«Covid19-vaksinene» er menneskeskapte biologiske våpen

Del 2 av Hvorfor Covid-19-injeksjonene ikke er vaksiner

Det er for lengst slått fast at SARS-CoV-2 er et fullstendig menneskeskapt ‘virus’, se bare artikkelen fra 17. mars i år: «Exhaustive proof Moderna made Covid-19! «Forskere har sporet antallet patenter knyttet til både ‘viruset’ og ‘vaksinen’ til mer enn 4.000. Akkurat det er ikke nytt, da, for dr. David Martin sa det samme i intervjuet med dr. Reiner Fuellmich allerede i juli 2021! Men det nye for meg er kartleggingen av hvilke patent hvert enkelt av de biologiske leddene i utviklingen av SARS-CoV-2-viruset og ‘vaksinen’ er knyttet til. Men som jeg skrev i del 1 så er dette IKKE en vaksine i tradisjonell forstand: De injeksjonene vi ble fortalt skulle hindre Covid-19, gjør det aldeles ikke. Dessuten viser det seg at det vi ble fortalt om at ‘SARS-CoV-2’ er et flaggermusvirus, slett ikke stemmer: ‘SARS-CoV-2’ er et biologisk våpen; en blanding av biologi og kunstig intelligens.

Pr dags dato har 5,3 milliarder mennesker fått injisert ‘Covid19-vaksine fra en eller annen produsent. – Antallet som har fått mer enn en injeksjon er ukjent for meg (se videoen fra 46:13).

Mange som fikk Covid19-injeksjonene kunne etterpå fortelle at kroppene deres var blitt magnetiske. På forsommeren 2021 florerte det bilder av mennesker som satte mynter eller nøkler mot injeksjons-stedet, i panna, på halsen eller kroppen ellers og at metall-gjenstandene ble hengende fast. Fortellingene om at mennesker var blitt selvlysende etter å ha fått stikkene var kanskje færre, men de fantes, de også. Omtrent samtidig kom det rapporter fra flere leger og mikrobiologer som analyserte blod, om at de så store forandringer i mikroskopet i forhold til blodprøver tatt før pasienten fikk Covid19-stikket: De så at det var kommet til helt nye partikler; partikler som så ut til å kunne organisere seg selv, særlig hvis blodet ble utsatt for ensfarget lys, moderat varme, ble påvirket av magnetfelt eller stråling fra mobilnettet.

NB: Heretter forkorter jeg ‘Covid19’ til ‘C19’ og injeksjonen til «C19-vaksinen», unntatt der de jeg siterer har skrevet ordet fullt ut.

I mange blodprøver fra de C19-injiserte så en altså at elementer i blodet klumpet seg sammen til figurer som ligner kretskort i en datamaskin, i andre blodprøver dannet det seg lange «ormer».
Så kom sommeren 2021 og rapportene fra La Quinta Colomna i Spania, som viste at opp mot 98 % av innholdet i hetteglass med «Vaksine» fra Pfizer (enten Corminaty eller BNT162b2) var det giftige stoffet Grafeneoksid. Problemet var at innholdsdeklarasjonen fra ‘vaksineprodusentene’ ikke viste noe som helst om at glassene inneholdt slike uhyrligheter. Funnet av Grafeneoksid ble senere bekreftet fra New Zealand, Australia, Argentina, England og flere andre land.
Nesten samtidig med bekreftelsen kom artiklene om at «C19-vaksinene» inneholdt nanoteknologi. Det er senere funnet Grafeneoksid med nanoteknologi i alle «Covid19-vaksinene». Dette er bekreftet på nytt nå i høst f. eks. i en illustrert artikkel på The Exposé i begynnelsen av november 2022.

 1. Identification of graphene, self-assemblies, and micro-technology

Eller se denne videoen på Rumble:

 1. Irrefutable Proof of Self Assembly Structures in C19 Shots – Structures Assembling and Disassembling

Sjekk selv!

Jeg anbefaler alle, og særlig de som tviler på påstandene mine, å besøke nettstedet Orwell City, lytte til videoene og bla seg gjennom bilder og artikler der SAMT å gjøre akkurat det samme på nettstedet Stop World Control (for eksempel menypunktet Vaccine Genocide).

Når jeg snakker om ‘C19-vaksine’, sikter jeg til disse fire stoffene, men problemstillingene gjelder også ‘C19-vaksine’ fra andre produsenter:

Bildene under her er hentet fra artikkelen på The Exposé: «Scientists worldwide claim all Covid-19 Vaccines contain Nanotechnology & Graphene Oxide«.

En Normal blodprøve

Først: Normale blodprøver fra person som ikke hadde blitt injisert med ‘Covid19-vaksine’:

Figur 1 Her er de røde blodcellene runde (ovale), slik de skal være (c) The Exposé

Blodprøve fra en ‘C19-vaksinert’ person

Det neste bildet er fra en blodprøve fra en ‘C19-vaksinert’ person. – Blodet til de aller fleste som har gjennomgått en eller flere injeksjoner med ‘Covid19-vaksine’ ser slik ut:

Figur 2 Fiber av Grafeneoksid og koagulerte røde blodlegemer i en blodprøve fra en ‘vaksinert’ person. (c) The Exposé

Blodet på bildet over er koagulert (det vil si at røde blodceller har klumpet seg sammen). Den cellen som er sirklet inn er en frisk rød blodcelle, en av de få i hele synsfeltet, som sitter tett ved et fiber av Grafene. Se størrelsen på grafene-fibret i forhold til størrelsen på det røde blodlegemet. Så store fibre vil blokkere kapillærene; altså de aller tynneste blodårene som finnes i alle indre organer. Du kan også se at grafene-fibret er hult og inneholder røde blodceller. – Er det rart at vaksinerte får hjerte- eller hjerneinfarkt med slike ting i kroppen?

Eksempel på selvorganiserende strukturer i blodet fra ‘C19-vaksinerte’ personer:

Figur 3 Kretskort-lignende strukturer i blodprøver fra ‘vaksinert’ person. (c) The Exposé

Bildet ble tatt fra en dråpe fra New Zealands Pfizer Corminaty ‘vaksine’ under et dekk-glass. Det ble uunngåelig varmet lett opp av lyset fra mikroskopet. Mikroskopet benyttet en avansert teknologi kalt ‘mørke-felt-mikroskopi’ ved lav forstørrelse (ca 50 ganger) og projisert opp på en TV-skjerm.

Det finnes mange, mange andre eksempler på Internett, en må bare vite hvor en skal søke fordi de store søkemotorene gjemmer bort slike artikler og videoer av en eller annen grunn. – Her er et av disse stedene: Dr David Nixon

Figur 4 Funnet i et av hetteglassene med Moderna Covid “vaksine”. (c) The Exposé

Hvis noentrenger nærmere beskrivelse av hva de første videoene om ‘magnetiske mennesker‘ viste, kan dere for eksempel se denne av 15. juni 2021 med dr. Charlie Wards og professor Dolores Cahill:

 1. PROF DOLORES CAHILL DISCUSSES THE MYSTERIOUS PHENOMENA OF MAGENTS STICKING TO SITES OF INJECTIONS

Forskerne så videre at grupper av de som var inokulerte med «C19-vaksinen» fikk merkelige effekter og bivirkninger fra mange ulike organer. Ja, det var faktisk et svært uvanlig antall ‘vaksinerte’ som fikk bivirkninger av injeksjonene, mange av dem tragiske og fatale bivirkninger.

Inokulerte fikk MAC-adresser

MAC-adresser (Media Acess Control) er entydig identifiserende for digitale enheter og brukes blant annet for å oppnå sikker identifisering av enheter i et datanettverk. – En av de merkelige effektene av COVI19-injeksjonene var at inokulerte sendte ut MAC-adresser via Bluetooth, som om de var blitt en type datamaskin.

En lege i Spania, Dr. Luis Miguel De Benito, slo av alt av apparater som sendte ut MAC-adresser i kontorlokalene sine og sørget for å være alene på kontoret. Dette var om ettermiddagen, så han hadde i tillegg god kontroll på hvem som kom og gikk. Han fulgte med på et overvåkningsverktøy (mobiltelefonen sin) og så at en stor prosentdel av de ‘vaksinerte’ pasientene sine faktisk dukket opp som MAC-adresser i overvåkningsverktøyet. MAC-adressene vistes når pasientene kom, så lenge de var i kontorlokalene og falt ut av verktøyet da de kom utenfor bygningen.

 1. More evidence the COVID Fake-Vaccine is embedding MAC Addresses
 2. Luis de Benito on the possible mechanism by which MAC addresses are generated in inoculated individuals
 3. More Evidence the COVID Fake-Vaccine is Embedding MAC Addresses?
 4. Scientists worldwide claim all Covid-19 Vaccines contain Nanotechnology & Graphene Oxide

Hva er sammenhengen? Hvorfor befinner det giftige stoffet Grafeneoksid seg i det som utgis for å være en vaksine?

Charles Liebers flytende datamaskin

Se for deg dette scenarioet:

En vitenskapsmann tar ei flaske ut av et skap og heller innholdet ut på et bord.
Innholdet syder litt mens det ser ut til å organisere seg selv.
Etter en stund har innholdet i flasken blitt til en flytende datamaskin.

Jeg liker faktisk Science Fiction-litteratur og situasjonen jeg beskriver høres absolutt ut som Science Fiction, ikke sant? Men av og til viser det seg at virkeligheten er som den rene Science Fiction, for dette skjedde faktisk så tidlig som i 2001!
Vitenskapsmannen var amerikanske Charles Lieber ved Harvard Universitet og det flytende stoffet var enten hydrogel eller Grafeneoksid eller helst en kombinasjon av de to.

«Se for deg en datamaskin, oppløst i en flaske med noe flytende, som setter seg selv sammen når fluidumet blir helt ut på en bordplate. Høres det ut som Science Fiction? Professor i kjemi, dr. Charles Lieber ved Hyman fikk nettopp dette til å skje i laboratoriet sitt I 2001.

I lys av at forskere verden over nå finner noe de aldri har sett før, nemlig selv-organiserende nanoteknologi i Covid-injeksjoner, indikerer artikkelen skrevet i 2001 og Charles Liebers flytende databehandling at denne teknologien ikke er ny, den er bare ny for oss.

Men i januar 2020 ble Charles Lieber og to kinesiske statsborgere tiltalt for å bistå Folkerepublikken av Kina.

 Dr. Charles Lieber har tjenestegjort som hovedforsker for Liebers Forskningsgruppe ved Harvard Universitet siden 2008, en gruppe som spesialiserer seg i fagfeltet nanovitenskap og som har mottatt mer enn 15 millioner USD i forskningsbidrag fra Det Nasjonale Helseinstituttet (NIH) og Forsvarsdepartementet (DOD). Disse bevilgningene krever at det opplyses om betydelig utenlandsk finansiell interessekonflikt, inkludert finansiell støtte fra utenlandske regjeringer eller utenlandske enheter. Uten at Harvard Universitetet hadde kjennskap til det ble Lieber » strategisk forsker» ved Det Teknologiske Universitetet i Wuhan i Kina (WUT) i 2011 og var en kontraktsfestet deltaker i Kinas Tusen Talenters Plan fra ca 2012 til 2017″

 1. Flashback: Charles Lieber’s Liquid Computing
 2. The Expose_Flashback_Charles Lieber’s Liquid Computing – Now Look at Self Assembly Nanotechnology That Has Been Around Since 2001
 3. Harvard University Professor and Two Chinese Nationals Charged in Three Separate China Related Cases, US Department of Justice, 28 January 2020
 4. Scientists worldwide claim all Covid-19 Vaccines contain Nanotechnology & Graphene Oxide

Dr. Ana Maria Mihalcea

La oss også se på en artikkel av dr. Ana Maria Mihalcea, MD, PhD. De av dere som virkelig vil forstå denne onde teknologien ned på molekyl- og atomnivå, som blir innpodet i mennesker ved ‘C19-vaksinen’ eller ved annen eksponering for det biologiske våpenet SARS-CoV-2, bør lese hele denne! (Alle linker i oversettelsen under er satt inn av meg.)

«I disse små utdragene fra boka ‘Nanobrain’ legger jeg fram en alternativ forklaring på Hjernekontroll via Kunstig Intelligens som inntreffer i og med C19-stikkene. Nanorørene av Hydrogel karbon kan bygge et alternativt nevralt nettverk som reprogrammerer mennesket via Kunstig Intelligens (Artificial Intelligence eller ‘AI’).
Den underliggende fysikken er Maxwell’s Hyperkomplekse ligninger (se hyperkomplekse tall) eller Maxwell’s Quaternions ligninger for magnetisk lys og etteraper rytmene i naturen, den virkelige Fysikken til Lys, som jeg har skrevet om i boka mi «Light Medicine – A New Paradigm – The Science of Light, Spirit and Longevity»
Du trenger ikke mRNA for å bygge om eller endre mennesker. Flere forskere sier at de ikke har funnet mRNA i hetteglassene med C19, som for eksempel dr. Kevin McCairn, dr. Daniel Nagase, eller teamet til Steve Kirsck. Hvis du lager et målrettet angrep på mikro-rørene i hjernen, kan du redigere nevrologiske programmer som påvirker DNA direkte. I magnetobiologi, som bruker magnetiske nanopartikler av jern i et Hydrogel, kan det skje genetisk bygging (‘engeneering’) av hvilken som helst celle.
Dette vil forklare hvorfor det ikke er behov for mRNA (i ‘C19-vaksinene’) og at ingrediensene med metaller, lipide nanopartiklene med Hydrogel og Karbon-nanorør vil være tilstrekkelig for å få gjort jobben – å erstatte den menneskelige bevissthet med kunstig bevissthet – og skape uorganiske enheter – slik dette ble forutsett av Yuval Harari.

 1. Se boka «Nanobrain – The Making of an Artificial Brain from a Time Crystal«
 2. Se også videoen » Nanotechnology: self assembly structures in mRNA-injections«

Utdrag fra videoen:

«Karen Kingston snakket med Mike Adams om patenter som demonstrerer at Covid-19 alltid handlet om en sammensmelting av biologi – inkludert menneskekroppen – med teknologi – med kunstig intelligens.
Kingston er en bioteknisk analytiker med mer enn 20 års erfaring. Hun har vurdert forskning som har blitt gjort på ‘Covid-vaksiner’ i mer enn et tiår.
«Jeg ønsker virkelig at mennesker skal forstå sannheten og at bevisene blir sett og forstått» fortalte hun til Adams. Så i løpet av intervjuet diskuterte hun noen av de patentene hun hadde funnet; i særdeleshet quantum dots fordi dette er ryggraden i denne teknologien og energien til denne AI (kunstige intelligensen) biovåpenet», sa hun. «Det er dels biologi og dels teknologi … dette har alltid vært hensikten med Covid-19

 1. Covid “Tests” and “Vaccines” Are Delivering a Hybrid Biological/Technological Weapon Which is Activated By 5G, Fibre Optics and Light

… … …

Det menneskeskapte ‘SARS-CoV-2-viruset’ er altså en kombinasjon av biologi og kunstig intelligens (AI) Denne kombinasjonen er helt avhengig av Grafeneoksid, og hydrogel. Det er teknisk mulig å påvirke eller styre Grafeneoksid via av mobilnettverk og da i spesiell grad av 5G-nettet, eller av LED-lys. Grafeneoksid er som sagt en giftig substans.

Det er faktisk over 4.000 US patenter bak SARS-CoV-2-våpenet, som er en krysning mellom biologi og AI («kunstig intelligens»). Både lipid-partiklene (Quantom Dots) med AI-våpenet («Spikeproteinet») og den oppløsningen av Grafene Oksid som partiklene leveres i, er deler av våpenet. Som vi har sett er Grafeneoksiden og hydrogelet er selvorganiserende og kan brukes som sensorer eller til å styre en rekke indre organer når det trigges på rett måte av mobilnettverk (4g / 5G), fiberoptikk, signaler fra Star Link-satellittene eller annet.

 1. KAREN KINGSTON UNCOVERS PATENTS REVEALING «COGNITIVE ACTION» SPIKE PROTEIN STRUCTURES IN VACCINES

Smittet av SARS-CoV-2, sier du?

De som har forsket på SARS-CoV2-viruset i sin naturlige tilstand, sider at viruset er veldig lite egnet til å smitte mennesker. I naturlig tilstand har viruset kort levetid og i tillegg dreper forsvaret i kroppen – immunsystemet – dette viruset før det kommer seg inn i cellene og gjør skade der.

 1. Part 1: Dismantling COVID-19 Deceptions: The ‘Novel’ Coronavirus Needs Lipid Nanoparticles to Infect Humans

For at viruset i det hele tatt skulle kunne smitte mennesker, måtte det altså endres på kunstig vis. Det er dette som ligger i uttrykket «gain of function» («erverving av funksjon»), som Anthony Fauci i CDC og Peter Daszak fikk utført i laboratoriene i Wuhan, Kina. Karen Kingston kommenterer dette slik:

«Eller er det Barney Graham i NIAID, eller Jason McLellan fra Universitetet i Texas som er krigsforbrytere? Disse mennene væpnet ‘viruset’ ytterligere og stabiliserte det høyt brennbare og høyt dødelige ‘SARS-CoV-2 Spikeprotein» kjent som ‘(WIV1) S-2P Spikeprotein’. I 2017 fant Graham og McLellan opp to proline-mutasjoner (2P) spike (S) i laboratoriet i Wuhan Institutt for Virologi (WIVI) flere år før Covid19-pandemien materialiserte seg.»

 1. Part 12: The Novel Coronavirus is a Threatto National Security per HHS. Does thisMean America’s Been at War SinceFebruary 2020?
 2. Part 10: mRNA Technology was Inventedto Benefit Humanity is a Deceptive Claim

Etter den tida har MSM og helsemyndigheter fra Verdens Helseorganisasjon til det norske Helsedirektoratet, fra amerikanske CDC til EcoHealth Alliance laget den ene skrekkhistorien etter den andre om hvor farlig Spikeproteinet i dette «nye Corona-viruset» er; et våpen de altså har forsket fram siden Anthony Fauci tok opp arbeidet i 1986. Etter 34 år førte dette til at vi friske mennesker måtte altså isolere oss for første gang i historien, praktisere avstand på en meter eller to til medmennesker, avstå fra å håndhilse, gi en klem osv. og kle på oss farlige munnbind, bare fordi disse helsediktatorene sa det.

Problemet bak hele den offisielle fortellingen om det smittsomme ‘SARS-CoV-2-viruset’ er at dette menneskeskapte AI-våpenet er ustabilt og brytes raskt ned med mindre det leveres inn i kroppen innkapslet i en lipid (fett) nanopartikkel. Enkelt sagt:

Du kan ikke få AI-våpenet i deg på vanlig måte.

Det naturlige SARS-CoV-2-viruset kan knapt smitte mennesker fordi det blir brutt ned i kroppen. Det menneskeskapte ‘SARS-CoV-2-viruset’ dør også utenfor de fett-partiklene de er innkapslet. Det er altså minimal sjanse for å bli smittet av SARS-CoV-2-viruset fordi du oppholder deg i det samme rommet som det er eller har vært uvaksinerte Covid19-syke personer i. Det vil si med mindre de syke også er vaksinert med en variant av ‘vaksinen’ som inneholder det biologiske våpenet; et våpen som også inneholder en rekke nanopartikler med tungmetaller, slike partikler er farligere enn større partikler fordi de forstyrrer eller forgifter en rekke av de indre organene.

Men du blir ‘smittet’ hvis du får i deg mRNA-teknologien, gjemt i lipide nanopartikler (og med grafeneoksid) hvis du:

 1. Får SARS-CoV-2 sprøytet inn i kroppen sammen med oppløsnings-stoffene som en ‘vaksine’, enten Pfizer sin, influensavaksinen i 2019? eller fra noen av de andre vaksine-produsentene
 2. Oppholder deg i nærheten til ‘vaksinerte’ personer. – mRNA-teknologien med lipide nanopartikler gjemt i grafeneoksid kan nemlig bli overført – transmittert – fra ‘vaksinerte’ til ‘uvaksinerte’ mennesker, se for eksempel «New Study & Pfizer Documents prove COVID Vaccine Shedding has been occurring with shocking consequences«, og «Doctors find Graphene is shedding from the COVID Vaccinated to the Unvaccinated, forming Blood Clots & decimating Blood Cells» (det finnes mange flere referanser for transmisjon/shedding).
 3. Blir sprayet med aerosoler av Grafeneoksid med nanopartikler som inneholder SARS-CoV-2, ref.: side 1 i Part 1: Dismantling COVID-19 Deceptions: The ‘Novel’ Coronavirus Needs Lipid Nanoparticles to Infect Humans
 4. Utsettes for «Coronatest» dvs. får stukket en vattpinne innsatt med mRNA-teknologien, gjemt i lipide nanopartikler og med grafeneoksid, langt inn i nesen eller bakerst i svelget
 5. Inntar mRNA-teknologien gjennom munnen (peroralt) ved at du spiser vitamintabletter, andre medikamenter, kjøttvarer, drikker melk eller annet som kan være innpodet med SARS-CoV-2-teknologien
 6. Puster inn mRNA-teknologien fordi du bruker munnbind innsatt med AI-våpenet SARS-CoV-2.

Det er så en kan bli paranoid av denne lista!

Ad punkt c ovenfor så har jeg alltid avfeid påstandene om farlige kjemiske bestanddeler i kondensspor etter jetfly – såkalte ‘chemtrails’ – som en konspirasjonsteori. Men det er faktisk seriøse forskere som nå antyder at dette kan ha vært en spredningsmåte for AI-våpenet ‘SARS-CoV-2’; altså at fly faktisk har sprayet innbyggerne i landet sitt (eller andre land) med dette våpenet og der AI-våpenet, Spikeproteinet i SARS-CoV-2, har dalt ned på grunn av tyngdekraften, ført ned med vinden eller har blitt fraktet ned av nedbør. Se f. eks. dr. Ana Maria Michalcea,  «Is The Answer To The C19 Deceptions In Live Blood?»
De samme forskerne antyder at luftslusene ut eller inn av offentlige bygninger også kan ha vært brukt til det samme; du vet de der slusene med innretninger som blåser varmluft slik at de ødelegger hårsveisen din.
Når det gjelder punkt e) så leste jeg rapporter på forsommeren i 2021 om at kunder hadde med seg kjøleskapmagnet inn i matvarebutikker og at disse festet seg til innpakket kjøtt, kjøttdeig osv.

Kommentar 30.11.2022:

«Per the 2018 DARPA proposal from EcoHealth Alliance, Ralph Baric, and Dr. ShiZhenghli; Peter Daszak of EcoHealth Alliance explains how the mRNA gain-of-function biotechnology research team is going to use aerosol delivery methods aswell as food contamination, surface, and skin-to-skin contact methods, to infect batswith the lipid nanoparticle encapsulated mRNA technologies and toxins, specifi callythe weaponized spike proteins (WIV1 S-2P).»   Se ref. 3 under her (side 12).

 1. Vaccine Narrative Collapse: Harvard Study Shows Jab More Dangerous than COVID
 2. Scientists suspect Covid Vaccines contain Graphene & Nanotech that is damaging the Immune System & causing Cancer
 3. Part 12_ The Novel Coronavirus is a Threat to National Security per HHS. Does this Mean America’s Been at War Since February 2020

Dr. Shimon Yanowitz sier i videoen «Nanotechnology: self assembly structures in mRNA-injections«:

«Jeg har i dag til gode å se en demonstrasjon av et eneste Spikeprotein som er hentet ut fra blodet til en eneste person. De har rett og slett ikke noe som helst slikt å vise for seg.» (43:08 …)

Dette er uhyre viktig. Sammenhengen mellom sykdommen Covid19 og SARS-CoV-2-viruset er altså ikke bevist med et eneste tilfelle!

Del av en ondsinnet, eugenistisk plan

Jeg ser på utviklingen av SI-våpenet, som en del av en større og ondsinnet plan, der krefter i verdens-samfunnet har gått til krig mot resten av menneskeheten med mål å redusere verdens befolkning drastisk. Og de samme kreftene fremmer denne planen helt åpenlyst. – De gamle snakket om «å ha skamvett» som en god, sosial ferdighet. Det uttrykk blåser jeg gjerne støvet av:

«En helse (One Health) er et plott drømt opp ved US Centres for Disease Control and Prevention (“CDC”) og Davos for å effektuere The Great Reset ved å ta over forvaltningen av jordbruk – både dyrebestander og planter – udyrket land og dyrene som lever i dem, og helsen til både kjæledyr og mennesker – ved å definere alle disse enhetene som One Health»…

 

Nei, de som går for å være verdens ledere eier ikke vett til å skamme seg! Det er direkte skjendig av f. eks. lederen av EcoHealth Alliance Peter Daszak å promotere «One Health»-ideologien, slik Rhoda Wilson kommenterer i denne artikkelen:

 1. Peter Daszak, Jeffrey Sachs and Anthony Fauci Have Been Spreading the Nefarious “One Health” Ideology

November 2022
Egil

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese