Insekter, infeksjonsfare, giftige kjemikalier og matforsyning

Hva har ‘insekter som mat’, klimasaken og Cov19-plandemien med hverandre å gjøre? Jo, alle er et uttrykk for at globalister ønsker kontroll over alle områdene av livet, enten det gjelder rase, seksualmoral, religion, samferdsel, bolig, helse eller ernæring. Det er i dette perspektivet en må se de spinnville idéene om at insekter nå skal erstatte sunt og næringsrikt kjøtt av griser, sauer, storfe eller vilt. Vi ‘livegne’ – vi ‘unyttige spiserne’ – skal så visst ikke ha del i de overdådige kjøtt-måltidene med utsøkte viner som de hyperrike mesker seg med under Davos-møtene. Vi skal værsågod ta til takke med søppelmat; enten ekle biller, makk og sirisser eller syntetisk, 3D-printet- eller ultraprosessert mat. Slikt søppel inneholder jo ofte insekter, og er ikke sjelden tilsatt giftige stoffer som grafeneoksid, rester av plantevernmidler eller de nye lipide nanopartiklene av tungmetaller og mRNA-teknologi! For når globalister snakker om omfordeling, mener de ikke noen rettferdig fordeling av godene; tvert imot vil de karre mest mulig til seg selv.

Men insekter innebærer en stor fare for alvorlige infeksjoner. Den 7. februar 2023 hadde Principia Scientific International en artikkel skrevet av «Farmers Weekly» (mine uthevinger):

Imidlertid kan insekter være bærere av både biologisk og kjemisk forurensning så vel som gi fysiske skader som kan være ødeleggende for helsen til forbrukerne. Denne matsikkerheten er forbundet med direkte og indirekte (via dyrefor) og konsum av insekter.
I følge Europeiske Myndigheter for Matsikkerhet er helserisikoene ved å bruke insekter som føde for mennesker og for dyr avhengig av arten insekt og deres substrater, så vel som hvordan insektene er avlet, høstet og prosessert. Det bør imidlertid påpekes at truslene mot matsikkerhet beskrevet nedenfor kan brukes for flere matsorter og ikke bare for insekter.

Til forskjell fra andre husdyr, blir insekter konsumert hele, noe som gjør det nødvendig med full oppmerksomhet for hvordan de er dyrket og prosessert. Insekter kan samle forurensning fra mat eller materialene i ‘buret’ de dyrkes i.

På grunn av sin vesle størrelse kan det være vanskelig å desinfisere innhøstede insekter, og hvilken som helst infeksjon kan dermed bli ført videre i produksjons- og prosesseringskjeden.

Kilden til spiselige insekter er også en viktig vurdering, fordi det å spise insekter avlet fram under kontrollerte og hygieniske forhold kan gi opphav til andre bekymringer for matsikkerhet i forhold til de som er høstet inn i vill tilstand. Selv om det er bekymringer knyttet til rå, uprosesserte insekter, er det mindre sannsynlig at mennesker vil spise insekter i den tilstanden. – For å skape og implementere passende hygieniske rutiner for å høste, prosessere, lagre og transportere er det viktig å karakterisere de ulike truslene mot matsikkerhet fra spiselige insekter.

Biologiske trusler

Mens sykdomsfremkallende mikrober fra insekter (entomopatogenisk) er vurdert som harmløse for mennesker og dyr på grunn av slektskapsforskjeller (phylogeniske forskjeller), kan insekter være vektorer for ulike mikroorganismer som er ødeleggende for helsen til mennesker og dyr, særlig under dårlig kontrollerte hygieniske forhold.
Risikoen for at sykdommer blir overført fra insekter til mennesker, såkalt zoonotisk infeksjon, kan virke lav, men det kreves mer forskning for å klarlegge den potensielle risikoen for mat og for.
Mikrobiota for insekter er komplekst. I stedet for at det mikroskopiske livet er lokalisert i tarmene, befinner det seg på forskjellige anatomiske deler av insektet. Dette mikroskopiske livet består enten av mikrober som er en iboende del av livssyklusen til et insekt eller blir introdusert gjennom avl og prosessering. Med noen unntak blir insekter spist i sin helhet fordi det ikke alltid er mulig å fjerne mage / tarm.

Bakterier fra insekter

«Flere arter bakterier har blitt knyttet til både fabrikkproduserte insekter og insekter fanget inn fra naturen. Disse inkluderer arter av bakterier som Stafylokokker, Streptokokker, Basillus Psevdomonas, Mikrokoccus, Lactobacillus, Erwinia, Clostridium og Acinetobacter så vel som medlemmer av familien Enterobakterier. Visse stammer av disse bakteriene er ikke bare sykdomsfremkallende og patogene, men kan også redusere holdbarheten til «spiselige insekter».

For å redusere faren for overføring av matbårne patogener til mennesker gjennom konsumering av insekter, er det viktig for insektfarmene å ha strenge tiltak for biosikkerhet på plass og hindre at insektene har kontakt med levende buskap.

Det trengs mer forskning for å forstå hvordan matbårne patogener i «spiselige insekter» oppfører seg. Det ble gjort et foringsforsøk med husfluer (Musca domestica) der de brukte stammen Escherichia coli O157:H7. Forsøket viser at de fortærte bakteriene kan bli funnet i mage-tarmsystemet, fôret og i munndelene av insektene. I følge dette forsøket kunne bakteriene bli utskilt i avføringen minst tre døgn etter fôringen, noe som viser at husflua sitt potensiale til å spre bakterier er høyt.

Figur 5 Husflue (c) pelias.no

Oppdrettsmaterialer kan også si om det er noen potensielle mikrobielle risikoer som må vurderes. For eksempel hvis det brukes eggekartonger for å stable insekter, er det risiko for smitte av Salmonella og Camfylobacter.

Infeksjon fra «spiselige insekter» etter prosessering er også et område for bekymring. For eksempel har det å soltørke insekter i områder med fuktig luft kan gjøre produktet utsatt for vekst av mikrober på grunn av fuktigheten. Å lufttørke insekter på steder der de kan komme i kontakt med jordsmonnet innebærer også en mulig trussel for matsikkerhet. ‘Klar-til-å-spise-insekter’ som selges til forbrukere i mange deler av verden er generelt sett ristet eller stekt, trinn som effektivt eliminerer matbårne patogener. Imidlertid øker faren for re-kontaminering eller kryss-kontaminering hvis slike insekter ikke blir håndtert eller oppbevart før konsum.

Det at mange «spiselige insekter» er bærere av endosporer utgjør en annen bekymring for matsikkerheten, fordi varmebestandige sporer kan motstå de vanlige måtene for prosessering som vanligvis brukes for «spiselige insekter», slike som koking eller dypfrysing.

Det er funnet spordannende bakterier slik som Bacillus cereus sensu stricto, B. cytotoxicus, B. weihenstephan-ensis og Clostridium thermopalmarium i prosesserte ‘spiselige’ gule melormer, gresshopper og hus-sirisser.

Utilstrekkelig avkjøling etter varmebehandling av insektene kan derfor føre til at sporer av Bacillus cereus s. s. begynner å formere seg og danner toksiner. Andre dødelige toksin-produserende spre-dannende bakterier slik som C. Sordelli er også funnet i «spiselige insekter».

Virus

Så langt en vet i dag er det lav risiko for å pådra seg matbårne virus, slik som heptatitt A og E og norovirus ved å konsumere «spiselige insekter», men en må vise stor forsiktighet for ikke å introdusere virus under produksjonsenheter for insekt-substrater. Insekter kan potensielt fungere som formeringsvektorer for virus som angriper pattedyr.
Det trengs flere studier for å undersøke muligheten for mulig forekomst og overføring av leddyr-overførte arbovirus, som kan forårsake en rekke sykdommer hos mennesker, slik som Vest-Nilen-virus og haemorrhagisk feber (blødningsfeber) gjennom å spise insekter.

The Possible Dangers Of Eating Insects

Jeg viser også til en annen artikkel med same tittel:

The possible dangers of eating insects

«Mens vi går framover er den utstrakte bruken av «Billeburgere» er en av de «løsningene» som den globale eliten begynner å pushe…

» «Billeburgere» kan snart hjelpe oss i det å fø verden ifølge nyere forskning. De ekle krypende larvene, bedre kejnt som mleormer – kan fungere som kjøtt-alternativer for å mette hunger verden over. Å lage dem bruker en brøkdel av land og vann og avgir et mindre karbon-fotavtrykk sammenlignet med tradisjonell farming. For å gjøre dette til en realitet, planlegger det franske biotekniske selskapet Ynsect et globalt nettverk av insektsfarmer, inkludert rugekasser og slaktehus. En pilot-fabrikk har allerede blitt satt opp ved Dole i den franske regionen Bourgogne-Franche-Comte.»

Bugs go on the menu in Europe

 

Tilstrekkelig merking av varer som inneholder insekter?

I Norge skal ethvert produkt som inneholder ulike varianter av biologisk produkt fra hussiriss merkes godt ifølge regelverket. Regjeringsdokumentet sier det slik:

«Næringsmidler som inneholder fryste, tørkede og pulveriserte former av Acheta domesticus (hussiriss), må merkes med at denne ingrediensen kan forårsake allergiske reaksjoner hos forbrukere som har kjente allergier mot krepsdyr, bløtdyr og produkter framstilt av skalldyr og bløtdyr, og støvmidd. Denne informasjonen skal stå like ved ingredienslisten. Spesifikasjoner er angitt i tabell 2 i unionslisten, og i beskrivelsen angis at insektene må fastes i 24 timer før avliving, slik at tarminnholdet fjernes.»

Når jeg ser løgnene som blir servert i klimasaken og Covid19-saken, jeg synes dette er lite betryggende. Det er heller lite tillitsvekkende når det har blitt avdekket flere saker der matvarer og nytelsesmidler inneholder ikke-deklarerte produkter eller insektprodukter skjult som E-stoffer, som for eksempel bruken av fargestoffet E120, som jeg skrev om i forrige innlegg! Noen hevder at hvis insekter utgjør mindre enn 1 % (noen sier 2 %) av totalt innhold, trenger ikke produsentene å ta det med i varedeklarasjonen. Ofte skal det mye mindre til for at tilsetningen gir helseproblemer!

Insekter og faren for allergier

I regjeringsdokumentet innrømmes det at problemet omkring allergi ikke er tilstrekkelig utredet, men administrasjonen Støre innfører forordningen likevel!

ny mat – godkjenning fryste, tørkede og pulveriserte former av hussiriss (Acheta domesticus)

Men det viser seg at dette svineriet allerede har grepet om seg! Allerede i en artikkel fra 17. februar 2020 (oppdatert 24 januar 2023) melder matvarekjeden Meny at de satser på Insektsburgere. Ja, du leste rett! Burgere med insekter i. Jeg tror ikke satsningen ble en suksess, den gangen. – Men dette var ikke første gangen Meny-kjeden beveget ut på det skråplanet. Allerede i 2019 varslet de at «Larvebrød er fremtidens mat». Og sterkt ideologiserte mennesker sluker argumentet «for klimaets skyld» med hud og hår!

MENY lanserte insektburger
Test av fremtidens mat: Larvebrød

Jeg oppfordrer til en generell boikott av matvareprodusenter som bruker insekter i matvarene de selger oss!

Etterskrift 05 feb 2024:
Selv om kanskje sukkerstoffet kitin i seg selv kanskje ikke fremkaller ekte allergiske reaksjoner, har det stor kapasitet til å skape irritasjonstilstander i tarmene, noe som kan være like plagsomt!

 

Ernæring – den nye slagmarken

Legg merke til fokuset på høyt prosessert mat. Matindustrien blant annet i USA fremmer i stadig sterkere grad synspunktet om at prosessert mat er bedre enn ikke-prosesserte råvarer, selvsagt fordi de tjener mer på å selge prosessert mat enn mat av ekte råvarer. Ultraprosessert mat gir også globalistene mye større mulighet til å styre hvem som får spise hva!

Kampen om kolesterol

Se bare Nina Teicholz sin artikkel «Tufts’ Food Compass…It’s Worse Than You Thought«. Her er f. eks. Cherios listet opp som sunn og næringsrik mat (!), mens egg og rødt kjøtt er merket med rødt, altså som mat du bør spise lite av eller helst unngå.

«Mistenkeliggjøringen av mat fra dyr er ikke unik for ekspertene fra Tuft, men siden de hevder at deres Kompass bygger på den «mest ledende vitenskapen» (cutting-edge science) må en spørre hvorfor de ikke inkluderer vitenskapelige funn fra det siste tiåret, inkludert fjerningen av begrensningen i kolesterol av både «the American Heart Association» og «Ernæringsråd for USA» samt mer enn 20 fagfellevurderte artikler som konkluderer med at mettet fett ikke har noe som helst si for hjerte-karsykdommer eller på total hjerte-dødelighet.

Nina Teicholz viser blant annet til denne forskningsartikkelen:

An analysis of the recent US dietary guidelines process in light of its federal mandate and a National Academies report
Se også: The Mainstream Media Admits That We Are Facing «The Worst Food Crisis In Modern History»

Nye kostråd kommer

Og anbefalingene for sunn kost er under revisjon I flere land, blant annet I USA og Norge. I Norge har dette arbeidet allerede ført til at en gruppe eksperter knyttet til Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har trukket seg fra komiteen på grunn av metodene og det lave vitenskapelige innholdet i forarbeidene. – Fra USA rapporteres det om økonomiske bindinger mellom ‘ekspertgruppene’ som skal gi råd om innholdet i disse anbefalingene og de største produsentene av ultraprosessert  mat.

Nibio-eksperter trekker seg fra arbeidet med nye kostråd: – Jeg har aldri opplevd maken
Can the Nutrition Industry Be Trusted? New Report Says ‘No’

Matvareforsyning er nå et globalt problem

Det er i perspektivet ‘ensrettende globalisering’ en må se alle «tiltakene» og ulykkene som har rammet området ernæring og matforsyning. For verden over har ulykkene vært nifst mange: Branner i foredlingsfabrikker og matvarelagre, begrensning i antall husdyr for kjøttproduksjon og melk, storskala oppkjøp av bondegårder.
Ta bare USA med over 700 bondegårder er ødelagt av brann på få år, ta Nederland der Staten nå har ekspropriert 3.000 bondegårder, eller i USA der Bill Gates eier enorme arealer dyrkbar mark.
Parallelt har vi fokuset på ferdigmat, syntetisk mat, vegetarianisme / veganisme og ‘kampen mot rødt kjøtt’, forslag om rasjonering á la 2. verdenskrig. Alle begrunnes med «for klimaets skyld».

«Den pågående ødeleggelsen av fabrikker for matforsyning verden over fortsetter, inkludert i overkant av minst 700 matvarefabrikker i USA siden innsettelsen av president Joe Biden, har en fabrikk som produserer sjømat i Canada nå brent ned til grunnen i løpet av helga, etterfulgt på mandag av at et egg-farm ble ødelagt i New Zealand»

Two More Major Food Processing Plants Destroyed

Det er i dette komplekset med fokus på alternative matkilder, energikrise, inflasjon Cov19-saken, sensuren, den politiske ensrettingen og kjønnsideologien at en må se kravene om at vi plebeiere skal spise insekter. Alle momentene er et ledd i spillet for å gjøre den store massen av oss «unyttige spisere» til livegne.

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese