Protester og rettssaker mot Koronahandtering

For den som søker litt på Internett i stedet for å skjelve foran nyhetssendingene på TV, finnes enormt med god faglig dokumentasjon på at Covid19 ikke er farligere enn de årlige influensasykdommene.

Journalister har et samfunnsansvar og en etisk etiske kodeks for arbeidet sitt, derfor burde de, som en antatt fri og uhildet presse, slippe til andre syn på «Koronakrisen» enn den regjeringen formidler! En skal nemlig ikke bevege seg langt utenfor Main Stream Media for å se at fortellingen til Erna Solbergs «Aksjonskomité mot Korona i Norge» rett og slett ikke stemmer. – Her gir jeg noen få hovedpunkter:

Vitenskapelige protester

«Covid19-testen» er utviklet på bakgrunn av fire dokumenter skrevet og publisert med uvanlig hastighet i januar 2020 fra firmaene Coreman og Drosden. – Men en gruppe med noen av verdens ledende forskerne på mikrobiologi og helsepersonell har skrevet en faglig anmeldelse kalt «Corman-Drosden-review», der de konkluderer med at Coreman & Drosten må trekke arbeidene sine på grunn av den elendig faglige kvaliteten, se her!

Legg spesielt merke til de 9 punktene i oppsummeringen i anmeldelsen. Sagt på et folkelig norsk slakter forskerne de fire dokumentene. – I hele 7 av 9 punkter sies det rett ut at den såkalte «Corona-testen» (RT-PCR-testen) er faglig ubrukelig, i strid med en rekke vitenskapelige prinsipper og at «Corona-testen» er konstruert for å gi en uhorvelig mengde falske positive smittetilfeller.

Den revisjonen som WHO publiserte 21. januar 2021 tar slett ikke hensyn til alle punktene i anmeldelsen!

I en tilleggs-anmeldelse kalt «Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China», publisert i tidsskriftet Nature, viser gruppen med noen av verdens ledende forskerne på mikrobiologi og helsepersonell at det ikke finnes asymptomatiske spredere av SARS-CoV-2-viruset, dermed er begrunnelsen for de Lock Downene som Aksjonskomitéene verden over har satt i verk, heller ikke vitenskapelig holdbar, link her!

Mortalitet

Verden over ble det hasteinnført endringer i registreringspraksis etter at «pandemien» kom. Konsekvensen er at hvis en ønsker et pålitelig statistisk arbeid, kreves det at de utallige falske positive «Koronatestene» trekkes fra: Kun de dødsfallene der en det finnes dokumentasjon på antistoffer mot SARS-CoV-2 i blodet og der utfylling av dødsattester følger stringente medisinske krav kan aksepteres.

Slike rapporter demonstrer at SARS-CoV-2 ikke er farligere enn en vanlig influensa, se her! – Det at statistikk over antall døde pr år siden 1999 ikke viser noen økt mortalitet for året 2020, underbygger denne påstanden.

Protester fra helsepersonell

Verden over reiser stadig flere uavhengige leger, mikrobiologer, sykepleiere og andre helsearbeidere seg i protest mot måten regjeringene deres opptrer på i forbindelse med «Koronasaken». Noen av de mange eksemplene på organisert motstand fra helsepersonell er «The Great Barrington Declaration» her, «World Doctors Alliance» her, og «America’s Frontline Doctors», her bare for å nevne bare noen av de mange organisasjonene i USA.

I Europa finnes tilsvarende grupper i de fleste landene, som for eksempel «Doctors for Truth» i Spania her, «Doctors for Information» i Tyskland, her og den Belgiske gruppen «Docs4OpenDebate», her.

Anti-Corona demonstrasjoner

Både i Italia og i Tyskland har 50.000 eiere av småbedrifter startet en aksjon med sivil ulydighet der de gjenåpner butikker, kafeer og restauranter til tross for påbud om Lock Down fra myndighetene, her. I Frankrike er lignende motreaksjoner på gang. – I Sveits er det bestemt at det skal holdes folkeavstemming mot Corona-Lock-Down, her.

Også «vanlige folk» protesterer: Det arrangeres ukentlige demonstrasjoner mot «Coronatiltakene» med titusener av deltakere i de store byene i Mellom Europa, som for eksempel i Tyskland her, Frankrike her, Spania her, Italia her. – Det er langt færre deltakere her i Norden, men Oslo og Stavanger har ukentlige demonstrasjoner.

Rettslige prosesser forberedes

Reiner Fuellmich er en av verdens ledende forbrukerjurister og hans firma har kontor i Tyskland, Canada og USA. Han var juristen som ledet gruppesøksmålet mot Volkswagen / Audi for juks med utslippstall, og som før det ledet prosessene mot Deutsche Bank for valutasvindel.

Fuellmich leder nå en gruppe som forbereder et internasjonalt søksmål mot regjeringene og WHO fordi deres handtering av den såkalte «Covid-19-pandemien» er en forbrytelse mot menneskeheten, se «Latest: Lockdown Lawsuits Update By Top International Lawyer!», link her. – Dette gjelder selvsagt også måten «Koronagruppen» til Erna Solberg har taklet Corona-epidemien på i Norge; derfor forberedes en tilsvarende rettssak i Norge, ledet av advokat Erlend Efskind. – I Belgia er det også en lignede prosess på gang, se her.

Mens dere er i gang med å sjekke kilder, ber jeg dere se på hvordan den rettsinstansen i Portugal som tilsvarer vår norske Lagmannsrett, dømte i saken om «Coronatesten» («Portuguese Court Rules That The PCR Test “Is Unable To Determine” A COVID-19 Infection»), se link her.

På denne bakgrunnen appellerer jeg til ytringsfrihet, til etisk kodeks for journalistisk arbeid og nyhetsmedia sitt samfunnsansvar og ber om at journalister undersøker nøye referansene til de artiklene jeg viser til, og ikke minst, at de skriver også om denne siden ved Koronasaken, i stedet for bare å dekke synet til «Solbergs Aksjonsgruppe».

Egil O. Enåsen, 22.01.2021

6 utfordringer til dere som mener Coronapandemien er reell

Les disse referansene og forklar meg etterpå hvorfor du fortsatt mener «Covid19» (SARS-CoV-2-viruset) er en trussel som rettferdiggjør alle tiltakene vi er rammet av!

Ikke for å være nedlatende men The Coreman Drosten Reviw er ganske avansert. Les i det minste de 9 punktene i sammendraget sist i dokumentet!

  1. Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance: https://cormandrostenreview.com/
  2. America’s Frontline Doctors: https://www.americasfrontlinedoctors.com/blog/
  3. Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media. https://docs4opendebate.be/en/open-letter/
  4. 500 German medical doctors say Covid 19 is a scam – 3 million march in protest: https://cairnsnews.org/2020/10/11/500-german-medical-doctors-say-covid-19-is-a-scam-3-million-march-in-protest/
  5. Great Barrington Declaration: https://gbdeclaration.org/
  6. Latest: Lockdown Lawsuits Update By Top International Lawyer! https://principia-scientific.com/latest-lockdown-lawsuits-update-by-top-international-lawyer/

Og når dere har lest alt det, er det et foredrag av en av de legene som var med å stifte America’s Frontline Doctors, dr. Simone Gold, som anbefales!, her.

RT-PCR-verktøyet er uegnet til å identifisere virus

Mange leger er i dag bundet til å følge retningslinjene som arbeidsgiver pålegger dem, enten de er ansatt i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Men det finnes også uavhengige leger som arbeider utenfor dette systemet og de sier at:

  • Med mindre COVID-19-testen tas mellom dag 5 og 7 av en pasient som viser somatiske tegn på en COVID19-sykdom og du samtidig kjenner hvilken terskelverdi som er brukt, vil en RT-PCR-test være verdiløs, fordi feilprosenten ellers kan være så høy som 95 %.
  • Det er derfor meningsløst i gjennomføre massetesting av innbyggere uavhengig av helsetilstand, når den såkalte terskelverdien IKKE blir oppgitt.

For å presisere så skriver jeg «SARS-CoV-2» om viruset og «COVID-19» om den sykdommen som viruset angivelig er årsaken til.

Hva er så denne terskelverdien?

Jo, la meg først fortelle en liten historie:

Det fortelles at det en gang var en konge og en krigsherre som ikke var spesielt gode venner, likevel skjedde det at krigsherren kom kongen til unnsetning på slagmarken. Etter slaget møttes de to og storsinnet tilbød kongen en belønning, som krigsherren selv kunne få velge.
Like ved der de to var samlet fordrev to soldater tiden med å spille sjakk, og slu som han var pekte krigsherren på sjakkbrettet og svarte: «Ser du det sjakkbrettet der? Jeg vil ha 1 sølvmynt for den første ruten, 2 for den neste, og deretter det dobbelte av verdien for hver rute, 64 ruter i alt». Kongen var ikke spesielt god i matematikk og så ikke noe problemer med det kravet, så han svarte at det var da en rimelig belønning; det skulle bli slik som krigsherren hadde bedt om.
Men kongen ruinerte landet sitt på den belønningen.

Regnestykket til krigsherren blir altså:  1. rute: 1 x 2 = 2,      2. rute: 2 x 2 = 4,     3. rute: 2 x 4 = 8,     4. rute: 8 x 2 = 16

Dette kan også skrives som tallet «N opphøyd i ^X potens» slik: 1 ^2 = 2,     2 ^2 = 4,     2 ^3 = 8,    2 ^4 = 16 ….

Bare halvveis på brettet ville kongen ha nådd milliarder, fordi 2 ^32 = 4.294.967.296, og når han nådde til slutten av brettet, gir «2 ^64» den ufattelige summen av 18.446.744.073.709.600.000. – Litt av et utbytte for den krigsherren!

Når det gjelder RT-PCR-verktøyet er Terskelverdien disse «N ^X»-tallene. (Terskelverdien kalles også Sykluser.)

Mange av «PCR-testene» (Covid-19testene) som er i bruk i «Koronatestene», benytter terskelverdier på et sted mellom 33 og 43, til tross for at biologer hevder at en terskelverdi over 26 er meningsløst (2 ^26 =67.108.864).

33 sykluser vil 2 ^33 = 8.589.934.592 og 43 sykluser vil si 2 ^43 = 8.796.093.022.208 .

Når prøvematerialet forstørres så mange ganger, er det helt umulig å si hvor sporene etter DNA egentlig kommer fra, især når en aldri har isolert noe SARS-CoV-2-virus i utgangspunktet (se her),!

RT-PCR-verktøyet:

Forkortelsen står for «Reverse Transkriptase – Polymerase Chain Reaction«. og er først og fremst et verktøy til bruk i biologi for å multiplisere opp RNA/DNA i prøvemateriale.

«Covid-19-testen»:

«COVID-19-testen» tas ved å sette inn en vattpinne i nesehulen ev. i svelget. Når vattpinnen er mettet, tas den ut av nese/svelg og settes i et sterilt kjemikaliebad i et reagensrør for uttynning før videre behandling. Det som nå befinner seg i reagensrør kalles prøvematerialet.

Prøvematerialet gjennomgår først en sentrifugering slik at tyngre partikler som snørr, bakterier, hvite blodlegemer m. m. legger seg i bunnen av reagensrøret. Fra prøvematerialet tømmes de øverste milliliterne, der eventuelle virus ligger, over i et nytt reagensrør før neste trinn i testen.

Forskerne antar at SARS-CoV-2-viruset er et RNA-virus. Derfor bruker de først et enzym til å omvandle (omskrive) alt RNA i prøven til DNA. – Dette er «Reverse Transkriptase»-delen av verktøyet.

Problemet er at en kan aldri si med sikkerhet hvor alle de DNA-partikler stammer fra; de som befinner seg i prøvematerialet etter at RT-prosedyren er kjørt. Dermed kan en heller ikke si noe om opphavet til tre sekvensene i den DNA-kjeden som «Corona-testen» sjekker mot:

Etter runden med Reverse Transkriptase kan det være andre aktive virus der, som er i slekt med det antatte SARS-CoV-viruset, det kan være aktive influensavirus samt en rekke virus som ikke forårsaker sykdom. Prøvematerialet kan også inneholde rester av kroppens egne kromosomer, og «blærer» med godartede avfallsstoffer, såkalte mesosomer som kroppen eller bakterier skiller ut. Mesosomer kan også inneholde DNA

Uansett DNA-innhold, så er neste trinn å bruke enzymet Polymerase til å mangedoble innholdet av DNA-materiale i prøven, akkurat som i historien om kongen og krigsherren, og altså uavhengig av hvilke strukturer DNAet i prøvematerialet kom fra.
– Denne siste prosedyren er «Polymerase Chain Reaction»-delen av navnet.


Bruken av RT-PCR-verktøyet blir kraftig kritisert:

Som bakgrunn for Covid-19-testen ligger et dokument skrevet av Corman-Drosden. Et internasjonalt konsortium av «life-science-vitenskapsmenn» har gjort en skjellsettende revurdering av dokumentet til Corman-Drosden; det som opprinnelig førte til bruken av RT-PCR-verktøyet for å påvise SARS-CoV-2 og «diagnose-kasus». Konsortiumet fant 10 større vitenskapelige feil på molekylært og metodisk nivå.

Denne kritikken er blant annet publisert på nettstedet «Informed Choice Washington», her (Klikk på linken “External peer review of the RTPCR test to detect SARS-Cov-2 Reveals 10 Major Flaws At The Molecular and Methodological Level: Consequences For False-Positive Results,” her) og jeg siterer fra ingressen:

«Hovedforfatter av forskningsrapporten er Dr. Pieter Borger, som er ekspert i genetisk uttrykk innenfor fagfeltet molekylær biologi. Også flere andre vel ansette navn er knyttet til papiret, inklusiv Dr. Michael Yeadon, tidligere visepresident i selskapet Pfizer og en frittalende kritiker av mye av den såkalte vitenskapen bak WHO sin globale lock Down, og tiltak som å stenge ned skoler.

Jeg kontaktet en av forfatterne, dr Kevin Korbett, i hans hjem i London. Han snakker enkelt og med kontrollert apopleksi, Han bekreftet (kritikken) og kastet ytterligere lys over det sjokkerende faktum at (Corman-Drosden-) dokumentet var skrevet i fraværet av et viralt isolat, blant mange andre problemer.

«Ethvert vitenskapelig rasjonale for utviklingen av den testen har blitt fullstendig ødelagt av dette papiret. Det er som Hiroshima/Nagasaki for Covid-testen» sier han. «Når Drosden utviklet denne testen, hadde ikke Kina gitt dem noe viralt isolat. De utviklet testen ut fra en sekvens i en genbank; skjønner du? Kina gav dem en genetisk sekvens uten noe tilhørende viralt isolat. De hadde en kode, men ingen kropp for koden. Ingen viral morfologi.»

Jeg ba ham definere begrepet «viral morfologi» for en leg person.

«På fiskemarkedet» sa han » er det som om du gav noen få bein og si at det her er fisken din. Det kunne være fra en hvilken som helst fisk. Ikke engang et skjelett. Her har du noen få fragmenter av bein. Det er fisken din. Hør, i dokumentet til Corman-Drosden er det ingenting fra noen pasient. Alt der er fra en genbank og bitene fra virus-sekvensen som ikke var der, fant de på. De laget bitene for å fylle inn tomrommene. Det er slik genetikk er; det er en kode. Så det er ABBBCCDDD og du mangler et eller annet som  du tror er EEE så du setter det inn. Det er alt syntetisk. Du må fabrikkere bitene som mangler. Dette er sluttresultatet av genetiseringen av virologi. Dette er rett og slett et computer virus.»»

Forbrytelse mot menneskeheten

I Tyskland leder juristen Reiner Fuellmich en gruppe som forbereder rettssak for å få kjent RT-PCR-testen ugyldig i bruk. – Fuellmich er kjent fra prosessene mot Deutsche Bank og Volkswagen & Audi, som begge ble dømt for bedrageri. Fuellmich har kontor både i Tyskland og USA og prosessen forberedes nå mot disse to landene + Canada.

Fuellmich er altså sentral i en voksende gruppe av jurister, vitenskapsmenn, politikere og til og med hemmelige varslere fra farmasøytisk industri.
I et intervju uttrykker han seg slik:

«Vi tror at for å få dette korthuset til å kollapse, må vi angripe PCR-testen. Faktum er at det ikke finnes noen asymptomatiske infeksjoner»

Det er tilsynelatende en radikal påstand, men den underbygges av et papir brakt til veie fra Wuhan i Kina av alle steder. Dokumentet er publisert på websiden til Nature.com, her, der det understrekes at de ikke fant noe levende virus i noen av de positive PCR-kasusene.

«Screeningen av 9.865.404 deltakere uten noen historie for COVID-19 fant ingen bekreftede Covid-19-kasus, og identifiserte 300 asymptomatiske positive kasus med en deteksjonsrate på «0.303 (95 % CI 0,270–0,339)/10.000.»
Totalt 1174 nær-kontakter til de asymptomatiske bærerne ble sporet og de testet alle negativt for Covid-19. …
Blant de 34.424 deltakerne med en histoire for Covid-19, teste 107 personer positivt en gang til, noe som gir en re-positiv rate på 0,310 % (95 % CI 0,423–0,574 %). Viruskulturene var negative for alle asymptomatisk positive og re-positive kasusene, noe som indikerte «Intet levedyktig virus» i de positive kasusene testet i denne studien

The screening of the 9,865,404 participants without a history of COVID-19 found no newly confirmed COVID-19 cases, and identified 300 asymptomatic positive cases with a detection rate of 0.303 (95 % CI 0.270–0.339)/10,000. … A total of 1174 close contacts of the asymptomatic positive cases were traced, and they all tested negative for the COVID-19. … Of the 34,424 participants with a history of COVID-19, 107 tested positive again, giving a repositive rate of 0.310% (95% CI 0.423–0.574%.) Virus cultures were negative for all asymptomatic positive and repositive cases, indicating no “viable virus” in positive cases detected in this study.

Se også  «COVID-19 Testing Scandal Deepens» her og «The Fog of COVID-19 Data: How many cases aren’t even cases?«, her Blavatnik stringency index nevnt i artikkelen finner du, her.

Dr Antony S. Fauci

Og til og med helsedirektøren  i USA (Director of National Institute of Allergy and Infectious Diseases) Dr. Anthony S. Fauci innrømmer at PCR-testen plukker opp harmløse fragmenter av Cov-Sars2-virus og derfor kan gi mange falske positive tester og slik  overdramatisere trusselen.

Dr. Fauci er direktør for Nasjonalt Institutt for Allergi og Infeksiøse Sykdommer i USA og kommentaren hans kom i en episode av «Denne uken i Virologi» den 16. juli 2020, som var en vitenskapelig podcast med Universitetet i Colombia som vert.
Det var virologen Vincent Racaniello brakte den nyheten videre, se her.

Det ser stadig mer ut som at Corona-pandemien bygger på omfattende falskneri.

Egil Enåsen

Bruk av munnbind – tvilsom effekt på COVID-19

«Brukte munnbind er skitne ansiktsbleier»

Den danske legen og Ph.D, Vibeke Mannicke har 30 års yrkeserfaring sammenligner et godt (mis-)brukt munnbind med en skitten bleie, riktignok uten avføring i. Den videoen finner du her
Hun har absolutt et poeng i at mange av de tøymaskene som er på markedet i dag blir brukt i dagevis uten vask/sterilisering. Dessuten kan munnbindene avgi ulike partikler av plast, papir etc, som brukeren puster ned i lungene.

I det offentlige rom ser en en ganske annen bruk av ansiktsmasker og munnbind, for eksempel folk som:

flytter munnbindet ned på haka for å svare på spørsmål, og som gjerne tar tak midt foran på munnbindet for å flytte det ned
tar tak i den delen av maska som sitter rett over nesen for å flytte ansiktsmasken på plass
holder munnbindet i handa fram til neste gang de skal bruke dem
kaster brukte munnbind der det måtte falle seg og ikke i risikoavfall for brenning
bruker samme ansiktsmasken også neste dag uten rengjøring og sterilisering

Steril og usteril prosedyre

Hvorfor bruker da leger og sykepleiere munnbind i sykehus, sier du?
De som utfører sterile prosedyrer som sårstell og med operasjoner i sykehus, bruker munnbind for å beskytte pasienten, altså bare i begrensede deler av dagen. Poenget er at sykepleierne og legene verken tar på fronten av munnbindet under noen av prosedyrene. De flytter heller aldri munnbindet vekk fra ansiktet underveis og de holder kun i stroppene til munnbindet når de skal ta det av seg. Når de tar av det brukte munnbindet, kastes det i søppel som skal destrueres (brennes).

Spredning av virus

Virus spres via mikroskopiske «dråper» eller rettere sagt som aerosoler. Munnbind med filter KAN stoppe virus de første minuttene munnbindet er i bruk, men etter hvert som munnbindet blir fuktig av utåndingslufta, hoper avfallsstoffene fra ut- og innåndingslufta seg opp i vanlige munnbind (det vil si ikke-kirurgiske munnbind). Etter maks. 10 minutters bruk er «barrieren munnbind» eller tøymasker ikke god ikke nok til å stoppe spredning av virus.

Mange hevder til og med at et munnbind du har brukt i mer enn 10 minutter vil øke spredningen, fordi virus samler seg i filteret og fyker ut av munnbindet ved neste utpust. Virus spres i en radius av ca 30 meter via disse aerosolene uansett; de slipper gjennom maskene i alle ikke-kirurgiske munnbind og ansiktsmasker. Derfor hjelper sjelden det å bruke munnbind mot spredning av virus.

Statistikk fra USA

Nettstedet «Rational Ground» (USA) er vel verdt et å følge for oss som søker en rasjonell tilnærming til det som blir presentert som «vitenskapelige begrunnede pålegg» til fremme for panikk og hysteri (unnskyld de sterke uttrykkene). Se her. I min oversettelse lyder dette:

«Det er opplagt ingen mengde med data, trender, fakta, studier eller vitenskap som vil kunne overbevise flertallet av ‘offentlige helsemyndigheter’ om at munnbind ikke vil gjøre en skit for å stoppe spredningen av Covid-19 (min utheving). Kasus og dødsfall vil likevel fortsette å toppe seg (jo da, mange av disse er super-sensitive PCR-test drevne tall, men likevel) til tross for det faktum at over 90 % av befolkningen følger de absurde påbudene blindt.

Likevel, helt forutsigbart, fortsetter viruset å oppføre seg som virus , slik svært smittsomme respiratoriske virus uheldigvis har en tendens til å gjøre, særlig med en gang vi blir truffet av kjølig vær.

Ikke desto mindre har alle vi som er skeptiske til å bruke munnbind eller ansiktsmasker en vanskelig oppgave foran oss. De alle fleste landene ligger nå under et maske-påbud og vi kan peke på at det kom topper [i spredning av virus] ETTER at disse påbudene kom på plass alle steder og i hvert tilfelle. Men dette får bare opponentene våre til å si «Se hvor ille ute vi ville ha vært UTEN maskene«.

Hvis ansiktsmasker virkelig var så effektive som annonsert, ville en kunne forvente at de fylkene som fortsatt er maskeløse, ville være på jumboplass i bekjempelse av spredning i forhold til de fylkene som har utstedt påbud om ansiktsmasker eller munnbind, ikke sant?
I det minste burde tallene tale til fordel for dem som foretrekker ansiktsmasker med mer enn en prosent eller to.

Så hvordan gikk det? Jovisst; det har vist seg å være maskekultens verste mareritt:

«I de tilfellene der fylker HADDE maskepåbud på plass, ville det være 667.239 kasus i løpet av   3.137 døgn med et gjennomsnitt på 23 kasus pr 100.000 innbyggere pr dag.»
«I de tilfellene der fylker IKKE HADDE maskepåbud på plass, var det   438.139 kasus i løpet av 12.139 døgn med et gjennomsnitt på 22 kasus pr 100.000 innbyggere pr dag.»

Sagt med andre ord så gjorde fylkene med maskepåbud det VERRE enn de som nektet å sette dette i verk. Forfatterne tok faktisk hensyn til befolkningstetthet i analysene sine, og de mer enn antyder at dette ikke hadde noe som helst å si for tallene. De begrunner dette med at for 4 av de 12 tettest befolkede fylkene i Florida aldri hadde maskepåbud for hele fylket. «Der de 8 faktisk HADDE et påbud på plass, var det 64 kasus pr 1.000 innbyggere. I de periodene de IKKE HADDE et påbud, var det 40» skriver de.

«Men dette var da bare Florida», sier du «de er raringer uansett og jeg er sikker på at munnbind har fungert i resten av landet.» «Jeg er glad du spurte! De dyktige folkene ved Rational Ground gikk i gang med å sammenligne nasjonale tall og satte de statene som motsatte seg påbud for munnbind for hele staten opp mot de som ikledde seg masker. Hvordan gikk den sammenligningen

Der stater faktisk HADDE et påbud på plass kom det 9.605.256 kasus i løpet av 5.907 dager totalt med et gjennomsnitt på 27 kasus pr 100.000 pr dag.
Der stater IKKE HADDE et påbud på plass kom det    5.781.716 kasus i løpet av 5.772 dager totalt med et gjennomsnitt på 17 kasus pr 100.000 pr dag.

Likevel blir vi tutet ørene fulle av hvor viktig munnbindene er, slik f. eks. Scott Morefield forklarer i artikkelen «New Study: Mask Mandates Had Zero Effect But The Lie Continues», her eller se artikkelen på Twitter her.

Covid 1984

Jeg og mange med meg trekker paralleller til det samfunnet som George Orwell beskriver i boka «1984». Parallellen er faktisk så tydelig at jeg måtte lese den på nytt tidligere i høst.
Vi oppfattes som sauer i denne sammenhengen, vi skal «oppdras bare litt» om gangen, den ene begrensningen etter den andre, bit for bit, helt til vi har mistet alt av rettigheter og til slutt er føydale slaver under de teknokratiske «Storebrødrene» i verden.

For å sitere en vitsetegning fra johnramirezministries fra Instagram:

Det er bare en maske.
Det er bare to uker.
Det er bare fram til kasusene går ned.
Det er bare noen få uker til.
Det er bare en sporingsapp.
Det er bare fram til vi får vaksine.
Det er bare noen få måneder til.
Det er bare en mikrochip.
Det er bare din frihet som er borte for alltid.
Det er bare DET NYE NORMALE.

Denne bloggeren her sier det også veldig bra!

For en trygg, maskefri framtid!
Egil Enåsen

Viruset bak «Covid19-sykdommen» er aldri funnet

Covid 19 er IKKE et virus, men SARS-CoV-2 er – kanskje?

Det er en medisinsk tradisjon for å skille mellom navnet på mikroben og sykdommen mikroben framkaller. En snakker om for eksempel om helvetesild, mens mikroben som ligger bak er herpes-zoster-viruset. Det kan gi minst tre forskjellige sykdommer. Andre eksempler er sykdommene Spedalskhet og Byllepest, som forårsakes av henholdsvis Leprabasillen og bakterien Yersinia Pestis. Derfor blir jeg konsekvent å bruke SARS-CoV-2 når jeg skriver om viruset og Covid19 om sykdommen den ev. framkaller.

Politikere og journalister blander dette sammen, konsekvent: De rapporterer funn på en høyst tvilsom RT-PCR-test som «utbrudd av Covid-19», når de burde ha sagt at viruset SARS-CoV-2 er påvist. – Et eksisterende virus er IKKE det samme som at vedkommende er syk eller smitter andre, men mer om det en annen gang.

Hva er et virus?

Jeg kommer tilbake med et et innlegg om det tallmessige forholdet mellom bakterier, virus og menneskelig DNA, senere, men inntil da ligger det en utmerket forklaring (på engelsk) på hva et virus er på Principia Scientific International, se her.

Jeg har oversatt innledningen i den artikkelen:

Et virus er en partikkel som består av ulike kjemiske komponenter (DNA/RNA, proteiner, lipider (fettstoffer) etc. For å fastslå den fysiske eksistensen til et virus, er isolering og karakterisering av et virus en oppgave som faller innenfor vitenskapen om kjemikalier (altså kjemi).
I forbindelse med Covid-19-pandemien har imidlertid virologer og medisinske eksperter, som verken er trent i faget eller har den arbeidserfaringen som trengs, nå erklært at de har isolert og karakterisert viruset.

Uvitenheten og inkompetansen til virologene og de medisinske ekspertene er så slående innlysende at de har sett på en mikstur av ukjente ingredienser (kalt «isolat») som bekreftet rent SARS-COV-2-virus. Dette er en så latterlig påstand at det vil føre moderne medisinere enda et nivå nærmere kremmere av slangeolje. Poenget her er at det ikke eksisterer noe avgjørende vitenskapelig bevis for at viruset eksisterer.

 Imidlertid har det medisinske samfunnet erklært at viruset, som skulle komme til å kalles SARS-CoV-2 eksisterer. Deretter ble dette imaginære viruset promotert til å framkalle en dødelig sykdom, kalt COVID-19, uten å legge for dagen noen verifiserbar link til nye eller unike symptomer eller markører (for sykdommen). Til nå er det ikke lagt fram noe vitenskapelig bevis som bekrefter at viruset forårsaker sykdommen.

 Publikum har blitt tvunget til å akseptere det offisielle, medisinske narrativet om at viruset eksisterer og at SARS-CoV-2 forårsaker det. Det har også blitt avgjort at infeksjonen er viral; at en vaksine derfor vil være den eneste passende behandlingen og at den bør utvikles så snart som mulig.

Parallelt ble testingen innført for å overvåke spredningen av viruset eller sykdommen, ikke bare for pasienter, men overraskende nok for alle og enhver, inkludert de uten symptomer. Den testen som er vanligst å bruke er kjent som PCR-testen. Det skulle være klart at den ikke tester for viruset.

I virkeligheten er dette en kjemisk test (et verktøy) for å overvåke en kjemisk komponent av et virus – ikke spesifikt for SARS- CoV-2-viruset. En helt grunnleggende forutsetning for enhver test er at den er validert mot den faktoren den prøver å kvantifisere. Siden viruset aldri har blitt isolert, kan ikke PCR-testen bli validert for hvordan viruset er satt sammen. Derfor kan aldri PCR-testen detektere eller kvantifisere viruset ved noen som helst grad av sikkerhet. Bruken av denne ikke-validerte metoden, samt betingelsene for dem, er et brudd på vitenskapelig integritet og standard reguleringsnormer. Derfor skulle ingen hevde at en gyldig test er tilgjengelig nå for tiden.»


Nei, de har IKKE isolert SARS-CoV-2-viruset

Flere personer/ forskningsmiljøer hevder at de har isolert viruset, men en slik påstand er ikke det samme som et gyldig bevis for at viruset faktisk er isolert i henhold til Kocks Postulat..
Den nye meningen flere av  forskerne nå har begynt å legge i ordet «isolert» er at de har det i en suppe i en beholder i laboratoriet og at innholdet i «suppen» faktisk tar livet av enkelte celler. Men nettopp det at viruset ligger i en slik «suppe» er det kritiske poenget:  Den påstanden sier INGENTING om hva de enkelte bestanddelene i «suppen» er.

Enkelt forklart:

Det de har gjort er å ta en vattpinne-prøve fra nese eller svelg hos en syk, antatt «Covid19-pasient», og puttet pinnen i et reagensrør tilsatt kjemikalier. Deretter har de sentrifugert og hentet ut den tynne «suppen» (et ekstrakt) fra toppen i reagensrøret; altså de aller minste og letteste partiklene (Virus hører til blant de minste partiklene). Innholdet i denne «suppen» er altså ikke kartlagt i detalj, så ingen kan si hva den består av.
Ekstraktet er deretter tilført kulturer av ulike celler, som ligger i et annet slags kjemikaliebad. Av de 4-5 celletypene som inngikk i de testene WHO bygger sine påstander om global pandemi på, var det bare en enkelt celletype fra en ape-art som ble påvirket. Men ingen kan si om ape-cellene døde av ekstraktet eller av kjemikalier i det opprinnelige «badet».
Retrovirus bruker RNA for å formere seg etter at de har trengt gjennom en cellevegg. Derfor har forskerne ut fra denne «suppen» de hentet ut av reagensrøret, analysert 3 «nøkkel-sekvenser» med RNA på til sammen 37-40 basepar av et antatt 30.000-40.000 basepar langt virus. Altså har de en beskrivelse av maks 0,1% av SARS-CoV-2-viruset. Resten av viruset har de laget en datamodell av, som bygger på antakelsen av hvordan andre Coronavirus er bygd opp, se her og her.
Dette er grunnen til at forskere hevder: «Nei, de har faktisk IKKE isolert SARS-CoV-2-viruset»! Nettopp det at viruset som angivelig skal gi COVID-19 aldri er funnet, er den mest avgjørende erkjennelsen som leder til konklusjonen om at hele Corona-pandemien er en bløff.

«Irske regjering innrømmer; COVID-19 eksisterer ikke»

Regjeringen i Irland innrømmer etter press at SARS- COV-2-viruset ikke eksisterer, se her.

«SOM ET LEDD I VÅRE JURIDISKE TILTAK har vi krevd bevis for at dette viruset faktisk eksisterer [så vel som] bevis for at Lock Downs faktisk har hatt noen effekt på spredningen av viruset; at ansiktsmasker er sikre og at (tiltakene faktisk har hindret spredning av viruset – Det gjør de ikke. Det eksisterer ingen slike studier; ingen som sier at Sosial Avstand er bygd på vitenskap. Det er det ikke; det er oppdiktet; at kontaktsporing har noe som helst å si for spredningen av viruset – selvfølgelig har det ikke! Denne organisasjonen her – finner på det i farta.»

– Gemma O’Doherty, her.

Teksten under her er sakset fra kommentarfeltet under artikkelen hos Principia Scientific International, her. (Artikkelen er publisert mange steder).

 Rob Oswald skriver følgende i min oversettelse (etter tillatelse) og min understreking:

«Jeg har en PhD i virologi og immunologi. Jeg er en klinisk lab-vitenskapsmann og har testet 1.500 «antatt» positive Covid 19 prøver her i Sør-California.

Da jeg og lab-teamet mitt gjennomførte testene ved å følge Kocks postulater og under et SEM (Scanning Elektron-Mikroskop), fant vi INGEN Covid i noen av de 1.500 prøvene. Det vi fant var at de 1.500 prøvene for det meste var Influensa A og noen var Influensa B, men ikke et eneste tilfelle av Covid, og vi brukte ikke den B. S. PCR-testen. (Min kommentar: Forkortelsen B. S. – Bull Shit – her er ikke et vitenskapelig uttrykk 🙂 .)

 Deretter sendte vi restene etter prøvene til Stanford, Cornell og noen få av Universitetene i California og de fikk akkurat det samme resultatet som vi hadde fått. INGEN COVID. De fant Influensa A og B. Vi alle snakket deretter med CDC (Centers for Disease Control and Prevention) og ba om levedyktige prøver for COVID, noe CDC sa de ikke kunne skaffe fordi de ikke hadde noen slike prøver.

 Etter all vår forskning og lab.-arbeid har vi nå kommet fram til den faste konklusjonen at COVID 19 er imaginært og fiktivt. Det var influensaen som ble kalt Covid-19. Og de fleste av de 225.000 døde, døde på grunn av co-morbiditeter som hjertesykdom, kreft, diabetes, emfysem osv. Så fikk de influensa som svekket immunsystemet deres ytterligere og de døde. Jeg har ennå til gode å finne en eneste levende prøve av Covid-19 å arbeide med.

 Vi ved de syv universitetene som gjennomførte lab.-testene på disse 1.500 prøvene har nå gått til rettssak mot CDC for falskneri. CDC har fortsatt til gode å sende oss et eneste levedyktig, isolert og renset eksemplar av COVID 19. Hvis de ikke kan eller vil sende os en eneste eksemplar, vil jeg hevde at det ikke finnes noe Covid-19, det er helt fiktivt.

 Alle de fire papirene om Covid-19 beskriver små deler av RNA, som var bare 37 til 40 basepar langt, noe som IKKE ER ET VIRUS. Et viralt genom består typisk av 30.000 til 40.000 basepar.

 Så dårlig som Covid hevdes å være alle steder, hvordan kan det ha seg at ingen i noen lab verden over noen gang har isolert og renset viruset i sin helhet? Det er fordi de i virkeligheten aldri har funnet viruset. Alt de har funnet er små deler av RNA, som aldri ble identifisert som virus uansett.

 Så det vi har å gjøre med er kun en annen variant av influensa, slik som i alle år, COVID 19 eksisterer ikke og er fiktivt. Jeg tror Kina og globalistene orkestrerte denne COVID svindelen (influensa forkledd som et nytt virus) for å bringe oss et globalt tyranni og en verdensvid politisk totalitær overvåknings-stat, og at dette plottet også inkluderer en massiv valgsvindel.

Repostet 10.12.2020, Rob Oswald. Se kommentarfeltet her


Er viruset isolert nå?

Den 28.12.2020 hevder American Society for Microbiology det i denne artikkelen her:

Abstract A: «En fullstendig genom-sekvens ble oppnådd for en «Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)» variant fra en prøve fra nese-svelg hos en nepalsk  pasient med Coronavirus-sykdom (Covid-19), som hadde returnert til Nepal etter å ha reist til  Wuhan, Kina».

Det skal bli spennende å se hvordan resten av forskningsverden blir å forholde seg til denne rapporten!

– Uansett om dette er tilfelle eller ikke, har jeg store problemer med å se hvordan de i november kunne ha utviklet en vaksine mot et virus som ikke var isolert på det tidspunktet! Derfor er det all grunn til å spørre om hva disse vaksinene egentlig inneholder.

Om viruset er isolert eller ikke er debatt som til stadighet pågår. Den debatten vil fortsette helt til WHO eller de enkelte staters helsemyndigheter kan sende en prøve som inneholder viruset når de blir bedt om det fra forskningssentra. Inntil det skjer gjelder faktisk påstanden «SARS-CoV-2-viruset eksisterer IKKE». Inntil et renset og isolert virus er funnet og kan utleveres på oppfordring (en FOI), vil jeg derfor hevde at alle som har fått beskjed om at de er smittet av SARS-CoV-2-viruset, altså har fått en Covid-19-diagnose, er feildiagnostisert. Se her.

Egil Enåsen

PS:
Denne historien fra bloggen Ravn Røde i Danmark bygger opp under påstanden om at SARS-CoV-2-viruset aldri er isolert

Slik kan du skille enn reell pandemi fra en iscenesatt pandemi

Tabellen er min oversettelse av en artikkel skrevet av John O’Sullivan, publisert 07. d

 

Reell pandemi Iscenesatt pandemi
Alle har personlig kjennskap til alvorlig syke mennesker i nærmeste familie eller i nærmiljøet «Kasus» er bare kjent fra rapporter i massemedia eller andre historier
Sykehus og medisinske sentre over hele landet er overbelastet Korttidsarbeid og tomme sykehussenger.
Økt antall bekymrede pasienter i medisinske sentra.
Det er mange, mange døde mennesker Uendret mortalitetsrate sammenlignet med tidligere år
Leger og politikere gjør hva som helst for å roe ned befolkningen Politikere skaper panikk i den hensikt å gjøre folk redde
Det er ingen som får profitt av pandemien Forhandlede avtaler bak lukkede dører og som gir profitt i multimilliard-klassen
Alle strever for en rask avslutning på pandemien. Klare retningslinjer med mål om å kommunisere et «Alt er klart» i rett tid Stadig økende innsikt, pågående modifisering av betingelsene samt evinnelige endringer i regler og reguleringer som forlenger pandemien
Folk er redde for å dø og gjør alt de kan for å beskytte seg selv.
Politikere legger vekt på opplysning og å hindre overreaksjoner.
Folk er mest redd for straff.
Reguleringene opprettholdes ved at det sosiale presset holdes ved like.
Skyhøye bøter og bruk av tvang fra politiet.
Folk erfarer en humanitær katastrofe Folk krangler om toalettpapir!

 

REFLEKTER SELV! VÅKNE OPP!

 

05. januar 20201

Egil Enåsen