Insekter som mat?

Hva har ‘insekter som mat’, klimasaken og Cov19-plandemien med hverandre å gjøre? Jo, alle er et uttrykk for at globalister ønsker kontroll over alle områdene av livet, enten det gjelder seksualmoral, religion, samferdsel og bolig, helse eller ernæring. Det er i dette perspektivet en må se de spinnville idéene om at insekter nå skal erstatte […]

Insekter som mat? Read More »