Anthony Watt: «Klimabevegelsen og de 10 tegnene til en religiøs kult»

Jeg er slett ikke den første som tenker at klimabevegelsen har noe religiøst over seg og heller ikke den første som skriver om det. Stadig flere gir uttrykk for de samme tankene, blant annet hadde det amerikanske nettstedet WattsUpWithThat nylig en artikkel om det samme, her.

I artikkelen «Is the climate change movement a ‘cult’ «? forteller skribenten Anthony Watt om hvordan forfatteren ‘Will’ har tatt for seg Rick Alan Ross sine 10 klassiske tegn på skadelige, religiøse bevegelser (her). Disse ti punktene utviklet Ross i arbeidet sitt med å intervenere ovenfor kultmedlemmer uansett av hvilken type, for å få medlemmene tilbake til et normalisert liv. ‘Will’ fylte ut punkt for punkt på listen med eksempler fra de siste årene.

Jeg har oversatt og bearbeidet artikkelen noe.

1.Klimabevegelsen påberoper seg absolutt autoritet uten at lederne kan ansvarliggjøres

De ledende skikkelsene i Klimabevegelsen er politikere, folk fra showbusiness og til og med barn! Klimapredikanter som Al Gore og Leonardo DiCaprio mangler helt formell vitenskapelig trening og lever et luksusliv samtidig som de foreskriver karbonbegrensinger før alle andre. Likevel må ingen våge å avsløre uvitenheten deres, påpeke den hyklerske livsstilen deres eller de skamløse løgnene de kommer med.
Barnetalspersoner som Greta Thunberg og de sterkt indoktrinerte barna i «The Sunrise Movement», er i hovedsak strengedukker for de bakmennene som skamløst styrer dem. Nekt å bøye deg for disse små fascistene og Main Stream Media vil angripe deg som om du var medskyldig i massemord; tenk bare på hva kongressrepresentanten Diane Feinstein opplevde, her.

En kan trygt si at Klima-bevegelsen oppfyller det første punktet for en usikker kult!

2. Ingen toleranse for spørsmål eller kritiske undersøkelser

Konklusjonene til Klimabevegelsen må ikke under noen omstendighet bli utfordret. Den som våger å granske konklusjonene, metodologien eller forordningene deres, blir kategorisk avfeid som «Klimafornekter» – blir en bannlyst person som ikke kan ha noe valid mening uansett tema. Spørsmål eller granskninger blir ikke bare avfeid eller imøtegått, den uheldige kjetteren blir utsatt for utallige ad hominem-angrep fra aktivister politikere og venstrevridde media og blir ikke sjelden utsatt for beskyldninger om mord! Bare det å spørre om effekten av «karbonskatter» gjør at du brått kan finne deg igjen bundet til en stake.

Det er ingen toleranse for dem som stiller spørsmålstegn ved Klimabevegelsen. Dermed møter Klimabevegelsen helt tydelig kravet til det andre punktet for en farlig kult!

3. Det finnes ikke noen meningsfulle opplysninger over budsjett eller utgifter á la et revidert regnskap for Klimabevegelsen

Det finnes knapt noen som har oversikt over hvor mye penger som blir brukt på «Klimaforskning» hvert år! Kostnadene er spredd over et vidt spekter av unyttige studie-bevilgninger som vind- og solcellefarm-subsidier, kreditter på karbonkvoter, tiltak og studier av grønne bygninger, lønninger for byråkrater som har klimasaker som arbeidsfelt osv.
I USA var “sue and settle” -praksisen ren og skjær hvitvasking av penger, som gjorde sympatisører i regjerningen i stand til å overføre millioner av skattedollar til radikale, miljøgrupperinger på venstresiden, en praksis som ble slått ned på av Trump-regjeringen.

Det er uklart hvor store beløp som brukes på Klimaendring-bevegelsene pr år; de er vanskelige å spore og ofte gjennomført på en etisk tvilsom måte. Dermed møter Klimabevegelsen helt tydelig kravet til det tredje punktet for en farlig kult!

4. Ubegrunnet frykt for verden omkring, slik som truende katastrofe, onde konspirasjoner og forfølgelse

Denne er ganske opplagt. Klimabevegelsen roper alltid ut reviderte og oppdaterte varsler om apokalypse som en evinnelig påminnelse fra plakatbæreren på gangfeltet med sitt «Enden er nær»-skilt. «Katastrofen vil komme om X antall år hvis vi ikke gjør X» er det konstante refrenget. Årene passerer alltid og katastrofen kommer ikke. Dette er et interessant trekk ved flere religiøse kult-bevegelser som f. eks. Jehova Vitner. Nå for tiden er det 12-års spøkelse vi møter – at vi har 12 år på oss for å nasjonalisere økonomien og fase ut olje og gass hvis vi ikke vil alle dø av en kokende Jord.

Det mangler heller ikke på konspirasjonsteorier in hvem som er Jordas største sabotører. Klimabevegelsen har en fiendeliste der Fossil Drivstoff industrien er på topp med vidtrekkende teorier om hvordan oljeselskapene begraver patenter for «Grønn energi» for at verden skal fortsette å forbruke fossilt drivstoff.

Dommedagsprekenene med budskapet «Angre eller brenn» er det beste kjennetegnet på Klimabevegelsen og et tydelig eksempel på det fjerde varseltegnet for en farlig kult.

5. Det er aldri noen grunn til å forlate gruppen, tidligere følgere gjør alltid feil i å bryte ut og er enten negative eller onde

Klimaalarmister som enten forlater eller trår tilbake fra eller kommer med mild kritikk av bevegelsen, blir umiddelbart utsatt en svertekampanje. Den nederlandske Richard Tol fikk førsthåndserfaring med dette da han fjernet navnet sitt fra en av IPCC sine klimarapporter og kritiserte de overdådig apokalyptiske forutsigelsene i rapporten. Svertekampanjen ble ledet av Bob Ward, direktør ved London School of Economics’ Grantham Research Institute on Climate Change. «Det her bærer alle tegn på en svertekampanje» sa Tol, «det handler om å ta fra meg all troverdighet som ekspert».
Det samme skjedde med polske professor Zbigniew Jaworowski, da han var ansatt ved universitetet i Oslo. Han hadde tidligere gitt uttrykk for at han var uenig i flere saker fra IPCC. Da han i 2008 la fram forskning som viser at en ikke kan stole på de publiserte CO2-nivåene i borekjerner fra isbreer – det store trykket kan gjøre is til hyperflytende vann som noe av CO2’et løses opp i -, her og her, Forskningen hans underminerte fortellingen om «historisk høyt CO2-nivå», og han fikk sparken kort tid etterpå.

Behandlingen av disse to forskerne og mange andre viser klart at Klimabevegelsen har tydelige trekk som dekker det femte faresignalet en farlig kult.

6. Personer som har hatt tilknytning til bevegelsen forteller ofte de samme historiene om misbruk og har det samme spekteret av anklager mot bevegelsen

Professorene Tol og Jaworowski sine historier er slett ikke enestående. Både professor i meteorologi Richard Lindzen og dr. Nils-Axel Mörner (om havnivå, her og her, ledd i svertekampanje her) og utallige andre som har vært trukket inn som eksperter i arbeidet til IPCC, har blitt offer for svertekampanjer fra sine kolleger og massemedia for den ‘forbrytelsen’ det er å imøtegå noen av de ville spådommene fra klimabevegelsen.

Slike kampanjer skulle være velkjent for alle og enhver som har undersøkt hva som skjer med tidligere medlemmer av Scientologi-kirken og er et tydelig eksempel på det sjette varseltegnet på en farlig kult.

7.Det finnes opptegnelser, bøker, nyhetsartikler eller TV-program som dokumenterer maktmisbruket til lederne

Klimabevegelsens misbruk av andre er både høylytt og stolt. De angriper sine antatte fiender høylytt for deres offentlige forbruk og blir heiet fram av med-troende og av journalistklassen. En av de seneste aksjonene er at de hjernevasket en haug med barn og fikk dem til å marsjere inn på kontoret til en demokratisk senator der barna tigget om ikke å bli myrdet ved å stemme mot et umulig lovforslag.

«Have you seen those kids in Diane Feinstein’s office? You should, it’s creepy, here they are

Alle burde se denne videoen fra @SenFeinstein om bokstavtro barn fra SunriseMovement, som trygler om senator Feinsteins støtte til @OSC og @SenMarkey’s «Green new deal». Det skremmende er at raserianfallene til barna ikke er ment å rekruttere støttespillere til Klimabevegelsen. Nei, de viser en form for skremselstaktikk for å kneble de som ytrer seg mot budskapet til bevegelsen.
Et annet tegn på maktmisbruk er det som skjer omkring den svenske barneaktivisten Greta Thunberg – en velregissert kampanje med akkurat de samme hensiktene, her.

Hadde dette bare vært de eneste eksemplene så, men det finnes overflod av dokumentasjon på at Klimabevegelsen også oppfyller det syvende faretegnet på en farlig kult.

8. Etterfølgere oppfatter at de aldri kan gjør det godt nok

Prosessen med botsgang for Klimakrigere er slik at de alltid forlanger større engasjement. Det startet med et fokus på søppelkasser og bæreposer i dagligvarekjedene. Nå i 2019 tvinges veganisme på massene og det utropes ‘fatwaer’ mot uskyldige objekter som sugerør av plastikk og handleposer. Til tross for alt engasjementet fra de trofaste møter Klima-etterfølgerne en stadig strøm av gru og desperasjon. De vet at det de gjør aldri kan bli nok til å stoppe den kommende undergangen.

Klimabevegelsen har tydelige trekk som dekker det åttende faresignalet for en utrygg kult.

9.Gruppens leder/ledere har alltid rett

Når har noen av klimalederne noen gang blitt tiltalt for de feilslåtte forutsigelsene de har kommet med? Uansett værtype, har de alltid en iboende rett i påstandene sine:
Flom – Klimaforandring | Tørke – Klimaforandring | Ikke snø – Klimaforandring | For mye snø – Klimaforandring | Orkaner – Klimaforandring | Tornadoer – Klimaforandring | Mangel på tornadoer – Klimaforandring.

Skjønner du hvordan det fungerer?
Et av de ‘beste’ aspektene med klimabevegelsen er at «alt vær er klima inntil det ikke er det». Tilhengerne av Klimabevegelsn vil peke ut av vinduet under en hetebølge og si «Skjønner? Vi har rett». Hvis en skeptiker gjør det samme under en snøstorm, vil den samme tilhengeren rope ut at «vær er ikke klima»! Det er et spill de aldri kan tape, et spill der de alltid har rett og aldri kan ta feil.

Nettstedet Climate Change Dispatch har en utmerket beskrivelse av taktikken her.

Slik oppfyller klimabevegelsen også det niende faresignalet for en utrygg kult.

10.Gruppen / lederen er den eneste veien til å kjenne Sannheten eller å gi valid informasjon, den kan ikke komme fra andre grupper eller oppdagelser

Veien for å forstå klimaforandringer for bevegelsen er en disiplin som er skrevet i vage vendinger med hensikt. Den kalles «klimavitenskap». Gjorde du nettopp en studie om kjønn og isbreer? – Klimavitenskap. Tenkte du nettopp ut det verste scenarioet som har absolutt null sjanse til å inntreffe á la National Climate Assessment?  – Klimavitenskap.
Enhver «vitenskap» som bekrefter påstandene til Klimabevegelsen blir vurdert som Klimavitenskap, mens faktisk vitenskapelig forskning blir latterliggjort som «benektelse».
Regjeringer og FN har oppnevnt pseudo-politiske organer for å påvise menneskeskapt klimaendring-,

Det tiende varseltegnet for en farlig kult er dekket til fulle!

Kjennelsen:

I følge veletablerte vitenskapelige retningslinjene utviklet av en ekspert på religiøse kulter, dekker Klimabevegelsen alle kriteriene for en potensielt farligkult.

Anthony Watt skriver at da han begynte å sjekke klimabevegelsen mot retningslinjene for hva som kjennetegner utrygge religiøse kulter, ventet han å få treff på kanskje to eller tre punkter. I stedet fikk han treff på alle ti punktene.

«Den forstyrrende religiøse naturen av denne antatte vitenskapelige bevegelsen burde skremme ethvert tenkende menneskelig vesen, særlig ettersom bevegelsen nå åpent prøver å nasjonalisere hele økonomien. Det er på tide at konservative forstår hva de har å gjøre med og handler deretter. I stedet for å debattere med Klimaforandrings-aktivister kan det være på tide å iscenesette intervensjoner.»

Antony Watt

Hvis du kjenner noen som er medlem av Klimabevegelsen og du er interessert i strategier for intervensjon, må du gjerne besøke hjemmesidene til Culteducation.com.

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese