Brannen i Lahaina på Maui, Hawaii: Skogbrann eller massakre?

Brannen i Lahaina på Maui, Hawaii: Skogbrann eller massakre?

Byen Lahaina på Hawaii var et yndet feriested og et sted der rikfolk i USA og verden forøvrig kjøpte seg store eiendommer og bygde luksusvillaene sine, noe de har holdt på med siden slutten av 1890-tallet. Den gamle byen Lahaina hadde stor historisk verdi og var selvsagt fredet, dermed kunne ingen endre bygninger eller gater i den; en torn i øyet for politikere og irrgrønne ideologer, som har som mål å gjøre øygruppen Hawaii til et Fornybar-paradis. (1)

(Tallene i parenteser viser til rekkefølgen i litteraturlisten)

Natt til 8. august 2023 gikk det galt.

Vi hørte tidlig at orkanen Dora hadde gjort en brannfarlig situasjon eksplosiv. Problemet var at Dora passerte 1.126 kilometer lengre sør. Vi hører også at et ekstremt høytrykk nord for Maui var en annen aktør i Lahaina! Vekselvirkningen mellom høytrykket og orkanen Dora skal angivelig ha ført til tilnærmet orkan over Lahaina; det ble anslått vindstyrker på mellom 30 og 40 meter i sekundet (67-90 miles pr time), men siden byen og områdene omkring mangler offisielle vindmålere (tenk det!) blir dette bare antakelser (2).

Bilde 1:  Vind-avviket (anomalien) fra normale vind-nivåer er vist i farger. Se nøye og du vil se grå farge over selve Maui … fem standard avvik fra normalen betyr noe veldig uvanlig. Legg også merke til den tydelige separasjonen av de sterke vindene fra Dora i forhold til det som traff Maui. © Cliff Mass Weather Blog.

Hvordan kunne dette skje?

Den offisielle fortellingen om brannene i Lahaina er at de kraftige fallvindene som oppstod mellom Dora og Høytrykket, fikk strømstolper til å knekke slik at strømførende ledninger antente branner i det knusktørre Guineagresset; en fremmed art gress, som hadde invadert de elendig vedlikeholdte, nedlagte bananplantasjene. (3 og 6)
Dessuten var det kunstig tørre vinder som rammet Lahaina; vinder som senket luftfuktigheten til under 10 % (se sitatet Dane Wigington i avslutningen).

I området rundt Lahaina var det altså de samme forholdene som er rapportert fra andre brannområder, som f. eks. de i Australia og USA, blant annet i California: Eierne ryddet ikke underskog, kratt og gress og miljøvernere hindret også andre i å rydde. I tropiske og sub-tropiske områder utvikler dette seg til alvorlige brannfeller i løpet av få år. (5)
Men i Lahaina hjalp det heller ikke at vannforsyningen var kraftig svekket i forbindelse med utbygging/utbedring av ledningsnettet. Brannvesenet måtte rett og slett rømme stedet etter at de innledende brannene var slukket, fordi brannhydrantene gikk tomme for vann. Da de etter fem timer fikk dirigert om litt av vannforsyningen, var det dessverre for sent!

En ting slår meg: Bare en av de ca 100 millionærvillaene brant ned, det var husene til «Hvermansen» som først og fremst ble rammet. – Det er også påfallende at de sirenene som skulle varsle befolkningen om alvorlig trussel ikke ble utløst; ingen sirener hørtes i det hele tatt på øya Maui. Befolkningen ble først oppmerksom på at noe foregikk da det grydde av dag og de så søylene av røyk. (6)

At brannen i Lahaina tilsynelatende kunne knyttes til orkanen Dora gav selvfølgelig klimaalarmistene vann på mølla. Det gikk bare få timer før de første påstandene kom om at brannen skyldtes «klimaendringer». Men, som vi skal se så er koblingen til «klimaendringer» en ganske uhyrlig påstand! (3 – 4)

Problemet med påstandene om vekselvirkning mellom høytrykk og orkan er nemlig at bare at få kilometer unna Lahaina ble det rapportert om bare lette vinder.

Main Stream Media lyver om skadeomfanget antall og døde

NRK radio fortalte 23. august at det var 130 omkomne i den brannen som la den historiske byen i ruiner! – De hadde ikke oppdatert informasjon i tidligere artikler, for når jeg søker på nettstedet nrk.no den 23. august, ble det bare vist artikler fra 10. og 12. august. Der står det «minst 89 døde i skogbrannene». Snakk om underrapportering, da!

Skal en tro norske hovedstadsaviser, omkom et sted mellom 400 og 500 mennesker. De mest realistiske anslår dødstall på opp mot 1.300 mennesker i denne katastrofen, hvis propagandaavisen VG er til å stole på, da. Men VG gjør en bedre jobb enn NRK her, selv om også tallet deres trolig er for lavt fortsatt!

En varsler på Hawaii sa ca 21. august at det var 2.000 savnede personer – mennesker det ikke var gjort rede for fram til den dagen og at redningsmannskaper fant omlag 20 omkomne pr dag. Dette tallet fra varsleren blir gjentatt av flere andre kilder internasjonalt. Varsleren fortalte også at myndighetene har en liste der de prøve å holde oversikt. De hadde funnet 700 døde fram til 21. august, men det var fortsatt 1.300 som mangler. Dermed påstår jeg at det reelle tallet på myrdede heller er 1.300 – 2.000 enn de 130 som NRK melder.

Den typen journalistikk NRK bedriver også i denne saken avler journalistforakt!

– Hvorfor jeg bruker et så kraftig ord som «myrdet»? Jo, la oss se nærmere på brannene!

Skogbrann, virkelig?

MSM presenterer brannene i Lahaina som «skogbrann» («wild fire»). Problemet med det er at det fantes nesten ingen skog av trær rundt byen verken før eller etter brannen. Det eneste som kan ligne skog i nærheten av byen er en liten kakaofarm med en teig av skog (figur 2). Mellom skogteigen og byen ligger en bred vei og flere hundre meter med karrig land, som bare inneholder krattlignende gress. Kakaotrær blir ikke høyere enn et sted mellom 4 og 8 meter og så lave trær i god avstand fra byen utgjør ingen trussel for Lahaina!
Selvfølgelig brant gresset, men utenom det er ikke dette et landskap der en skogbrann kunne ha forårsaket storbrann i byen!

Figure 2 Området rundt Lahaina var ikke dekket med skog!

Branntomtene

Ifølge anslag skal ca 80 % av byen Lahaina nå være rasert.
Selv om lokale myndigheter forbød filming i og over Lahaina fra 8. august av, finnes det flere bilder og videoer av branntomtene på internett, som for eksempel bildet nedenfor.

Se nøye på bildet og legg nøye merke til hvor fullstendig utbrente husene er. Legg nøye merke til de fortsatt grønne trærne tett ved branntomtene.

 • Her snakkes det altså om «skogbrann» (‘wild fire’), men likevel er de fleste av trærne nesten uskadde.
 • Hvor sannsynlig er det at heten fra brannene, som var så intense at husene er tilnærmet pulverisert, ikke har fått trærne 5 – 15 meter unna til å ta fyr?
 • Husk at brannvesenet måtte forlate fordi brannhydrantene gikk tomme etter bare en times tid, så en kan ikke gi brannfolkene æren for å ha reddet trærne eller enkelte av bilene! (8)

Hva slags type gress- og skogbrann gir slike branntomter?
Jeg er på ingen måte noen brannekspert, men jeg har lest en del om temaet og jeg kjenner ingen form for skogbrann som gir slike resultater!

WEF -World Economic Forum og Smart Cities

Bildet over kobler brannen til World Economic Forum. Det har sammenheng med at hele Hawaii er utpekt til et satsningsområde for «fornybar energi» og til etableringen av smartbyer, også kalt 15-minutters byer – en form for åpne konsentrasjonsleirer, der innbyggerne bare kan bevege seg maks 15 minutters gangavstand fra der de bor uten spesialtillatelse. Alle bevegelser, all kontakt, all aktivitet på internett vil være overvåket i slike Smartbyer. Mange hevder at selv tankene til innbyggerne vil være overvåket ved hjelp av AI-teknologien som finnes blant annet i AI-våpenet «Coronavaksine».
Og med disse «skogbrannene» har WEF & c/o klart å inngyte enda mer frykt inn i de store, uopplyste massene; da har de nådd enda et av målene sine! (12 og 13)

Jeg håper inderlig verdenssamfunnet følger nøye med på hvordan Lahaina gjenoppbygges; at de ikke aksepterer at byen gjøres om til en «smart-by»!

Fotoforbud over og i Lahaina

Myndighetene var raskt ute med å innføre fotoforbud fra bakkeplanet eller lufta over den utbrente byen. Men til tross for fotoforbudet har flere utenlandske nyhetskanaler videoer og bilder fra gateplanet i Lahaina av en rekke utbrente biler. Jeg skal bare vise tre bilder til fra branntomtene i Lahaina for å understreke det jeg skriver. Også på de to neste bildene ser en grønne, tilnærmet uskadde trær og faktisk også uskadde biler rett i nærheten av ruinene etter hus.

Figure 4 Fra https://expose-news.com/2023/08/17/what-the-media-wont-tell-you-about-the-maui-fires/

På bildet over kaster intakte trær skygger over asfalten.
Få meter unna har heten vært så intens at selv aluminiumsfelgene på bilene har smeltet. Andre bilder viser biler der alt av glass har smeltet. I flere tilfeller har selv motorblokka smeltet og ligger som en klump av metall under bilen. Slik hete er ikke en vanlig skogbrann i stand til å gi!

Figure 5 Fra artikkelen https://expose-news.com/2023/08/15/what-fuelled-the-hawaiian-wildfires-that-killed-dozens-and-destroyed-historic-lahaina-town-maui/
Figure 6 fra https://greatmountainpublishing.com/2023/08/11/lahaina-was-destroyed-by-a-directed-energy-weapon/

Brente båter på vannet

En annen merkelig ting med brannen på Maui er de mange båtene ute på vannet som også brant. Hva slags lyng- eller skogbrann er i stand til å hoppe mange titalls meter over hav og antenne båter? (16)

Figur 7. Hvorfor brant båter langt ute på reden?

Den mest sannsynlige forklaringen

Hva er i stand til å skape slike temperaturer? Hvorfor er trærne spart men husene nesten pulverisert? Hvorfor er blå og hvite biler intakte mens biler med andre farger noen meter lenger borte er utbrente?

Jeg kjenner bare til en sannsynlig forklaring. Det samtidig er den den som gjør mest vondt: Dette var ikke skogbrann, men en bevisst, målrettet ødeleggelse – en massakre, der de brukte et retningsstyrt energivåpen, også kalt DEW – Directed Energy Weapon, kombinert med en godt forberedt manipulering av været og med å spraye byen via ChemTrails med stoffer som skulle gjøre byen mer brennbar! (18)

Hint (ikke prøv dette hjemme, da, men): Sett et lite stykke aluminiumsfolie inn i mikrobølgeovnen og skru på ovnen. I løpet av kort tid begynner folien å gnistre og antennes i løpet av kort tid! Det er mikrobølgene som antenner aluminiumsfolien. Noe lignende er brukt i Lahaina.

Science Fiction sier du? Jo; det er fristende å lukke øynene for det som fotografiene faktisk viser og si til seg selv at «nei, slik som dette skjer ikke; mennesker er ikke så onde at de angriper sine egne, fredelige innbyggere»Til det vil jeg si: NÅ ER DET PÅ TIDE Å ÅPNE BEGGE ØYNENE!

Husk at her snakker vi om de samme myndighetene som slapp løs AI- våpenet Covid19 og som solgte disse dødelige injeksjonene som vaksiner – endatil rettet mot barn og fruktbare kvinner! Disse satanistiske kreftene vil ikke ha skrupler mot å planlegge og gjennomføre angrep á la Lahaina mot egen befolkning! (14 og 15)

Politiets rolle

Mange øyenvitner forteller at politiet hindret folk i å forlate byen da det brant som verst – de to hovedgatene (nord og sør) var faktisk stengt av politisperringer. De som overlevde ignorerte påbudet fra politiet og fant veier eller bakgater ut av byen!  (8 – 9 og 10)

Angrepet på Lahaina er ikke enestående

Angrep som dette har faktisk skjedd før. Hvordan tror du det kunne være så mange samtidige branner i Canada tidligere i sommer? Hva med «skogbrannene» i Hellas og nå i Iran?
Akkurat det samme skjedde under brannene i Paradise i California i november 2018, der 14.000 hjem ble ødelagt. Også der fant en uskadde trær ved branntomtene til pulveriserte hus og utbrente biler med smeltede aluminiumsfelger. En fant også Paradise-trær som brant fra innsiden av stammen og utover. Vanlige skogbranner brenner ikke slik! (6 og 7).

Jeg husker selv hvordan jeg og resten av familien i september 2001 så på TV med åpen munn hvordan The Twin Towers i New York falt sammen med en slik hastighet at det ikke var opphold mellom hver etasje. – I dag hevdes at det enten ble brukt nøye plasserte detonasjoner eller DEW mot World Trade Center den 11 september 2001. Det har med måten tårnene klappet sammen på, som om de ble ødelagt nedenfra av enten nøye timede detonasjoner eller av retningsstyrte energivåpen. – Hadde kollapsen skyldtes flystyrten og brannen, ville vi ha sett tårnene falle sammen etasje for etasje etter hvert som brannen ødela bærende konstruksjoner i hver etasje.

Konspirasjonsteori, sier du? – Vel, det er påfallende hvor mange konspirasjonsteorier som har vist seg å være konspirasjonsfakta de siste fem årene!

La oss ta et blikk til på disse våpnene.

DEW – ‘Directed Energy Weapons’

US Government Acountability Office skriver i en artikkel av 25 mai 2023:

«Hva er det?

Retningsstyrt energivåpen (DEW) bruker konsentrert elektromagnetisk ener for å bekjempe fiendestyrker og eiendeler. Disse våpnene inkludere høyenergetiske lasere og annen høyenergetisk elektromagnetikk – slik som millimeterbølger og høyeffektive mikrobølgevåpen. Til forskjell fra våpen som fyrer av kuler eller raketter, kan DEW respondere på en trussel på ulike måter. De kan for eksempel enten skade elektronikken i en drone eller uskadeliggjøre den fullstendig. Se vår 2022 Spotlight for mer informasjon om kontra-drone-teknologi

Hvordan fungerer det?

Hver type av DEW bruker forskjellig områder av det elektromagnetiske spekteret (se illustrasjon). Dette spektrumet beskriver alle typer lys – inkludert lys som det menneskelige øye ikke kan se – og klassifiserer dem i henhold til bølgelengden. Ulike typer av elektromagnetisk energi har ulike egenskaper. For eksempel påvirker bølgelengden hva den retningsstyrte energien kan trenge gjennom – slik som metall eller menneskelig hud.

Figure 8. Plasseringen av retningsstyrte energivåpen på det elektromagnetiske spekteret

 Alle DEW stråler ut energi med lysets hastighet og blir ofte diskutert i termer av utstrålt energi – altså mengden elektromagnetisk energi overført pr tidsenhet. Selv om DEW-utstyr bruker elektromagnetisk energi på en måte som vi kjenner fra hverdagslivet, slik som mikrobølgeovner i husholdninger, er energien de stråler ut enormt mye større.

Høyenergetiske lasere lager en svært smal stråle av lys, vanligvis i regionen infrarødt til synlig lys og kan typisk bare brukes mot et mål om gangen. Denne strålingen kan være pulsert eller kontinuerlig idet den stråler ut energi på minst 1 kilowatt. Denne utstrålingen er 200.000 ganger sterkere enn en typisk laserpeker og er i stand til å smelte stål.

Millimeter bølge-våpen har bølgelengder på mellom 1 og 10 millimeter og genererer mer enn 1 kilowatt energi. Millimeter bølge-våpen har en større dimensjon på strålene enn høyenergetiske lasere og kan derfor påvirke mer enn et mål samtidig.

Høyenergetiske mikrobølgevåpen lager mikrobølger, som har lengre bølgelengde enn høy-energetiske lasere og millimeterbølgevåpen. Høyenergetiske mikrobølgevåpen kan produsere mer enn 100 Megawatt med energi, noe som er nesten 150.000 mer energirike enn de typiske mikrobølgene som brukes i husholdninger. Lik millimeterbølgevåpen kan slike våpen også påvirke flere mål samtidig, fordi den målrettede strålen fra dem er større.
Hver DEW kan forårsake en rekke effekter, alt fra ikke-dødelige til dødelige, avhengig av faktorer slik som hvor lang tid de stråler, avstanden til målet og faktisk også hvilken del av målet DEW-strålen er fokusert på.
DEW’er kan bruke denne bredden for å oppnå effekt til å gradere responsen på en trussel. En gradert respons kunne starte med å hindre bruken av et utstyr eller tilgangen det har til et areal og øke opp til ødeleggelse av utstyret hvis det er nødvendig (se neste bilde). (17)

Figur 9  Eksempler på gradert respons ved bruk av målrettede energivåpen

Det skumle med de våpnene som USAs DOD beskriver ovenfor er at de allerede har disse våpnene i aktiv bruk, enten plassert på fly, droner (?) eller satellitter (17 og 18).
Se også bildet fra en melding på X (Twitter) nedenfor.  *)

Figur 10. DEW på et fly brukt til å starte branner

Dane Wigington

Jeg avslutter denne første artikkelen om brannen i Lahaina med et sitat fra Dane Wigington ved GeoengineeringWatch.org:

«Tirsdag 10. August var ABC News raskt ute med å pushe sin bløffende agenda om klimaendring.

«Eksperter sier klimaendringer øker sannsynligheten for disse flash-tørkene så vel som andre ekstreme værhendelser slik som dem som spilte ut på øya Maui. … Maui erfarte en kategori to økning i graden av alvorlig tørke på bare tre uker fra mai til juni, med en så rask intensifiering passer dette med en flash-tørke.

Det er ikke klimaendringer uten sidestykke som terraformer et tropisk paradis bokstavelig talt over natta til et antent brann-inferno.

Lørdag 12 august har geoengineering-ekspert Dane Wigington denne observasjonen (19):
En uvanlig kraftig høytrykk-sone, roterende med klokka, nord for Hawaii kombinert med en avvikende fleksibel orkan Dora, som roterer mot klokka sør for Hawaii for å skape en effekt som overflate-vindtunnel over Maui.
Denne anomalien i Hawaii med vinder av orkan styrke med ekstrem tørr luft er aldeles uhørt; en har ikke sett lignende før og det er ikke et naturlig forekommende fenomen, noe Sylva Luke, Dane Wigington og millioner av andre nå er oppmerksomme på hvordan Jordas 24/7 vær- krig manipulering og modifisering er maskert på uhyggelig vis av globalistenes hjernevask om «klimaendringer», som blir gjort om til våpen for å gjennomføre folkemord av den menneskelige rase.
Når slik intens varme fra mikrobølger smelter helt bildekk parkert rett ved siden av intakte trær blir det hele mer djevelsk enn bare en annen «skogbrann». Dette er et altfor velkjent skittent fingeravtrykk – lik djevelens genocide visittkort – ved mange krimscener i nærmeste fortid, som startet ved at verdens høyeste bygningstårn ble pulverisert til 9/11s Ground Zero-støv, og i økende grad observert i branner, antent i California, Oregon, Colorado og som denne sommeren har rast over Canada.
Alle viser de samme unike DEW varemerket i hver eneste induserte og forsterkede vær-krigs-inferno som er skapt med overlegg.
Løgnerne i MSM begår fortsatt sine skriptede myter om naturlig forekommende «ville skogbranner» der uskadde trær står få fot borte fra smeltede bilder og bygninger jevnet med jorda rett ved siden av intakte hjem.
MSM-horene har null troverdighet, integritet eller tillit med sin konstante spredning av sentralt ferdigskrevne løgner.
Vi som utgjør folket vil ikke lenger bli lurt av den kriminale kabalen lett gjenkjennelige, inkriminerende, skitne fingeravtrykk ved hver eneste av disse avskyelige krim-scenene. Vi forlanger etterrettelighet og ansvarlighet.» (sitat slutt) (18)

Konklusjon

Det var aldeles ikke en skogbrann som drepte mellom 1.300 og 2.000 mennesker i Lahaina på Maui, Hawaii. De ble ofre for et regelrett folkemord; ofre for avfolkningsplanene til World Economic Forum og bakmennene deres. La oss derfor unngå å bruke «Skogbrannen i Lahaina»; la oss heller kalle det med det rette navnet, kalle det for Massakren i Lahaina.

Massakren var enda et ledd i gjennomføringen av den eugenistiske planen USAs utenriksminister Henry Kissinger utarbeidet mellom 1973 og 1975 og som han la fram for Senatet 26 november 1975. Tema for planen var generell avfolkning av Jorda. (19)

Figure 11. The Henry Kissinger Report – «Depopulation should be the highest priority»

*) Har du tenkt på hvordan Russland ødelegger droner som nærmer seg Moskva og andre sentrale områder? Jo; ifølge en artikkel på Principia Scientific International av 31. august -23 har også Russland utviklet flybårne DEW.  (20)

Oppdatering 04. september 2023:
**) Mange av oss bruker det sosiale verktøyet Telegram, selv om det krever installasjon av ‘desktop’ og registrering. Der ligger det mye informasjon.
GITMO TV krever «Join the group», og der er det reportasje fra brannen på Maui (21)

Litteratur

 1. Hawaii’s Green Agenda — And Questionable Decisions —Primed The State For One Of The Deadliest Wildfires In History – https://dailycaller.com/2023/08/18/hawaii-emergency-green-wildfires/
 2. The Real Cause of the Maui Wildfire Disaster https://wattsupwiththat.com/2023/08/16/the-real-cause-of-the-maui-wildfire-disaster/
 3. Stop Blaming Fires In Canada, Greece, And Now Maui On Climate Change, https://climatechangedispatch.com/stop-blaming-fires-in-canada-greece-and-now-maui-on-climate-change/
 4. Artikkel i New York Times  –   https:/www.nytimes.com/2023/08/13/us/hawaii-wildfire-factors.html
 5. Maui Fires Show Climate Change’s Ugly Reach https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-08-10/maui-wildfires-climate-change-is-wrecking-former-havens
 6. Bloomberg’s Wildfire Denial –  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2023/08/22/bloombergs-wildfire-denial/
 7. Left unchecked, Maui’s nonnative grasses turned into wildfire fuel – https://www.nbcnews.com/science/science-news/maui-wildfires-grass-overgrown-nonnative-flammable-hawaii-rcna99963
 8. PARADISE: INSIDE CALIFORNIA’S DEADLIEST WILDFIRE https://www.commonwealthclub.org/events/2021-08-24/paradise-inside-californias-deadliest-wildfire
 9. Maui DEW Attack: People Deliberately Blocked In – Video #25 –  https://thefreedomarticles.com/maui-dew-attack-people-deliberately-blocked-in/
 10. Maui Fire Survivors Claim the Police Prevented People from Escaping – Dramatic Video Footage –  https://healthimpactnews.com/2023/maui-fire-survivors-claim-the-police-prevented-people-from-escaping-dramatic-video-footage/
 11. Se videoen i artikkelen «What the Media Won’t Tell You About the Maui Fires». https://expose-news.com/2023/08/17/what-the-media-wont-tell-you-about-the-maui-fires/?cmid=80df4620-16e4-4df3-bb3d-30613f23d2c0
 12. Joachim Hagopian, The Maui Inferno: Another Genocidal False Flag Ignited by a Directed Energy Weapon – https://jameshfetzer.org/2023/08/joachim-hagopian-the-maui-inferno-another-genocidal-false-flag-ignited-by-a-directed-energy-weapon/
 13. How Smart Cities Will Lock Up Humanity Inside OpenAir Concentration Camps –  https://expose-news.com/2023/08/13/how-smart-cities-will-lock-up-humanity-inside-open-air-concentration-camps/
 14. Flashback: Chemtrails, vaccines and the many diseases they cause –  https://expose-news.com/2023/07/05/flashback-chemtrails-vaccines-and-diseases/
 15. Geoengineering Watch Global Alert News, August 12, 2023, #418 https://www.geoengineeringwatch.org/geoengineering-watch-global-alert-news-august-12-2023-418/
 16. What kind of “wildfires” burn in a perfect circle, and JUMP OVER WATER, igniting all the boats? –  https://www.theburningplatform.com/2023/08/13/what-kind-of-wildfires-burn-in-a-perfect-circle-and-jump-over-water-igniting-all-the-boats/
 17. S. Government Accountability Office – Science & Tech Spotlight: Directed Energy Weapons –   https://www.gao.gov/products/gao-23-106717
 18. Lahaina Was Destroyed by a Directed Energy Weapon –  https://greatmountainpublishing.com/2023/08/11/lahaina-was-destroyed-by-a-directed-energy-weapon/
 19. The Kissinger Report & U.S. Government Policy to Depopulate the Planet  – https://expose-news.com/2023/08/25/kissinger-report-depopulation-us-gov-covid/?cmid=5df60dad-5a5c-49b9-802a-24858a9d7c9a
 20. Russia Successfully Tested Laser Gun – Source  –  https://principia-scientific.com/russia-successfully-tested-laser-gun-source/
 21. «Prayers for the people of mawe»: https://t.me/+rU1L_p7LI8UwZWIx

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese