Protester og rettssaker mot Koronahandtering

For den som søker litt på Internett i stedet for å skjelve foran nyhetssendingene på TV, finnes enormt med god faglig dokumentasjon på at Covid19 ikke er farligere enn de årlige influensasykdommene.

Journalister har et samfunnsansvar og en etisk etiske kodeks for arbeidet sitt, derfor burde de, som en antatt fri og uhildet presse, slippe til andre syn på «Koronakrisen» enn den regjeringen formidler! En skal nemlig ikke bevege seg langt utenfor Main Stream Media for å se at fortellingen til Erna Solbergs «Aksjonskomité mot Korona i Norge» rett og slett ikke stemmer. – Her gir jeg noen få hovedpunkter:

Vitenskapelige protester

«Covid19-testen» er utviklet på bakgrunn av fire dokumenter skrevet og publisert med uvanlig hastighet i januar 2020 fra firmaene Coreman og Drosden. – Men en gruppe med noen av verdens ledende forskerne på mikrobiologi og helsepersonell har skrevet en faglig anmeldelse kalt «Corman-Drosden-review», der de konkluderer med at Coreman & Drosten må trekke arbeidene sine på grunn av den elendig faglige kvaliteten, se her!

Legg spesielt merke til de 9 punktene i oppsummeringen i anmeldelsen. Sagt på et folkelig norsk slakter forskerne de fire dokumentene. – I hele 7 av 9 punkter sies det rett ut at den såkalte «Corona-testen» (RT-PCR-testen) er faglig ubrukelig, i strid med en rekke vitenskapelige prinsipper og at «Corona-testen» er konstruert for å gi en uhorvelig mengde falske positive smittetilfeller.

Den revisjonen som WHO publiserte 21. januar 2021 tar slett ikke hensyn til alle punktene i anmeldelsen!

I en tilleggs-anmeldelse kalt «Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China», publisert i tidsskriftet Nature, viser gruppen med noen av verdens ledende forskerne på mikrobiologi og helsepersonell at det ikke finnes asymptomatiske spredere av SARS-CoV-2-viruset, dermed er begrunnelsen for de Lock Downene som Aksjonskomitéene verden over har satt i verk, heller ikke vitenskapelig holdbar, link her!

Mortalitet

Verden over ble det hasteinnført endringer i registreringspraksis etter at «pandemien» kom. Konsekvensen er at hvis en ønsker et pålitelig statistisk arbeid, kreves det at de utallige falske positive «Koronatestene» trekkes fra: Kun de dødsfallene der en det finnes dokumentasjon på antistoffer mot SARS-CoV-2 i blodet og der utfylling av dødsattester følger stringente medisinske krav kan aksepteres.

Slike rapporter demonstrer at SARS-CoV-2 ikke er farligere enn en vanlig influensa, se her! – Det at statistikk over antall døde pr år siden 1999 ikke viser noen økt mortalitet for året 2020, underbygger denne påstanden.

Protester fra helsepersonell

Verden over reiser stadig flere uavhengige leger, mikrobiologer, sykepleiere og andre helsearbeidere seg i protest mot måten regjeringene deres opptrer på i forbindelse med «Koronasaken». Noen av de mange eksemplene på organisert motstand fra helsepersonell er «The Great Barrington Declaration» her, «World Doctors Alliance» her, og «America’s Frontline Doctors», her bare for å nevne bare noen av de mange organisasjonene i USA.

I Europa finnes tilsvarende grupper i de fleste landene, som for eksempel «Doctors for Truth» i Spania her, «Doctors for Information» i Tyskland, her og den Belgiske gruppen «Docs4OpenDebate», her.

Anti-Corona demonstrasjoner

Både i Italia og i Tyskland har 50.000 eiere av småbedrifter startet en aksjon med sivil ulydighet der de gjenåpner butikker, kafeer og restauranter til tross for påbud om Lock Down fra myndighetene, her. I Frankrike er lignende motreaksjoner på gang. – I Sveits er det bestemt at det skal holdes folkeavstemming mot Corona-Lock-Down, her.

Også «vanlige folk» protesterer: Det arrangeres ukentlige demonstrasjoner mot «Coronatiltakene» med titusener av deltakere i de store byene i Mellom Europa, som for eksempel i Tyskland her, Frankrike her, Spania her, Italia her. – Det er langt færre deltakere her i Norden, men Oslo og Stavanger har ukentlige demonstrasjoner.

Rettslige prosesser forberedes

Reiner Fuellmich er en av verdens ledende forbrukerjurister og hans firma har kontor i Tyskland, Canada og USA. Han var juristen som ledet gruppesøksmålet mot Volkswagen / Audi for juks med utslippstall, og som før det ledet prosessene mot Deutsche Bank for valutasvindel.

Fuellmich leder nå en gruppe som forbereder et internasjonalt søksmål mot regjeringene og WHO fordi deres handtering av den såkalte «Covid-19-pandemien» er en forbrytelse mot menneskeheten, se «Latest: Lockdown Lawsuits Update By Top International Lawyer!», link her. – Dette gjelder selvsagt også måten «Koronagruppen» til Erna Solberg har taklet Corona-epidemien på i Norge; derfor forberedes en tilsvarende rettssak i Norge, ledet av advokat Erlend Efskind. – I Belgia er det også en lignede prosess på gang, se her.

Mens dere er i gang med å sjekke kilder, ber jeg dere se på hvordan den rettsinstansen i Portugal som tilsvarer vår norske Lagmannsrett, dømte i saken om «Coronatesten» («Portuguese Court Rules That The PCR Test “Is Unable To Determine” A COVID-19 Infection»), se link her.

På denne bakgrunnen appellerer jeg til ytringsfrihet, til etisk kodeks for journalistisk arbeid og nyhetsmedia sitt samfunnsansvar og ber om at journalister undersøker nøye referansene til de artiklene jeg viser til, og ikke minst, at de skriver også om denne siden ved Koronasaken, i stedet for bare å dekke synet til «Solbergs Aksjonsgruppe».

Egil O. Enåsen, 22.01.2021

6 utfordringer til dere som mener Coronapandemien er reell

Les disse referansene og forklar meg etterpå hvorfor du fortsatt mener «Covid19» (SARS-CoV-2-viruset) er en trussel som rettferdiggjør alle tiltakene vi er rammet av!

Ikke for å være nedlatende men The Coreman Drosten Reviw er ganske avansert. Les i det minste de 9 punktene i sammendraget sist i dokumentet!

 1. Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance: https://cormandrostenreview.com/
 2. America’s Frontline Doctors: https://www.americasfrontlinedoctors.com/blog/
 3. Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media. https://docs4opendebate.be/en/open-letter/
 4. 500 German medical doctors say Covid 19 is a scam – 3 million march in protest: https://cairnsnews.org/2020/10/11/500-german-medical-doctors-say-covid-19-is-a-scam-3-million-march-in-protest/
 5. Great Barrington Declaration: https://gbdeclaration.org/
 6. Latest: Lockdown Lawsuits Update By Top International Lawyer! https://principia-scientific.com/latest-lockdown-lawsuits-update-by-top-international-lawyer/

Og når dere har lest alt det, er det et foredrag av en av de legene som var med å stifte America’s Frontline Doctors, dr. Simone Gold, som anbefales!, her.

RT-PCR-verktøyet er uegnet til å identifisere virus

Mange leger er i dag bundet til å følge retningslinjene som arbeidsgiver pålegger dem, enten de er ansatt i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Men det finnes også uavhengige leger som arbeider utenfor dette systemet og de sier at:

 • Med mindre COVID-19-testen tas mellom dag 5 og 7 av en pasient som viser somatiske tegn på en COVID19-sykdom og du samtidig kjenner hvilken terskelverdi som er brukt, vil en RT-PCR-test være verdiløs, fordi feilprosenten ellers kan være så høy som 95 %.
 • Det er derfor meningsløst i gjennomføre massetesting av innbyggere uavhengig av helsetilstand, når den såkalte terskelverdien IKKE blir oppgitt.

For å presisere så skriver jeg «SARS-CoV-2» om viruset og «COVID-19» om den sykdommen som viruset angivelig er årsaken til.

Hva er så denne terskelverdien?

Jo, la meg først fortelle en liten historie:

Det fortelles at det en gang var en konge og en krigsherre som ikke var spesielt gode venner, likevel skjedde det at krigsherren kom kongen til unnsetning på slagmarken. Etter slaget møttes de to og storsinnet tilbød kongen en belønning, som krigsherren selv kunne få velge.
Like ved der de to var samlet fordrev to soldater tiden med å spille sjakk, og slu som han var pekte krigsherren på sjakkbrettet og svarte: «Ser du det sjakkbrettet der? Jeg vil ha 1 sølvmynt for den første ruten, 2 for den neste, og deretter det dobbelte av verdien for hver rute, 64 ruter i alt». Kongen var ikke spesielt god i matematikk og så ikke noe problemer med det kravet, så han svarte at det var da en rimelig belønning; det skulle bli slik som krigsherren hadde bedt om.
Men kongen ruinerte landet sitt på den belønningen.

Regnestykket til krigsherren blir altså:  1. rute: 1 x 2 = 2,      2. rute: 2 x 2 = 4,     3. rute: 2 x 4 = 8,     4. rute: 8 x 2 = 16

Dette kan også skrives som tallet «N opphøyd i ^X potens» slik: 1 ^2 = 2,     2 ^2 = 4,     2 ^3 = 8,    2 ^4 = 16 ….

Bare halvveis på brettet ville kongen ha nådd milliarder, fordi 2 ^32 = 4.294.967.296, og når han nådde til slutten av brettet, gir «2 ^64» den ufattelige summen av 18.446.744.073.709.600.000. – Litt av et utbytte for den krigsherren!

Når det gjelder RT-PCR-verktøyet er Terskelverdien disse «N ^X»-tallene. (Terskelverdien kalles også Sykluser.)

Mange av «PCR-testene» (Covid-19testene) som er i bruk i «Koronatestene», benytter terskelverdier på et sted mellom 33 og 43, til tross for at biologer hevder at en terskelverdi over 26 er meningsløst (2 ^26 =67.108.864).

33 sykluser vil 2 ^33 = 8.589.934.592 og 43 sykluser vil si 2 ^43 = 8.796.093.022.208 .

Når prøvematerialet forstørres så mange ganger, er det helt umulig å si hvor sporene etter DNA egentlig kommer fra, især når en aldri har isolert noe SARS-CoV-2-virus i utgangspunktet (se her),!

RT-PCR-verktøyet:

Forkortelsen står for «Reverse Transkriptase – Polymerase Chain Reaction«. og er først og fremst et verktøy til bruk i biologi for å multiplisere opp RNA/DNA i prøvemateriale.

«Covid-19-testen»:

«COVID-19-testen» tas ved å sette inn en vattpinne i nesehulen ev. i svelget. Når vattpinnen er mettet, tas den ut av nese/svelg og settes i et sterilt kjemikaliebad i et reagensrør for uttynning før videre behandling. Det som nå befinner seg i reagensrør kalles prøvematerialet.

Prøvematerialet gjennomgår først en sentrifugering slik at tyngre partikler som snørr, bakterier, hvite blodlegemer m. m. legger seg i bunnen av reagensrøret. Fra prøvematerialet tømmes de øverste milliliterne, der eventuelle virus ligger, over i et nytt reagensrør før neste trinn i testen.

Forskerne antar at SARS-CoV-2-viruset er et RNA-virus. Derfor bruker de først et enzym til å omvandle (omskrive) alt RNA i prøven til DNA. – Dette er «Reverse Transkriptase»-delen av verktøyet.

Problemet er at en kan aldri si med sikkerhet hvor alle de DNA-partikler stammer fra; de som befinner seg i prøvematerialet etter at RT-prosedyren er kjørt. Dermed kan en heller ikke si noe om opphavet til tre sekvensene i den DNA-kjeden som «Corona-testen» sjekker mot:

Etter runden med Reverse Transkriptase kan det være andre aktive virus der, som er i slekt med det antatte SARS-CoV-viruset, det kan være aktive influensavirus samt en rekke virus som ikke forårsaker sykdom. Prøvematerialet kan også inneholde rester av kroppens egne kromosomer, og «blærer» med godartede avfallsstoffer, såkalte mesosomer som kroppen eller bakterier skiller ut. Mesosomer kan også inneholde DNA

Uansett DNA-innhold, så er neste trinn å bruke enzymet Polymerase til å mangedoble innholdet av DNA-materiale i prøven, akkurat som i historien om kongen og krigsherren, og altså uavhengig av hvilke strukturer DNAet i prøvematerialet kom fra.
– Denne siste prosedyren er «Polymerase Chain Reaction»-delen av navnet.


Bruken av RT-PCR-verktøyet blir kraftig kritisert:

Som bakgrunn for Covid-19-testen ligger et dokument skrevet av Corman-Drosden. Et internasjonalt konsortium av «life-science-vitenskapsmenn» har gjort en skjellsettende revurdering av dokumentet til Corman-Drosden; det som opprinnelig førte til bruken av RT-PCR-verktøyet for å påvise SARS-CoV-2 og «diagnose-kasus». Konsortiumet fant 10 større vitenskapelige feil på molekylært og metodisk nivå.

Denne kritikken er blant annet publisert på nettstedet «Informed Choice Washington», her (Klikk på linken “External peer review of the RTPCR test to detect SARS-Cov-2 Reveals 10 Major Flaws At The Molecular and Methodological Level: Consequences For False-Positive Results,” her) og jeg siterer fra ingressen:

«Hovedforfatter av forskningsrapporten er Dr. Pieter Borger, som er ekspert i genetisk uttrykk innenfor fagfeltet molekylær biologi. Også flere andre vel ansette navn er knyttet til papiret, inklusiv Dr. Michael Yeadon, tidligere visepresident i selskapet Pfizer og en frittalende kritiker av mye av den såkalte vitenskapen bak WHO sin globale lock Down, og tiltak som å stenge ned skoler.

Jeg kontaktet en av forfatterne, dr Kevin Korbett, i hans hjem i London. Han snakker enkelt og med kontrollert apopleksi, Han bekreftet (kritikken) og kastet ytterligere lys over det sjokkerende faktum at (Corman-Drosden-) dokumentet var skrevet i fraværet av et viralt isolat, blant mange andre problemer.

«Ethvert vitenskapelig rasjonale for utviklingen av den testen har blitt fullstendig ødelagt av dette papiret. Det er som Hiroshima/Nagasaki for Covid-testen» sier han. «Når Drosden utviklet denne testen, hadde ikke Kina gitt dem noe viralt isolat. De utviklet testen ut fra en sekvens i en genbank; skjønner du? Kina gav dem en genetisk sekvens uten noe tilhørende viralt isolat. De hadde en kode, men ingen kropp for koden. Ingen viral morfologi.»

Jeg ba ham definere begrepet «viral morfologi» for en leg person.

«På fiskemarkedet» sa han » er det som om du gav noen få bein og si at det her er fisken din. Det kunne være fra en hvilken som helst fisk. Ikke engang et skjelett. Her har du noen få fragmenter av bein. Det er fisken din. Hør, i dokumentet til Corman-Drosden er det ingenting fra noen pasient. Alt der er fra en genbank og bitene fra virus-sekvensen som ikke var der, fant de på. De laget bitene for å fylle inn tomrommene. Det er slik genetikk er; det er en kode. Så det er ABBBCCDDD og du mangler et eller annet som  du tror er EEE så du setter det inn. Det er alt syntetisk. Du må fabrikkere bitene som mangler. Dette er sluttresultatet av genetiseringen av virologi. Dette er rett og slett et computer virus.»»

Forbrytelse mot menneskeheten

I Tyskland leder juristen Reiner Fuellmich en gruppe som forbereder rettssak for å få kjent RT-PCR-testen ugyldig i bruk. – Fuellmich er kjent fra prosessene mot Deutsche Bank og Volkswagen & Audi, som begge ble dømt for bedrageri. Fuellmich har kontor både i Tyskland og USA og prosessen forberedes nå mot disse to landene + Canada.

Fuellmich er altså sentral i en voksende gruppe av jurister, vitenskapsmenn, politikere og til og med hemmelige varslere fra farmasøytisk industri.
I et intervju uttrykker han seg slik:

«Vi tror at for å få dette korthuset til å kollapse, må vi angripe PCR-testen. Faktum er at det ikke finnes noen asymptomatiske infeksjoner»

Det er tilsynelatende en radikal påstand, men den underbygges av et papir brakt til veie fra Wuhan i Kina av alle steder. Dokumentet er publisert på websiden til Nature.com, her, der det understrekes at de ikke fant noe levende virus i noen av de positive PCR-kasusene.

«Screeningen av 9.865.404 deltakere uten noen historie for COVID-19 fant ingen bekreftede Covid-19-kasus, og identifiserte 300 asymptomatiske positive kasus med en deteksjonsrate på «0.303 (95 % CI 0,270–0,339)/10.000.»
Totalt 1174 nær-kontakter til de asymptomatiske bærerne ble sporet og de testet alle negativt for Covid-19. …
Blant de 34.424 deltakerne med en histoire for Covid-19, teste 107 personer positivt en gang til, noe som gir en re-positiv rate på 0,310 % (95 % CI 0,423–0,574 %). Viruskulturene var negative for alle asymptomatisk positive og re-positive kasusene, noe som indikerte «Intet levedyktig virus» i de positive kasusene testet i denne studien

The screening of the 9,865,404 participants without a history of COVID-19 found no newly confirmed COVID-19 cases, and identified 300 asymptomatic positive cases with a detection rate of 0.303 (95 % CI 0.270–0.339)/10,000. … A total of 1174 close contacts of the asymptomatic positive cases were traced, and they all tested negative for the COVID-19. … Of the 34,424 participants with a history of COVID-19, 107 tested positive again, giving a repositive rate of 0.310% (95% CI 0.423–0.574%.) Virus cultures were negative for all asymptomatic positive and repositive cases, indicating no “viable virus” in positive cases detected in this study.

Se også  «COVID-19 Testing Scandal Deepens» her og «The Fog of COVID-19 Data: How many cases aren’t even cases?«, her Blavatnik stringency index nevnt i artikkelen finner du, her.

Dr Antony S. Fauci

Og til og med helsedirektøren  i USA (Director of National Institute of Allergy and Infectious Diseases) Dr. Anthony S. Fauci innrømmer at PCR-testen plukker opp harmløse fragmenter av Cov-Sars2-virus og derfor kan gi mange falske positive tester og slik  overdramatisere trusselen.

Dr. Fauci er direktør for Nasjonalt Institutt for Allergi og Infeksiøse Sykdommer i USA og kommentaren hans kom i en episode av «Denne uken i Virologi» den 16. juli 2020, som var en vitenskapelig podcast med Universitetet i Colombia som vert.
Det var virologen Vincent Racaniello brakte den nyheten videre, se her.

Det ser stadig mer ut som at Corona-pandemien bygger på omfattende falskneri.

Egil Enåsen

Bruk av munnbind – tvilsom effekt på COVID-19

«Brukte munnbind er skitne ansiktsbleier»

Den danske legen og Ph.D, Vibeke Mannicke har 30 års yrkeserfaring sammenligner et godt (mis-)brukt munnbind med en skitten bleie, riktignok uten avføring i. Den videoen finner du her
Hun har absolutt et poeng i at mange av de tøymaskene som er på markedet i dag blir brukt i dagevis uten vask/sterilisering. Dessuten kan munnbindene avgi ulike partikler av plast, papir etc, som brukeren puster ned i lungene.

I det offentlige rom ser en en ganske annen bruk av ansiktsmasker og munnbind, for eksempel folk som:

flytter munnbindet ned på haka for å svare på spørsmål, og som gjerne tar tak midt foran på munnbindet for å flytte det ned
tar tak i den delen av maska som sitter rett over nesen for å flytte ansiktsmasken på plass
holder munnbindet i handa fram til neste gang de skal bruke dem
kaster brukte munnbind der det måtte falle seg og ikke i risikoavfall for brenning
bruker samme ansiktsmasken også neste dag uten rengjøring og sterilisering

Steril og usteril prosedyre

Hvorfor bruker da leger og sykepleiere munnbind i sykehus, sier du?
De som utfører sterile prosedyrer som sårstell og med operasjoner i sykehus, bruker munnbind for å beskytte pasienten, altså bare i begrensede deler av dagen. Poenget er at sykepleierne og legene verken tar på fronten av munnbindet under noen av prosedyrene. De flytter heller aldri munnbindet vekk fra ansiktet underveis og de holder kun i stroppene til munnbindet når de skal ta det av seg. Når de tar av det brukte munnbindet, kastes det i søppel som skal destrueres (brennes).

Spredning av virus

Virus spres via mikroskopiske «dråper» eller rettere sagt som aerosoler. Munnbind med filter KAN stoppe virus de første minuttene munnbindet er i bruk, men etter hvert som munnbindet blir fuktig av utåndingslufta, hoper avfallsstoffene fra ut- og innåndingslufta seg opp i vanlige munnbind (det vil si ikke-kirurgiske munnbind). Etter maks. 10 minutters bruk er «barrieren munnbind» eller tøymasker ikke god ikke nok til å stoppe spredning av virus.

Mange hevder til og med at et munnbind du har brukt i mer enn 10 minutter vil øke spredningen, fordi virus samler seg i filteret og fyker ut av munnbindet ved neste utpust. Virus spres i en radius av ca 30 meter via disse aerosolene uansett; de slipper gjennom maskene i alle ikke-kirurgiske munnbind og ansiktsmasker. Derfor hjelper sjelden det å bruke munnbind mot spredning av virus.

Statistikk fra USA

Nettstedet «Rational Ground» (USA) er vel verdt et å følge for oss som søker en rasjonell tilnærming til det som blir presentert som «vitenskapelige begrunnede pålegg» til fremme for panikk og hysteri (unnskyld de sterke uttrykkene). Se her. I min oversettelse lyder dette:

«Det er opplagt ingen mengde med data, trender, fakta, studier eller vitenskap som vil kunne overbevise flertallet av ‘offentlige helsemyndigheter’ om at munnbind ikke vil gjøre en skit for å stoppe spredningen av Covid-19 (min utheving). Kasus og dødsfall vil likevel fortsette å toppe seg (jo da, mange av disse er super-sensitive PCR-test drevne tall, men likevel) til tross for det faktum at over 90 % av befolkningen følger de absurde påbudene blindt.

Likevel, helt forutsigbart, fortsetter viruset å oppføre seg som virus , slik svært smittsomme respiratoriske virus uheldigvis har en tendens til å gjøre, særlig med en gang vi blir truffet av kjølig vær.

Ikke desto mindre har alle vi som er skeptiske til å bruke munnbind eller ansiktsmasker en vanskelig oppgave foran oss. De alle fleste landene ligger nå under et maske-påbud og vi kan peke på at det kom topper [i spredning av virus] ETTER at disse påbudene kom på plass alle steder og i hvert tilfelle. Men dette får bare opponentene våre til å si «Se hvor ille ute vi ville ha vært UTEN maskene«.

Hvis ansiktsmasker virkelig var så effektive som annonsert, ville en kunne forvente at de fylkene som fortsatt er maskeløse, ville være på jumboplass i bekjempelse av spredning i forhold til de fylkene som har utstedt påbud om ansiktsmasker eller munnbind, ikke sant?
I det minste burde tallene tale til fordel for dem som foretrekker ansiktsmasker med mer enn en prosent eller to.

Så hvordan gikk det? Jovisst; det har vist seg å være maskekultens verste mareritt:

«I de tilfellene der fylker HADDE maskepåbud på plass, ville det være 667.239 kasus i løpet av   3.137 døgn med et gjennomsnitt på 23 kasus pr 100.000 innbyggere pr dag.»
«I de tilfellene der fylker IKKE HADDE maskepåbud på plass, var det   438.139 kasus i løpet av 12.139 døgn med et gjennomsnitt på 22 kasus pr 100.000 innbyggere pr dag.»

Sagt med andre ord så gjorde fylkene med maskepåbud det VERRE enn de som nektet å sette dette i verk. Forfatterne tok faktisk hensyn til befolkningstetthet i analysene sine, og de mer enn antyder at dette ikke hadde noe som helst å si for tallene. De begrunner dette med at for 4 av de 12 tettest befolkede fylkene i Florida aldri hadde maskepåbud for hele fylket. «Der de 8 faktisk HADDE et påbud på plass, var det 64 kasus pr 1.000 innbyggere. I de periodene de IKKE HADDE et påbud, var det 40» skriver de.

«Men dette var da bare Florida», sier du «de er raringer uansett og jeg er sikker på at munnbind har fungert i resten av landet.» «Jeg er glad du spurte! De dyktige folkene ved Rational Ground gikk i gang med å sammenligne nasjonale tall og satte de statene som motsatte seg påbud for munnbind for hele staten opp mot de som ikledde seg masker. Hvordan gikk den sammenligningen

Der stater faktisk HADDE et påbud på plass kom det 9.605.256 kasus i løpet av 5.907 dager totalt med et gjennomsnitt på 27 kasus pr 100.000 pr dag.
Der stater IKKE HADDE et påbud på plass kom det    5.781.716 kasus i løpet av 5.772 dager totalt med et gjennomsnitt på 17 kasus pr 100.000 pr dag.

Likevel blir vi tutet ørene fulle av hvor viktig munnbindene er, slik f. eks. Scott Morefield forklarer i artikkelen «New Study: Mask Mandates Had Zero Effect But The Lie Continues», her eller se artikkelen på Twitter her.

Covid 1984

Jeg og mange med meg trekker paralleller til det samfunnet som George Orwell beskriver i boka «1984». Parallellen er faktisk så tydelig at jeg måtte lese den på nytt tidligere i høst.
Vi oppfattes som sauer i denne sammenhengen, vi skal «oppdras bare litt» om gangen, den ene begrensningen etter den andre, bit for bit, helt til vi har mistet alt av rettigheter og til slutt er føydale slaver under de teknokratiske «Storebrødrene» i verden.

For å sitere en vitsetegning fra johnramirezministries fra Instagram:

Det er bare en maske.
Det er bare to uker.
Det er bare fram til kasusene går ned.
Det er bare noen få uker til.
Det er bare en sporingsapp.
Det er bare fram til vi får vaksine.
Det er bare noen få måneder til.
Det er bare en mikrochip.
Det er bare din frihet som er borte for alltid.
Det er bare DET NYE NORMALE.

Denne bloggeren her sier det også veldig bra!

For en trygg, maskefri framtid!
Egil Enåsen

Viruset bak «Covid19-sykdommen» er aldri funnet

Covid 19 er IKKE et virus, men SARS-CoV-2 er – kanskje?

Det er en medisinsk tradisjon for å skille mellom navnet på mikroben og sykdommen mikroben framkaller. En snakker om for eksempel om helvetesild, mens mikroben som ligger bak er herpes-zoster-viruset. Det kan gi minst tre forskjellige sykdommer. Andre eksempler er sykdommene Spedalskhet og Byllepest, som forårsakes av henholdsvis Leprabasillen og bakterien Yersinia Pestis. Derfor blir jeg konsekvent å bruke SARS-CoV-2 når jeg skriver om viruset og Covid19 om sykdommen den ev. framkaller.

Politikere og journalister blander dette sammen, konsekvent: De rapporterer funn på en høyst tvilsom RT-PCR-test som «utbrudd av Covid-19», når de burde ha sagt at viruset SARS-CoV-2 er påvist. – Et eksisterende virus er IKKE det samme som at vedkommende er syk eller smitter andre, men mer om det en annen gang.

Hva er et virus?

Jeg kommer tilbake med et et innlegg om det tallmessige forholdet mellom bakterier, virus og menneskelig DNA, senere, men inntil da ligger det en utmerket forklaring (på engelsk) på hva et virus er på Principia Scientific International, se her.

Jeg har oversatt innledningen i den artikkelen:

Et virus er en partikkel som består av ulike kjemiske komponenter (DNA/RNA, proteiner, lipider (fettstoffer) etc. For å fastslå den fysiske eksistensen til et virus, er isolering og karakterisering av et virus en oppgave som faller innenfor vitenskapen om kjemikalier (altså kjemi).
I forbindelse med Covid-19-pandemien har imidlertid virologer og medisinske eksperter, som verken er trent i faget eller har den arbeidserfaringen som trengs, nå erklært at de har isolert og karakterisert viruset.

Uvitenheten og inkompetansen til virologene og de medisinske ekspertene er så slående innlysende at de har sett på en mikstur av ukjente ingredienser (kalt «isolat») som bekreftet rent SARS-COV-2-virus. Dette er en så latterlig påstand at det vil føre moderne medisinere enda et nivå nærmere kremmere av slangeolje. Poenget her er at det ikke eksisterer noe avgjørende vitenskapelig bevis for at viruset eksisterer.

 Imidlertid har det medisinske samfunnet erklært at viruset, som skulle komme til å kalles SARS-CoV-2 eksisterer. Deretter ble dette imaginære viruset promotert til å framkalle en dødelig sykdom, kalt COVID-19, uten å legge for dagen noen verifiserbar link til nye eller unike symptomer eller markører (for sykdommen). Til nå er det ikke lagt fram noe vitenskapelig bevis som bekrefter at viruset forårsaker sykdommen.

 Publikum har blitt tvunget til å akseptere det offisielle, medisinske narrativet om at viruset eksisterer og at SARS-CoV-2 forårsaker det. Det har også blitt avgjort at infeksjonen er viral; at en vaksine derfor vil være den eneste passende behandlingen og at den bør utvikles så snart som mulig.

Parallelt ble testingen innført for å overvåke spredningen av viruset eller sykdommen, ikke bare for pasienter, men overraskende nok for alle og enhver, inkludert de uten symptomer. Den testen som er vanligst å bruke er kjent som PCR-testen. Det skulle være klart at den ikke tester for viruset.

I virkeligheten er dette en kjemisk test (et verktøy) for å overvåke en kjemisk komponent av et virus – ikke spesifikt for SARS- CoV-2-viruset. En helt grunnleggende forutsetning for enhver test er at den er validert mot den faktoren den prøver å kvantifisere. Siden viruset aldri har blitt isolert, kan ikke PCR-testen bli validert for hvordan viruset er satt sammen. Derfor kan aldri PCR-testen detektere eller kvantifisere viruset ved noen som helst grad av sikkerhet. Bruken av denne ikke-validerte metoden, samt betingelsene for dem, er et brudd på vitenskapelig integritet og standard reguleringsnormer. Derfor skulle ingen hevde at en gyldig test er tilgjengelig nå for tiden.»


Nei, de har IKKE isolert SARS-CoV-2-viruset

Flere personer/ forskningsmiljøer hevder at de har isolert viruset, men en slik påstand er ikke det samme som et gyldig bevis for at viruset faktisk er isolert i henhold til Kocks Postulat..
Den nye meningen flere av  forskerne nå har begynt å legge i ordet «isolert» er at de har det i en suppe i en beholder i laboratoriet og at innholdet i «suppen» faktisk tar livet av enkelte celler. Men nettopp det at viruset ligger i en slik «suppe» er det kritiske poenget:  Den påstanden sier INGENTING om hva de enkelte bestanddelene i «suppen» er.

Enkelt forklart:

Det de har gjort er å ta en vattpinne-prøve fra nese eller svelg hos en syk, antatt «Covid19-pasient», og puttet pinnen i et reagensrør tilsatt kjemikalier. Deretter har de sentrifugert og hentet ut den tynne «suppen» (et ekstrakt) fra toppen i reagensrøret; altså de aller minste og letteste partiklene (Virus hører til blant de minste partiklene). Innholdet i denne «suppen» er altså ikke kartlagt i detalj, så ingen kan si hva den består av.
Ekstraktet er deretter tilført kulturer av ulike celler, som ligger i et annet slags kjemikaliebad. Av de 4-5 celletypene som inngikk i de testene WHO bygger sine påstander om global pandemi på, var det bare en enkelt celletype fra en ape-art som ble påvirket. Men ingen kan si om ape-cellene døde av ekstraktet eller av kjemikalier i det opprinnelige «badet».
Retrovirus bruker RNA for å formere seg etter at de har trengt gjennom en cellevegg. Derfor har forskerne ut fra denne «suppen» de hentet ut av reagensrøret, analysert 3 «nøkkel-sekvenser» med RNA på til sammen 37-40 basepar av et antatt 30.000-40.000 basepar langt virus. Altså har de en beskrivelse av maks 0,1% av SARS-CoV-2-viruset. Resten av viruset har de laget en datamodell av, som bygger på antakelsen av hvordan andre Coronavirus er bygd opp, se her og her.
Dette er grunnen til at forskere hevder: «Nei, de har faktisk IKKE isolert SARS-CoV-2-viruset»! Nettopp det at viruset som angivelig skal gi COVID-19 aldri er funnet, er den mest avgjørende erkjennelsen som leder til konklusjonen om at hele Corona-pandemien er en bløff.

«Irske regjering innrømmer; COVID-19 eksisterer ikke»

Regjeringen i Irland innrømmer etter press at SARS- COV-2-viruset ikke eksisterer, se her.

«SOM ET LEDD I VÅRE JURIDISKE TILTAK har vi krevd bevis for at dette viruset faktisk eksisterer [så vel som] bevis for at Lock Downs faktisk har hatt noen effekt på spredningen av viruset; at ansiktsmasker er sikre og at (tiltakene faktisk har hindret spredning av viruset – Det gjør de ikke. Det eksisterer ingen slike studier; ingen som sier at Sosial Avstand er bygd på vitenskap. Det er det ikke; det er oppdiktet; at kontaktsporing har noe som helst å si for spredningen av viruset – selvfølgelig har det ikke! Denne organisasjonen her – finner på det i farta.»

– Gemma O’Doherty, her.

Teksten under her er sakset fra kommentarfeltet under artikkelen hos Principia Scientific International, her. (Artikkelen er publisert mange steder).

 Rob Oswald skriver følgende i min oversettelse (etter tillatelse) og min understreking:

«Jeg har en PhD i virologi og immunologi. Jeg er en klinisk lab-vitenskapsmann og har testet 1.500 «antatt» positive Covid 19 prøver her i Sør-California.

Da jeg og lab-teamet mitt gjennomførte testene ved å følge Kocks postulater og under et SEM (Scanning Elektron-Mikroskop), fant vi INGEN Covid i noen av de 1.500 prøvene. Det vi fant var at de 1.500 prøvene for det meste var Influensa A og noen var Influensa B, men ikke et eneste tilfelle av Covid, og vi brukte ikke den B. S. PCR-testen. (Min kommentar: Forkortelsen B. S. – Bull Shit – her er ikke et vitenskapelig uttrykk 🙂 .)

 Deretter sendte vi restene etter prøvene til Stanford, Cornell og noen få av Universitetene i California og de fikk akkurat det samme resultatet som vi hadde fått. INGEN COVID. De fant Influensa A og B. Vi alle snakket deretter med CDC (Centers for Disease Control and Prevention) og ba om levedyktige prøver for COVID, noe CDC sa de ikke kunne skaffe fordi de ikke hadde noen slike prøver.

 Etter all vår forskning og lab.-arbeid har vi nå kommet fram til den faste konklusjonen at COVID 19 er imaginært og fiktivt. Det var influensaen som ble kalt Covid-19. Og de fleste av de 225.000 døde, døde på grunn av co-morbiditeter som hjertesykdom, kreft, diabetes, emfysem osv. Så fikk de influensa som svekket immunsystemet deres ytterligere og de døde. Jeg har ennå til gode å finne en eneste levende prøve av Covid-19 å arbeide med.

 Vi ved de syv universitetene som gjennomførte lab.-testene på disse 1.500 prøvene har nå gått til rettssak mot CDC for falskneri. CDC har fortsatt til gode å sende oss et eneste levedyktig, isolert og renset eksemplar av COVID 19. Hvis de ikke kan eller vil sende os en eneste eksemplar, vil jeg hevde at det ikke finnes noe Covid-19, det er helt fiktivt.

 Alle de fire papirene om Covid-19 beskriver små deler av RNA, som var bare 37 til 40 basepar langt, noe som IKKE ER ET VIRUS. Et viralt genom består typisk av 30.000 til 40.000 basepar.

 Så dårlig som Covid hevdes å være alle steder, hvordan kan det ha seg at ingen i noen lab verden over noen gang har isolert og renset viruset i sin helhet? Det er fordi de i virkeligheten aldri har funnet viruset. Alt de har funnet er små deler av RNA, som aldri ble identifisert som virus uansett.

 Så det vi har å gjøre med er kun en annen variant av influensa, slik som i alle år, COVID 19 eksisterer ikke og er fiktivt. Jeg tror Kina og globalistene orkestrerte denne COVID svindelen (influensa forkledd som et nytt virus) for å bringe oss et globalt tyranni og en verdensvid politisk totalitær overvåknings-stat, og at dette plottet også inkluderer en massiv valgsvindel.

Repostet 10.12.2020, Rob Oswald. Se kommentarfeltet her


Er viruset isolert nå?

Den 28.12.2020 hevder American Society for Microbiology det i denne artikkelen her:

Abstract A: «En fullstendig genom-sekvens ble oppnådd for en «Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)» variant fra en prøve fra nese-svelg hos en nepalsk  pasient med Coronavirus-sykdom (Covid-19), som hadde returnert til Nepal etter å ha reist til  Wuhan, Kina».

Det skal bli spennende å se hvordan resten av forskningsverden blir å forholde seg til denne rapporten!

– Uansett om dette er tilfelle eller ikke, har jeg store problemer med å se hvordan de i november kunne ha utviklet en vaksine mot et virus som ikke var isolert på det tidspunktet! Derfor er det all grunn til å spørre om hva disse vaksinene egentlig inneholder.

Om viruset er isolert eller ikke er debatt som til stadighet pågår. Den debatten vil fortsette helt til WHO eller de enkelte staters helsemyndigheter kan sende en prøve som inneholder viruset når de blir bedt om det fra forskningssentra. Inntil det skjer gjelder faktisk påstanden «SARS-CoV-2-viruset eksisterer IKKE». Inntil et renset og isolert virus er funnet og kan utleveres på oppfordring (en FOI), vil jeg derfor hevde at alle som har fått beskjed om at de er smittet av SARS-CoV-2-viruset, altså har fått en Covid-19-diagnose, er feildiagnostisert. Se her.

Egil Enåsen

PS:
Denne historien fra bloggen Ravn Røde i Danmark bygger opp under påstanden om at SARS-CoV-2-viruset aldri er isolert

Slik kan du skille enn reell pandemi fra en iscenesatt pandemi

Tabellen er min oversettelse av en artikkel skrevet av John O’Sullivan, publisert 07. d

 

Reell pandemi Iscenesatt pandemi
Alle har personlig kjennskap til alvorlig syke mennesker i nærmeste familie eller i nærmiljøet «Kasus» er bare kjent fra rapporter i massemedia eller andre historier
Sykehus og medisinske sentre over hele landet er overbelastet Korttidsarbeid og tomme sykehussenger.
Økt antall bekymrede pasienter i medisinske sentra.
Det er mange, mange døde mennesker Uendret mortalitetsrate sammenlignet med tidligere år
Leger og politikere gjør hva som helst for å roe ned befolkningen Politikere skaper panikk i den hensikt å gjøre folk redde
Det er ingen som får profitt av pandemien Forhandlede avtaler bak lukkede dører og som gir profitt i multimilliard-klassen
Alle strever for en rask avslutning på pandemien. Klare retningslinjer med mål om å kommunisere et «Alt er klart» i rett tid Stadig økende innsikt, pågående modifisering av betingelsene samt evinnelige endringer i regler og reguleringer som forlenger pandemien
Folk er redde for å dø og gjør alt de kan for å beskytte seg selv.
Politikere legger vekt på opplysning og å hindre overreaksjoner.
Folk er mest redd for straff.
Reguleringene opprettholdes ved at det sosiale presset holdes ved like.
Skyhøye bøter og bruk av tvang fra politiet.
Folk erfarer en humanitær katastrofe Folk krangler om toalettpapir!

 

REFLEKTER SELV! VÅKNE OPP!

 

05. januar 20201

Egil Enåsen

Hva betyr «Covid19-testen»?

Følgende er hentet fra en dialog jeg hadde med en Facebook-venn:

For ikke å forvirre, valgte jeg å bruke uttrykket «RT-PCR-testen» her, selv om oppfinneren av den, Kharis Mullis, insisterte til sin død i 2019 på at RT-PCR, «Reverse Transkriptase – Polymerase Chain Reaction», er et verktøy som brukes til masseproduksjon av virus og ikke er egnet til diagnostisk bruk!

Svarene mine er lett bearbeidet.

Spørsmål: «Hvorfor benytter de ikke blodprøver for å påvise Coronasykdom? Vil ikke det ha en høyere treffsikkerhet? En sannsynlighetstest kan jo slå begge veier og det tar ikke stort lenger tid å avlegge en blodprøve.«

Svar: Det er et høyst betimelig spørsmål. Jeg har mistanke om at hvis de gikk over til å diagnostisere ut fra kliniske funn og blodprøver, ville ikke myndighetene kunne gi samme inntrykket av den såkalte «bølge 2» av denne pandemien. (1)
En infeksjon gir ikke utslag på blodprøver før noen timer eller få dager uti forløpet i form av f. eks. forhøyet nivå av hvite blodlegemer, og da vil myndighetene finne bare en brøkdel av de antallet kasus som det de får nå med en veldig slurvete RT-PCR-test. (2)

Litt lenger ut i forløpet vil en også kunne se antistoffer mot sykdommen, men problemet her er at de faktisk ikke har identifisert viruset enda (3), så helsearbeiderne vet ikke helt hva de ser etter. De ser bare etter antistoffer generelt mot influensalignende COVID-virus, som er en helt vanlig form for influensa.

Spørsmål: «Da vil den kanskje slå ut på alle som har tatt influensavaksinen da?»

Svar: Hvis du mener «Coronatesten» («=RT-PCR-testen»), vet vi ikke helt hva den slår ut på. Det kommer an på hvor mange doblinger de kjører PCR-testen på, noe de ikke oppgir. Fra utlandet ser jeg kritikk på at hvis de kjører mer enn 33 doblinger («terskelverdi 33»), kan du ikke vite om testen slår ut på levende virus eller rester av døde virus.

Min tilleggskommentar: Mange virologer sier at en helst ikke bør kjøre RT-PCR-verktøyet med mer enn 26 doblinger («terskelverdi 26»). De fleste RT-PCR-verktøyene i dag kjører med terskelverdi på mellom 33 og 43!

Flere laboratorier kjører RT-PCR-testen med terskelverdi på 40-43:  På det nivået vil «Koronatesten» slå ut også på andre Corona-virus (vanlig influensavirus), rester av kroppens egne kromosomer (DNA!) og på såkalte mesosomer – blærer av stoffer som cellene i kroppen normalt skiller ut.

* Drostens test, som WHO anbefaler, kjører så mange som 45 sykluser.

Jeg ser flere leger, blant annet i Norge, si at med mindre «Koronatesten» tas mellom dag 5 og 8 av et pasientforløp med Covid-19-symptomer, kan du aldri vite hva testen har slått ut på fordi feilprosenten er så høy som 95 % og over! PCR-testen gir bare «Av eller på»-svar; den sier ikke noe om hvor mye av stoffet den har funnet, og med terskelverdi på 40 og mer, vil mengden virus (hvis det er virus den har slått ut på) være så mikroskopisk at «pasienten» ikke er smittsom i det hele tatt.

Spørsmål: «Så om jeg har vært positiv en gang … hvor jeg er ganske sikker på at jeg hadde alle symptomene etter boka så kan det ligge igjen antistoffer som slår ut på testen jeg nå tok?

Svar: Nei, «PCR-testen» sjekker ikke på antistoffer. For å finne dem må du ta blodprøve, men testen kan slå ut på «alt annet».

Bare for å forklare forskjellen på antistoffer og RT-PCR-testen: Vi har alltid en hel haug med virus i kroppen (munn/nese/svelg, tarmsystemet, i vagina og på huden). Nyere forskning sier at det i snitt er omtrent like mange virus i en gjennomsnittlig mannskropp som det er menneskeceller med kjerne (altså med DNA). Normalt er virusene harmløse – noen av dem skiller faktisk ut stoffer som kroppen vår trenger i små doser, som for eksempel vitaminer.
Først når virus trenger gjennom membranen som omgir cellene, kan de begynne å formere seg. Prosessen der er ganske omstendelig, så den hopper jeg over, men det er først når virusene formerer seg inni celler slik at cellene dør, at virus kan framkalle sykdom. – Antistoffer er kroppens reaksjon på å bekjempe en slik sykdom.

Tilleggskommentar: Virus kan bare trenge inn i celler med kjerne, fordi disse inneholder DNA som viruset trenger for å formere seg. Det betyr at røde blodlegemer, som er de mest tallrike «cellene» i kroppen, ikke telles med i denne sammenhengen fordi virus ikke kan angripe dem.

COV-SARS-2-viruset er et retrovirus, som bruker RNA i denne formerings-prosessen. Men det RT-PCR-verktøyet gjør er IKKE å telle antall celler med virus i, men å sjekke om det er strukturer mellom cellene som ligner på rester av CoV-SARS-virus. Faktisk er det bare tre slike korte «kjeder» med RNA/DNA som verktøyet sjekker mot (tilsammen 30 SNP av antatt ca 30.000 !). Og den sjekker bare om disse tre strukturene er tilstede eller ikke. RT-PCR ser altså ikke på om pasienten er syk eller ikke, heller ikke hvor strukturene kommer fra eller hvor mye det er av dem.

Antistoffer er altså kroppens reaksjon på gjennomgått virusinfeksjon og opptrer ofte i samspill med andre forsvarsmekanismer i kroppen (eks. T-lymfocytter og fagocytter). Hvor lenge det ligger igjen antistoffer i kroppen etter en infeksjon er vanskelig å spå på forhånd. Jeg så nettopp noen skotske leger publiserte en artikkel om analyse av antistoffer hos skotsk helsepersonell 1/2 år etter gjennomgått infeksjon. – Kroppene der hadde i alle fall antistoffer så lenge som 1/2 år etter at de var friskmeldte. – For andre infeksjoner varer antistoffene livet ut.

Kommentar: det kan jo også forklare hvorfor et ellers lite luftveisvirus vil kunne slå ut på den testen.

Svar: Ja, det stemmer. RT-PCR-testen skiller ikke mellom godartede virus og sykdomsfremkallende virus, så hvis noen i familien har blitt forkjølet, vil andre medlemmer av familien godt kunne ha samme viruset i nese/svelg uten å bli syke, hvis disse «andre i familien» har et godt immunsystem.
Mange kritikere reagerer på at en i «Koronapandemien» nå har gått over fra å telle antall med kliniske symptomer på sykdom til å telle antall positive utslag på RT-PCR-verktøyet. – De to er slett ikke det samme.

KOMMENTARER

(1) Ad Bølge 2 av COVID-19

Jeg vet dette vil være en sjokkerende påstand for mange, men verden over står uavhengige leger fram (altså leger som ikke har en praksis bundet opp til en offentlig arbeidsgiver) og sier: Hvis det i det hele tatt var en egen CoV-SARS2-pandemi, som gav COVID-19-sykdom, var pandemien slutt i juni 2020. De knytter påstanden opp til at antall dødsfall, antall sykehusinnleggelser og klinisk syke i samfunnet flatet ut på det tidspunktet, se f. eks. her.

Når myndighetene nå har stengt ned Norge på nytt, bygger de dette på funn på RT-PCR-verktøyet. Det de IKKE sier noe om er graden av testing. Jeg tok en kjapp utregning tidligere i høst og fant ut at mellom uke 12/20 og 45/20 hadde helsemyndighetene i Norge økt antall testede med nesten 3.000 %. Les neste avsnitt om hvorfor dette er feil!

(2) Ad en «slurvete RT-PCR-test»

21. november 2020 dømte en portugisisk rettsinstans tilsvarende vår norske Lagtingsrett, at RT-PCR-verktøyet er uegnet til å bestemme over enhver fornuftig tvil at positive svar på RT-PCR-verktøyet tilsvarer en infeksjon i en person med SARS-CoV-2-viruset. De dømte derfor nedstengingen av samfunnet som ulovlig og krevde øyeblikkelig opphør av Loc Down i Portugal, se her.

Den tysk-amerikanske forbrukerjuristen dr Rainer Fuellmich leder en gruppe jurister som forbereder rettssak i USA, Canada og Tyskland mot bl.a. Big Pharma, Verdens Helseorganisasjon (WHO) stiftelsen Bill og Melinda Gattes og leder av World Economic Forum Klaus Schwab med flere for forbrytelse mot menneskeheten på grunn av måten de har gått fram på i «Korona-saken». Her og her er bare et av mange steder som omtaler arbeidet deres.
Reiner Fuellmich er kjent blant annet fra rettssakene mot Deutche Bank og for gruppesøksmålet mot Volkswagen/Audi.

(3) Ad indentifisering av COV-SARS-2-viruset:

Principia Scientific International har publisert flere artikler der de viser til spørreundersøkelser rettet mot alle store, internasjonale laboratorier: Ingen av disse hadde et isolat av virus. Her er en av artiklene datert 26 desember 2020.
To dager senere ble det publisert en artikkel ved American Society for Microbiology, der det hevdes at SARS-Cov-2-viruset nå er fullstendig kartlagt i Peru, se her. – Jeg venter spent på at uavhengige forskere får kontrollert den påstanden!

* * *
Jeg har fulgt Principia Scientific Int. i årevis i forbindelse med klimasaken og har aldri klart å se at de kommer med feilaktige påstander: Alle påstandene de kommer med kan verifiseres mot andre kilder. En av initiativtakerne til organisasjonen er professor Tim Ball, som er en av de store navnene blant klimaforskere i dag.

Covid19 versus Influensa – norsk statistikk

Til dags dato, det vil si gjennom snart 1 og 1/5 sesong med sykdom, har ca 650.000 personer dødd i antatt Covid19-relatert sykdom på verdensbasis.
På verdensbasis dør også ca 650.000 personer av influensa-relatert sykdom i snitt, men med større variasjoner fra en influensasesong til den neste.
Fram til 23. nov. 2020 var det utført 2.164.720 tester for Covid19 i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser ikke hvor mange av disse som var testet mer enn en gang eller hvor mange av de testede som viste tegn på sykdom.

I fortsettelsen går jeg gjennom nasjonal statistikk for influensa versus Kovid19, sistnevnte fram til 23. november 2020.

Demografi

Den 30. september 2020 bodde det 5.384.576 personer i Norge ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). – Selv om resultatet blir litt misvisende på desimalnivå, har jeg brukt dette tallet i beregningene (se beregninger, her).

Influensa

En typisk influensa-sesong varer 33 uker; fra og med uke 40 ene året til og med uke 20 neste år, ofte med en topp i månedene januar til mars. Enkelte år kommer sykdomstoppen tidligere, som for eksempel i november-desember.

I Norge fører influensa til mellom 100.000 og 150.000 konsultasjoner i primær-helsetjenesten pr sesong. De fleste influensasyke som møter på legekontor er mellom 15 og 64 år (gjennomsnittsalder er 36 år) som søker lege fordi de trenger sykemelding.
Influensasykdom innebærer størst risiko for død for kronisk syke personer over 65 år, men kan også være livstruende for barn under 4-5 år. Gjennomgått influensa kan føre til en rekke helseproblemer, som å utløse en latent diabetes, gi hjertesykdom og nevrologiske lidelser.

– Hvis Covid19 følger sykdomsmønsteret til influensa, kan vi vente en ny topp i ukene 1 – 12 i år 2021.

Spredning

Både influensa og COVID19 tilhører COV-SARS-familien av virus og spres via aerosoler («dråpesmitte»), ikke som kontaktsmitte. Aerosoler er mikroskopiske dråper som kan fraktes ca 30 meter før de innåndes og eventuelt overfører virus, som under gitte forhold kan framkalle sykdom.

(Det er ikke slik at tilstedeværelse av en bakterie eller et virus automatisk gir sykdom: For å bli syk av en mikrobe, kreves et samspill mellom sviktende immunsystem, eksponering for faktorer i miljøet samt flere psykiske og sosiale faktorer.)

Antatt sykdom

Når jeg bruker uttrykkene «antakelig» og «antatt hovedårsak» i fortsettelsen er det fordi FHI selv poengterer på hjemmesiden sin at «det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19» (i avsnittet «Dødsfall fordelt på alder»), her. Den innvendingen gjelder også influensa. Men jeg bruker også uttrykkene fordi det internasjonalt reises store spørsmål om ‘Covid19-testen’ er egnet til å artsbestemme hvilket virus som er opphav til sykdom, eks. her.

RT-PCR-verktøyet

For å teste for Covid19, brukes RT-PCR-verktøyet («Run Time – Polymerase Chain Reaction»). Både oppfinneren av verktøyet, nobelprisvinner og biokjemiker Kary Banks Mullis, samt tusenvis av leger og mikrobiologer verden over hevder at PCR-verktøyet ikke tester for sykdom, men om det finnes et spesifikt RNA-mønster i prøvematerialet. De hevder at testen vil indikere «smitte» uansett hvordan RNA-mønsteret har oppstått og hvilken biologisk effekt det måtte ha hos bæreren.

‘Covid19-testen’ skal dessuten ha en feilprosent på hele 84-97 % (se her).
Nylig falt det en dom i en portugisisk rettssal om at PCR-verktøyet ikke kan brukes til å kartlegge Covid19-sykdom og at karantenen for innenlandske og utenlandske personer derfor må oppheves, se her.

Testede og syke

Som sagt opplyser ikke FHI på hjemmesiden sin hvor mange av de testede som viste ‘klinisk Covid-19-sykdom’. Men bare 32.767 personer, eller 1,51 % av de som er ‘Covid19-testet’, viste RNA-mønster tilsvarende Covid19 i kroppen (anslagsvis 0,608 % av den totale befolkningen).
Det er et gammelt ord som sier at «den som leter, skal finne»: Fra uke 12 i 2020 til uke 46 samme året økte antall utførte tester med nesten 3000 %.

Sammenligner en med sesong-influensa i perioden 2014 til 2019, ble det registrert aktiv influensa-sykdom hos mellom 5 og 10 % av befolkningen i Norge pr. sesong. Mellom 225.400 og 531.100 personer i Norge ble registrert som influensasyke årlig. Altså søkte 8 til 16 ganger flere lege for klinisk influensasyke pr år mellom 2014 og 2019 enn det har vært personer der PCR-testing viser RNA-mønster tilsvarende Covid19 i kroppen fram til 23. nov. 2020.

Influensa-screening mangler

Mellom 2014-2019 var det ingen tilsvarende screening-kampanjer for å teste andelen influensasyke som det som nå gjennomføres for å teste for Covid19. Det er derfor bare mulig å telle hvor stor del av befolkningen som har fått utført influensatest ved legekonsultasjon. – En vet altså ikke hvor mange som har hatt influensavirus i kroppen uten å bli syke eller hvor mange som var influensasyke uten å oppsøke lege, noe som gjør det vanskeligere å sammenligne disse epidemiene.

Innleggelser i sykehus

Av de 32.767 personene der PCR-testing viste RNA-mønster tilsvarende Covid19 i kroppen, ble 1.577 personer lagt inn i sykehus. Dette utgjør 4,81 % av de med antatt Covid19-infeksjon eller 0,029 % av den totale befolkningen. Ifølge Tønnesen anslås det at 5.280 eller 0,1 % av befolkningen legges inn i sykehus med influensa-relatert sykdom pr sesong i Norge. Altså var det gjennomsnittlig 3,5 ganger så mange influensa-innleggelser pr år mellom 2014 og 2019 som det vi har hatt av Covid19-innleggelser i ca 1 og 1/5 sesong fram til 23. nov. 2020.

Det er store variasjoner fra en influensa-sesong til den neste: I løpet av de 6 årene 2014-2019 peker sesongen 2017-2018 seg ut med uvanlig høyt antall influensa-relaterte innleggelser. Da ble hele 7.600 lagt inn i sykehus med influensarelatert sykdom; altså 0,1421 % av befolkningen. Det er 4,8 ganger flere enn det vi har hatt av ‘Covid19-innleggelser’ fram til 23. nov. 2020.

Dødsfall

Mellom uke 12 og uke 47 i ‘Covid19-pandemien’ døde 311 personer av eller med Covid19. Det utgjør 0,95 % av alle personer med antatt Covid19-infeksjon (se avsnittet om PCR-verktøyet). Det er 0,0058 % av den totale befolkningen i Norge. – Jeg finner det litt påfallende at det ikke gis opplysninger om komorbiditet på FHI sine hjemmesider, men andre kilder opplyser at 90-94 % av de avdøde hadde minst en kronisk sykdom fra før.

De aller fleste som dør av influensa, dør trolig utenfor sykehus og har også kronisk sykdom fra før. Tønnesen anslår at i snitt dør ca 900 personer (0,0167 % av befolkningen) av eller med influensa pr sesong i Norge.
Det vil altså si at i snitt dør 2,9 ganger flere årlig av sesonginfluensa enn de som har dødd av eller med Covid19 fram til 23. nov. 2020. Men det er store årlige variasjoner, og influensa-relaterte dødsfall rammer anslagsvis mellom 200 og 2.000 personer årlig i Norge (henholdsvis 0,00379 og 0,0379 % av befolkningen).

Alder

86 % av Covid19-relaterte dødsfall var 70 år og eldre, med 82 år i gjennomsnitt. Dette er nesten identisk med aldersfordelingen av den årlige sesong-influensaen.
– Forventet levealder i 2016 var henholdsvis 80,6 år for menn og 84,2 år for kvinner.

Oppsummering

Mellom ukene 12 og 47/20 har det dødd 311 personer av antatt Covid19-relatert infeksjon. I en typisk sesong inntreffer ca 3,5 ganger så mange influensarelaterte dødsfall. Men vi lar altså Covid19(84) være den epidemien som sterkest påvirker økonomien vår, reise- sports- og kulturlivet vårt, religiøs utfoldelse, livskvalitet og helse.
Etter hvert vil Lock Down kreve mange liv på grunn av belastningen ved sosial isolasjon og uoppdaget og/eller ubehandlet sykdom som kreft og hjertesykdom. En ser allerede trenden dokumentert i utenlandske undersøkelser, eks. fra England og Wales.

Kilder

Opplysningene om Covid19 er hentet fra Folkehelseinstituttet (FHI) sin «Dags- og Ukerapport over smittsomme sykdommer – Covid19″ pr 23.11.2020.
Tallene for influensa er hentet fra et foredrag som seniorrådgiver Ragnhild Tønnesen, FHI, holdt under Vaksinedagene i 2019. Selve foredraget til Tønnesen ligger her.

Se også nettstedet America’s Frontline Doctors.

Egil O. Enåsen
tidligere sykepleier

PS: Jeg synes det er interessant å se denne artikkelen: «Ingen overdødelighet i Norge under koronapandemien», her.

25 enkle kulepunkter som beviser at CO2 ikke forårsaker global oppvarming

«Av en geolog, til en forandring – dr Roger Higgs, Geoclastica Ltd, Technical Note 2019-11, 6th April 2019 på ResearchGate (her.)

NB Er det spørsmål belegg for disse 25 punktene (bortsett fra de 4 kommentarene mine), må dere ta kontakt med opphavsmannen dr. Higgs på rogerhiggs@hotmail.com

«Det er av svært viktig at vi avslører bedraget om at «CO2 er lik forurensning» – som blir påtvunget våre barn, barnebarn, nevøer og nieser på skoler, universiteter og Main Stream Media (MSM) verden over – i nitidig sannfulle termer, som er lett å forstå for menigmann, inklusiv ungdommene selv.

Her er de 25 punktene som beviser CO2 sin uskyld:

 1. Geologer vet at klimaet har endret seg helt uten relasjon til CO2 gjennom Jordas 4,5 milliarder årige historie. Likevel har ikke IPCC (FN’s Intergovernmental Panel on Climate Change) noen geologer blant de hundrevis av forfatterne de hadde oppnevnt, verken til sin 5. rapport over klimastatus («assessment report») fra 2014 eller til den kommende 6. rapporten i 2022. (se Technical Note 2019-10). Dermed mangler IPCC både geologisk input og langtidspespektivet.
 2. Selve eksistensen til IPCC hviler på publikums tro på «menneskeskapt global oppvarming» via CO2-utslipp (engelsk: AGW = Antropogen Global Warming). Enda verre er at nesten alle oppnevnte forfattere og universitetsforskere har sterke, ensidige interesser i AGW, det vil si deres rykte (publikasjoner, forelesninger) samt fortsatt avlønning og bevilgninger til forskning. På samme måten har større universiteter gitt opp sin vitenskapelige upartiskhet og integritet ved å være vertskap for institutter som har som formål å bekrefte AGW-teorien og å handle i forhold til den, som for eksempel Graham Institute (Imperial College), Tyndall Centre (USA).
 3. Den ofte gjentatte påstanden om 97 % konsensus blant vitenskapsmenn om at «global oppvarming er menneskets skyld» (CO2-utslipp) er usann. Den refererer i virkeligheten til en undersøkelse av en relativt liten gruppe «klimaforskere» (en ganske ny type vitenskapsmenn med sterke incentiver for sitt ensrettede syn (se punktene 2 og 15) og hva som er enda verre, bare de av dem som «aktivt publiserer».
 4. Uttrykkende «klimafornekter» og «global oppvarmingsfornekter» er foraktelige og uærlige uttrykk for AGW-tvilere. Ingen utdannet person betviler global oppvarming fordi termometre måler ca 1 grad økning fra 1850 til 2016 (med pauser)!
 5. Drivhushypotesen, som IPCC’s tro på AGW bygger på, er at atmosfæriske gasser fanger varme. Men dette er en gammel forestilling (1800-tallet), mest bare som en idé. Det er ikke engang en ekte vitenskapelig hypotese. Grunnen er at den ikke lar seg teste i noe som helst laboratorium, fordi det ikke finnes noen eksperimentell ‘Container’ som kan gjenskape Jordas uavgrensede og gjennom-blandede atmosfære.
 6. IPCC sine computermodeller er så full av antakelser at de er fullstendig upålitelige. For eksempel viste forutsigelsen av oppvarming for tidsrommet 1995 – 2015 seg å feile med 2-3 ganger for høy temperatur. En sannsynlig forklaring er at selve ideen om atmosfæren som et drivhus er nonsens, slik flere vitenskapsmenn forklarer i en nylig publikasjon. Se punkt 19 for en tilsvarende, drastisk feil for IPCC sine modeller, se også her og her.
 7. CO2 har vært høyere enn i dag for ca 75 % av de siste 550 millioner årene. Evolusjonen blomstret, atmosfærisk CO2 gjorde fotosyntesen mulig; gassen er grunnlaget for alt liv. Masseutryddelser på grunn av høy for temperatur som skyldes høyt CO2-nivå, er helt ukjent!
 8. [Det hevdes at ] Gjennom de siste 12.000 årene (vår egen mellomistid, Holocene) var CO2-nivået bare 250 – 290 ppm (parts per million) 1), noe som er nært plantesult-nivå, gram til 1850, da de industrielle utslippene av CO2 begynte, noe som angivelig fikk CO2 til å stige bratt 2). Uansett er CO2-nivået i dag bare på 410 ppm; det vil si mindre enn halvdelen av en tiendedel av en prosent av atmosfæren vår (0,0410 %).
 9. Før Mennesket begynte å slippe ut CO2 i atmosfæren omkring år 1850, inntraff en oppvarming av Jorda. Den kom etter den lille toppen omkring år 1600 e. KR etterfulgt av et sakte stigende CO2-nivå (målt i isborekjerner 1). En enkel forklaring er frislipp av CO2 fra sjøvann, hvis evne til å holde på CO2 faller ved stigende varme. 3).
 10. En publisert studie av målinger mellom 1980 og 2011, viser at endringen i oppvarmingsrate skjer omtrent 1 år før endringer i vekstraten til CO2. Sammen med andre tegn underbygger dette at økende CO2-nivå er en konsekvens av, ikke en årsak til, global oppvarming.
 11. Etter starten på menneskenes utslipp fra ca 1850 har økningen i CO2-utslipp akselerert uten noen reverseringer. I slående kontrast til dette har temperaturen fra 1850 til dagens oppvarming etter Den Lille Istiden blitt hyppig avbrutt av små nedkjølinger (1878 – 1910 og 1944 – 1976) og den berømte pausen eller Hiatus mellom 1998 og 2013 (se Wiki).
 12. Denne ustabile moderne oppvarmingen ligner i stedet den like ustabile stigningen i magnetisk output fra 1901 til det sjeldent forekommende solare «Grand Maksimum», som nådde sin topp i 1991; den første på 1700 år!
 13. Den Moderne Oppvarmingen nådde toppen i februar 2016. Etter det har Jorda kjølt seg ned i (minst) 3 år; fra april 2019.
 14. Svensmark-teorien sier at økt magnetisk flux varmer opp Jorda ved at de avbøyer kosmiske stråler, dermed reduserer de skydekke og slipper til mer varme fra Sola, som igjen varmer opp både verdenshavene og landjorda, i stedet for at strålene blir reflektert. Dette støttes av en satellittstudie over et tidsrom på 32 år (1979 – 2011) fra NASA, som viser redusert skydekke. 4)
 15. Den høyrøstede og IPCC-involverte klima-vitenskapsmannen dr Stefan Rahmstorf fra det tyske regjeringsoppnevnte Potsdam Institute for Climate Impact Research mottar årlig 1 million amerikanske dollar i forskningsbevilgninger fra en privat stiftelse. Rahmstorf sa i artikkelen «Antropogen klimaendring» av 2008 at «det er ikke noe holdbart alternativ … [til CO2 som driver av den moderne oppvarmingen fra 1940 til 2006 fordi] «… forskjellige forfattere er enige om at solar aktivitet ikke økte signifikant i den samme perioden». – Likevel skrev den berømte fysikeren dr. Michael Lockwood, publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature: i 1999 at «Det har funnet sted) en dobling i Solas Koronale magnetfelt i løpet av de siste 100 årene –  «Den totale magnetiske fluxen ut fra Sola har økt med en faktor på 1,4 siden 1964 og på hele 2,3 siden 1901» !!. Sjekk selv den bratte stigningen. Sjekk selv den bratte stigningen mellom 1964 og -91 i solar magnetisk output, som viser seg som et fall i detekterte neutroner (proporsjonalt med kosmisk stråling) i graf 3 på finske Cosmic Ray Station ved Universitetet i Oulu.
 16. Lockwood viste at gjennomsnittlig magnetisk flux økte hele 230 % fra 1901 ti 1995, altså mer enn en dobling. Den endelige spissverdien (toppverdien) var 5 ganger minimumsnivået ved starten av den perioden, se også punktene 17 og 18 og Henrik Svensmark sin teori (punkt 14).
 17. …. Etter foregående Grand Solar Minimum i det 4. århundret (altså lenge før industrielt utslipp av CO2) varmet Jorda seg opp til rett over dagens temperaturer. Etter det fulgte en «sagtannet» avkjøling/oppvarming gjennom De mørke Middelalder-årene og Middelalderens Varmeperiode, inn i Den Lille Istiden, og danner en parallell til et 1000-årig solart fall; og …
 18. … før det, mellom 8.000 f. Kr og 2.000 før Kr. var Jorda varmere enn i dag i lange perioder (hundrevis; hvis ikke tusenvis av år), noe som vises i årringer i trær, krympede isbreer o.s.v. Deretter inntraff en ustabil nedkjøling fra år 3.000 f. Kr. til Den Lille Istiden parallelt med et fall i solar aktivitet, som fulgte etter Holocenes Super Grand Maksimum omkring år 3.000 f. Kr.
 19. Denne nedkjølingen gjennom siste 4.500 år motsier IPCC sine Computer-modeller, som faktisk forutsier en oppvarming gjennom den samtidige (langsomme) økningen av CO2-nivået. Dette er «Holocene Temperatur-Stridigheten» til Liu et al. (2014). Se også kulepunkt 6.
 20. Pinlig for de som fremmer Antropogen Global Oppvarming (AGW) så ble det varme intervallet mellom 8.000 og 2.000 år f. Kr. Kalt «Holocene Klima-Optimum» før dagens CO2 / AGW-hysteri begynte. Denne varmeperioden var sannsynlig en stor fordel for menneskehetens sosiale utvikling. I virkeligheten var det kuldeperiodene som brakte med seg tørke og varme og som endte sivilisasjoner.
 21. Kryssrelaterte grafer for Solar magnetisk fluks versus Jordas temperatur etter 1880 antyder en tidsforsinkelse på 25 år, slik at temperaturtoppen i 2016 svarer til Den Solare Toppen av 1991. Tidsforsinkelsen skyldes sannsynlig verdenshavenes termiske treghet på grunn av det enorme volumet og varmekapasiteten til havene, derfor den sene responsen på oppvarming fra Sola.
 22. IPCC ignorerer helt muligheten for en slik tidsforsinkelse og hevder at samtidig oppvarming (fram til 2016) og en solar svekkelse (siden 1991) må bety at varmen er drevet av CO2.
 23. Den forrige mellomistiden for omtrent 100.000 år siden (Eemian) var varmere enn vår Holocene mellomistid. Mennesker og isbjørner overlevde! – CO2-nivået var da (antakelig) lavere enn i dag, på ca 275 ppm. (se punkt 8)
 24. Den samtidige økningen i temperatur og CO2 er dermed en falsk sammenheng. Den virkelige årsaken til oppvarmingen er en solar oppbygning til et sjeldent Grand Solar Maksimum, som faller sammen med Menneskets industrialisering ved en ren tilfeldighet. Derfor er den demoniseringen av CO2 som IPCC står for en kolossal blunder, som koster billiarder av dollar i unødvendige og ineffektive anstrengelser for å redusere det.
 25. Jorda har hatt global avkjøling siden februar 2016 og denne kan forutsies å vare i minst 28 år, hvis en tar hensyn til tidsforsinkelsen og matcher det 28-årige fallet Solaktivitet fra 1991 til i dag slik at en tar hensyn til den 25-årige tidsforsinkelsen.

Uunngåelig konklusjon:

IPCC tar feil. – Det er Sola – ikke CO2 – driver den globale oppvarmingen.

Ref.: DR ROGER HIGGS (http://www.geoclastica.com + https://www.researchgate.net)
Kontact: rogerhiggs@hotmail.com for litteraturkilder for hvilken som helst av de forannevnte ‘Inconvenient Facts’.»

Fra nettstedet Electroverse.

Oversatt fra engelsk av Egil O. Enåsen, etter tillatelse fra Cap Allon, nettstedet Electroverse.net Grand Solar Minimum + Pole Shift

Oversetterens kommentarer

 1. Dette stemmer ikke helt med Zbigniew Jaworowskis funn om at det «lekker CO2» fra gasslommer i bre-is ved at det oppstår hyperflytende vann i isen pga ekstremt trykk nede i isen. Se vitneprovet foran US Senat-komité her. eller en lengre artikkel her.
 2. Dette er en litt omdiskutert påstand, se Ernst Georg Beck sin rapport om våtmålinger av CO2 fra 1812 til 1965, som viser betydelig variasjon i CO2-nivået før 1945 (da industrialiseringen tok til for alvor), her.
 3. Henreys lov, se her. For en grundig gjennomgang, se her.
 4. Om forskningen til Henrik Svensmark, se her eller denne videoen her.

Kommentar om orkanen Dorian

Angående orkanen Dorian

Jeg ser av nyhetsmedia at en regner med minst 2.500 omkomne på Bahamas etter orkanen Dorian. Men selv om den var aldri så tragisk for Bahamasøyene, var ikke orkanen sterkere enn en kategori 5. Årsaken er at orkan-skalaen går rett og slett ikke lenger enn til 5; det finnes ingen kategori 6 og å hevde at den finnes likevel, er et forsøk på å hause opp hendelsen! – Dessuten har det vært orkaner med tilsvarende vindstyrke og større enn Dorian tidligere,
Se kategoriene for Orkanstyrker: her.

Det bor knappe 400.000 mennesker på Bahamas og det tragiske med Dorian er at den rammet ei øygruppe der de fleste husene rett og slett var for dårlig bygd til å tåle vindstyrken. – En faktor som forsterket problemet var dessuten at orkanen forflyttet seg litt saktere enn vanlig, slik at bebyggelsen virkelig fikk «full dose» med vind.

Noen sier at orkanen Dorian blåste 82,7 meter pr sekund (eks NASA, her) mens andre sier den var maks på 72 meter pr sekund. – Uansett så går ikke skalaen høyere enn styrke 5 og det å ville plassere Dorian i en høyere kategori er rett og slett propaganda.
Venstresidens propaganda blir kraftig imøtegått her.

Styrken falt forresten til kategori 3 før gikk i land i USA og som en liten kuriositet: Den 12-13. september 2019 fikk Bergenserne merke restene av uværet, etter at uværet svekket seg mye etter at den krysset Atlanteren.

Propagandaen om Dorian

I kjent stil laget flere nettavviser store og alarmerende oppslag om hvor sterk orkanen Dorian var. Et eksempel er New Scientist i sin artikkel «Hurricane Dorian is joint strongest Atlantic storm ever to hit land». Allerede i tittelen hevder altså New Scientist at orkanen var den kraftigste orkanen i Atlanteren som noen gang hadde nådd land, og videre at orkanen var bare et enkelt tilfelle i en pågående trend av sterke orkaner. De bruker ord som «unprecedented» (uten sidestykke) og hevder at orkanen skyldes «global oppvarming»; jeg hadde nær sagt at selvsagt hevder de det.

«It put on an unprecedented burst of intensification as it moved over water that is abnormally warm due to global warming, and is tied with a 1935 hurricane as the strongest ever to strike land in the Atlantic.»
«There’s no doubt that global warming has made Dorian more damaging. For starters, local sea level is around 0.2 metres higher than normal already, making storm surges that much higher and more damaging.»

I følge dogmene ble menneskenes utslipp av CO2 først et problem etter 2. verdenskrig. Likevel unnslår ikke tidsskriftet seg for å sammenligne Dorian med orkanen av 1935; en orkan som altså IKKE kunne skyldes menneskenes bruk av fossilt drivstoff. – Ser de ikke ironien i dette selv, mon tro?
Artikkelen til New Scientist finner dere her.

Den herostratisk berømte Michael Mann hevdet i forbindelse med orkanen Irma i 2017 at «Orkaner av kategori 5 vil bli den nye normalen». Anthony Watt imøtegår Michael Mann på bloggen Whattsupwitthat  her. Anthony Watt skriver:

«Å beskrive Irma som den mest kraftfulle Atlantiske orkanen som er registrert noen sinne er som å påstå at Ted Williams er lederen av home runs i den Amerikanske fotball-ligaen bare fordi han hadde flest Home runs på Fenway Park. (Amerikanere og fotball, altså!)»
«… av de 24 mest intense orkanene side 1924 er Irma bare nest sterkest i vindhastighet». (
Among the 24 most intense Atlantic hurricanes since 1924, Irma is currently tied for second in wind speed.!

Problemet er altså at alarmistene lyver både om styrken og trenden for orkanene og dessuten at koblingen til «Global oppvarming» er ren propaganda!

For eksempel blir alarmistenes påstander tilbakevist i et innlegg på bloggen «No Trick Zone» av Pierre Gosellin. Der det siteres en Twittermelding fra meteorologen dr Ryan Maue, der dr Maue sier at orkanaktiviteten slett ikke har levd opp til projeksjonene til modellene og at de store orkanene i 1970 og 1980-årene sannsynligvis var under-estimert.

Artikkelen «Meteorologist Dr. Ryan Maue pointed out here at Twitter that hurricane activity has not lived up to the climate model projections and that major hurricanes in the 1970s and 80s were “likely underestimated”, er her. – Diskusjonene på den tråden er forresten ganske fornøyelig lesning.

Selv om den tidsperioden som bruker Pierre Gosellin er i korteste laget for å dokumentere noen pålitelig trend, vises faktisk trenden der, nemlig at det i realiteten er færre kraftige orkaner nå enn for 40 år siden.

I en bloggpost på «Watts Up With» that fra 2017 har Anthony Watts et mye lengre perspektiv, (historien har ikke endret seg mye på 2 år), se her. – Trenden er akkurat den samme her som i Goselin sin bloggpost,

Se også denne forelesningen av Patrick More, en av med-grunnleggerne av aktivistorganisasjonen Green Peace; en mann som senere brøt ut av organisasjonen.
Forelesningen er her! – Også Patrick More avviser kontant opphausingen av orkan-frekvenser og orkanstyrke ut fra fakta!