tross for at tallene for antall «Corona-døde» trolig fortsatt er løgnaktig høye, kunne James Fetzer den 20. juli i år skrive at:

«For andre uka på rad er det registrert flere døde av vaksinen enn av «Covid19».

Det var faktisk registrert 174 flere dødsfall av vaksinen i uke 28/21 enn det antallet døde av SARS-CoV-2 i den uken. – Hvorfor dette ikke er en sak for MSM kan en bare spekulere på

19.07.2021 – CDC stevnet for triksing med tallene for bivirkninger

Nettstedet «Health Impact News» hadde et oppslag 19. juli -21 der de forteller at advokaten Thomas Renz i Ohio i samarbeid med America’s Frontline Doctors, har saksøkt CDC og VAERS fordi de lyver om det reelle antallet personer som har dødd av de eksperimentelle såkalte «Corona-vaksinene». Anmeldelsen bygger på et edsvorent vitnesbyrd fra en person som skal være ansatt i CDC. Selv under trussel om tiltale for mened fastholder varsleren at han har ‘inside information’ om at det reelle tallet på antall døde innen tre døgn etter injeksjonene er minst 45.000 bare fra et av de mange systemene som rapporterer til VAERS.

De offisielle tallene fra VAERS sier at det «bare» er 10.991 som har dødd av «Corona-vaksinene» i løpet av de 7 månedene kampanjen har pågått og at dødsfallet for mange av disse inntraff senere enn de 3 døgnene det er snakk om i anmeldelsen.
Vær OBS på at selv med manglende opplysninger, er 10.991 døde likevel mange flere enn det samlede antallet registrerte dødsfall på grunn av vaksinebivirkninger de foregående tre tiårene i USA (VAERS ble grunnlagt i 1990)!
Nyheten om søksmålet ble avslørt under en tale Thomas Renz på konferansen «American Faith» i Anaheim i California i løpet av helga og han slo også fast at han trodde Google, Facebook og Twitter er medskyldige på grunn av sensuren de bedriver.
I talen sin erklærte Renz flere ganger at han ikke kunne vente med å saksøke dem igjen og igjen! I selve anmeldelsen leser jeg at anmelder har:

«… har anslått at det antallet som reelt sett dør innen 5 døgn etter injeksjonen er høyere enn de som er rapportert av VAERS med en faktor på minst 3 til 5. Dette indikerer at antallet døde innen 3 døgn er minst 45.000. Satt i perspektiv ble vaksinen mot svineinfluensa trukket fra markedet bare med et resultat på 53 døde».

Det er litt problematisk at VAERS heller ikke tar med fostre som har dødd og spontan-abortert som følge av «Corona-vaksiner». Tar en med disse 997 døde, vil tallet være tett på 12.000 døde av «Corona-vaksinen» i USA i løpet av 7 måneders kampanje.

Rapportering av vaksinebivirkninger i Norge

Jeg er også veldig usikker på om selv alvorlige bivirkninger av vaksiner blir meldt her i Norge. Jeg har rett og slett et inntrykk av at det ikke er noen vestlig tradisjon for å melde vaksine-bivirkninger. For eksempel så jeg for fire-fem måneder siden en lege i Norge skrive at mange overleger og yngre leger ikke engang kjenner til rutinene for hvordan dette skulle gjøres. Når da både overleger og LIS-leger bruker systemet så sjelden at de fleste av dem ikke engang vet hvordan de skal bruke det (!), blir også statistikken tilsvarende u pålitelig. – På toppen av dette kommer selvfølgelig de sterke politiske føringene nå under «Corona-pandemien».

Manglene ved Government ‘National Vaccine Adverse Event Reporting System’ – VAERS

I USA ble de store manglene i VAERS beskrevet i en rapport som “Harvard Pilgrim Health Care Inc” la fram for «The U.S. Department of Health and Human Services» i 2011. I denne rapporten ble det hevdet at mindre enn 1 % av alle vaksine-bivirkninger og narkotika-overdoser faktisk blir meldt til VAERS.

Det er all grunn til å tro at dette har fått lov å forbli en sovende konklusjon i USA; altså at rutinene for å rapportere ikke har endret seg siden 2011. I januar 2020 skriver nemlig nettstedet «Vaccine Impact» at “mindre enn 1 % av vaksineskader blir rapportert i regjeringens VAERS-system».

Den 2. april 2021 het det i en artikkel på Principia Scientific Int.:

“Fordi VAERS er et ekstremt mangelfullt passivt overvåkningssystem, skaper det også et ekstremt mangelfullt bilde av risikoen ved enhver godkjent vaksine, og ikke minst for dem som er rettet mot SARS-CoV-2viruset.
Det Nasjonale Immuniseringsprogrammet til CDC har erkjent de skrikende begrensningene i VAERS i mer enn 25 år, men ingenting fundamentalt er endret i retning av å gjøre innmeldingene dit obligatoriske innenfor det medisinske etablissementet. Derfor, mens millioner av amerikanere haster av gårde for å få sine sprøytestikk, har helsemyndighetene våre stolt på «et lappverk av eksisterende programmer, som de erkjenner er inadekvate på grunn av for små samplings-størrelser, manglende kriterier og andre problemer«.

… skriver “Greenmedicinfo.com” (den første referansen her):

  1. «Can We Trust America’s Covid-19 Vaccine Injury Statistics?”
  2. 2011 report by Harvard Pilgrim Health Care Inc for the U.S. Department of Health and Human Services
  3. Problems with the CDC VAERS «Passive» System

Hvorfor er VAERS et så mangelfullt system?

Artikkelen på «Vaccine Impact» forklarer dette slik:

“Det er flere faktorer som blir referert som mulige potensiale barrierer for å rapportere vaksinebivirkninger til regjeringen.
Leger, sykepleiere og andre som gir vaksine er ikke klar over at det er et lovkrav om å rapportere ethvert helseproblem som oppstår etter vaksinering til VAERS.
De som gir vaksiner, er enten usikre på hvilke kliniske symptomer som de trenger å rapportere eller de avfeier alvorlige helseproblemer som følge av vaksineringen som ‘ikke-relaterte til vaksinen(e) de har gitt nylig.
VAERS-databasen sin «Tabell over rapporter-bare hendelser» er spesifisert på hver enkelt vaksine, noe som krever at de som gir vaksiner tar seg tid til å gjøre seg kjent med det vaksineproduktet via pakningsvedleggene som omfatter kontraindikasjoner til tilleggsdoser av vaksinene».

Hva med Europa?

Ut fra diverse kommentarer fra overleger f. eks. i det tidligere EU-landet England er det grunn til å ha mistillit til skader fra «Corona-vaksinene» i EU sin database ‘EudraVigiliance’. Dette til tross for at artikkelen fra “Greenmedicinfo.com” hevder at EU-landene har et mer robust system enn USA (referanse 1 i forrige avsnittet).

Data fra EudraViligiance pr 21.07.2021. – I tillegg kommer trolig spontan-aborterte fostre tidlig i svangerskapet på grunn av vaksinering av mor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannina er ikke lenger en del av EU, så en må legge til tallene derfra.

Antall vaksineskader i England mellom 09.12.2020 – 01.07.2021 av de tre «vaksinene» som er i bruk i England, Pfizer, AstraZeneca, and Moderna.

Legg merke til at det ovenfor her bare gjelder England

Når det gjelder Skottland, skriver Steigan.no at

Public Health Scotland informerer om at 5.522 mennesker har dødd innen tjueåtte dager etter å ha fått en Covid-19-vaksine de siste 6 månedene bare i Skottland. (pr. 23.06.2021).

Jeg kjenner ikke det totale antallet døde og skadde i Skottland siden vaksineringen begynte i begynnelsen av desember 2020-

Verken Wales eller Irland er regnet med her! – Land utenfor EU, slik som Norge og Island er heller ikke med.
Likevel er det til sammen registrert 2.830.472 skader og 20.331 døde (+ 5.522 siste 6 mnd) av «vaksinene» Pfizer-BioNTev, AstraZeneca, and Moderna (+ Janssen i EU).

Hvorfor får dette uvesenet lov å fortsette?

Det er svært viktig å få klarhet i hva det er som gjør at dette uvesenet får lov å fortsette! Jeg ser flere som peker på de sterke eier-koblingene mellom medisinalfirmaene og CDC.

Sterke eier-koblinger mellom medisinalfirmaene og CDC

Til tross for at de er et offentlig byrå, har CDC eierandeler i 56 vaksinepatenter ifølge en artikkel publisert på GreenMedInfo i 2017!

Jeg siterer fra 2007-artikkelen (mine uthevinger og med mine kommentarer i parentes):

«Mr. Kennedy gjentok påstanden sist måned i et intervju med EcoWatch der han sa «CDC er en av de som subsidierer den farmasøytiske industrien. Dette byrået eier mer enn 20 vaksine-patenter og kjøper og selger vaksiner for 1,4 milliarder dollar hver måned.»

«Jeg er så heldig at en av mine advokat-partnere, en intellektuell eiendomsekspert som også er far til en autist, Mark Blaxill. Han har vært ansatt av selssakaper med om setning i milliard-dollar-klassen for å handtere patentene deres. Det var den selvsamme Blaxill som fant ut at HHS (‘US Department of Health and Human Services’) gjennom NIH (National Institutes of Health) eier patenter for alle HPV-vaksinene og som mottar en prosentdel av profitten fra hver av dosene av Gardasil og Cervarix som er satt hvor som helst i verden. Han publiserte en fantastisk avsløring i tre deler med tittelen “A License to Kill? Part 1: How A Public-Private Partnership Made the Government Merck’s Gardasil Partner.”

Da jeg kontaktet Blaxill og spurte om han kunne kjøre et patentsøk, var han vennlig nok å gjøre det for meg. Han fant 57 tildelte US-patenter der CDC stod oppført som rettighetshaver.» … en av disse bare refererte til en artikkel, dermed er det rette antallet 56 patenter.

Jeg anbefaler at dere ta dere tid til å lese hele artikkelen på GreenMedInfo om «Examining RFK …».

Det blir også påstått at flere helsebyråkrater, og blant dem Antony Fauci, har eiendeler i mer enn ett av firmaene som produserer «Corona-vaksine».

Vaksineprodusenter – noen av de mest korrupte selskapene i verden

Jeg våger den påstanden at det ikke er omsorg og hensyn til folkehelsen som driver Big Pharma.

De store medisinselskapene er de mest saksøkte selskapene i hele verden og øverst på den lista troner Pfizer.

En av de nyeste sakene mot Pfizer handler om at medikamentet som ble markedsført som Zantac (Ranitidin) kan være kreftfremkallende. Dette er en sak som startet så langt tilbake som i 2004, da det første gang ble reist mistanke om en sammenheng mellom blærekreft og bruk av Zantac.

«Det amerikanske FDA rapporterte 13. september 2019 at de hadde oppdaget det kreftfremkallende stoffet N-nitrosodimethylamine (NDMA) i Zantac (Ranitidin). Zantac er et vanlig medikament mot halsbrann og er tilgjengelig både i reseptpliktig og over disk-versjon. Rådet ved FDA slo fast at nivået av forurensning var «lavt», men imidlertid var de nivåene som byrået betegnet som «lavt» var mellom 3.000 og 26.000 ganger høyere enn hva FDA selv hadde bestemt var «trygt».»

1.  Økonomisk samrøre mellom WHO/GAVI, Big Media og medisinselskapene

«Vaksineindustrien er for tiden en industri med 30 milliarder dollar i årlig omsetning, som organisasjoner som Verdens Helseorganisasjon innstendig har oppfordret til å øke investeringen i fordi de har en projeksjon som viser at Vaksineindustrien vil øke til 100 milliarder dollar i 2025. Det er derfor opplagt at CDC og deres forretningspartnere ikke bare vil synes det er OK med de 69 dosene av barndoms-vaksiner men å begynne å koble seg på de i overkant 100 vaksinene som de anbefaler i sine skjema for voksne samt stå klar til å injisere familiene deres med de 271 vaksinene som ligger klart i utviklingsløpet.

Dette kraftige oppsvinget i profitt kan ikke komme hvis korrupsjonen i industrien og de enorme, unødvendige og ukjente skadene har gjort med helsen til barn (og nå voksne) blir lagt åpen slik at enhver kan se dem. Den 30-milliarder-industrien vil bli en 10-milliarder – pr – år industri med en begrensning på hvor mye de kan tjene. Fordi det er et tak på hvor mye en menneskekropp kan håndtere.»

«Corona-pandemien» er heller ikke den første plandemien som har blitt gjennomført i regi av en mesallianse mellom WHO/GAVI, Bill & Melinda Gates Foundation, Big Pharma og Big Media. Ta for eksempel historien om Svineinfluensa fra 2009-2010; altså det antatte H1N1-viruset.
Men først; hvis en i det hele tatt kan stole på statistikkene fra WHO, da:
På verdensbasis dør det årlig et sted mellom 290.000 og 650.000 av vanlig influensa hver sesong. I tillegg kommer 99.000 – 200.000 dødsfall av bakteriell lungebetennelse i nedre luftveier, som er indusert av influensa.

Så kom Svineinfluensa i 2009:

«På verdensbasis blir det anslått at det døde et sted mellom 150.000 og 600.000 av eller med viruset H1N1. Altså var dette mindre farlig enn vanlig sesong-influensa. Følgelig var vaksine-beredskapen lav. Ikke desto mindre pådro 700 barn i Sverige seg invalidiserende narkolepsi (sovesyke) som var forårsaket av en hastegodkjent, unødvendig og usikker vaksine. I Sveits ble det solgt 1,9 millioner doser med vaksinedoser ut av landet og slik kvittet kjøperne seg med 8,9 millioner (dollar).

I ettertid har det knapt vært noen mediedekning av Svineinfluensa-skandalen. Den midlertidige suksessen til panikken media fyrte opp, skyldtes i all hovedsak de tette internkoblingene mellom eksperter, den farmasøytiske industrien, WHO og politikere. Når det kom til stykke ser det ut til at de fullstendig overveldede helsebyråkratene hadde falt for en nesten perfekt propaganda-kampanje.»

I en serie på to artikler beskriver Karen Harradine hvordan Bill Gates har tatt et kvelertak på Main Stream Media for å fremme sitt narrativ om vaksiner. (Forkortelsen «GF» står for Bill og Melinda Gates Foundation».)

«Jeg skrev nylig om GF sin infiltrasjon i Brittisk vitenskap; denne serien etterforsker hvordan denne påvirkningen er bygd opp av tilskudd til brittisk MSM og hvordan Gates sitt narrativ om vaksiner (på bekostning av forskning og utvikling av behandling) og klimaendringer har blitt den fremherskende ortodoksien som det ikke tillates noe som helst dissens mot.»

2.  Samrøre mellom medisinselskapene og eugenistene i WHO, GAVI, Bill & Melinda Gates Foundation og WEF

 Verken helsebyråkrater eller lovgivende og utøvende politikere har lært noe som helst av Svineinfluensa-skandalen. De lar fortsatt Big Media føre sine kampanjer helt uten magemål eller begrensninger, noe vi har sett til fulle nå under Corona-skandalen!

Den frittalende legen dr. Joseph Mercola beskriver dette slik i en høyst leseverdig artikkel:

  • «The Publicis Groupe, et ledende PR-firma representerer større teknologiselskaper og farmasøytisk industri og bankvesenet. Disse selskapene igjen har varierende partnerskap med USA’s regjering og globale Non-Governmental Organizations (NGO).
  • Publicis er også partner med WEF (World Economic Forum), som leder et rop om et “reset” av den globale økonomien og en fullstendig omlegging av levemåten til oss alle. I denne sammenhengen ser det ut til at Publicis spiller en avgjørende rolle i det å koordinere undertrykkingen av all informasjon som motsier Det teknokratiske narrativet.
  • Rollen til pressen burde være å motsi propagandaen fra industrien. Denne rollen har blitt effektivt undergravd gjennom annonsering, for nyhetsmedia rapporterer uhyre sjelden ting som kan skade deres annonsører.
  • Publicis har forbindelser til medisinindustrien til bankindustrien NewsGuard / HealthGuard, utdanningsinstitusjonene og Big Tek-selskaper som Google, Microsoft og Bing, til the U.S. State Department og Forsvarsdepartementet (Pentagon), til globale teknokratiske institusjoner som Verdens Helseorganisasjon, nasjonale og globale NGOer som CCDH og World Economic Forum samt dominerende helse-nettsteder som WebMD og Medscape».
  • Når en ser disse forbindelsene i sammenheng, forklarer det hvorfor visse synspunkter til eksperter kan bli fjernet så effektivt som de gjør. Vi er nødt til å avsløre disse dyktig uttenkte komplottene som gjør det mulig at denne agendaen kan bli ført framover.»

Også Vernon Coleman er inne på dette samrøret mellom offentlig eierskap og Big Pharma i kapittelet «Vital Information about the Covid-19 Vaccine» (side 119-123) i boka si «Covid-19: The Fraud Continues» (den kan forresten lastes ned som gratis e-bok).

 Det er nettopp samrøret mellom offentlige og private selskaper som gjør at uvesenet omkring mangelfulle statistikker får fortsette. Derfor MÅ en se på tallene som blir presentert av CDC/VAERS og til dels av EudraVigiliance med stor skepsis og kanskje gange de registrerte tallene med en faktor på mellom 3 og fem for å finne det reelle tallet på de omkomne til nå i dette folkemordet! – Slikt samrøre er forresten det klassiske kjennetegnet på fascisme, det samme når Det Hvite Hus forteller Facebook om hvilke poster de skal sensurere.

* * *

Som en oppmuntring må jeg til slutt bare få sitere en artikkel som gjorde at jeg rettet meg opp og satt litt stoltere i stolen:
En forskningsrapport fra MIT viste nemlig at til tross for at de ofte møtte nedlatenhet og latterliggjøring på tvers av det politiske spekteret, fant de at «vaksine-nølere var svært godt informerte, vitenskapelig skolerte og sofistikerte mennesker».

Illustrasjon i artikkelen av Rick Moran «MIT: Vaccine Hesistancy…»

«One Vaccine to Rule Them All»

For å si det med Michael Yeadon:

Måtte Gud hjelpe oss alle!

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese