Coronanyheter ved høysommer – Grafeneoksid

Grafeneoksid

Legg merke til ordet Grafeneoksid! Det viser seg nå at noen faktisk har sørget for å få tilsatt dette svært giftige stoffet i nesepinner for «Coronatest», i munnbind, i influensavaksiner og i «Corona-vaksiner». Det spekuleres også i om stoffet har blitt tilsatt i andre medikamenter og i kjøtt fra butikkhyllene! – En artikkel i spanske La Quointa Columna («Femtekolonnen») sier bent fram at hele «Covid-19-sykdommen» faktisk er forgiftning av Grafeneoksid.
Under her ligger først ligger en engelsk utgave av interimrapporten fra studiene La Quointa Columna (pdf) og en ny video med spansk tale men engelsk tekst fra samme sted om hvordan de spanske forskerne gikk fram for å avsløre bruken av Grafeneoksid i «vaksiner, munnbind, nesepinner og kanskje kjøttmat (igjen takk til Bente). Jeg tar også med artikkelen fra det forrige nyhetsbrevet fordi den er viktig, men her i en litt mer lesbar versjon med to kommentarer!  Til slutt legger jeg ved en link til en side som er nevnt i den 4. linken, EU-organisasjonen The Graphene Flagship.

 1. Pdf “GRAPHENE OXIDE DETECTION IN AQUEOUS SUSPENSION OBSERVATIONAL STUDY IN OPTICAL AND ELECTRON MICROSCOPY
 2. Video HOW THEY DISCOVERED THE CONNECTION BETWEEN GRAPHENE OXIDE & ELECTROMAGNETIC FIELDS (IMPORTANT VIDEO)
 3. Video «Urgent Announcement: COVID-19 is caused by Graphene Oxide introduced by several ways into the body
 4. Video «MAGNETISM – Vaxxed, Un-Vaxxed, Food – What’s Happening? ‘Graphene Flagship’»
 5. Tekst “Graphene Oxide – What Is The Story?
 6. Side “Graphene Flagship

Jeg siterer fra den tredje av disse linkene, selv om jeg ikke er av de som støtter idéen om Cemtrails:

«There are nano-particulates of magnetite in the graphene which has been added to flu vax & chemtrails for some time. An Italian team discovered nano-particulates of many heavy metals in ALL vaccines & were arrested for their trouble.

These metals will enhance the absorption of electro-magnetic radiation. The Zombies will be mind-controlled until they die. I expect to see an upsurge in dementia, suicide & violence.
Magnetite is a crystal in the shape of a POLYGON. Now we know HOW the Black Nobs are going to pull their cyber terrorism.

(C) La Quinta Colomna. Til venstre; Bilde av Grafene i Pfizer-vaksine. Bilde 2 (litt mer forstørret) Bilde av grafene

Jeg holder forresten på å oversette videoen «HOW THEY DISCOVERED THE CONNECTION BETWEEN GRAPHENE OXIDE & ELECTROMAGNETIC FIELDS (IMPORTANT VIDEO)”, en oversettelse jeg blir å legge ut på bloggen min når dokumentet er ferdig.
Sammenhengen mellom denne magnetiseringen og 5G er ganske klar ifølge La Quointa Columna. Personlig undrer jeg meg også på effekten av smartmålerne som er påtvunget oss i denne sammenhengen. …

Hvordan holde seg frisk:

 1. Unngå alt av vaksiner, nesepinner og munnbind, så sant du kan
 2. Ta tilskudd av vitamin D og C og eventuelt Glutation (Mengden D-vitamintilskudd må begrenses nå på sommeren når du får det fra Sola)
 3. Sørg for god dose fysisk aktivitet
 4. Hold vekten nede
 5. Hold motet oppe ved å unngå alle TV-nyheter og andre MSM-kanaler

Skribenter om “Coronatilstanden”

Skribenten Jon Rappoport har som vanlig tankevekkende innspill (den første linken). Her tar han for seg hvordan ledere av massemedia og særlig TV, faktisk iscenesetter egne ideer om en truende pandemi. – Dette er et scenario en ser utspille seg til fulle i Australia denne sommeren.

Når jeg er inne på tankevekkende innspill, må jeg også ta med Margit Vea sitt innlegg på Steigan.no, der hun retter sterk kritikk mot Regjeringen for ikke å satse på å styrke immunforsvaret vårt:

Vi er på vei inn i et eugenistisk helsetyranni

Intervjuet som Coronakommiteen i Berlin v/fr. Reiner Fuellmich hadde med Whitney Webb er virkelig verdt å bruke et par timer på. Siden intervjuet er på ca 60 minutter, betyr det at jeg anbefaler å se intervjuet to ganger, minst. J Selve videoen ligger på BitChute (den første linken), men temaet har også bredere omtale på Principia Scientific International, der det også har videolink:

Sitat: «Vi som ikke tilhører (verdens 1 % av) «Stakeholders» blir sett på som «Hackabel Animals» (ca 47 min. ff ute i videoen).

Utmerkede dr. Vernon Coleman er inne på mye av de same tankene som Whitney Webb har gjort seg om hva som egentlig foregår.
Sjelden har jeg sett han så opprørt og trist som i den andre av disse videoene, der han snakker om alle barna som enten blir lemlestet for livet eller mister livet på grunn av «Corona-vaksinene. – Rådene han kommer med til slutt er veldig gode!

Dette får meg til å tenke på begrepene Transhumanisme og «Human 2.0». – Se en utmerket artikkel om Transhumanisme på snl.no her. Selv om jeg har delt denne før, viser jeg også til den utmerkede videoen av dr. Carrie Madej i videoen «‘Human 2.0’? A Wake-Up Call to the World” av 04. august 2020 (videoen er selvfølgelig slettet fra Youtube!).

Jeg skrev litt om Luciferase for en eller to poster siden. Denne videoen med dr. Carrie Madej forklarer hvorfor enzymet er viktig!

Endelig ser det ut til at det reises en global motstand mot helsetyranniet.
Jeg nevnte Nürnberg2-prosessen i forrige epost. Her er en artikkel om at Advokatforeningen i India saksøker Verdens Helseorganisasjon på grunn av restriksjonene de har lagt på bruk av medikamentet Ivermectin.

I Australia har Høyesterett kjent tvungen vaksinering som ugyldig!

Viruset

Når jeg søker på internett i dag ser jeg minst fire alternative forklaringer når det gjelder viruset «SARS-CoV-2» (jeg tar ikke med diskusjonen omkring «Covid-19» versus influensa her):

 1. Viruset finnes ikke – Det er faktisk ikke noe laboratorium i hele verden som har noe renset, isolert medium som inneholder viruset. Da de konstruerte det, valgt de først enkelte «nøkkelområder», eller mikroproteiner, som angivelig skulle finnes på viruset (ca 30-40 SNP’s). For det øvrige «viruset» har de brukt en datamodell av hvordan de antar at et Coronavirus er bygd opp. Denne «resten» utgjør 30.000 – 40.000 SNP’s; altså er hele 99,9 % av viruset en datamodell.
  De valgte mikroproteinene er attpåtil svært vanlige i naturen; de finnes i mer enn 100 bakterier og i ca 74 menneskelig DNA-kjeder. «Coronatestene» tester mot forekomsten av disse mikroproteinene! (Ikke rart at de kan skaffe seg mange «smittetilfeller!)
  Den andre delen av bedraget er bruken av RT-PCR-testen: Jo flere sykluser «Corona-testene» kjøres på, jo flere «kasus» finner de, se her, her og her.
 2. Viruset som gir sykdommen «Covid19» finnes og har blitt modifisert i et laboratorium i «Gain of Function- manipulation» for å være enda mer smittsomt enn andre coronavirus, her. Fordi de første tilfellene av sykdommen angivelig oppstod i byen Wuhan i Kina, hevdes det at viruset ble sluppet ut fra laboratorier der, enten ved et uhell eller bevisst sluppet ut av kinesiske myndigheter. – Personlig synes jeg denne teorien virker søkt, inklusiv koblingen SARS-CoV-2 skal ha til flaggermus, ref. kommentarene under artikkelen her i pkt 2!
 3. Viruset som gir sykdommen «Covid19» finnes og har blitt modifisert i et laboratorium i en «Gain of Function» manipulasjon for å være enda mer smittsomt enn andre coronavirus. – Det sies at amerikanerne står bak SARS-CoV-2-viruset; at Antoni Fauci sørget for å flytte sin «Gain of Function-forskning» til Wuhan etter at president Obama forbød slik forskning i USA i 2014. Det hevdes at Fauci finansierte laboratoriet i Wuhan via amerikanske skattepenger og at hans folk – eller at franske myndigheter (!) slapp viruset sluppet løs i Kina, deretter ble det spredt til blant annet Italia og tilbake til USA, her og her.
 4. «Covid-19» er ingen virusinfeksjon, men en reaksjon på en bevisst forgiftning med Grafene-oksid over lang tid. f. eks. via mat, influensavaksiner og medikamenter. Mobilnettverket 5G, som er under utrulling, og som ble prioritert også under Lock Down i 2020, utnytter at frekvensen som 5G-nettet stråler på, svarer til en frekvens som trigger Grafeneoksid til å spalte seg i kroppen og angripe cellene. Immunsystemet svarer i en reaksjon som enkelt kan karakteriseres som at «immunsystemet løper løpsk» og forårsaker en fatal Cytokinstorm i kroppen (Den Th1 og Th2-reaksjonen, jeg refererte til sist og som gir en tilstand kalt ‘Antibody Dependent Enhancement (ADE)’ = Cytokinstorm).

Grafeneoksiden omdannes til magnetitt og vekselvirker med strålingen fra mobilnett.

Tidligere har jeg hatt mest sans for alternativ 1, men etter at rapportene om magnetiske injeksjonssteder begynte å komme, heller jeg mer og mer over til ‘alternativ 4’ som den mest sannsynlige forklaringen på «SARS-CoV-2-viruset». Kanskje kan punkt 4 til og med forklarer ‘alternativ 1’?! – Men dette frikjenner aldeles ikke Antony Fauci for Gain og function-forskningen hans i Wuhan eller Bill Gates fra å være en av dem som står bak denne uhyrligheten!

Kanskje vil bare tiden vise hva sykdommen «Covid-19» egentlig er – og ikke minst, hva de IKKE var, alle de registrerte «Corona-relaterte tilfellene» som IKKE var «Covid19». Men det kan også tenkes at litt for mange av de sporene er slettet: Det ble for eksempel gitt ordre i flere land om å IKKE gjennomføre obduksjoner av Coronapasienter under Plandemien i 2020!

Virusvarianter

Som influensa og andre virusinfeksjoner i luftveiene bruker å gjøre, tar også «Fru Corona» en pause på Den nordlige halvkulen nå om sommeren. Bare Delta-varianten får lov å spøke i bakgrunnen. Her er en som er enig i det jeg skrev sist, da jeg sa at jeg oppfatter «Delta-varianten» kun som et forsøk på å skremme befolkningen til å la seg vaksinere. – Det er forresten en video av Mike Yeadon i den første linken som også er verdt å merke seg! Han sier at «variantene» avviker så lite som 0,003 fra originalen (i så fall skrev jeg feil prosent i forrige epost da jeg skrev 0,03).
I det viktige intervjuet COVID Lawsuits: Dr Reiner Fuellmich Interviews Whitney Webb(se ovenfor) bruker Coronakommiteen i Berlin begrepet Fryktpornografi. Det er et utmerket beskrivelse av hva som faktisk foregår omkring de ulike variantene av Coronaviruset!

Her er noen overordnede tanker om hva virus faktisk er. Slett ikke alle innenfor skolemedisinen er enige i dette, da. J

Hele 202 av 203 “Coronapasienter” utviklet antistoffer, både de uten symptomer, med lette symptomer og de med alvorlig syke.

Vaksine

Stadig flere fagpersoner advarer mot vaksine-galskapen og krever at dette stanses snarest. Her er advarselen fra en gruppe av Brittiske leger:

Det hører absolutt med til unntakene at jeg leser, enn si siterer, avisen VG. I mine øyne kan du knapt finne en mer tendensiøs MSM-avis enn den. Jeg har heller ikke så mye sans for uttalelser fra politikere fra MDG, men jeg gjør absolutt unntak for denne. – Jeg har nok litt den samme holdningen til hva politikere fra partiet Venstre sier, men tilsvaret fra Guri Melby ligger i link to.
Det som slår meg i alle tre artiklene, er en ovenfra-og-ned-holdning på grensen til trakassering som gjennomsyrer dem; verken VG eller Resett.no har særlig sans for initiativet fra MDG’s Susanne Heart!
Og vaksinepusherne i Folkehelseinstituttet, som ser en fallende oppslutning om «sitt» program, er heller ikke nådige; flere av dem har satset karriere – og trolig penger – på at de skal lykkes med sitt bisarre «vaksineprogram»!

Kan galskapen med «Corona-vaksiner» være i ferd med å stanse opp av seg selv?

Vaksinering av ungdommer og hjertebetennelser

Disse to sitatene sier det meste (uthevinger gjort av meg):

«At the meeting, CDC scientists presented horrendous data. It showed that even without accounting for underreporting, a second dose of the Pfizer and Moderna vaccines could increase the risk of problems up to 200-fold in young men.
But the scientists then went on to suggest the vaccines should still given – even to kids already suffering from heart problems.»

“Of course, not everyone has gotten Covid – the CDC estimates that about 1/3 of Americans have. (Most never had a positive test and many never even knew.) Thus, if EVERYONE got Covid, it is reasonable to assume the 50 Covid hospitalizations out of 100,000 adolescents rate might be about three times as high – or 150 per 100,000.
But even the 150 per 100,000 rate is LOWER than the 200 per 100,000 rate of adolescents who are hospitalized in the first week after being vaccinated. …”

Litt mer om munnbind

Det er hevet over enhver tvil at bruk av munnbind utenfor godt oksygenerte rom og arealer med stringent hygiene, (eks. operasjonsstuer) er helseskadelig, noe jeg har skrevet om ved flere anledninger her på bloggen min. Legg så til at det er tilsatt det giftige stoffet Grafeneoksid i disse maskene, så forsterkes advarselen mot bruken av munnbind og ansiktsmasker betydelig.

«Indeed, in the case of viral infections, masks appear to be not only less effective than expected, but also not free of undesirable biological, chemical, physical and psychological side effects [67]. Accordingly, some experts claim that well-intentioned unprofessionalism can be quite dangerous [6].”

Artikkelen jeg nettopp siterte fra er en veldig grundig og vel-dokumentert advarsel MOT bruken av maskering:
Are Face Masks Suitable For Everyday Use & Free Of Potential Hazards?”

 

Å teste for “Covid19” på symptomfrie personer er meningsløst

For første gang i historien har en sett utstrakt testing («Screening») etter en antatt infeksjon på mennesker som er helt symptomfrie. Jeg har skrevet om RT-PCR-testene før; både om antall sykler som brukes og at de mikroproteinene det testes mot er veldig vanlige. Jeg skal ikke gjenta dette nå, men bare vise hvor tvetydige anbefalingene fra Verdens Helseorganisasjon er hvis en leser vinglingen deres over tid. Jeg er usikker på anbefalingene om å bruke testing mot antistoffer, fordi en menneske-kropp normalt trenger noen dager med infeksjon for å utvikle antistoffer. Her er også kommentarene nyttige:

«WHO Stops Recommending Asymptomatic COVID Tests

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese