VÅKNE OPP – VI ER I KRIG

Verdens Helseorganisasjon (WHO) og deres hyperrike bakmenn gikk til krig mot menneskeheten da WHO erklærte ‘internasjonal helsekrise‘ den 11. mars 2020. Også den gangen samarbeidet WHO med regjeringer over hele verden. Det som oppfattes som en krigserklæring ble lagt fram på grunn av en påstått pandemi, en lungesykdom kalt Covid19. Allerede i november 2019 snakket WHO om at ‘SARS-CoV-2-viruset’ var årsaken til COVID-19. Ja, de slo det faktisk fast noen uker før det offisielt fantes noen test som kunne påvise «viruset». Jeg setter «viruset» i hermetegn, fordi det viser seg i dag at ‘SARS-CoV-2’ IKKE er et virus, men et menneskeskapt, mikrobiologisk våpen av militær gradering. Det beryktede Spikeproteinet er en menneskeskapt selvspredende parasitt som dels består av biologi, dels av teknologi; altså av kunstig intelligens. I følge Karen Kingston og dr. Ana Maria Michaelcea spredte angriperne først dette våpenet ved å forgifte matvarer, kosmetikk, luftsluser i bygninger, vannforsyninger etc. og faktisk ved at militæret sprayet store landområder fra fly (Chemtrails). Senere kom ‘vaksinene’ og nesepinnene for PCR-testing.

Jeg har alltid avfeid Chemtrails som en konspirasjonsteori, men det viser seg at jeg har tatt feil, se f. eks. «Is The Answer To The C19 Deceptions In Live Blood?» og «A Deliberately-Engineered Climate Collapse?»  og «NASA Scientist Says Chemtrails Are Real«.  

Men spredningen av parasitten skjedde ikke minst gjennom de såkalte ‘vaksinene’ et år etter utbruddet. Et knapt år etter erklæringen tryllet nemlig WHO og deres hyperrike bakmenn fram en ‘vaksine’, til tross for at det etter god medisinsk visdom er kontraindisert å gjennomføre massevaksinering under en pandemi. Det øker nemlig faren for mer patogene mutasjoner; altså virus som er enda farligere. – De ‘tryllet’ den altså fram, selv om det normalt tar minst 10 år å utvikle en vaksine. – Det viste seg senere at disse kreftene hadde hatt en svært tvilsomt utprøvd ‘vaksine’ klar i flere år allerede.

Neste ledd i krigen var kampanje der myndighetene prøvde å hjernevaske Folket gjennom uopphørlige innslag i (nesten) alle media om hvor farlig ‘viruset’ var og hvor viktig det var at ALLE fikk disse ‘foreskrevne stikkene’, akkurat slik mediestrategien for angrepene var lagt. Mange ble også truet med å miste jobb og sosialt liv hvis de sa nei til å la seg stikke. Målet var at hvert land måtte ha minst 70 % ‘forstukne’, for da visste de at parasitten ville spre seg selv til resten av befolkningen med en gang ‘vaksinedekningen’ kom på ca 70 %. – At dette parasittiske AI-våpenet sprer seg fra ‘vaksinerte’ til ‘uvaksinerte’ har vært kjent siden 25. oktober 2021, da den første rapporten om dette stod i legetidsskriftet «The Lancet». Her er enda en av artiklene som bekrefter slik transmisjon. – Jeg ser de bruker ordet ‘shedding’, men det brukes om vaksiner med levende virus som overføres til ikke-vaksinerte. ‘Transmisjon’ skal være et mer dekkende begrep for de situasjonene der Quantum Dots i Grafeneoksid overføres til andre.
Recent Studies Suggest COVID-19 Vaccinated People are Infecting Unvaccinated People

De såkalte ‘Covid-19-vaksinene’ installerer nemlig det nye våpenet med kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI) i hvert menneske. Teknologien bak er så avansert at jeg fortsatt sliter med å forstå den. … Både Pfizer og amerikanske ‘Food and Drug Administration’ (FDA) gir inntrykk av at alle hetteglassene med ‘vaksine’ inneholder det samme, men dette er løgn. Det aktive stoffet i injeksjonene fra Pfizer finnes nemlig i to varianter – Comirnaty og bnt162b2. Ca 5 % av hetteglassene inneholder bnt162b2, som er mer dødelig enn Comirnaty.

Hos mange ‘forstukne’ barn og voksne har AI-våpenet ført til en brå død (innen 0-14 dager) og at enda flere døde innen 6-7 måneder etter det siste ‘vaksine-stikket’, mange på grunn av skadet hjerte. Samtidig fikk – og får fortsatt – en stor prosentdel kraftige, langvarige bivirkninger fordi AI-våpenet angriper nervene og de minste blodårene i kroppen. Hos mange, mange vil dette sannsynlig føre til en altfor rask og tidlig aldring og i verste fall en altfor tidlig død fordi ‘viruset’ også angriper hjernen.

Government reports prove COVID Vaccination is causing Hundreds of Thousands to ‘Die Suddenly’ every week & Confidential Pfizer Docs. confirm your Government knew it would happen

AI-våpenet har ført til at autoimmune sykdommer har økt voldsomt. I tillegg er effekten av AI-våpenet slik at de forstukne blir mye mer mottakelig for infeksjons-sykdommer og kreft. Hvert av disse stikkene med AI-teknologi reduserer nemlig effekten av immunsystemet vårt med ca 30 %. Det er ikke uten grunn at antallet krefttilfeller har økt med mer enn 1400 % de siste to årene. Det er heller ikke uten grunn at antallet «uventede dødsfall» har økt med minst 10 % i alle forstukne land.

På toppen av det hele angriper AI-våpenet fruktbarheten til både menn og kvinner. Det kommer allerede rapporter om at antall fødsler ble drastisk redusert ni måneder etter utrullingen av de første Covid19-stikkene. For eksempel har fødselsraten i Norge sunket med 6 % og i Sverige med 7 % i forhold til 2021. Andre land er enda hardere rammet.

Hvorfor er fødselstallene for 2022 så lave og  Også i Sverige går antall fødsler kraftig ned og Studies Show Fertility Rates Plummet Worldwide Following COVID-19 Vaccines

Den kunstige intelligensen som de ‘vaksinerte’ har fått implantert gjennom AI-våpenet, endrer også DNA-et til de forstukne og gjør han eller henne til en slags kyborg. AI-teknologien migrerer nemlig til de fleste vitale organer, inkludert til hjernen. Ved siden av det å drepe er hensikten at globalistene både kan overvåke og styre de fysiologiske dataene til forstukne mennesker: De kan også bruke den implanterte hydrogel-computeren i de forstukne til å styre tanker, følelser og personlighet gjennom ulike former for radiostråling, mobilnett (4G og 5G) eller LED-lys. Karen Kingston sier det slik (Lipider = fettstoffer):

«I følge et foredrag ved West Point i 2018, som ble gitt av James Giordano ved WestPoints Moderne Krigsinstitutt (WestPoints Modern War Institute), har PEGylerte lipide nanopartikler blitt brukt som aerosoliserte nevrologiske våpen for å kapre innflytelsesrike ledere emosjonelt og mentalt. Lipide nanopartikler (LNP) kan også bli brukt for å skape en pandemi av ‘the worried well’ eller en pandemi av slag (skyldes klumper i blodet). (Jeg har satt inn hyperlinken i sitatet)

«Worried Well» arter seg som en slags hypokonderi, der friske mennesker bekymrer seg over det de oppfatter som tegn på sykdom hos seg selv. Forskjellen er her at tilstanden er utløst av disse spesielle fettstoffene.

Part 12b Recap: Are the PEGylated Lipids in the mRNA Vaccines Devices or Military Grade Weapons?

Det er DETTE Covid19-saken egentlig dreier seg om. – For å sitere dr Ana Maria Mihaelcea, MD, PhD i artikkelen «Halt Vaccine Passports and Stop Genocide 2030 – Every Human Being Must Fight For Freedom NOW«.

«Dokumentaren «Died Suddenly» viser at dette C19-stikket er en tikkende bombe. Jo lengre den sanne teknologiske naturen blir ignorert, jo flere vil bukke under for dette våpenet. Folket må forlange svar, analyser av innholdet i hetteglassene, og motgift og det må forskes på med økende hastighet. Vi befinner oss midt inne i et folkemord.»

Det er disse faktaene som gjør at det rett og slett er en plikt for ethvert tenkende menneske å kjempe imot denne satanistiske agendaen. Og du MÅ få opp farten, for det er snart for sent.

APATI DREPER!

Á pro pos fakta: Verdens såkalte ‘faktasjekkere’ har veldig lite med objektive fakta å gjøre. Det handler tvert imot å fremme det som er de offisielle meningene i øyeblikket og å undertrykke alle andre meninger.

«Feilinformasjon» betyr alt som strider mot regimets fortellinger om internasjonal politikk, krig, økonomi, pandemi og vaksiner, valg, de globale makthavende, elite, klima, WEF og The Great Reset

Både Facebook og Google er ivrige på akkurat den fronten, derfor vil de nå gi penger til et globalt nettverk: Hele 12 millioner dollar skal gå til å finansiere International Fact-Checking Network (IFCN), et underbruk av Poynter. – Norske «Faktisk.no» får pengene sine fra Staten, som de da også tjener som desinformatører for.

Digitale vaksinepass hører absolutt med i denne ‘fortellingen’. Vaksinepassene som WHO vil innføre som en del av krigen mot verdens befolkning, vil spille samme med AI-computeren i de forstukne og gi eller nekte dem tilgang til «goder» som de trenger for å opprettholde livet, alt etter deres sosiale score. Med et hel-digitalt pengesystem på plass fremmer WHO nå et forslag om å styre tilgangen din til dine egne penger, alt etter om du til enhver tid støtter Den Offisielle Fortellingen eller ikke, om du lever et «sunt liv» slik globalistene velger å definere det osv. – Det kommer allerede rapporter fra Kina om hvordan befolkningen der risikerer opphold i konsentrasjonsleirer på ubestemt tid ut fra Den Sosiale Kreditten de har i øyeblikket. Det er altså dette systemet WHO nå vil ha innført globalt.

Slik jeg ser det, er det stor fare for at vi som nekter å la oss stikke vil bli internert, slik det har skjedd i Kina, Australia, Thailand, New Zealand og Canada.

«Ethvert menneske må kjempe for frihet. Ingen har råd til å forbli stille. APATI DREPER. I dag (4. Desember 2022) deltok mange vitenskapsmenn i en live strømmehendelse på New Zealand til støtte for retten som en baby kalt Will HAR TIL å motta uvaksinert blodtransfusjon. Hvorfor betyr en baby i New Zealand noe? Fordi vi på verdensbasis må kjempe for retten til å få uendret blod. Over hele verden må vi kjempe for å bevare de menneskelige vesener som ikke har blitt blandet med teknologi.

Din egen skjebne og skjebnen til en baby i New Zealand er bundet sammen, fordi vi alle er en del av familien av menneskelige vesener. Dette er en krig for å retten til å kunne forbli uendrede mennesker og ikke transformert til en genetisk endret Kyborg.

Mange mennesker tror at det finnes en plan hos Det militære om å redde menneskeheten. Fakta er at det er Forsvarsdepartementet som med hensikt har sluppet fri dette C19 injiserbare våpenet på USAs befolkning i den hensikt å skade.» (Jeg har satt inn hyperlinken i sitatet)

Slik skriver dr Ana Maria Mihalcea, MD, PhD i artikkelen «Halt Vaccine Passports and Stop Genocide 2030 – Every Human Being Must Fight For Freedom NOW«.
Og jeg er helt enig med henne. – Men retten dømte altså at foreldrene skulle miste foreldreretten over barnet.

Dr. Ana Maria fortsetter:

«Vær snill å se denne viktige videoen av Sasha Latypova: INTENT TO HARM – EVIDENCE OF THE CONSPIRACY TO COMMIT MASS MURDER BY THE US DOD, HHS, PHARMA CARTEL«Hver og en av oss må handle. Konsentrasjonsleirene i Kina er en påminnelse om hva som venter oss i framtida hvis vi ikke motsetter oss å bli gjort til slaver gjennom Digital identitet, vaksinepass og et system for Sosial Kreditt.

Her er budskapet fra dr Rima Laibow:»

«Dette er en stor sak, folkens. Hvis du bor i USA, vær snill å bruke denne Aksjons-taktikken for å stanse vaksinepassene. Hvis du kjenner noen som lever i USA, send dem denne lenken og post det på alle sosiale media, nyhetsbrev, hjemmesider etc.

https://preventgenocide2030.org/halt-vaccine-passports/«

«Alle aksjoner i [Storbritannia] blir postet på www.PreventGenocide2030.org og hvor du enn ønsker at de skal sendes: Det er helt og holdent opp til deg. Velg den ordlyden som fungerer for deg, adresser det til hvem du synes er passende, men gjør det. Vi kan ikke, absolutt kan ikke, miste denne».

Jeg ønsker meg en tilsvarende aksjon mot de satanistiske angrepene i Norge!!

Hvorfor jeg bruker uttrykket «satanistisk»? Jo, fordi en stor prosentdel av «The Stakeholders» faktisk er erklærte og praktiserende satanister! Se bare videoene på ‘Stop World Control’, slik som disse » Who is behind the agenda for world domination?» Bruk også tid på å sette deg inn i videoene under «THE FALL OF THE CABAL» så vil du se at de som står bak faktisk er satanister.

WHO og ‘The Stakeholders’ ser på alle oss som står utenfor kretsen deres som ‘unyttige spisere’ (‘useless eaters’), som enten kan drepes eller gjøres til slaver. Ifølge World Economic Forum og FNs Agenda 21 planlegger de å ta livet av 90 % av befolkningen på Jorda, og å gjøre de resterende til slaver underlagt «The Stakeholders».

Planene for gjentatte ‘pandemier’ fram til 2030 er faktisk lagt for mange år siden! Skjult i FN’s Agenda21 ligger et dokument som beskriver årene 2026 til 2032 som ‘draps-årene‘The killing Years’. Mon tro hva slags djevelskap det er som skjuler seg i disse planene? Hvilke biologiske våpen ligger lagret? Hvor mange vil overleve hvis planene for å spre dem ikke blir stanset? – WHO mener i alle fall at ethvert menneske skal bli som en nålepute og motta 500 ‘vaksinestikk’ før drapsårene er omme.

Både Karen Kingston, dr. juris Robert Kennedy j. r., Stev Peters og mange andre aktører i den internasjonale motstandsbevegelsen er bekjennende kristne. Især de to første trekker paralleller mellom den 3. verdenskrigen vi nå er inne i og beskrivelsene av endetiden vi leser om i Johannes Åpenbaring. – Selv tror jeg ikke at det er noen parallell mellom Covid19-injeksjonene og det som f. eks, står om Dyrets merke i Johannes Åpenbaring kapittel 13 vers 16.
Korringering: Dr. MD Ana Maria Michaelcea er ikke en bekjennende kristen, men erkjenner at det er en åndelig dimensjon ved det å få koblet en nano-computer til hjernen.
Gå til Substac-sidene til Kingston og sjekk selv – se særlig slutten på artiklene!

The Kingston Report og The Matrix Is Here – GMO «Humans»: EctoLife: Concept Unveiled for the World’s First Artificial Womb Facility

Kampen mot Det Medisinske Tyranniet, mot den selvoppnevnte, globale regjeringen, som Verdens Helseorganisasjon tar mål av seg å være, er den mest avgjørende, ja, den absolutt viktigste kampen du kan ta opp akkurat nå. Det handler om å berge liv og frihet for hver og en av oss.

DU PLIKTER RETT OG SLETT Å SETTE DEG GODT INN I HVA SOM EGENTLIG ER I FERD MED Å SKJE OG Å BEKJEMTE SATANISTENES ANGREP PÅ MENNESKEHETEN!
APATIEN DIN DREPER!

***   ***   ***

Jeg slutter meg til det Karen Kingston sier til slutt i en video på Rumble der hun siterer fra Paulus brev til Efeserne (kapittel 6):

« 13Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. 16Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. 17Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.»

Karen Kingston uncovers patents revealing «cognitive action» spike protein structures in vaccines

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese