Protester og rettssaker mot Koronahandtering

For den som søker litt på Internett i stedet for å skjelve foran nyhetssendingene på TV, finnes enormt med god faglig dokumentasjon på at Covid19 ikke er farligere enn de årlige influensasykdommene.

Journalister har et samfunnsansvar og en etisk etiske kodeks for arbeidet sitt, derfor burde de, som en antatt fri og uhildet presse, slippe til andre syn på «Koronakrisen» enn den regjeringen formidler! En skal nemlig ikke bevege seg langt utenfor Main Stream Media for å se at fortellingen til Erna Solbergs «Aksjonskomité mot Korona i Norge» rett og slett ikke stemmer. – Her gir jeg noen få hovedpunkter:

Vitenskapelige protester

«Covid19-testen» er utviklet på bakgrunn av fire dokumenter skrevet og publisert med uvanlig hastighet i januar 2020 fra firmaene Coreman og Drosden. – Men en gruppe med noen av verdens ledende forskerne på mikrobiologi og helsepersonell har skrevet en faglig anmeldelse kalt «Corman-Drosden-review», der de konkluderer med at Coreman & Drosten må trekke arbeidene sine på grunn av den elendig faglige kvaliteten, se her!

Legg spesielt merke til de 9 punktene i oppsummeringen i anmeldelsen. Sagt på et folkelig norsk slakter forskerne de fire dokumentene. – I hele 7 av 9 punkter sies det rett ut at den såkalte «Corona-testen» (RT-PCR-testen) er faglig ubrukelig, i strid med en rekke vitenskapelige prinsipper og at «Corona-testen» er konstruert for å gi en uhorvelig mengde falske positive smittetilfeller.

Den revisjonen som WHO publiserte 21. januar 2021 tar slett ikke hensyn til alle punktene i anmeldelsen!

I en tilleggs-anmeldelse kalt «Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China», publisert i tidsskriftet Nature, viser gruppen med noen av verdens ledende forskerne på mikrobiologi og helsepersonell at det ikke finnes asymptomatiske spredere av SARS-CoV-2-viruset, dermed er begrunnelsen for de Lock Downene som Aksjonskomitéene verden over har satt i verk, heller ikke vitenskapelig holdbar, link her!

Mortalitet

Verden over ble det hasteinnført endringer i registreringspraksis etter at «pandemien» kom. Konsekvensen er at hvis en ønsker et pålitelig statistisk arbeid, kreves det at de utallige falske positive «Koronatestene» trekkes fra: Kun de dødsfallene der en det finnes dokumentasjon på antistoffer mot SARS-CoV-2 i blodet og der utfylling av dødsattester følger stringente medisinske krav kan aksepteres.

Slike rapporter demonstrer at SARS-CoV-2 ikke er farligere enn en vanlig influensa, se her! – Det at statistikk over antall døde pr år siden 1999 ikke viser noen økt mortalitet for året 2020, underbygger denne påstanden.

Protester fra helsepersonell

Verden over reiser stadig flere uavhengige leger, mikrobiologer, sykepleiere og andre helsearbeidere seg i protest mot måten regjeringene deres opptrer på i forbindelse med «Koronasaken». Noen av de mange eksemplene på organisert motstand fra helsepersonell er «The Great Barrington Declaration» her, «World Doctors Alliance» her, og «America’s Frontline Doctors», her bare for å nevne bare noen av de mange organisasjonene i USA.

I Europa finnes tilsvarende grupper i de fleste landene, som for eksempel «Doctors for Truth» i Spania her, «Doctors for Information» i Tyskland, her og den Belgiske gruppen «Docs4OpenDebate», her.

Anti-Corona demonstrasjoner

Både i Italia og i Tyskland har 50.000 eiere av småbedrifter startet en aksjon med sivil ulydighet der de gjenåpner butikker, kafeer og restauranter til tross for påbud om Lock Down fra myndighetene, her. I Frankrike er lignende motreaksjoner på gang. – I Sveits er det bestemt at det skal holdes folkeavstemming mot Corona-Lock-Down, her.

Også «vanlige folk» protesterer: Det arrangeres ukentlige demonstrasjoner mot «Coronatiltakene» med titusener av deltakere i de store byene i Mellom Europa, som for eksempel i Tyskland her, Frankrike her, Spania her, Italia her. – Det er langt færre deltakere her i Norden, men Oslo og Stavanger har ukentlige demonstrasjoner.

Rettslige prosesser forberedes

Reiner Fuellmich er en av verdens ledende forbrukerjurister og hans firma har kontor i Tyskland, Canada og USA. Han var juristen som ledet gruppesøksmålet mot Volkswagen / Audi for juks med utslippstall, og som før det ledet prosessene mot Deutsche Bank for valutasvindel.

Fuellmich leder nå en gruppe som forbereder et internasjonalt søksmål mot regjeringene og WHO fordi deres handtering av den såkalte «Covid-19-pandemien» er en forbrytelse mot menneskeheten, se «Latest: Lockdown Lawsuits Update By Top International Lawyer!», link her. – Dette gjelder selvsagt også måten «Koronagruppen» til Erna Solberg har taklet Corona-epidemien på i Norge; derfor forberedes en tilsvarende rettssak i Norge, ledet av advokat Erlend Efskind. – I Belgia er det også en lignede prosess på gang, se her.

Mens dere er i gang med å sjekke kilder, ber jeg dere se på hvordan den rettsinstansen i Portugal som tilsvarer vår norske Lagmannsrett, dømte i saken om «Coronatesten» («Portuguese Court Rules That The PCR Test “Is Unable To Determine” A COVID-19 Infection»), se link her.

På denne bakgrunnen appellerer jeg til ytringsfrihet, til etisk kodeks for journalistisk arbeid og nyhetsmedia sitt samfunnsansvar og ber om at journalister undersøker nøye referansene til de artiklene jeg viser til, og ikke minst, at de skriver også om denne siden ved Koronasaken, i stedet for bare å dekke synet til «Solbergs Aksjonsgruppe».

Egil O. Enåsen, 22.01.2021

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese