Covid-19-injeksjonene er ikke vaksiner

«Det blir sagt at Mennesket er godt på bunnen, så hvorfor er de ikke det, da?»
Jeg har tenkt mye på dette Gruket til Piet Hein de siste dagene mens jeg har lest om alle patentene som er knyttet til det menneskeskapte SARS-CoV-2-viruset. – Jo, det er for lengst slått fast at SARS-CoV-2 er et fullstendig menneskeskapt virus, se bare artikkelen fra 17. mars i år (ref. 1 nedenfor). Forskere har sporet antallet patenter knyttet til både ‘viruset’ og ‘vaksinen’ til mer enn 4.000. Akkurat det er ikke nytt, da, for dr. David Martin sa det samme i intervjuet med dr. Reiner Fuellmich allerede i juli 2021! Men det nye for meg er kartleggingen av hvilken rolle hvert enkelt patenterte ledd har i utviklingen av SARS-CoV-2-viruset og ‘vaksinen’.

Exhaustive proof Moderna made Covid-19!
intervjuet dr. Reiner Fuellmich hadde med David Martin juli 2021!

De injeksjonene vi ble fortalt skulle hindre Covid-19, gjør det aldeles IKKE og Covid-19-injeksjonene er slett ikke vaksine i tradisjonell forstand, heller.

Den gammeldagse forståelsen av vaksiner

I snart 50 år har jeg ment at «vaksiner er både trygge og nødvendige», for i likhet med en stor del av Norges befolkning har jeg vokst opp med akkurat den forståelsen. Det var også dette mantraet vi ble tutet ørene fulle av da jeg gikk sykepleien for lenge siden. Ingen snakket om bivirkninger. Ingen snakket om at bedre levestandard, bedre sanitære forhold og etter hvert bruken av antibiotika er en vel så god forklaring på hvorfor antall epidemier har gått markert tilbake som at vaksiner har tatt knekken på dem. – Jeg tok til og med noen vaksiner høsten 2019, så hvis jeg skulle ha skrevet den her artikkelen for mange måneder siden, ville den nok ha begynt noenlunde slik:

Vaksiner blir brukt for å få kroppen til å produsere antistoffer mot en bestemt mikrobe som forårsaker en spesifikk sykdom. ‘Mikrobe’ er her enten være virus eller bakterie, for så langt jeg kjenner til er det ikke laget vaksiner mot protozoer eller amøber.
Sagt med andre ord så er idéen, at vaksinene prøver å utløse en naturlige forsvarsmekanisme som kroppen vår har, ved å trigge den til å lage samme typen immunitet som det å ha gjennomgått sykdommen. Sagt med andre ord så prøver en å kick-starte immunsystemet til å få kroppen til å produsere antistoffer (en spesiell type proteiner) mot infeksjon ved hjelp av en vaksine. Tanken er at når kroppen kommer i kontakt med mikroben neste gang, vil antistoffene i blod og lymfe kjenne igjen mikroben og binde seg til den farlige mikroben som en slags merkelapper. Deretter kan det sekundære immunsystemet, som for eksempel T-lymfocytter og makrofager, eliminere de sykdomsfremkallende mikrobene.
Tradisjonelt blir vaksiner utviklet ved at produsentene bruker hele det viruset eller bakterien som vaksinen skal beskytte oss mot, enten mikrobene er døde eller levende. Hvis de er levende har de oftest sterkt svekket sykdomsfremkallende evne.
Vaksiner kommer inn i kroppen sammen med det mediet disse mikrobene er oppløst i, enten de sprøytes inn under huden, sprayes inn i nesen, spises eller inhaleres. Den beskrivelsen Folkehelseinstituttet gir i avsnittet “Ulike typer vaksiner», her er ganske OK, selv om jeg nå faktisk har reservasjoner mot mye av de andre tingene de skriver i artikkelen.
– Mot slutten av et slikt innlegg ville jeg kanskje ha beskrevet hvordan produsentene av «Covid- kvaksiner» bare har brukt bare ca. en åttendedel av SASRS-CoV-2-viruset i produktene sine, nemlig Spikeproteinet. Og jeg ville ha hevdet at det er grunnen til at de injiserte likevel får Covid-19, fordi de andre syv åttedelene av viruset gjør at mennesker fortsatt blir smittet.
MEN: Nå vet jeg at en slik omtale av «Covid-vaksinen» ville ha vært feilinformasjon.

Vaksiner kan gi alvorlige bivirkninger

Nei, jeg lærte ingen ting om bivirkninger av vaksiner, verken i sykepleierskolen eller i senere praksis. Jeg hørte heller ikke et ord om at de mest saksøkte og dømte selskapene i verden faktisk er de største vaksine-produsentene. Pfizer troner øverst på den listen med de aller største bøtene, selv om verken Google eller DuckDuckGo vil vise meg den informasjonen nå! Heldigvis hadde jeg tatt vare på artiklene, og jeg legger ved et par lenker:

Pfizer fined $2.3 billion for illegal marketing in off-label drug case
Johnson and Johnson Has Paid $BILLIONS in Criminal Settlements and Never Produced a Vaccine Before – Why Would We Trust Them for a New Experimental COVID Vaccine?

HPV-vaksinen Gardasil kan gi kreft

Jeg lærte ikke at vaksiner kan gi store skader. Jeg lærte for eksempel ingen ting om hvilke skader som er rapportert etter ‘HPV-vaksinen’ Gardasil. Den gis til ungdomfor angivelig å hindre utviklingen av livmorhalskreft. Norma Erickson beskriver plagene i avsnittet «How the FDA responds to Gardasil Injuries» i artikkelen: HPV Vaccines: Time to Follow the Science and Reject the Vaccine. – Rystende lesning!

Orale poliovaksiner sprer polio

Jeg lærte ikke at vaksiner kan opprettholde epidemier: I dag kan jeg faktisk beskrive at vaksiner rett og slett bidrar til å spre flere sykdommer, slik som polio. Orale Poliovaksiner – altså slike som blir tatt inn via munnen –  er nemlig en av de vaksinene der det brukes «levende virus» og de vaksinene har ført til utbrudd av polio flere steder i verden; utbrudd som medisinalindustrien har prøvd å dekke over ved å endre kriteriene for å stille diagnosen ‘poliomyelitt’.

At disse vaksinene også hadde et levende apevirus i seg, som gav tusener unge kvinner kreft er heller ikke med på å øke tilliten til denne industrien.
Både Brian Shilhavy, dr juris Robert F. Kennedy og flere andre hevder at det faktisk er vaksinene som opprettholder epidemiene av polio i dag, slik også dr. Kevin Stillwagon i Principia Scientific International gjør!

 «Vi har fortsatt polio i dag, først og fremst i områder der de der de fortsetter å vaksinere aggressivt. Faktisk så blir folk advart om at de vil bli eksponert for polioviruset hvis de reiser til områder der orale Polio-Vaksiner (OPV) blir brukt. Det er fordi OPV inneholder det komplette viruset, som vil replikeres og spre seg mellom mennesker.»

Polio Vaccines Are Ineffective and Hundreds of Thousands of Children Have Been Paralysed due to Bill Gates’ Vaccination Program

The Polio Scam Makes a Comeback to Scare More Parents into Vaccinating Their Children – Vaccines NEVER Eradicated Polio: Vaccines CAUSE Polio

Vaksinen mot stivkrampe og ufruktbarhet

Jeg lærte heller ikke at tilsetningsstoffer i vaksiner kunne være farlige, ut over hyperallergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner) hvis det var brukt eggehvitestoffer som «løsemiddel». – Du har sikkert hørt om vaksine mot stivkrampe, men visste du at den samme vaksinen har blitt brukt flere steder i verden, blant annet i Asia og Afrika for å gjøre en hel rekke med kvinner ute av stand til å bære fram et barn? Vaksineprodusentene har satt til et hormon i vaksinen som gir ufruktbarhet.

I praksis ble tusenvis av kvinner altså gjort sterile gjennom denne vaksinen, slik det f. eks. skjedde i Kenya, der omfanget av skadene ble så stort at selv Vatikanet grep inn. – Professor Dolores Cahill snakker om det på Rumble (se senere)

Mass Sterilization of Millions of African Girls through Tetanus Vaccine Scandal Broadens as Kenyan Laboratory Attacked

Vaksiner og Antistoffer

Teorien rundt det med vaksiner høres ganske besnærende ut, ikke sant? Men jeg lærte heller ingen ting om ADE i skole eller i løpet av praksis. – ADE er en angloamerikansk forkortelse for Antibody-dependant Enhanchement – altså at kroppen, særlig i starten av en infeksjon, kan lage antistoffer i så stort omfang at de forårsaker skade. Enten kan de vende seg mot kroppens egne celler eller at i mange tilfeller kan faktisk antistoffene hjelpe mikrobene til å komme inn i cellene og forårsake en sykdom MYE alvorligere enn hva som ville ha vært tilfelle hvis ikke pasienten var vaksinert.

Vaccines, the antibody myth and the dangers the drugs giants knew about

Se gjerne intervjuet de som Maria Zee hadde med professor Dolores Cahill den 19. oktober 2022 på Rumble også.

Maria Zeee: Uncensored: Prof. Dolores Cahill – We’re in the Mass Killing Phase of Agenda 21 & What People Can Do

Få vaksiner er trygge

Så dere skjønner at jeg sitter med et helt annet bilde av vaksiner og –industrien i dag enn det jeg gjorde bare for et par år siden. I artikkelen «The Polio Scam ..:» som jeg viste til tidligere, siteres Dr. Suzanne Humphries.:

«Ingen vaksine er trygg. Det å ha en effektivitet betyr at det blir generert en anstistoff-respons, ikke at den hindrer deg i å bli syk. Det finnes mange andre måter å holde barna friske på utenom det å injisere dem med sykdomsfremkallende stoffer, kjemikalier, animalsk DNA, animalske proteiner, vaskemidler og et middel som svekker overflatespenningen i de bittesmå blærene (Alveolene) i lungene, såkalte surfaktanter. Disse ‘setter fyr på’ og svekker blod-hjerne-barrieren og har potensiale til å skape inflammasjoner (altså betennelser uten mikrober) og andre problemer.
Men vet du hvor mye leger faktisk lærer om vaksiner under medisin-studiet? Når de deltar i pediatrisk trening, lærer de at vaksiner må gis etter et fastsatt skjema. De lærer også at kopper og polio ble utryddet ved hjelp av vaksiner. De lærer at det ikke er behov for å lære hvordan en behandler difteri, fordi en ikke kommer til å se den sykdommen igjen. De blir rett og slett indoktrinert med at «vaksiner er trygge og effektive» – men ingen av de påstandene er sanne.
Dagens leger får omfattende trening i hvordan de skal snakke med ‘nølende foreldre’, om hvordan disse skal skremmes med å blåse opp risikoene med naturlig infeksjon. De blir trent i nødvendigheten av ‘å vri foreldre-armene’ til konformitet eller å sparke dem ut av praksisen sin. Leger er trent til at INGENTING galt kan sies om vaksiner, punktum».

Så jeg kan altså ikke skrive det innlegget jeg tenkte …

Nå i dag kan jeg altså ikke skrive det innlegget jeg hadde tenkt å legge ut på bloggen. For selv om jeg ville ha skrevet i god tro, ville det ha vært enda en løgn! Jeg har funnet noen nye informasjonskilder:

  • Jeg har fulgt Reiner Fuellmich i et par år; Koronakomitéen har migrert til nettstedet Stop World Control; et nettsted som absolutt er verdt et besøk!
  • En av annen viktig aktør er Rhoda Wilson med sine artikler på The Exposé,
  • En tredje er Karen Kingston, som har en konto på Substack.

Artiklene og videoene til sistnevnte knytter Covid-Kvaksinen til et utall av U.S.-patenter der hun gjennomgår i detalj hvilke patenter som er knyttet til spesifikk funksjon i virus og kvaksine. Karen Kingston sin forskning er usedvanlig godt underbygd med referanser, en forskning som bekreftes av Reiner Fuellmich sitt berømte intervju med dr. David Martin, som jeg viste til rett etter ingressen.

Forskningen viser at ‘vaksinen’ mot Covid-19′ og SARS-CoV-2-viruset’ er så mye, mye verre enn det jeg noen gang forestilte meg; at SARS-CoV-2-viruset og ‘-vaksinen’ faktisk er to sider av det samme biologiske våpenet. Dette syntetiske Spikeproteinet har kunstig intelligens (‘AI’ dvs Artificial Intelligence) og er en type parasitt, som er jobbet fram av djevelske krefter siden midten av 1980-tallet.
Både virus og ‘vaksine’ tar utgangspunkt i et syntetisk virus bygd på en data-kode. Begge er en djevelsk blanding av biologi, kunstig intelligens, kjemikalier inklusiv tungmetaller og nanoteknologi. I tillegg brukes biologi som anvender teknologier knyttet til siRNAmRNAsaRNA, der det giftige stoffet Grafeneoksid er en av bærebjelkene i dette parasittiske AI-våpenet.
Til AI-våpenet er det som sagt knyttet mer enn 4.000 patenter, der Moderna er en veldig viktig eier sammen med blant andre amerikanske CDC (Centers for Disease Control and Prevention) og flere av de store medisinal-produsentene.

I intervjuet Mike Adams hadde med Karen Kingston 23. okt 2022 sier hun at ‘Covid-saken’ demonstrerer en ting: Patentene handlet alltid om det å smelte sammen biologi – inklusiv menneskekroppen – med kunstig intelligens.

Patentene handlet alltid om det å smelte sammen biologi – inklusiv menneskekroppen – med kunstig intelligens.

Det er så mye dystert som kommer fram; det er flere enn meg som ser på Covid-19-saken som en forbrytelse som er hakket verre enn forbrytelsene som nazistene begikk under 2. verdenskrig!
Det er så mye dystert at jeg som kjent har måtte ha en pause fra COVID-19-saken en lang periode, for det tar på å lese om så mye ondskap. Nå har jeg blitt veldig påpasselig med å skaffe meg andre og positive inntrykk i løpet av dagen og uka.
Men har det jeg har skrevet til nå vært dystert, er jeg stygt redd for at det jeg planlegger å komme er noe av det verste jeg lest, altså at HVORDAN både SARS-CoV-2-viruset og ‘vaksinen mot COVID-19’ er patenterte biologiske våpen. – Det er slik at jeg har måttet tilegne meg stoffet som Karen Kingston har publisert på Substack i små doser. En ting er stoffet hennes er skrevet på en måte som er vanskelig å forstå. En annen og vel så viktig årsak til at dette er tungt lesestoff er altså det djevelske opplegget Kingston avslører.
I dag vet jeg altså at vaksiner langt fra er så trygge som medisin-industrien hevder! I dag er jeg fristet til å omskrive Gruket slik:

«Det blir sagt at vaksiner er sikre og effektive, så hvorfor er det ikke det, da?»

Mer om dette i en senere artikkel, som jeg holder på å lese meg opp til.
November 2022.
Egil

 

Hvor er Livet vi har mistet i det levende?
Hvor er visdommen vi har mistet i kunnskap?
Hvor er kunnskapen vi har mistet i informasjon?

                   – T S Eliot

 

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese